Menaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e Parase

12,913 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 2 1 1 1 1 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 12
 • 14
 • 12
 • 21
 • 23
 • 24
 • 31
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 24
 • 39
 • 42
 • 51
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 49
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 56
 • 57
 • 59
 • 62
 • 26
 • 27
 • 28
 • Menaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e Parase

  1. 1. Kapitulli 3 F inancë Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Vlera në kohë e parave
  2. 2. Temat e përfshira <ul><li>Vlerat e ardhshme dhe interesi i përbërë </li></ul><ul><li>Vlerat e ta ni shme </li></ul><ul><li>Rrjedhat e shumëfishta t ë parave </li></ul><ul><li>Rrjedha e keshit n ë nivel p ërhershmëri dhe n ë nivel anuitetet </li></ul><ul><li>Inflacioni & Vlera në kohë </li></ul><ul><li>Norma vjetore efektive e interesit </li></ul>
  3. 3. Vlerat e ardhshme <ul><li>Vlera e ardhshme - Shuma në të cilën investimi do të rritet pas fitimit të interesit. </li></ul><ul><li>Interesi i përbërë - Interesi i fituar në interes. </li></ul><ul><li>Interesi i thjeshtë - Interesi i fituar vetëm në investimin origjinal. </li></ul>
  4. 4. Vlerat e ardhshme <ul><li>Shembull – Interesi i thjeshtë </li></ul><ul><li>Interesi i fituar në normë prej 6% për pesë vite në saldo të kryegjë së prej $100. </li></ul>Interesi i fituar në vit = 100 x .06 = $ 6
  5. 5. <ul><li>Shembull – Interesi i thjeshtë </li></ul><ul><li>Interesi i fituar në normë prej 6% për pesë vite në saldo të kryegjë së prej $100. </li></ul><ul><li>Sot Vitet e ardhshme </li></ul><ul><li> 1 2 3 4 5 </li></ul><ul><li>Interesi i fituar </li></ul><ul><li>Vlera 100 </li></ul>Vlerat e ardhshme 6 106 6 112 6 118 6 124 6 130 Vlera në fund të vitit 5 = $130
  6. 6. Vlerat e ardhshme <ul><li>Shembull – Interesi i përbërë </li></ul><ul><li>Interesi i fituar me normë prej 6% për pesë vite në saldon e vitit të kaluar. </li></ul><ul><li>Interesi i fituar në vit =Saldoja e vitit të paraprak x .06 </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Shembull – Interesi i përbërë </li></ul><ul><li>Interesi i fituar me normë prej 6% për pesë vite në saldon e vitit të kaluar. </li></ul><ul><li>Sot Vitet e ardhshme </li></ul><ul><li> 1 2 3 4 5 </li></ul><ul><li>Interesi i fituar </li></ul><ul><li>Vlera 100 </li></ul>Vlerat e ardhshme 6 106 6.36 112.36 6.74 119.10 7.15 126.25 7.57 133.82 Vlera në fund të vitit 5 = $133.82
  8. 8. Vlerat e ardhshme <ul><li>Vlera e ardhshme e $100 = FV </li></ul>
  9. 9. Vlerat e ardhshme Shembull - FV Sa është vlera e ardhshme e $100 nëse interesi përllogaritet në anuitete në normë prej 6% për pesë vite?
  10. 10. Vlerat e ardhshme me përllogaritje Normat e interesit
  11. 11. Shitja e Manhattan Island Peter Minuit bleu Manhattan Island për $24 në 1626. A ishte kjo blerje e mirë? Që të përgjigjeni, përcaktoni vlerën e $24 në vitin 2008, përllogaritur me 8%. FYI – Vlera e tokës Manhattan Island është mjaft nën këtë shumë.
  12. 12. Vlerat e tashme Vlera e tashme Vlera sot e rrjedhës së parave të ardhshme. Norma e eskontit Norma e interesit e shfrytëzuar për të përllogaritur vlerat e tashme të rrjedhave të keshit të ardhshme. Faktori eskont Vlera e tashme e $1 pagesë e ardhshme.
  13. 13. Vlerat e tashme
  14. 14. Vlerat e tashme <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Ju sapo keni blerë kompjuter të ri për $3,000. Kushtet e pagesës janë 2 vite njëjtë si kesh. Nëse ju mund të fitoni 8% në paratë e juaja, sa para ju duhet të ndani anash sot ashtu që të bëni pagesën kur të jetë e nevojshme pas dy viteve? </li></ul>
  15. 15. Vlerat e tashme <ul><li>Faktori eskont = DF = PV e $1 </li></ul><ul><li>Faktorët eskont mund të shfrytëzohen për të përllogaritur vlerën e tashme të cilësdo rrjedhë të keshit. </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Formula e PV ka shumë zbatime. Duke dhënë çfarëdo variablash në ekuacion, ju mund ta zgjidhni variablën tjetër. </li></ul>Vlera në kohë e parave (zbatimet)
  17. 17. Vlerat e tashme me përllogaritje Normat e interesit
  18. 18. <ul><li>Vlera e Kredisë së lirë </li></ul><ul><li>Normat e interesit të implikuara </li></ul><ul><li>Norma e brendshme e kthimit </li></ul><ul><li>Koha e nevojshme për të akumuluar fonde </li></ul>Vlera në kohë e parave (zbatimet)
