Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design sprint planning worksheet

Design sprint planning worksheet

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Design sprint planning worksheet

  1. 1. DESIGN SPRINT TOOL | ПРОБЛЕМИ + ЛЮДИ @thedesigngym /thedesigngym Більше інструментів www.thedesigngym.com or hello@thedesigngym.com ЛЮДИ Планування балансу експертизи, натхнення, прийняття рішень через відбір ключових учасників вашої команди. ПІОНЕРИ (HUSTLERS): • • • ПОСЛІДОВНИКИ (HIPSTERS): • • • ХАКЕРИ (HACKERS): • • • КРИТИКИ (HECKLERS): • • • БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Визначеність результатів, які ви хочете отримати – ідея? прототип? план дій? користувачі? ключові гравці? взаємодія і спів створення? ЧАС Встановлення жорстких обмежень для підтримки цілісності команд. ВИКЛИК ДЛЯ ДИЗАЙН СПРИНТА Не намагайтесь «відкусити» багато за один раз. Зфокусуйтесь на тому, що можна оцінити, чим управляти і що є важливе. (Інструменти: Ескіз дерева викликів)
  2. 2. @thedesigngym /thedesigngym Більше інструментів www.thedesigngym.com or hello@thedesigngym.com DESIGN SPRINT TOOL | ПРОЦЕСВикористовуйте цей інструментарій як натхнення для планування дизайн спринту. Ви не зможете використати їх всі, отже визначте пріоритети на основі бажаних результатів, обмежень та команди. ВИВЧЕННЯ Занурення у проблему. Розглядісторії, контексту, об’єктів,ізалученихлюдей. ПОЧАТОК  Дизайнбриф  Визначення проблем  Стейкхолдери  Конкурентний аналіз  Інтервю друзів / родини  Створення керівництвадля обговорення  Інтервю з практиками  Набіручасників дослідження ДОСЛІДЖЕННЯ  Повторнедослідження  Надихаючіподорожі  Опитування  Особистіінтервю  Особистіінструменти  День з життя (шедоувінг)  Щоденниккористувача  Конкурентний аналіз  Експертнеінтервю  Груповідискусії  Польовірозвідки ПІДСУМОК  Зафіксуватиспостереження  Поширити отриманізнання  Створення проектногопростору РОЗУМІННЯ Занурення іпошук патернів. Форматування викликів відповіднодопотреб. ПОЧАТОК  Фіксація історія настікерах  Підготовкакількіснихданих для впорядкування ДОСЛІДЖЕННЯ  Шаблонидля дослідження відносин/залежностейв даних (напр.2x2 матриця, ієрархії)  Карти спорідненості (кластери)  Карти емпатії  Що / Як / Чому  Карта подорожі  Карта цінностей  Шаблон5 E  A-E-I-O-U  Метафорита аналогії  5 Чому  Створення портретів персон ПІДСУМОК  Створення інсайтів  Гіпотези  Визначення простору можливостей  Розробкадизайнпринципів ІДЕАЦІЯ Багатоідей, гарних іпоганих. Не зупиняйтесьнаочевидномуабо неможливому. ПОЧАТОК  Створення питань,які спонукають до творчості  Створення додаткових надихаючихімпульсів  Створення вибуховихтворчих діяльностей ДОСЛІДЖЕННЯ  ‘Думати, порівнювати, поширювати’ – ескізита поширення  Проведення самостійноїідеації  Груповаідеація  Додаткованадихаюча ідеація ПІДСУМОК  Кластериідей  Сузір’я ідей  Виокремлення дизайн принципів  Створення критерії  Голосування стікерами  Пітчинг  Запрошення експертадля виборукращихідей ЕКСПЕРИМЕНТ Спробазробити.Швидке навчання.Зворотній зв'язок. ПОЧАТОК  Визначення припущеньдля тестування  Вибірпрототипу  Визначення зворотного зв’язку ДОСЛІДЖЕННЯ  Рольовіпрототипи:  Сторіборд  Персона  Карта подорожі  Рольовагра  Відео  Прототипивигляду + відчуття:  Moodboard  Wireframes  Інтерактивнедемо  Фізичнамодель  Діючий прототип  Канвабізнес-моделі  Пропозиція цінності  Вивчення вартості/прибутку  Партнерство  Каналипоширення  Методивиробництва ПІДСУМОК  Сесіїзворотногозв’язкуз користувачами ПОШИРЕННЯ Розповідьіншим провашу роботу длятого, щоб викликатиїх захоплення. ПОЧАТОК  Рефлексія –підсумок пройдених уроків  Виділення найважливіших результатів кожної фази  Визначення сильнихсторініпитань вашого рішення ДОСЛІДЖЕННЯ  Створення канвиісторіїта візуальногосупроводу  Створення тексту  Створення відео  Створення маніфесту  Створення планудій  Дизайнплакату/журналу  Репетиція із живоюаудиторією  Вдосконалення історії ПІДСУМОК  Поширення історії  Додання відгуків  Пошук ресурсів для здійснення ОЧІКУВАНИЙ ЧАС: ОЧІКУВАНИЙ ЧАС: ОЧІКУВАНИЙ ЧАС: ОЧІКУВАНИЙ ЧАС: ОЧІКУВАНИЙ ЧАС:

×