SlideShare a Scribd company logo
1 of 92
Download to read offline
Kullanılabilirlik
Testi ve
Kullanıcı Deneyimi
Tasarımı Araçları
www.userspots.com
Kullanılabilirlik
Kullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcıları
tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde,
amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne
derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde
kullanılabilmesidir.
1
Neden Kullanılabilirlik?2
• İnternet üzerinden kullanıcıların istediği bilgilere
ulaşamaması nedeniyle yapılamayan satış oranı
%50
• Kullanılabilirlik çalışmalarına yapılan yatırım
sonrasında iş metriklerinde yaşanılan artış oranı
%83
Kullanılabilirlik Test Araçları2.0
Bir ürünün veya bir web sitesinin kullanılabilirliği
çeşitli araçlarla test edilir. Kullanıcıların dahil
edildiği bu çalışmalar veri elde etmek için
kullanılır. Kullanılabilirlik test araçları işlevlerine
göre farklı özelliklere sahiptir:
• Bilgi Mimarisi
• Online Göz İzleme
• Mouse Hareketi ve Tıklama Haritası
• Yazılım Bazlı Göz İzleme
• İmaj Tıklama Haritası
• Laboratuvar Test Araçları
• Geri Bildirim Testleri
• Online Sezgisel Analiz
• Modere Edilen Online Kullanıcı Testi
• Modere Edilmeyen Online Kullanıcı Testi
• A/B Testi
Bilgi Mimarisi2.1.
Bilgi mimarisi; web siteleri, intranetler ve yazılımlarda  
kullanılabilirlik ve bilginin  bulunabilirlik seviyesini  
arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemektir.
Bilgi mimarisi çalışmaları için kart gruplama ve ağaç
testi kullanılır.
UX Punk2.1.1.
Kart gruplama ve
navigasyon menüsü
testlerinin yapılabildiği UX
Punk’ta kullanıcılarla online
ortamda test yapabilmek
mümkün.
Optimal Sort2.1.2.
Online kart gruplama test
araçlarından olan Optimal Sort’ta
önce elementlerin isimlerini
belirliyor, ardından anketi
oluşturuyor ve son olarak da
katılımcılarla paylaşıyorsunuz.
CardZort Zone2.1.3.
Sadece kart gruplama
servisi sunan CartZort
yazılım olarak bilgisayara
indirilerek kullanılabiliyor.
XSort2.1.4.
Sadece Mac OS X için
kullanılabilen XSort’u
yazılım olarak indirerek kart
gruplama çalışmanızı
yapabilirsiniz.
TreeJack2.1.5.
Bilgi mimarisini oluşturmak
için ağaç testi
yapabileceğiniz Optimal
Workshop’un sunduğu üç
servisten biridir. Site
haritanız için elementleri
belirleme, ardından
görevleri oluşturma ve
katılımcılarınızla paylaşma
ile 3 adımda testi
oluşturabiliyorsunuz.
Online Göz İzleme2.2.
Göz izleme kullanıcının ekranda nereye, ne kadar süre
ve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiş dikkatinin
nerede yoğunlaştığına, niyetine, zihinsel durumuna
ilişkin bilgi sağlamaktadır.
Sayısal ve görsel şekillerde sunulan bu bilgi sayesinde
kullanıcının arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dair
fikir yürütülebilmektedir. Online göz izleme araçlarıyla
da bilgisayar başında oturan kullanıcıların etkileşimleri
ölçülebilmektedir.
YouEye2.2.1.
Uzaktan kullanıcı testi
yapabildiğiniz YouEye’da
kullanıcıların nereye
baktıklarını takip ederek
göz izleme testi
yapabiliyorsunuz. Aynı
zamanda kullanıcı ses kaydı
da bulunuyor. Duygularını
da ölçebilen bir servisi olan
test aracında, önce görevler
oluşturuyor, ardından ise
katılımcılarınızla test
yapıyor ve elde ettiğiniz
verileri analiz ediyorsunuz.
Mouse Hareketi ve
Tıklama Haritası
2.3.
Amacı belirli sayfalarda kullanıcı hareketlerini takip
etmek, genel sayfalarda kullanıcıların mouse
hareketlerinin ortalamasını almak amacıyla kullanılır.
Mouse hareketlerini ve tıklama haritalarını çıkaran
birçok test aracı bulunmaktadır. Online olarak
kullanıcıların nereye tıkladıklarını gözlemleyebilir ve
analiz edebilirsiniz.
Session Cam2.3.1.
Kullanıcıların hareketlerini
izlemeye yarayan bir
kullanılabilirlik test aracı
olarak Session Cam, sıcaklık
haritası, tıklama haritası,
form analizi ve dönüşüm
hunisi oluşturmayı sağlıyor.
Kullanıcıların hareketlerini
kayıt ederek tekrar tekrar
izleme şansı bulunuyor.
InspectLet2.3.2.
Web siteye eklenen kod ile
göz izleme ile çıkarılan
sıcaklık haritası, tıklama
haritası, mouse
hareketlerinin izlenebildiği
bir servis sunan Inspectlet
analitik verileri de gerçek
zamanlı olarak görmenize
izin veriyor.
ClickTest2.3.3.
Web sitenin tasarım
örnekleri imaj olarak
ClickTest’e eklenir.
Ardından kullanıcıların
hareketleri; görsel
verileştirme, sıcaklık
haritaları ve grafiklerle
incelenebilir. Kullanıcı
etkileşimlerini analiz eden
kullanılabilirlik aracıdır.
TryMyUI2.3.4.
Kullanıcıların demografik
olarak profillerini seçerek
kullanılabilirlik testi
uygulanabilir. Ekran ve
mouse hareketleri, sesli
düşünme testleri ve yazılı
geri bildirimler dahil her
kullanıcının verileri video
halinde sunulur. Kendi
veritabanına ait kullanıcıları
kullanmak isteyenler için ise
ayrı bir ücret sunuluyor.
ClickHeat2.3.5.
Gerçek ziyaretçilerinizin tıklama
sıcaklık haritasını çıkararak data
toplamanızı sağlayan ücretsiz
kullanılabilirlik test aracıdır.
Yandex.Metrica2.3.6.
Web analizi hizmetleri yanı
sıra mouse hareketleri,
tıklama haritaları, bağlantı
haritaları ve kullanıcıların
web sitesinde gezinirken
neler yaptıklarını çıkaran
akış şemasının
incelenebildiği bir ücretsiz
araçtır.
SeeVolution2.3.7.
Kullanıcıların web sitede
yaptıkları hareketlerini
yoğunluklara göre çıkaran
tıklama haritaları, sıcaklık
haritaları ve analitik verileri
sunan bir kullanılabilirlik
test aracıdır.
Google Analytics2.3.8.
Ücretsiz olarak kullanıcı
hareketlerini takip etmeyi
sağlayan bir araç olarak Google
Analytics, web siteye ait olan
dataların analizini kolayca
yapabilmeyi sağlıyor. E-ticaret
siteleri için dönüşüm oranları,
satış akışı ve istatistikleri
kolaylıkla takip edilebilir. A/B
testi ise İçerik Denemeleri
başlığından yapılıyor. Dezavantajı
ise kullanıcıların etkileşimlerinin
nedeninin belirlenememesidir.
Clicktale2.3.9.
Form analizi ve kullanıcı
araştırmaları için üretilmiş
bir kullanılabilirlik test
aracıdır. Kullanıcıların
mouse hareketlerini
kaydederek sıcaklık
haritası oluşturur.
Formlarda zor bulunan
kullanılabilirlik sorunlarını
tespit etmenizi sağlar.
CrazyEgg2.3.10
Sıcaklık haritası ve mouse
hareketleri takibi servislerinin yanı
sıra diğer kullanılabilirlik testi
araçlarından farkı sayfadaki her
elementin tıklama analizinin
yapılabiliyor olması, “Confetti”
özelliğiyle web sitesine gelen
trafiğin anahtar kelimelerle de
takip edilebiliyor olmasıdır.
LuckyOrange2.3.11.
Sıcaklık haritası, mouse
hareketleri, gerçek zamanlı
ziyaretçi haritası gibi özellikleri
bulunan kullanılabilirlik test
aracıdır. Ayrıca kullanıcılarınızdan
geri bildirim alabileceğiniz bir
sistemi de sunmaktadır. Kolayca
entegre olabilmektedir.
Yazılım Bazlı Göz İzleme2.4.
Online göz izleme araçlarından biraz farklı olarak
işleyen yazılım bazlı göz izleme test araçlarında tahmini
olarak kullanıcının bakacağı yerler belirleniyor. Testi
yapılacak olan web sitenin arayüz imajı yüklenir.
Ardından ise belirli bir rapor sunulmaktadır.
Visual Attention Service2.4.1.
Web sitedeki ilgi çekebilecek
alanların belirlenmesi için
kullanılır. Web sitesinin imajları
yüklenir. Yükleme sonucunda
kullanıcıların nereye
baktıklarının tahmini olarak
sıcaklık haritasının sunulması
üzerine bir servis sunmaktadır.
Gerçek kullanıcılarla test
yapılmamaktadır.
Feng-GUI2.4.2.
Kullanıcı olmadan
algoritmalara dayalı olarak
yüklenen imajların sıcaklık
haritalarının çıkarılması ve
göz izleme analizi
yapılmaktadır. En büyük
dezavantajı kullanıcı
olmaksızın test uygulaması
yapılmasıdır.
İmaj Tıklama Haritası2.5.
Tıklama haritaları kullanıcıların web sitesinde hangi
noktalara tıkladıklarının yoğunluklarını net bir şekilde
gösteren bir test çıktısıdır. Online ortamda test edilecek
web sitesinin imajları test aracına yüklenerek
kullanıcının tıklama hareketleri izlenebilmektedir.
FiveSecondTest2.5.1.
5 saniye içinde kullanıcıların
web sitesinin ne ile ilgili
olduğu algısını ölçmek ve bir
sonraki aksiyonlarını görmek
adına yüklenen imajların
testini yapan bir
kullanılabilirlik test aracıdır.
Ücretsiz olarak kullanılabilen
araç araştırmacının rastgele
kullanıcıya test yapması ve
kullanıcıyı seçmesine izin
veriyor.
Chalkmark2.5.2.
Web sitesinde kullanıcıların nereye
tıkladıklarını yüklenen imajlar ve
belirlenen görevler sayesinde
izlemeyi sağlayan kullanılabilirlik
test aracıdır. Sıcaklık haritası,
tıklama haritaları, ilk izlenim
ölçmeye yönelik servisler
sunmaktadır.
Intuition HQ2.5.3..
Web sitenin kullanılabilirlik
testi uygulaması için siteye
yüklenen imajlar ile tıklama
oranları görülebilir,
müşterinin kendi veritabanı
ile kullanıcıların hareketleri
incelenebilir.
Usabilla2.5.4.
Ücretsiz uzaktan kullanılabilirlik testi
aracı olarak Usabilla, bir web sitesi
veya bir imaj hakkında
kullanıcılardan geri bildirim
toplamaya yarıyor. Kullanıcıların
nereye tıkladıklarını takip edebilme
özelliği yanında kalitatif data için
araştırmacıların kullanıcılardan
yorumlar almasını da sağlayan bir
yapıya sahiptir. Sıcaklık haritalarının
görsel raporları, tıklama haritaları
sonuçları vermektedir. Kart
gruplama, tıklama yayını kaydı gibi
servisleri de bulunmaktadır.
NavFlow2.5.5.
Kullanılabilirlik testi yapılacak olan
web sitenin taslak tasarım
örnekleri yüklenerek işleyen
kullanılabilirlik testi araçlarındandır.
Kullanıcıların hareketlerini akış
olarak görsel verileştirme, sıcaklık
haritaları ve grafiklerle inceleme
şansı veren bir araçtır. Testler gizli
veya açık şekilde
gerçekleştirilebilir. Geri dönüşüm
oranı analizleri kolayca
yapılabilmektedir.
Laboratuvar Test
Araçları
2.6.
Kullanıcıların laboratuvar ortamında yapılan testlerde
esas amaç kullanıcı araştırmacısının kullanıcının
davranışlarını gözlemleyerek çeşitli veriler elde edecek
şekilde notlar almasıdır.