  19. 19. PV e Rrjedhave të keshit të shumëfishta <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>A uto dileri juaj iu jep juve zgjidhjen për të paguar $15,500 kesh tani, ose të bëni tri pagesa: $8,000 tani dhe $4,000 në fund të dy viteve të ardhshme. Nëse kosotja e parave është 8%, cilën e preferoni ju? </li></ul>
  20. 20. Përhershmëritë & Anuitetet
  21. 21. PV e Rrjedhave të keshit të shumëfishta <ul><li>PVtë mund të mblidhen së bashku që të vlerësohen rrjedha keshi të shumëfishta. </li></ul>
  22. 22. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Përhershmëri </li></ul><ul><li>Rrëke e nivelit të pagesave kesh që nuk përfundon asnjëherë. </li></ul><ul><li>Anuitet </li></ul><ul><li>Rrëke e niveleve të barabarta në afate të njëjta të rrjedhës së keshit për periudhë kohore të kufizuar. </li></ul>
  23. 23. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>PV e formulës së përhershmërisë </li></ul><ul><li>C = pagesa kesh </li></ul><ul><li>r = norma e interesit </li></ul>
  24. 24. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Shembull – Përhershmëria </li></ul><ul><li>Që të krijohet dhënie e parave për sigurimin e të hyrave të rregullta, i cili paguan $100,000 në vit, përherë, sa para duhet të ndahen anësh sot nëse norma e interesit është 10%? </li></ul>
  25. 25. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Shembull - vazhdim </li></ul><ul><li>Nëse pagesa e përhershmërisë së parë nuk do të pranohet deri pas tri vjetëve nga sot, sa para duhet të ndahen anësh sot? </li></ul>
  26. 26. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>PV e formulës së Anuitetit </li></ul><ul><li>C = pagesat kesh </li></ul><ul><li>r = norma e interesit </li></ul><ul><li>t = Numri i viteve që pranohet pagesa kesh </li></ul>
  27. 27. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>PV Faktori i Anuitetit (PVAF) – Vlera e tashme e $1 në vit për secili n t vite. </li></ul>
  28. 28. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Shembull - Anuiteti </li></ul><ul><li>Ju blini automobil. Ju programoheni të bëni 3 këste vjetore prej $4,000 në vit. Duke dhënë normë interesi prej 10%, cili është çmimi që ju e paguani për automobilin (d.t.th. sa është PV)? </li></ul>
  29. 29. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Zbatimet </li></ul><ul><li>Vlera e pagesave </li></ul><ul><li>Norma e implikuar e interesit të anuitetit </li></ul><ul><li>Kalkulimi i pagesave periodike </li></ul><ul><ul><li>Pagesa e hipotekave </li></ul></ul><ul><ul><li>Të ardhurat vjetore nga pagesa e investimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlera e ardhshme e pagesave vjetore </li></ul></ul>
  30. 30. Përhershmëritë & Anuitetet <ul><li>Shembull – Vlera e ardhshme e pagesave vjetore </li></ul><ul><li>Ju planifikoni të kurseni $4,000 çdo vit për 20 vite dhe atëherë të pensionoheni. Duke dhënë normë interesi 10%, sa do të jetë FV e llogarisë suaj të pensionimit? </li></ul>
  31. 31. Inflacioni <ul><li>Inflacioni – Norma në të cilën gjithë çmimet rriten. </li></ul><ul><li>Norma nominale e interesit – Norma në të cilën paratë e investuara rriten. </li></ul><ul><li>Norma reale e interesit – Norma në të cilën fuqia blerëse e investimit rritet. </li></ul>
  32. 32. Inflacioni formula e përafërsisë
  33. 33. Inflacioni <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>Nëse norma e interesit e obligacioneve shtetërore një vjeçare është 5.0% dhe norma e inflacionit është 2.2%, sa është norma reale e interesit? </li></ul>Obligacionet e kursimit
  34. 34. Normat efektive të interesit <ul><li>Norma e përqindjes vjetore - Norma e interesit që anualizohet duke shfrytëzuar interesin e thjeshtë. </li></ul>Norma vjetore efektive e interesit - Norma e interesit që anualizohet duke shfrytëzuar interesin e përbërë.
  35. 35. Normat efektive të interesit <ul><li>shembull </li></ul><ul><li>Duke dhënë normë vjetore prej 1%, sa është Norma vjetore efektive (EAR)? Sa është Norma e përqindjes vjetore (APR)? </li></ul>
  36. 36. Normat efektive të interesit <ul><li>shembull </li></ul><ul><li>Duke dhënë normë vjetore prej 1%, sa është Norma vjetore efektive (EAR)? Sa është Norma e përqindjes vjetore (APR)? </li></ul>

  ×