Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maqasid Syari'ah for the Rest of Us

384 views

Published on

Maqasid Syari'ah untuk Pemula

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maqasid Syari'ah for the Rest of Us

 1. 1. Yang mungkin anda tidak tahu... kita tidak sekadar bermusuh kerana politik malah kita juga bermusuh kerana pendekatan ilmu kitab al-muwafaqqat karangan as-shatibi pernah disembunyikan selama 800 tahun hanya kerana cemburunya kalangan ulama tertentu kepada pendekatan maqasidi sehingga kina masih berlaku perang dingin antara pusat pengajian al-azhar dengan az-zaituna
 2. 2. KENALI ULAMA’ MAQASIDI » 1/2 Al-Ḥakīm al-Tirmidhī [‫الترمذي‬ ‫الحكيم‬] → kitab as-Salat wa Maqasidiha Abū Ĥāmid al-Ghazālī [ ] → ‫المستصفى‬‫علم‬ ‫من‬‫األصول‬ Imam al-Haramayn Dhia' ul-Din Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni al-Shafi'i [‫الجويني‬ ‫المعالي‬ ‫ابو‬ ‫الحرمين‬ ‫إلمام‬] → ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫في‬ ‫البرهان‬ Muhammad al-Tâhir bin Muhammad al- Tâhir bin Muhammad bin Muhammad al- Syâzilî bin ‘Abd al-Qâdir Ibn Muhammad Ibn ‘Âsyur [ ] → Maqashid Al-syariah Al Islamiyyah Al-Fāsi → Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa Makarimuha
 3. 3. KENALI ULAMA’ MAQASIDI » 2/2 Al-Fāsi → Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa Makarimuha Abu Ishaq al-Shatibi [ ] → Al-Muwafaqat → ‫الموافقات‬ Ahamd Raisuni → Min A'lāmi Al-Fikru Al-Maqashidi Yusuf Qaradhawi → Dirasah fi fiqh Maqasid al-Shari'ah Jāsir Auda [ ‫عودة‬ ‫جاسر‬] → Memahami Maqsid Syari’ah
 4. 4. PETIKAN PANDANGAN Ibn ‘Âsyur → al-Tahrir wa'l-tanwir Orang yang bertaqwa adalah yang paling banyak menggunakan akalnya al-Shatibi [ ] → Al-Muwafaqat → ‫الموافقات‬ Agama adalah “masuk akal”, lagi bijak seseorang lagi bertaqwalah dia. Al-Ḥakīm al-Tirmidhī [‫الترمذي‬ ‫الحكيم‬] → kitab as-Salat wa Maqasidiha Maqasid solat: taqarrub ilaLlah
 5. 5. KENAPA? solat maqasidi jihad maqasidi
 6. 6. َ‫و‬‫ا‬‫م‬َ‫اك‬‫ن‬ ْ ‫ل‬‫س‬ْ‫ر‬‫أ‬َ َ ‫ّل‬ِ‫إ‬َ‫ين‬ِ‫اَل‬‫ع‬ ْ ‫ل‬ ِّ ِ‫َل‬ ً ‫ة‬‫م‬ ْ‫ح‬‫ر‬﴿١٠٧﴾ KEBENARAN vs KEBAIKAN Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. [Al- Anbiya’: 107] AQIDAH SYARI’AT
 7. 7. MAQASID MEMBENTUK CARA BERFIKIR MANUSIA mengubah seseorang adalah dengan cara mengubah cara BERFIKIRnya! PERISTIWA FIKIR (AQAL) PERASAAN TINDAKAN PEROLEHAN BERUBAH
 8. 8. LITERALIS VS BATHINIVS MAQASIDI Ibn Hazmin
 9. 9. Adil Amanah Kebajikan Ibadat Jihad Jinayat Munakahat Muamalat

×