Morae2.6.1.
Sadece Windows OS için
kullanılabilirlik testi sunan servis,
kullanıcıların sesi, videoları,
klavye tuşuna vuruşları, mouse
hareketleri, ekran hareketleri gibi
etkileşimlerini kaydederek işliyor.
Kullanılabilirlik araştırmaları için
kapsamlı bir hizmet sunuyor.
Kaydedici, gözlemleyici ve
yönetici olarak araştırmalar
yönetilebiliyor.
SilverBack2.6.2.
Mac bazlı bir kullanılabilirlik
yazılım aracı olan Silverback, kayıt,
analiz, düzenleme ve oynatma gibi
özelliklere sahip. Düşük fiyatının
yanında birçok servisi kapsadığı
için kullanış açısından oldukça
efektif bir kullanılabilirlik test
aracıdır.
Geri Bildirim Testleri2.7.
Kullanıcıların arayüzler hakkında çeşitli yorumlar
yaparak web site/uygulama hakkında
düşündüklerini geri bildirim şeklinde iletmesi
üzerine kurulu test araçları kullanılabilirlik
testlerinde kullanılabilir.
iPerceptions2.7.1.
Web site kullanılabilirlik
testi için kullanıcılardan
yorum kartlarıyla geri
bildirim alarak, anketler
düzenleyerek raporlama ve
analiz yapabilmeyi sağlayan
bir araçtır.
FeedBack Army2.7.2.
Kullanıcı araştırmacısının bir
web sitesine kullanılabilirlik
testi uygularken
kullanıcılardan yorumlar
alabileceği ve web site
URL’sini paylaşarak bütün
siteyi keşfetmesini
sağlayabileceği bir test
aracıdır.
Ethnio2.7.3.
Kullanılabilirlik testi aracı
olmasa da kullanıcılardan
data toplamak üzerine
uygulanan bir platform.
Kullanıcılar doldurdukları
formlar aracılığıyla web
sitenin gelişimine katkıda
bulunarak ödül
kazanıyorlar.
Online Sezgisel Analiz2.8.
Sezgisel analiz, arayüzün  kullanılabilirlik  seviyesini  
belirli  bir  noktaya   getirmek  amacıyla yapılan arayüz  
kontrolüdür. Uzman kişiler tarafından ilk inceleme
sonucunda veriler elde edilir. Online olarak da web site
veya uygulamanın uzman komüniteler tarafından
yorumlanması olarak çalışmaktadır.
Userplus2.8.1.
Ücretsiz olarak hizmet veren
kullanılabilirlik test aracında hem
kullanıcılar üzerinden görev bazlı
test uygulanabiliyor, hem de ISO
standartları üzerinden web
sitenin kullanılabilirlik puanlaması
yapılabiliyor. Kullanılabilirlik
testinde tıklama haritaları,
ortalama görev süreleri, görev
tamamlama oranları gibi kriterler
raporlanabiliyor. Uzman
tavsiyeleri içeren servise sahiptir.
Concept Feedback2.8.2.
Uzman komüniteye sahip bir site
olarak web sitenizin uzmanlar
tarafından arayüzlerinin geri
bildirimlerini almaya dayanıyor.
Modere Edilen Online
Kullanıcı Testi
2.9.
Kullanıcıların, kullanılabilirlik testi sırasında kullanıcı
araştırmacısı tarafından yönlendirilerek testin uzaktan
uygulanması ile gerçekleşir. Çeşitli yönergelerle belirli
senaryoda kullanıcının arayüzü kullanması sağlanır.
Skype2.9.1.
Kullanılabilirlik testleri için
alternatif araç olarak
düşünebilecek olan
Skype’ta ses ve ekran
videosu kayıt edilebiliyor,
ekran paylaşımı
yapılabiliyor. Böylece
kullanıcı ekran başındayken
web sitesinde neler yaptığı
kayıt edilerek test
uygulanabiliyor.
Modere Edilmeyen
Online Kullanıcı Testi
2.10.
Modere edilmeyen online kullanıcı testinin, modere
edilen online kullanıcı testinden farkı daha önceden
oluşturulmuş senaryoların kullanıcı tarafından adım
adım uygulanarak testin gerçekleştiriliyor olmasıdır.
Böylece kullanıcının yanında kullanıcı araştırmacısının
olmasına gerek yoktur.
Loop112.10.1
Gerçek kullanıcıların hareketlerini
ve etkileşimlerini kullanıcı
araştırmacılarının kolayca takip
ederek analiz edebileceği,
raporlarını inceleyebileceği bir
kullanılabilirlik test aracıdır.
Raporlar görev tamamlama oranı,
süresi, genel hata sayfaları ve
kullanıcı haritaları şeklinde detaylı
olarak sunulur. Yazılımsal olarak
herhangi bir koda ihtiyaç yoktur.
Mechanical Turk2.10.2.
Amazon.com’un sağladığı
kullanılabilirlik test aracında
iki farklı üyelik bulunuyor:
Kullanıcı araştırmacıları için
web sitesi testini yapmaları
için üyelik ve web sitesi
testine katılarak ödül
kazanmak isteyen kişiler
için üyelikler. Görev
yaratarak web sitesi
kullanılabilirlik testine tabii
tutuluyor.
Open Hallway2.10.3.
Tarayıcı bazlı ekran ve ses kaydına
izin veren kullanılabilirlik testi
aracı uzaktan kayıt ile senaryo
üzerinden testi sağlıyor. Analiz
için tekrar izleme şansı bulunuyor.
Kendi sunucusunda videoları
saklama imkanı verdiği için hesap
silindiğinde videolar silinmektedir.
10 dakikalık videoların kaydına
izin veriliyor. Çoklu ekran kaydına
izin vermediği için kısıtlamaları
mevcut. Hesap yükseltiğinde
videoları indirme hakkı da
verilebiliyor.
UserTesting2.10.4.
Kullanıcı etkileşimlerinin flash bir
video ile görüntülendiği
Usertesting kullanılabilirlik test
aracı ile, web site hakkındaki
düşüncelerin kullanıcılardan
alınabildiği bir sisteme sahip.
Kullanıcı profiline göre seçim
yapılarak test uygulanabiliyor.
Araştırmacının hazır olan test kitlesi
yerine kendine ait veritabanını da
kullanılabiliyor olması ise bir
avantaj. Ayrıca kullanıcı adaylarını
oylama sistemi ile kaliteli bilgiler
edinmeyi sağlıyor.
WhatUsersDo2.10.5.
Kullanılabilirlik testleri ve kullanıcı
deneyimi araştırmaları için online
olarak kullanılabilen bir araçtır.
Seçilen kullanıcıları belirlenen
görevlerle teste tabii tutma üzerine
prosesi sürdürür. Yazılım indirmeye
gerek kalmadan kullanıcıların
hareketleri çekilen kayıtlarla
izlenebilir, kullanılabilirlik hatalarının
neden kaynaklandığı tespit edilebilir.
Userlytics2.10.6.
Web site - kullanıcı etkileşimini
ölçmek amacıyla uzaktan
kullanılabilirlik testi uygulamayı
sağlar. Kullanıcı deneyimini
pozitifleştirmek için raporlar halinde
sunulan veriler kullanıcıların
kayıtlarından elde edilir. Prototiplerin
veya canlı web sitesinin
kullanılabilirlik testlerini yaparken
kullanıcılara sorular sorarak anket
yapabilmeyi de sağlıyor.
Userzoom2.10.7.
Kullanılabilirlik araştırmaları için
online testler, kart gruplama
çalışması, ağaç testi, ekran
görüntülerinin tıklama testleri,
online anketler araçları
kullanılabiliyor. Sıcaklık ve
tıklama haritaları servisler
arasında yer alıyor. Çıktılarda ise
detaylı analiz raporları ve
davranışsal veriler sunuluyor.
A/B Testi2.11.
A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarının
performansını ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklı
tasarımları olabileceği gibi, aynı tasarım içinde sayfa
öğelerinin yerlerinin değişmesinden de oluşabilir.
Böylece online olarak arayüzler kolayca test edilebilir.
Visual Website Optimizer2.11.1.
Kod ve HTML’ e gerek
duymadan A/B testi, çok
değişkenli test, sıcaklık
haritaları, tıklama haritaları,
kullanıcı geri bildirimleri
alınabilen test çeşitleri gibi
servisler sunan
kullanılabilirlik test aracıdır.
Optimizely2.11.2.
Bağlılık, tıklama, dönüşüm
ve kayıt gibi aşama ve
kıstaslarda hangi yöntemin
daha iyi işe yaradığını
ölçmeye yarayan bir araçtır.
Hedef takibi ile web sitenin
kullanıcı deneyimi açısından
daha iyiye ulaşması için A/B
testlerinde kullanılır.
Kullanıcı Deneyimi
Tasarımı
3
Kullanıcı deneyimi, tasarım sürecine ürünün hedef
kitlesinin dahil edilmesi, doğru araştırma tekniklerinin
kullanılması ve doğru sonuçların tasarım kararı haline
getirilmesiyle birlikte tasarlanır.
Neden Kullanıcı
Deneyimi?
4
• Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerinde
müşteri sadakati artış oranı
%44
• Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerinde
müşteri memnuniyeti artış oranı
%72
*Econsultancy ve WhatUsersDo 2013 yılı araştırması
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları4.0
Bir arayüzün taslak tasarımlarını oluştururken
çeşitli araçlar kullanılabilir. Genel anlamda
tasarım araçları ortak özelliklere sahip olsa da
bazı noktalarda birbirinden ayrılan özellikleri
vardır. Farklı işlevlerine göre tasarım araçları:
• Online Tasarım Araçları
• Offline Tasarım Araçları
• Offline ve Online Tasarım Araçları
• Mobil Uygulamalar İçin Tasarım Araçları
• Kullanılabilirlik Testlerine Yardımcı Tasarım Araçları
Online Tasarım Araçları4.1.
Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında kullanılan
araçlardan bazıları online bazıları offline olarak
kullanılabilmektedir. Online kullanılanlarda bazı
avantajlar bulunur. Özellikle takım çalışması
yapıyorsanız, bir projeyi eş zamanlı olarak başkalarıyla
da beraber çalışabilme imkanı online araçların öne
çıkan bir özelliğidir.
Lumzy4.1.1.
Online wireframe araçlarından
olan Lumzy’de web site veya
uygulamanın fonksyionları
kapsamlı listeden seçilerek taslak
tasarım oluşturulabilir. Ayrıca
mesaj uyarıları, interaktif sayfa
navigasyonları, içeriklere link
ekleme ve daha fazla özelliği
sunmaktadır. Tasarımlar hakkında
takım halinde çalışabilmek adına
sohbet ve editleme gibi
seçenekleri vardır. Ücretsiz bir
uygulamadır.
Invision4.1.2.
Invision tasarım yapmak,
paylaşmak ve kullanıcılarla test
için başka bir online araçtır.
Sadece wireframelerden öte, tam
donanımlı ve interaktif mockuplar
yapmayı sağlamaktadır. Takım
arkadaşlarıyla işbirliği içinde
çalışabilmek için projeleri
paylaşma özelliği bulunmaktadır.
Ayyıca mobil desteği de iyi
durumdadır. Prototipler
oluşturabilme imkanı yanında,
imajlar, renkler ve biçimler
konusunda akış halinde detaylı
şekilde görmeyi sağlar.
Justproto4.1.3.
Diğer wireframe araçlarında
göremeyeceğimiz az özelliğiyle
Justproto, geniş bir arayüz
elementleri ve araçları
sunmaktadır. Eş zamanlı olarak
diğer tasarımcılarla çalışma
imkanı vermektedir. Geri
bildirimleri de alabileceğiniz
interaktif wireframeler
oluşturmayı sağlar.
HotGloo4.1.4.
Kullanıcı etkileşimlerinin uygulama
akışında tasarlanarak, test
edilmesi için kullanılabilen bir
wireframe tasarım aracıdır.
Sürükle-bırak sistemi ile ve geniş
arayüz elementleri kütüphanesi ile
Hotgloo rol bazlı kullanılabiliyor.
Müşterilerle de projeleri
paylaşarak yorumlarını alabilmek
için bir mekanizma bulunmaktadır.
ProtoShare4.1.5.
Kolay kullanılabilir, web tabanlı
prototip aracı interaktif projeler
için görselleştirmeyi efektif
şekilde yapmanıza olanak
sağlıyor. Eş zamanlı olarak diğer
tasarımcılarla çalışabilme
seçeneği de sunan ProtoShare,
mobil uygulamaların da
tasarlanması için kullanılabiliyor.
Frame Box4.1.6.
Basit bir mockup aracıdır.
Yapılabilir işlem kısıtlığından
dolayı en temel işlemleri
tasarlamak için kullanılabilir.
Ücretsiz online olarak
çalışılabiliyor.
MockingBird4.1.7.
Online bir araç olarak
MockingBird kolayca web site ve
uygulamalar için wireframeler
tasarlamayı sağlar. Prototipler
oluşturmak için ise sayfaları
birbirine linklerle bağlayarak
geçişleri görmeyi kolaylaştırır.
PDF ve PNG olarak çıktı alma
seçeneği bulunmaktadır. Takım ile
beraber çalışabilmek için
proejeleri paylaşmaya açıktır.
Offline Tasarım Araçları4.2.
Online tasarım araçları gibi olmasa da bilgisayarınıza
yazılım olarak indirip internetin olmadığı zamanlar da
çalışabileceğiniz bir avantaj sunan offline tasarım
araçları wireframe ve mockup oluşturmak için
birebirdir.
Axure4.2.1.
Axure web sitelerin ve
uygulamaların wireframelerini,
akış diagramlarını, prototiplerini
oluşturmayı sağlayan bir araçtır.
Birçok lider ajans ve firmalardaki
kullanıcı deneyimi
profesyonelleri, iş analistleri ve
ürün yöneticileri tarafından
kullanılan araçta HTML
prototipleri interaktif şekilde
oluşturabiliyorsunuz. Offline
olarak bilgisaraya indirerek
kullanabiliyorsunuz.
FlairBuilder4.2.2.
Web site ve mobil uygulamalar
için wireframeler oluşturmak için
kullanılan tasarım araçlarından
biridir. Prototipler oluşturarak
kullanılabilirlik testleri için de
kullanılmasına olanak sağlar. Basit
arayüzü vardır. Sürükle bırak
özelliği ile çalışmak kolaydır.
Prototipler ile etkileşimleri
görmek için test yapılırken
herhangi bir koda gerek yoktır.
Pencil Project4.2.3.
Firefox eklentisi olarak kurulan
Pencil Project, açık kaynaklı ve
ücretsiz olarak prototipler
yaratmayı sağlıyor. Birbirine bağlı
çoklu sayfa arayüz dökümanları
oluşturulabilir. HTML, PNG, Word
dökümanı ve PDF olarak çalışmayı
alma seçeneği bulunuyor. Zihin
haritası desteği de mevcut.
OmniGraffle4.2.4.
Sadece Mac ve iPad
sistemlerine kurulabilen
tasarım aracında diagramlar,
işlem grafikleri, sayfa düzeni
ve web site wireframeleri ve
grafik tasarımları
yapılabiliyor. Güçlü tasarım
araçları, içeri aktarma ve
dışarı aktarma seçeneklerinin
kolaylığı dikkat çekiyor.
Offline olarak bilgisayarınıza
indirerek kullanabiliyorsunuz.
Online ve Offline
Tasarım Araçları
4.3.
Hem online hem de offline olarak çalışmak isteyenler
için uygun olan tasarım araçları takım olarak çalışma
yaparken paylaşımlara izin verir. Böylece eş zamanlı
çalışma imkanı olur. Ayrıca bu tasarım araçlarının
yazılım olarak bilgisayarınıza indirme seçeneği bulunur.
inPreso Screens4.3.1.
Hem offline olarak yazılım indirerek
kullanabileceğiniz hem de online
ortamda çalışabileceğiniz bir prototip
aracıdır. Gerçek ürünün nasıl
gözükeceğine dair çeşitli operasyonel
sistemlerle tema seçerek uygulamaları
giydirebileceğiniz bir özelliği
bulunmaktaıdr. Ücretsiz olan araçta
offline olarak wireframeleri ve
prototipleri kaydedebiliyorsunuz.
Online ortamda ise paylaşmayı ve
arayüz elementlerine daha kolay
erişmeyi sağlamaktadır. Müşterilerinize
sunmak için bir web oynatıcı da
sunmaktadır.
Balsamiq4.3.2.
Kullanılabilirlik testleri için
prototipler oluşturmayı sağlayan
en çok kullanılan tasarım
araçlarındandır. Bağlantılarla
demolar arası tıklamalar
oluşturabilme imkanı veriyor. Bu da
kullanılabilirlik çalışmaları için
önemli bir özellik olarak servisin
sağladığı avantajlardan biri. Online
çalışabildiği gibi offline şekilde de
çalışabilme şansı bulunuyor.
Başkalarıyla da projeleri paylaşarak
birlikte çalışmayı sunuyor.
Moqups4.3.3.
Moqups wireframe çizmek için
yaygın olarak kullanılan online
tasarım araçlarındandır. PDF ve
PNG formatında taslak tasarımları
çıktı olarak alma şansı bulunuyor.
Projelerde bağlantılarla sayfaları
birbirine bağlamaya izin veriyor.
Böylece prototipler oluşturarak
test yapmayı kolaylaştırıyor.
iPlotz4.3.4.
Mac, Windows ve Linux işletim
sistemlerinde çalışan iPlotz, flash
desteğiyle tarayıcılarda
açılmaktadır. Wireframe
tasarlamak için sürükle bırak
mekanizması ile kolayca
çalışabilmeyi sağlamaktadır. PNG,
PDF ve JPG olarak çıktı
alınabilmektedir. Takım çalışması
için paylaşıma açıktır. Böylece
başkalarıyla beraber tasarım
yapılabilme şansını tanır. Görevler
oluşturarak projeyi yürütme
özelliği vardır. Yazılım olarak
bilgisayara indirme seçeneği de
bulunmaktadır.
FludIA4.3.5.
İndirilebilir web tabanlı tasarım
aracı olan FluidIA zengin kullanıcı
arayüzleri için prototipleme için
kullanılıyor. Açık kaynak şeklinde
kullanıcı deneyimi tasarımcılarının
kendi prototiplerini üretilmesi
üzerine kurulan araçta projeler
paylaşılarak başka kişilerin de
katkıda bulunması sağlanıyor.
MockFlow4.3.6.
Hem offline hem online olarak
kullanılabilen tasarım aracıdır.
Sayfalar site haritaları ile organize
edilerek tıklanabilir prototipler
haline getirilebiliyor. Geniş
wireframe bileşenleri
bulunmaktadır. Proje HTML, PDF,
Powerpoint slaytları, PNG imajları
olarak çıktı alınabilmektedir. Eş
zamanlı tasarım birlikleriyle takım
olarak çalışabilme imkanı sağlar.
Mockup Builder4.3.7.
Wireframe çizmek için kullanılan
Mockup Builder’da web sitenin
veya uygulamanın tasarımları
yapılabileceği gibi geri bildirim de
almanızı sağlayan bir
mekanizması mevcuttur.
Mobil Uygulama Tasarım
Araçları
4.4.
Web arayüzlerinde kullanılan tasarım araçları haricinde
sadece mobil uygulamaların arayüzlerinde kullanılan
tasarım araçları da bulunmaktadır. Mobil uygulama
arayüzleri için elementleri bakımından zenginlerdir.
Justinmind4.4.1.
Zengin interaktif wireframeler
yaratmak için kullanılan Justinmind,
mobil uygulamalarda da ağırlıklı olarak
kullanılmaktadır. Testlerin de kolaylıkla
yapılabileceği araçta HTML olarak da
çıktı alabiliyorsunuz. Ayrıca mobil
olarak daha çok kullanılmasının nedeni
mobilde işe yarayan mimikler için
elementlerin varolmasıdır. Kendinize ait
küçük araçlar da oluşturarak tasarımı
yapabiliyorsunuz. Online içerikleri de
ekleyebileceğiniz araçta projelerinizi
paylaşabiliyor ve geri bildirim
alabiliyorsunuz.
Mockabilly4.4.2.
Sadece iPhone uygulamaları için
kullanılan Mockabilly ile lineer
olmayan akışlar tasarlanabiliyor,
Dropbox ile paylaşım yapılabiliyor,
ekran tasarımları ile iPhone
kullanıcılarının davranışlarını
incelemek için dokunma noktaları
geçişleri kullanılabiliyor.
iPhone Mockup4.4.3.
Kalem kullanıyormuş hissi veya
ilüstratif tasarım yapmayı sunan
iPhone Mockup, sadece iPhone
uygulamaları için kullanılıyor.
Kolayca diğer insanlarla
paylaşmayı sağlayarak değişikler
yapabilmeyi de sunuyor.
Tiggzi4.4.4.
Bulut bazlı uygulama platformu
olan Tiggzi online ortamda
tasarım yapmayı sağlıyor.
JavaScript tabanlı olduğu için
sürükle bırak ile kolayca çalışmak
mümkün. API’ler sayesinde
üçüncü partnerlerle bağlantı
kurabiliyor. Tiggzinin özelliği mobil
uygulamalar için kullanılabiliyor
olması.
Kullanılabilirlik Test
Destekli Tasarım Araçları
4.5.
Kullanılabilirlik test araçları dışında bazı tasarım araçları
da prototipler oluşturarak test gerçekleştirmenize
olanak sağlar. Burada oluşturulmuş olan wireframe
görselleri çalışıyormuş gibi yaparak çeşitli linklerle
bağlanır ve kullanıcı karşısında uygulamadan farksız
hale gelir.
Bir de bilgi mimarisi için kullanılabilecek olan tasarım
araçları mevcuttur. Menü yapısını oluşturmak için
kullanılırlar.
Naview4.5.1.
Navigasyon menülerini
oluşturmak için kullanılan Naview,
kodlamaya gerek kalmadan web
sitenin bilgi mimarisini ortaya
çıkarmayı sağlar. Ardından ise
kullanıcılarla test yapmayı
kolaylaştırır. Hem bilgi mimarisini
çıkarmak için tasarım
oluşturulabilen araçta aynı
zamanda kullanıcılara sorular
sorarak anket sonuçlarıyla veri
analizi yapmanıza olanak sağlar.
Jumpchart4.5.2.
Web site navigasyonları için
site haritasını çıkarmaya
yardımcı olan, wireframe ve
mockuplar oluşturmayı
sağlayan tasarım aracıdır.
CSS tabanlı çıktılar almanızı
sağlar. Takım olarak
çalışmaya olanak sağlar.
Web site biçimini kolaylıkla
tasarlamanızı sağlar.
Proto.io4.5.3.
En yaygın kullanılan tasarım
araçlarından biridir. İnteraktif
prototipler üreterek test
yapabilmek için çok uygundur.
Animasyon desteği ve gerçek
cihazlarda test yapabilme gibi
özellikleri bulunuyor. Paylaşım ve
yorumlar ekleme gibi sosyal
faaliyetleri de yapabilmeye olanak
sağlıyor. HTML halinde çıktı
alabilme imkanı bulunuyor.
Pidoco4.5.4.
Tıklanabilir wireframeler üretmeyi
sağlayan Pidoco ile hızlı ve kolay
prototipler oluşturabiliyorsunuz.
İndirmeye gerek duymadan online
olarak çalışan Pidoco, uzaktan
kullanılabilirlik testleri için
kullanılabiliyor. Online çalışılabildiği
için de takım çalışması şeklinde
işbirliğinde projeyi
tasarlayabiliyorsunuz. Diğer tasarım
araçlarından farkı video kaydı, ekran
paylaşımları gibi kullanılabilirlik
testlerinde kullanılan özelliklerdir.
Creately4.5.5.
Daha çok diyagramlar için kullanılan
Creately tasarım aracında aynı
zamanda web sitelerin taslak
tasarımlarını yapabilmek için arayüz
elementleri katılmış olan mockup
servisi de bulunuyor. Aynı proje için
eş zamanlı değişiklikler yapılabilecek
şekilde başkalarıyla da tasarım
yapılabiliyor. Hem online olarak
kullanılırken aynı zamanda
bilgisayara yazılım indirerek de
çalışma seçeneği bulunuyor.
Teşekkürler
www.userspots.com
Bizi takip edin
facebook.com/userspots
twitter.com/userspots
linkedin.com/company/userspots
gplus.to/userspots
pinterest.com/userspots

More Related Content

What's hot

UX Lesson 2: User Research
UX Lesson 2: User ResearchUX Lesson 2: User Research
UX Lesson 2: User ResearchJoan Lumanauw
 
UX Career Path - Tips to Designing Your Own Path
UX Career Path - Tips to Designing Your Own PathUX Career Path - Tips to Designing Your Own Path
UX Career Path - Tips to Designing Your Own PathJohn Labriola
 
UX Lesson 4: Task & Feature Analysis
UX Lesson 4: Task & Feature AnalysisUX Lesson 4: Task & Feature Analysis
UX Lesson 4: Task & Feature AnalysisJoan Lumanauw
 
How to Leverage AI to Enhance UI Testing
How to Leverage AI to Enhance UI TestingHow to Leverage AI to Enhance UI Testing
How to Leverage AI to Enhance UI TestingApplitools
 
Fundamentals and practices of UX research
Fundamentals and practices of UX research Fundamentals and practices of UX research
Fundamentals and practices of UX research Lucia Trezova
 
Usability Testing 101 - an introduction
Usability Testing 101 - an introductionUsability Testing 101 - an introduction
Usability Testing 101 - an introductionElizabeth Snowdon
 
라이트브레인 UX Discovery 메타버스
라이트브레인 UX Discovery 메타버스라이트브레인 UX Discovery 메타버스
라이트브레인 UX Discovery 메타버스RightBrain inc.
 
UX Lesson 1: User Centered Design
UX Lesson 1: User Centered DesignUX Lesson 1: User Centered Design
UX Lesson 1: User Centered DesignJoan Lumanauw
 
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX Murali Krishna
 
Trends in interactive design 2013
Trends in interactive design 2013Trends in interactive design 2013
Trends in interactive design 2013Prophets Agency
 
Conducting User Research
Conducting User ResearchConducting User Research
Conducting User ResearchJeremy Horn
 
UI and UX Design for Startups - Matin Maleki
UI and UX Design for Startups - Matin MalekiUI and UX Design for Startups - Matin Maleki
UI and UX Design for Startups - Matin MalekiMatin Maleki
 

What's hot (20)

UI/UX Fundamentals
UI/UX FundamentalsUI/UX Fundamentals
UI/UX Fundamentals
 
UX Lesson 2: User Research
UX Lesson 2: User ResearchUX Lesson 2: User Research
UX Lesson 2: User Research
 
UX Explained
UX ExplainedUX Explained
UX Explained
 
UX Career Path - Tips to Designing Your Own Path
UX Career Path - Tips to Designing Your Own PathUX Career Path - Tips to Designing Your Own Path
UX Career Path - Tips to Designing Your Own Path
 
UX Lesson 4: Task & Feature Analysis
UX Lesson 4: Task & Feature AnalysisUX Lesson 4: Task & Feature Analysis
UX Lesson 4: Task & Feature Analysis
 
How to Leverage AI to Enhance UI Testing
How to Leverage AI to Enhance UI TestingHow to Leverage AI to Enhance UI Testing
How to Leverage AI to Enhance UI Testing
 
UX & UI Design 101
UX & UI Design 101UX & UI Design 101
UX & UI Design 101
 
Fundamentals and practices of UX research
Fundamentals and practices of UX research Fundamentals and practices of UX research
Fundamentals and practices of UX research
 
What is UI/UX Design?
What is UI/UX Design?What is UI/UX Design?
What is UI/UX Design?
 
Usability Testing 101 - an introduction
Usability Testing 101 - an introductionUsability Testing 101 - an introduction
Usability Testing 101 - an introduction
 
라이트브레인 UX Discovery 메타버스
라이트브레인 UX Discovery 메타버스라이트브레인 UX Discovery 메타버스
라이트브레인 UX Discovery 메타버스
 
UX Lesson 1: User Centered Design
UX Lesson 1: User Centered DesignUX Lesson 1: User Centered Design
UX Lesson 1: User Centered Design
 
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX
UX Design process, #UX, #Design Process, #Agile UX
 
What is UX?
What is UX?What is UX?
What is UX?
 
Design UX for AI
Design UX for AIDesign UX for AI
Design UX for AI
 
Trends in interactive design 2013
Trends in interactive design 2013Trends in interactive design 2013
Trends in interactive design 2013
 
User Research
User ResearchUser Research
User Research
 
Conducting User Research
Conducting User ResearchConducting User Research
Conducting User Research
 
UI and UX Design for Startups - Matin Maleki
UI and UX Design for Startups - Matin MalekiUI and UX Design for Startups - Matin Maleki
UI and UX Design for Startups - Matin Maleki
 
Introduction to UX Research
Introduction to UX ResearchIntroduction to UX Research
Introduction to UX Research
 

Viewers also liked

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi TeknikleriKullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi TeknikleriUserspots
 
Co-Design Workshop
Co-Design WorkshopCo-Design Workshop
Co-Design WorkshopUserspots
 
Userspots - UX Camp - Persona
Userspots - UX Camp - PersonaUserspots - UX Camp - Persona
Userspots - UX Camp - PersonaUserspots
 
Userspots Optimizasyon Eğitimi
Userspots Optimizasyon EğitimiUserspots Optimizasyon Eğitimi
Userspots Optimizasyon EğitimiUserspots
 
Dropped image 103
Dropped image 103Dropped image 103
Dropped image 103Userspots
 
Userspots - UX For Good
Userspots - UX For GoodUserspots - UX For Good
Userspots - UX For GoodUserspots
 
UX for Good Erasmus Experience
UX for Good Erasmus Experience UX for Good Erasmus Experience
UX for Good Erasmus Experience Userspots
 
Ux Camp'14 Projeleri
Ux Camp'14 ProjeleriUx Camp'14 Projeleri
Ux Camp'14 ProjeleriUserspots
 
Ux camp kullaniciarastirmalari
Ux camp kullaniciarastirmalariUx camp kullaniciarastirmalari
Ux camp kullaniciarastirmalariUserspots
 
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol Haritası
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol HaritasıUserspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol Haritası
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol HaritasıUserspots
 
UX Kariyer Yolculuğunda Eğitim
UX Kariyer Yolculuğunda EğitimUX Kariyer Yolculuğunda Eğitim
UX Kariyer Yolculuğunda EğitimUserspots
 
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / Oyunlaştırma
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / OyunlaştırmaYTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / Oyunlaştırma
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / OyunlaştırmaErcan Altuğ YILMAZ
 
2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri
2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri
2016'da Dijital Pazarlama BeklentileriBERKAY TUGAY
 
Medikal Sektördeki Dijital Gelişmeler
Medikal Sektördeki Dijital GelişmelerMedikal Sektördeki Dijital Gelişmeler
Medikal Sektördeki Dijital GelişmelerUserspots
 
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- Userspots
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- UserspotsE-Ticaret'te UX/UI Trendleri- Userspots
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- UserspotsUserspots
 
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi Eğitimi
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi EğitimiMobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi Eğitimi
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi EğitimiUserspots
 
İlham Alabileceğiniz 17 A/B Test
İlham Alabileceğiniz 17 A/B Testİlham Alabileceğiniz 17 A/B Test
İlham Alabileceğiniz 17 A/B TestUserspots
 

Viewers also liked (20)

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi TeknikleriKullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
 
Co-Design Workshop
Co-Design WorkshopCo-Design Workshop
Co-Design Workshop
 
Userspots - UX Camp - Persona
Userspots - UX Camp - PersonaUserspots - UX Camp - Persona
Userspots - UX Camp - Persona
 
Userspots Optimizasyon Eğitimi
Userspots Optimizasyon EğitimiUserspots Optimizasyon Eğitimi
Userspots Optimizasyon Eğitimi
 
Dropped image 103
Dropped image 103Dropped image 103
Dropped image 103
 
Userspots - UX For Good
Userspots - UX For GoodUserspots - UX For Good
Userspots - UX For Good
 
Mobil UX
Mobil UXMobil UX
Mobil UX
 
UX for Good Erasmus Experience
UX for Good Erasmus Experience UX for Good Erasmus Experience
UX for Good Erasmus Experience
 
Ux Camp'14 Projeleri
Ux Camp'14 ProjeleriUx Camp'14 Projeleri
Ux Camp'14 Projeleri
 
Ux camp kullaniciarastirmalari
Ux camp kullaniciarastirmalariUx camp kullaniciarastirmalari
Ux camp kullaniciarastirmalari
 
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol Haritası
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol HaritasıUserspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol Haritası
Userspots - UX Camp - Customer Journey Mapping - Müşteri Deneyimi Yol Haritası
 
2016 04 21 Digiboard proje sunumu
2016 04 21 Digiboard proje sunumu2016 04 21 Digiboard proje sunumu
2016 04 21 Digiboard proje sunumu
 
UX Kariyer Yolculuğunda Eğitim
UX Kariyer Yolculuğunda EğitimUX Kariyer Yolculuğunda Eğitim
UX Kariyer Yolculuğunda Eğitim
 
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / Oyunlaştırma
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / OyunlaştırmaYTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / Oyunlaştırma
YTÜSEM Mindset Dijital Pazarlama / Oyunlaştırma
 
2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri
2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri
2016'da Dijital Pazarlama Beklentileri
 
Medikal Sektördeki Dijital Gelişmeler
Medikal Sektördeki Dijital GelişmelerMedikal Sektördeki Dijital Gelişmeler
Medikal Sektördeki Dijital Gelişmeler
 
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- Userspots
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- UserspotsE-Ticaret'te UX/UI Trendleri- Userspots
E-Ticaret'te UX/UI Trendleri- Userspots
 
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi Eğitimi
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi EğitimiMobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi Eğitimi
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarimi Eğitimi
 
İlham Alabileceğiniz 17 A/B Test
İlham Alabileceğiniz 17 A/B Testİlham Alabileceğiniz 17 A/B Test
İlham Alabileceğiniz 17 A/B Test
 
7. ders / e-mailing
7. ders / e-mailing7. ders / e-mailing
7. ders / e-mailing
 

Similar to Kullanılabilirlik Testi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones Yasayan
IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones YasayanIAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones Yasayan
IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
 
Özgür Yazılım ve Kullanılabilirlik
Özgür Yazılım ve KullanılabilirlikÖzgür Yazılım ve Kullanılabilirlik
Özgür Yazılım ve KullanılabilirlikUserspots
 
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)Ahmet Yanik
 
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...Dr. Mustafa Değerli
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiBetul Kesimal
 
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve Onerisi
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve OnerisiEn Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve Onerisi
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve OnerisiBacklink Paketleri
 
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin Tavsiyeler
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin TavsiyelerMobil Uygulama Geliştiricileri İçin Tavsiyeler
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin TavsiyelerBurak Budak
 
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobil
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için MobilBurak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobil
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobilindir.com
 
Companies
CompaniesCompanies
Companiesecsrdl
 
Web Sayfalarının Kişiselleştirilmesi
Web Sayfalarının KişiselleştirilmesiWeb Sayfalarının Kişiselleştirilmesi
Web Sayfalarının KişiselleştirilmesiErhan Yaşar
 
Usability Designers
Usability DesignersUsability Designers
Usability DesignersBurç Talug
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiCagan Caglar
 
Userspots UX Sözlük
Userspots UX SözlükUserspots UX Sözlük
Userspots UX SözlükUserspots
 

Similar to Kullanılabilirlik Testi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları (20)

Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik
Kullanıcı Deneyimi & KullanılabilirlikKullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik
Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik
 
IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones Yasayan
IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones YasayanIAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones Yasayan
IAB Turkiye Internet Olcumleme Arastirmasi - Oya Ones Yasayan
 
Sosyal Medya Ölçümleme
Sosyal Medya ÖlçümlemeSosyal Medya Ölçümleme
Sosyal Medya Ölçümleme
 
Özgür Yazılım ve Kullanılabilirlik
Özgür Yazılım ve KullanılabilirlikÖzgür Yazılım ve Kullanılabilirlik
Özgür Yazılım ve Kullanılabilirlik
 
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)
Yazilim mi̇mari̇leri̇(aoy)
 
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...
Mustafa Değerli - 2015 - UYMS 2015 Sunum - Mobil İşletim Sistemleri (iOS ve A...
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
 
Insights Quarterly - Ekim 2017
Insights Quarterly - Ekim 2017Insights Quarterly - Ekim 2017
Insights Quarterly - Ekim 2017
 
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve Onerisi
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve OnerisiEn Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve Onerisi
En Iyi Is Takip Programi Tavsiyesi ve Onerisi
 
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin Tavsiyeler
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin TavsiyelerMobil Uygulama Geliştiricileri İçin Tavsiyeler
Mobil Uygulama Geliştiricileri İçin Tavsiyeler
 
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobil
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için MobilBurak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobil
Burak Budak - Ürün Yöneticileri için Mobil
 
DDesign 2020 sunum
DDesign 2020 sunumDDesign 2020 sunum
DDesign 2020 sunum
 
Companies
CompaniesCompanies
Companies
 
Web Sayfalarının Kişiselleştirilmesi
Web Sayfalarının KişiselleştirilmesiWeb Sayfalarının Kişiselleştirilmesi
Web Sayfalarının Kişiselleştirilmesi
 
Uservision
Uservision Uservision
Uservision
 
Usability Designers
Usability DesignersUsability Designers
Usability Designers
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
 
Entranet Proje Yonetimi
Entranet Proje YonetimiEntranet Proje Yonetimi
Entranet Proje Yonetimi
 
Userspots UX Sözlük
Userspots UX SözlükUserspots UX Sözlük
Userspots UX Sözlük
 
Appy Go
Appy GoAppy Go
Appy Go
 

More from Userspots

2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi
2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi
2023 Fintech Dünyası'nın DeğişimiUserspots
 
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?Userspots
 
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm Userspots
 
UXAlive 2017 - Mustafa Dalcı
UXAlive 2017 - Mustafa DalcıUXAlive 2017 - Mustafa Dalcı
UXAlive 2017 - Mustafa DalcıUserspots
 
2016 UI Trendleri - Userspots Webinar
2016 UI Trendleri - Userspots Webinar2016 UI Trendleri - Userspots Webinar
2016 UI Trendleri - Userspots WebinarUserspots
 
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi Bonus Flaş Tasarım Hikayesi
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi Userspots
 
Userspots Kullanıcı Deneyimi Eğitimi
Userspots Kullanıcı Deneyimi EğitimiUserspots Kullanıcı Deneyimi Eğitimi
Userspots Kullanıcı Deneyimi EğitimiUserspots
 
UX 2014 Almanak
UX 2014 AlmanakUX 2014 Almanak
UX 2014 AlmanakUserspots
 
Dropped image 109
Dropped image 109Dropped image 109
Dropped image 109Userspots
 
Dropped image 101
Dropped image 101Dropped image 101
Dropped image 101Userspots
 
Göz İzleme ve EEG ile Nöropazarlama
Göz İzleme ve EEG ile NöropazarlamaGöz İzleme ve EEG ile Nöropazarlama
Göz İzleme ve EEG ile NöropazarlamaUserspots
 
UX Analytics Sibel Akçekaya
UX Analytics Sibel AkçekayaUX Analytics Sibel Akçekaya
UX Analytics Sibel AkçekayaUserspots
 
UX Analytics Deniz Utku
UX Analytics Deniz UtkuUX Analytics Deniz Utku
UX Analytics Deniz UtkuUserspots
 

More from Userspots (13)

2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi
2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi
2023 Fintech Dünyası'nın Değişimi
 
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?
UX ve SEO Birbirini Nasıl Destekler?
 
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm
Growth Hacking Istanbul 2017 - Kullanıcı Psikolojisi ve Dönüşüm
 
UXAlive 2017 - Mustafa Dalcı
UXAlive 2017 - Mustafa DalcıUXAlive 2017 - Mustafa Dalcı
UXAlive 2017 - Mustafa Dalcı
 
2016 UI Trendleri - Userspots Webinar
2016 UI Trendleri - Userspots Webinar2016 UI Trendleri - Userspots Webinar
2016 UI Trendleri - Userspots Webinar
 
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi Bonus Flaş Tasarım Hikayesi
Bonus Flaş Tasarım Hikayesi
 
Userspots Kullanıcı Deneyimi Eğitimi
Userspots Kullanıcı Deneyimi EğitimiUserspots Kullanıcı Deneyimi Eğitimi
Userspots Kullanıcı Deneyimi Eğitimi
 
UX 2014 Almanak
UX 2014 AlmanakUX 2014 Almanak
UX 2014 Almanak
 
Dropped image 109
Dropped image 109Dropped image 109
Dropped image 109
 
Dropped image 101
Dropped image 101Dropped image 101
Dropped image 101
 
Göz İzleme ve EEG ile Nöropazarlama
Göz İzleme ve EEG ile NöropazarlamaGöz İzleme ve EEG ile Nöropazarlama
Göz İzleme ve EEG ile Nöropazarlama
 
UX Analytics Sibel Akçekaya
UX Analytics Sibel AkçekayaUX Analytics Sibel Akçekaya
UX Analytics Sibel Akçekaya
 
UX Analytics Deniz Utku
UX Analytics Deniz UtkuUX Analytics Deniz Utku
UX Analytics Deniz Utku
 

Kullanılabilirlik Testi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

 • 2. Kullanılabilirlik Kullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilmesidir. 1
 • 3. Neden Kullanılabilirlik?2 • İnternet üzerinden kullanıcıların istediği bilgilere ulaşamaması nedeniyle yapılamayan satış oranı %50 • Kullanılabilirlik çalışmalarına yapılan yatırım sonrasında iş metriklerinde yaşanılan artış oranı %83
 • 4. Kullanılabilirlik Test Araçları2.0 Bir ürünün veya bir web sitesinin kullanılabilirliği çeşitli araçlarla test edilir. Kullanıcıların dahil edildiği bu çalışmalar veri elde etmek için kullanılır. Kullanılabilirlik test araçları işlevlerine göre farklı özelliklere sahiptir: • Bilgi Mimarisi • Online Göz İzleme • Mouse Hareketi ve Tıklama Haritası • Yazılım Bazlı Göz İzleme • İmaj Tıklama Haritası • Laboratuvar Test Araçları • Geri Bildirim Testleri • Online Sezgisel Analiz • Modere Edilen Online Kullanıcı Testi • Modere Edilmeyen Online Kullanıcı Testi • A/B Testi
 • 5. Bilgi Mimarisi2.1. Bilgi mimarisi; web siteleri, intranetler ve yazılımlarda   kullanılabilirlik ve bilginin  bulunabilirlik seviyesini   arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemektir. Bilgi mimarisi çalışmaları için kart gruplama ve ağaç testi kullanılır.
 • 6. UX Punk2.1.1. Kart gruplama ve navigasyon menüsü testlerinin yapılabildiği UX Punk’ta kullanıcılarla online ortamda test yapabilmek mümkün.
 • 7. Optimal Sort2.1.2. Online kart gruplama test araçlarından olan Optimal Sort’ta önce elementlerin isimlerini belirliyor, ardından anketi oluşturuyor ve son olarak da katılımcılarla paylaşıyorsunuz.
 • 8. CardZort Zone2.1.3. Sadece kart gruplama servisi sunan CartZort yazılım olarak bilgisayara indirilerek kullanılabiliyor.
 • 9. XSort2.1.4. Sadece Mac OS X için kullanılabilen XSort’u yazılım olarak indirerek kart gruplama çalışmanızı yapabilirsiniz.
 • 10. TreeJack2.1.5. Bilgi mimarisini oluşturmak için ağaç testi yapabileceğiniz Optimal Workshop’un sunduğu üç servisten biridir. Site haritanız için elementleri belirleme, ardından görevleri oluşturma ve katılımcılarınızla paylaşma ile 3 adımda testi oluşturabiliyorsunuz.
 • 11. Online Göz İzleme2.2. Göz izleme kullanıcının ekranda nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiş dikkatinin nerede yoğunlaştığına, niyetine, zihinsel durumuna ilişkin bilgi sağlamaktadır. Sayısal ve görsel şekillerde sunulan bu bilgi sayesinde kullanıcının arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dair fikir yürütülebilmektedir. Online göz izleme araçlarıyla da bilgisayar başında oturan kullanıcıların etkileşimleri ölçülebilmektedir.
 • 12. YouEye2.2.1. Uzaktan kullanıcı testi yapabildiğiniz YouEye’da kullanıcıların nereye baktıklarını takip ederek göz izleme testi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kullanıcı ses kaydı da bulunuyor. Duygularını da ölçebilen bir servisi olan test aracında, önce görevler oluşturuyor, ardından ise katılımcılarınızla test yapıyor ve elde ettiğiniz verileri analiz ediyorsunuz.
 • 13. Mouse Hareketi ve Tıklama Haritası 2.3. Amacı belirli sayfalarda kullanıcı hareketlerini takip etmek, genel sayfalarda kullanıcıların mouse hareketlerinin ortalamasını almak amacıyla kullanılır. Mouse hareketlerini ve tıklama haritalarını çıkaran birçok test aracı bulunmaktadır. Online olarak kullanıcıların nereye tıkladıklarını gözlemleyebilir ve analiz edebilirsiniz.
 • 14. Session Cam2.3.1. Kullanıcıların hareketlerini izlemeye yarayan bir kullanılabilirlik test aracı olarak Session Cam, sıcaklık haritası, tıklama haritası, form analizi ve dönüşüm hunisi oluşturmayı sağlıyor. Kullanıcıların hareketlerini kayıt ederek tekrar tekrar izleme şansı bulunuyor.
 • 15. InspectLet2.3.2. Web siteye eklenen kod ile göz izleme ile çıkarılan sıcaklık haritası, tıklama haritası, mouse hareketlerinin izlenebildiği bir servis sunan Inspectlet analitik verileri de gerçek zamanlı olarak görmenize izin veriyor.
 • 16. ClickTest2.3.3. Web sitenin tasarım örnekleri imaj olarak ClickTest’e eklenir. Ardından kullanıcıların hareketleri; görsel verileştirme, sıcaklık haritaları ve grafiklerle incelenebilir. Kullanıcı etkileşimlerini analiz eden kullanılabilirlik aracıdır.
 • 17. TryMyUI2.3.4. Kullanıcıların demografik olarak profillerini seçerek kullanılabilirlik testi uygulanabilir. Ekran ve mouse hareketleri, sesli düşünme testleri ve yazılı geri bildirimler dahil her kullanıcının verileri video halinde sunulur. Kendi veritabanına ait kullanıcıları kullanmak isteyenler için ise ayrı bir ücret sunuluyor.
 • 18. ClickHeat2.3.5. Gerçek ziyaretçilerinizin tıklama sıcaklık haritasını çıkararak data toplamanızı sağlayan ücretsiz kullanılabilirlik test aracıdır.
 • 19. Yandex.Metrica2.3.6. Web analizi hizmetleri yanı sıra mouse hareketleri, tıklama haritaları, bağlantı haritaları ve kullanıcıların web sitesinde gezinirken neler yaptıklarını çıkaran akış şemasının incelenebildiği bir ücretsiz araçtır.
 • 20. SeeVolution2.3.7. Kullanıcıların web sitede yaptıkları hareketlerini yoğunluklara göre çıkaran tıklama haritaları, sıcaklık haritaları ve analitik verileri sunan bir kullanılabilirlik test aracıdır.
 • 21. Google Analytics2.3.8. Ücretsiz olarak kullanıcı hareketlerini takip etmeyi sağlayan bir araç olarak Google Analytics, web siteye ait olan dataların analizini kolayca yapabilmeyi sağlıyor. E-ticaret siteleri için dönüşüm oranları, satış akışı ve istatistikleri kolaylıkla takip edilebilir. A/B testi ise İçerik Denemeleri başlığından yapılıyor. Dezavantajı ise kullanıcıların etkileşimlerinin nedeninin belirlenememesidir.
 • 22. Clicktale2.3.9. Form analizi ve kullanıcı araştırmaları için üretilmiş bir kullanılabilirlik test aracıdır. Kullanıcıların mouse hareketlerini kaydederek sıcaklık haritası oluşturur. Formlarda zor bulunan kullanılabilirlik sorunlarını tespit etmenizi sağlar.
 • 23. CrazyEgg2.3.10 Sıcaklık haritası ve mouse hareketleri takibi servislerinin yanı sıra diğer kullanılabilirlik testi araçlarından farkı sayfadaki her elementin tıklama analizinin yapılabiliyor olması, “Confetti” özelliğiyle web sitesine gelen trafiğin anahtar kelimelerle de takip edilebiliyor olmasıdır.
 • 24. LuckyOrange2.3.11. Sıcaklık haritası, mouse hareketleri, gerçek zamanlı ziyaretçi haritası gibi özellikleri bulunan kullanılabilirlik test aracıdır. Ayrıca kullanıcılarınızdan geri bildirim alabileceğiniz bir sistemi de sunmaktadır. Kolayca entegre olabilmektedir.
 • 25. Yazılım Bazlı Göz İzleme2.4. Online göz izleme araçlarından biraz farklı olarak işleyen yazılım bazlı göz izleme test araçlarında tahmini olarak kullanıcının bakacağı yerler belirleniyor. Testi yapılacak olan web sitenin arayüz imajı yüklenir. Ardından ise belirli bir rapor sunulmaktadır.
 • 26. Visual Attention Service2.4.1. Web sitedeki ilgi çekebilecek alanların belirlenmesi için kullanılır. Web sitesinin imajları yüklenir. Yükleme sonucunda kullanıcıların nereye baktıklarının tahmini olarak sıcaklık haritasının sunulması üzerine bir servis sunmaktadır. Gerçek kullanıcılarla test yapılmamaktadır.
 • 27. Feng-GUI2.4.2. Kullanıcı olmadan algoritmalara dayalı olarak yüklenen imajların sıcaklık haritalarının çıkarılması ve göz izleme analizi yapılmaktadır. En büyük dezavantajı kullanıcı olmaksızın test uygulaması yapılmasıdır.
 • 28. İmaj Tıklama Haritası2.5. Tıklama haritaları kullanıcıların web sitesinde hangi noktalara tıkladıklarının yoğunluklarını net bir şekilde gösteren bir test çıktısıdır. Online ortamda test edilecek web sitesinin imajları test aracına yüklenerek kullanıcının tıklama hareketleri izlenebilmektedir.
 • 29. FiveSecondTest2.5.1. 5 saniye içinde kullanıcıların web sitesinin ne ile ilgili olduğu algısını ölçmek ve bir sonraki aksiyonlarını görmek adına yüklenen imajların testini yapan bir kullanılabilirlik test aracıdır. Ücretsiz olarak kullanılabilen araç araştırmacının rastgele kullanıcıya test yapması ve kullanıcıyı seçmesine izin veriyor.
 • 30. Chalkmark2.5.2. Web sitesinde kullanıcıların nereye tıkladıklarını yüklenen imajlar ve belirlenen görevler sayesinde izlemeyi sağlayan kullanılabilirlik test aracıdır. Sıcaklık haritası, tıklama haritaları, ilk izlenim ölçmeye yönelik servisler sunmaktadır.
 • 31. Intuition HQ2.5.3.. Web sitenin kullanılabilirlik testi uygulaması için siteye yüklenen imajlar ile tıklama oranları görülebilir, müşterinin kendi veritabanı ile kullanıcıların hareketleri incelenebilir.
 • 32. Usabilla2.5.4. Ücretsiz uzaktan kullanılabilirlik testi aracı olarak Usabilla, bir web sitesi veya bir imaj hakkında kullanıcılardan geri bildirim toplamaya yarıyor. Kullanıcıların nereye tıkladıklarını takip edebilme özelliği yanında kalitatif data için araştırmacıların kullanıcılardan yorumlar almasını da sağlayan bir yapıya sahiptir. Sıcaklık haritalarının görsel raporları, tıklama haritaları sonuçları vermektedir. Kart gruplama, tıklama yayını kaydı gibi servisleri de bulunmaktadır.
 • 33. NavFlow2.5.5. Kullanılabilirlik testi yapılacak olan web sitenin taslak tasarım örnekleri yüklenerek işleyen kullanılabilirlik testi araçlarındandır. Kullanıcıların hareketlerini akış olarak görsel verileştirme, sıcaklık haritaları ve grafiklerle inceleme şansı veren bir araçtır. Testler gizli veya açık şekilde gerçekleştirilebilir. Geri dönüşüm oranı analizleri kolayca yapılabilmektedir.
 • 34. Laboratuvar Test Araçları 2.6. Kullanıcıların laboratuvar ortamında yapılan testlerde esas amaç kullanıcı araştırmacısının kullanıcının davranışlarını gözlemleyerek çeşitli veriler elde edecek şekilde notlar almasıdır.
 • 35. Morae2.6.1. Sadece Windows OS için kullanılabilirlik testi sunan servis, kullanıcıların sesi, videoları, klavye tuşuna vuruşları, mouse hareketleri, ekran hareketleri gibi etkileşimlerini kaydederek işliyor. Kullanılabilirlik araştırmaları için kapsamlı bir hizmet sunuyor. Kaydedici, gözlemleyici ve yönetici olarak araştırmalar yönetilebiliyor.
 • 36. SilverBack2.6.2. Mac bazlı bir kullanılabilirlik yazılım aracı olan Silverback, kayıt, analiz, düzenleme ve oynatma gibi özelliklere sahip. Düşük fiyatının yanında birçok servisi kapsadığı için kullanış açısından oldukça efektif bir kullanılabilirlik test aracıdır.
 • 37. Geri Bildirim Testleri2.7. Kullanıcıların arayüzler hakkında çeşitli yorumlar yaparak web site/uygulama hakkında düşündüklerini geri bildirim şeklinde iletmesi üzerine kurulu test araçları kullanılabilirlik testlerinde kullanılabilir.
 • 38. iPerceptions2.7.1. Web site kullanılabilirlik testi için kullanıcılardan yorum kartlarıyla geri bildirim alarak, anketler düzenleyerek raporlama ve analiz yapabilmeyi sağlayan bir araçtır.
 • 39. FeedBack Army2.7.2. Kullanıcı araştırmacısının bir web sitesine kullanılabilirlik testi uygularken kullanıcılardan yorumlar alabileceği ve web site URL’sini paylaşarak bütün siteyi keşfetmesini sağlayabileceği bir test aracıdır.
 • 40. Ethnio2.7.3. Kullanılabilirlik testi aracı olmasa da kullanıcılardan data toplamak üzerine uygulanan bir platform. Kullanıcılar doldurdukları formlar aracılığıyla web sitenin gelişimine katkıda bulunarak ödül kazanıyorlar.
 • 41. Online Sezgisel Analiz2.8. Sezgisel analiz, arayüzün  kullanılabilirlik  seviyesini   belirli  bir  noktaya   getirmek  amacıyla yapılan arayüz   kontrolüdür. Uzman kişiler tarafından ilk inceleme sonucunda veriler elde edilir. Online olarak da web site veya uygulamanın uzman komüniteler tarafından yorumlanması olarak çalışmaktadır.
 • 42. Userplus2.8.1. Ücretsiz olarak hizmet veren kullanılabilirlik test aracında hem kullanıcılar üzerinden görev bazlı test uygulanabiliyor, hem de ISO standartları üzerinden web sitenin kullanılabilirlik puanlaması yapılabiliyor. Kullanılabilirlik testinde tıklama haritaları, ortalama görev süreleri, görev tamamlama oranları gibi kriterler raporlanabiliyor. Uzman tavsiyeleri içeren servise sahiptir.
 • 43. Concept Feedback2.8.2. Uzman komüniteye sahip bir site olarak web sitenizin uzmanlar tarafından arayüzlerinin geri bildirimlerini almaya dayanıyor.
 • 44. Modere Edilen Online Kullanıcı Testi 2.9. Kullanıcıların, kullanılabilirlik testi sırasında kullanıcı araştırmacısı tarafından yönlendirilerek testin uzaktan uygulanması ile gerçekleşir. Çeşitli yönergelerle belirli senaryoda kullanıcının arayüzü kullanması sağlanır.
 • 45. Skype2.9.1. Kullanılabilirlik testleri için alternatif araç olarak düşünebilecek olan Skype’ta ses ve ekran videosu kayıt edilebiliyor, ekran paylaşımı yapılabiliyor. Böylece kullanıcı ekran başındayken web sitesinde neler yaptığı kayıt edilerek test uygulanabiliyor.
 • 46. Modere Edilmeyen Online Kullanıcı Testi 2.10. Modere edilmeyen online kullanıcı testinin, modere edilen online kullanıcı testinden farkı daha önceden oluşturulmuş senaryoların kullanıcı tarafından adım adım uygulanarak testin gerçekleştiriliyor olmasıdır. Böylece kullanıcının yanında kullanıcı araştırmacısının olmasına gerek yoktur.
 • 47. Loop112.10.1 Gerçek kullanıcıların hareketlerini ve etkileşimlerini kullanıcı araştırmacılarının kolayca takip ederek analiz edebileceği, raporlarını inceleyebileceği bir kullanılabilirlik test aracıdır. Raporlar görev tamamlama oranı, süresi, genel hata sayfaları ve kullanıcı haritaları şeklinde detaylı olarak sunulur. Yazılımsal olarak herhangi bir koda ihtiyaç yoktur.
 • 48. Mechanical Turk2.10.2. Amazon.com’un sağladığı kullanılabilirlik test aracında iki farklı üyelik bulunuyor: Kullanıcı araştırmacıları için web sitesi testini yapmaları için üyelik ve web sitesi testine katılarak ödül kazanmak isteyen kişiler için üyelikler. Görev yaratarak web sitesi kullanılabilirlik testine tabii tutuluyor.
 • 49. Open Hallway2.10.3. Tarayıcı bazlı ekran ve ses kaydına izin veren kullanılabilirlik testi aracı uzaktan kayıt ile senaryo üzerinden testi sağlıyor. Analiz için tekrar izleme şansı bulunuyor. Kendi sunucusunda videoları saklama imkanı verdiği için hesap silindiğinde videolar silinmektedir. 10 dakikalık videoların kaydına izin veriliyor. Çoklu ekran kaydına izin vermediği için kısıtlamaları mevcut. Hesap yükseltiğinde videoları indirme hakkı da verilebiliyor.
 • 50. UserTesting2.10.4. Kullanıcı etkileşimlerinin flash bir video ile görüntülendiği Usertesting kullanılabilirlik test aracı ile, web site hakkındaki düşüncelerin kullanıcılardan alınabildiği bir sisteme sahip. Kullanıcı profiline göre seçim yapılarak test uygulanabiliyor. Araştırmacının hazır olan test kitlesi yerine kendine ait veritabanını da kullanılabiliyor olması ise bir avantaj. Ayrıca kullanıcı adaylarını oylama sistemi ile kaliteli bilgiler edinmeyi sağlıyor.
 • 51. WhatUsersDo2.10.5. Kullanılabilirlik testleri ve kullanıcı deneyimi araştırmaları için online olarak kullanılabilen bir araçtır. Seçilen kullanıcıları belirlenen görevlerle teste tabii tutma üzerine prosesi sürdürür. Yazılım indirmeye gerek kalmadan kullanıcıların hareketleri çekilen kayıtlarla izlenebilir, kullanılabilirlik hatalarının neden kaynaklandığı tespit edilebilir.
 • 52. Userlytics2.10.6. Web site - kullanıcı etkileşimini ölçmek amacıyla uzaktan kullanılabilirlik testi uygulamayı sağlar. Kullanıcı deneyimini pozitifleştirmek için raporlar halinde sunulan veriler kullanıcıların kayıtlarından elde edilir. Prototiplerin veya canlı web sitesinin kullanılabilirlik testlerini yaparken kullanıcılara sorular sorarak anket yapabilmeyi de sağlıyor.
 • 53. Userzoom2.10.7. Kullanılabilirlik araştırmaları için online testler, kart gruplama çalışması, ağaç testi, ekran görüntülerinin tıklama testleri, online anketler araçları kullanılabiliyor. Sıcaklık ve tıklama haritaları servisler arasında yer alıyor. Çıktılarda ise detaylı analiz raporları ve davranışsal veriler sunuluyor.
 • 54. A/B Testi2.11. A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarının performansını ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklı tasarımları olabileceği gibi, aynı tasarım içinde sayfa öğelerinin yerlerinin değişmesinden de oluşabilir. Böylece online olarak arayüzler kolayca test edilebilir.
 • 55. Visual Website Optimizer2.11.1. Kod ve HTML’ e gerek duymadan A/B testi, çok değişkenli test, sıcaklık haritaları, tıklama haritaları, kullanıcı geri bildirimleri alınabilen test çeşitleri gibi servisler sunan kullanılabilirlik test aracıdır.
 • 56. Optimizely2.11.2. Bağlılık, tıklama, dönüşüm ve kayıt gibi aşama ve kıstaslarda hangi yöntemin daha iyi işe yaradığını ölçmeye yarayan bir araçtır. Hedef takibi ile web sitenin kullanıcı deneyimi açısından daha iyiye ulaşması için A/B testlerinde kullanılır.
 • 57. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 3 Kullanıcı deneyimi, tasarım sürecine ürünün hedef kitlesinin dahil edilmesi, doğru araştırma tekniklerinin kullanılması ve doğru sonuçların tasarım kararı haline getirilmesiyle birlikte tasarlanır.
 • 58. Neden Kullanıcı Deneyimi? 4 • Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerinde müşteri sadakati artış oranı %44 • Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerinde müşteri memnuniyeti artış oranı %72 *Econsultancy ve WhatUsersDo 2013 yılı araştırması
 • 59. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları4.0 Bir arayüzün taslak tasarımlarını oluştururken çeşitli araçlar kullanılabilir. Genel anlamda tasarım araçları ortak özelliklere sahip olsa da bazı noktalarda birbirinden ayrılan özellikleri vardır. Farklı işlevlerine göre tasarım araçları: • Online Tasarım Araçları • Offline Tasarım Araçları • Offline ve Online Tasarım Araçları • Mobil Uygulamalar İçin Tasarım Araçları • Kullanılabilirlik Testlerine Yardımcı Tasarım Araçları
 • 60. Online Tasarım Araçları4.1. Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında kullanılan araçlardan bazıları online bazıları offline olarak kullanılabilmektedir. Online kullanılanlarda bazı avantajlar bulunur. Özellikle takım çalışması yapıyorsanız, bir projeyi eş zamanlı olarak başkalarıyla da beraber çalışabilme imkanı online araçların öne çıkan bir özelliğidir.
 • 61. Lumzy4.1.1. Online wireframe araçlarından olan Lumzy’de web site veya uygulamanın fonksyionları kapsamlı listeden seçilerek taslak tasarım oluşturulabilir. Ayrıca mesaj uyarıları, interaktif sayfa navigasyonları, içeriklere link ekleme ve daha fazla özelliği sunmaktadır. Tasarımlar hakkında takım halinde çalışabilmek adına sohbet ve editleme gibi seçenekleri vardır. Ücretsiz bir uygulamadır.
 • 62. Invision4.1.2. Invision tasarım yapmak, paylaşmak ve kullanıcılarla test için başka bir online araçtır. Sadece wireframelerden öte, tam donanımlı ve interaktif mockuplar yapmayı sağlamaktadır. Takım arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışabilmek için projeleri paylaşma özelliği bulunmaktadır. Ayyıca mobil desteği de iyi durumdadır. Prototipler oluşturabilme imkanı yanında, imajlar, renkler ve biçimler konusunda akış halinde detaylı şekilde görmeyi sağlar.
 • 63. Justproto4.1.3. Diğer wireframe araçlarında göremeyeceğimiz az özelliğiyle Justproto, geniş bir arayüz elementleri ve araçları sunmaktadır. Eş zamanlı olarak diğer tasarımcılarla çalışma imkanı vermektedir. Geri bildirimleri de alabileceğiniz interaktif wireframeler oluşturmayı sağlar.
 • 64. HotGloo4.1.4. Kullanıcı etkileşimlerinin uygulama akışında tasarlanarak, test edilmesi için kullanılabilen bir wireframe tasarım aracıdır. Sürükle-bırak sistemi ile ve geniş arayüz elementleri kütüphanesi ile Hotgloo rol bazlı kullanılabiliyor. Müşterilerle de projeleri paylaşarak yorumlarını alabilmek için bir mekanizma bulunmaktadır.
 • 65. ProtoShare4.1.5. Kolay kullanılabilir, web tabanlı prototip aracı interaktif projeler için görselleştirmeyi efektif şekilde yapmanıza olanak sağlıyor. Eş zamanlı olarak diğer tasarımcılarla çalışabilme seçeneği de sunan ProtoShare, mobil uygulamaların da tasarlanması için kullanılabiliyor.
 • 66. Frame Box4.1.6. Basit bir mockup aracıdır. Yapılabilir işlem kısıtlığından dolayı en temel işlemleri tasarlamak için kullanılabilir. Ücretsiz online olarak çalışılabiliyor.
 • 67. MockingBird4.1.7. Online bir araç olarak MockingBird kolayca web site ve uygulamalar için wireframeler tasarlamayı sağlar. Prototipler oluşturmak için ise sayfaları birbirine linklerle bağlayarak geçişleri görmeyi kolaylaştırır. PDF ve PNG olarak çıktı alma seçeneği bulunmaktadır. Takım ile beraber çalışabilmek için proejeleri paylaşmaya açıktır.
 • 68. Offline Tasarım Araçları4.2. Online tasarım araçları gibi olmasa da bilgisayarınıza yazılım olarak indirip internetin olmadığı zamanlar da çalışabileceğiniz bir avantaj sunan offline tasarım araçları wireframe ve mockup oluşturmak için birebirdir.
 • 69. Axure4.2.1. Axure web sitelerin ve uygulamaların wireframelerini, akış diagramlarını, prototiplerini oluşturmayı sağlayan bir araçtır. Birçok lider ajans ve firmalardaki kullanıcı deneyimi profesyonelleri, iş analistleri ve ürün yöneticileri tarafından kullanılan araçta HTML prototipleri interaktif şekilde oluşturabiliyorsunuz. Offline olarak bilgisaraya indirerek kullanabiliyorsunuz.
 • 70. FlairBuilder4.2.2. Web site ve mobil uygulamalar için wireframeler oluşturmak için kullanılan tasarım araçlarından biridir. Prototipler oluşturarak kullanılabilirlik testleri için de kullanılmasına olanak sağlar. Basit arayüzü vardır. Sürükle bırak özelliği ile çalışmak kolaydır. Prototipler ile etkileşimleri görmek için test yapılırken herhangi bir koda gerek yoktır.
 • 71. Pencil Project4.2.3. Firefox eklentisi olarak kurulan Pencil Project, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak prototipler yaratmayı sağlıyor. Birbirine bağlı çoklu sayfa arayüz dökümanları oluşturulabilir. HTML, PNG, Word dökümanı ve PDF olarak çalışmayı alma seçeneği bulunuyor. Zihin haritası desteği de mevcut.
 • 72. OmniGraffle4.2.4. Sadece Mac ve iPad sistemlerine kurulabilen tasarım aracında diagramlar, işlem grafikleri, sayfa düzeni ve web site wireframeleri ve grafik tasarımları yapılabiliyor. Güçlü tasarım araçları, içeri aktarma ve dışarı aktarma seçeneklerinin kolaylığı dikkat çekiyor. Offline olarak bilgisayarınıza indirerek kullanabiliyorsunuz.
 • 73. Online ve Offline Tasarım Araçları 4.3. Hem online hem de offline olarak çalışmak isteyenler için uygun olan tasarım araçları takım olarak çalışma yaparken paylaşımlara izin verir. Böylece eş zamanlı çalışma imkanı olur. Ayrıca bu tasarım araçlarının yazılım olarak bilgisayarınıza indirme seçeneği bulunur.
 • 74. inPreso Screens4.3.1. Hem offline olarak yazılım indirerek kullanabileceğiniz hem de online ortamda çalışabileceğiniz bir prototip aracıdır. Gerçek ürünün nasıl gözükeceğine dair çeşitli operasyonel sistemlerle tema seçerek uygulamaları giydirebileceğiniz bir özelliği bulunmaktaıdr. Ücretsiz olan araçta offline olarak wireframeleri ve prototipleri kaydedebiliyorsunuz. Online ortamda ise paylaşmayı ve arayüz elementlerine daha kolay erişmeyi sağlamaktadır. Müşterilerinize sunmak için bir web oynatıcı da sunmaktadır.
 • 75. Balsamiq4.3.2. Kullanılabilirlik testleri için prototipler oluşturmayı sağlayan en çok kullanılan tasarım araçlarındandır. Bağlantılarla demolar arası tıklamalar oluşturabilme imkanı veriyor. Bu da kullanılabilirlik çalışmaları için önemli bir özellik olarak servisin sağladığı avantajlardan biri. Online çalışabildiği gibi offline şekilde de çalışabilme şansı bulunuyor. Başkalarıyla da projeleri paylaşarak birlikte çalışmayı sunuyor.
 • 76. Moqups4.3.3. Moqups wireframe çizmek için yaygın olarak kullanılan online tasarım araçlarındandır. PDF ve PNG formatında taslak tasarımları çıktı olarak alma şansı bulunuyor. Projelerde bağlantılarla sayfaları birbirine bağlamaya izin veriyor. Böylece prototipler oluşturarak test yapmayı kolaylaştırıyor.
 • 77. iPlotz4.3.4. Mac, Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışan iPlotz, flash desteğiyle tarayıcılarda açılmaktadır. Wireframe tasarlamak için sürükle bırak mekanizması ile kolayca çalışabilmeyi sağlamaktadır. PNG, PDF ve JPG olarak çıktı alınabilmektedir. Takım çalışması için paylaşıma açıktır. Böylece başkalarıyla beraber tasarım yapılabilme şansını tanır. Görevler oluşturarak projeyi yürütme özelliği vardır. Yazılım olarak bilgisayara indirme seçeneği de bulunmaktadır.
 • 78. FludIA4.3.5. İndirilebilir web tabanlı tasarım aracı olan FluidIA zengin kullanıcı arayüzleri için prototipleme için kullanılıyor. Açık kaynak şeklinde kullanıcı deneyimi tasarımcılarının kendi prototiplerini üretilmesi üzerine kurulan araçta projeler paylaşılarak başka kişilerin de katkıda bulunması sağlanıyor.
 • 79. MockFlow4.3.6. Hem offline hem online olarak kullanılabilen tasarım aracıdır. Sayfalar site haritaları ile organize edilerek tıklanabilir prototipler haline getirilebiliyor. Geniş wireframe bileşenleri bulunmaktadır. Proje HTML, PDF, Powerpoint slaytları, PNG imajları olarak çıktı alınabilmektedir. Eş zamanlı tasarım birlikleriyle takım olarak çalışabilme imkanı sağlar.
 • 80. Mockup Builder4.3.7. Wireframe çizmek için kullanılan Mockup Builder’da web sitenin veya uygulamanın tasarımları yapılabileceği gibi geri bildirim de almanızı sağlayan bir mekanizması mevcuttur.
 • 81. Mobil Uygulama Tasarım Araçları 4.4. Web arayüzlerinde kullanılan tasarım araçları haricinde sadece mobil uygulamaların arayüzlerinde kullanılan tasarım araçları da bulunmaktadır. Mobil uygulama arayüzleri için elementleri bakımından zenginlerdir.
 • 82. Justinmind4.4.1. Zengin interaktif wireframeler yaratmak için kullanılan Justinmind, mobil uygulamalarda da ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Testlerin de kolaylıkla yapılabileceği araçta HTML olarak da çıktı alabiliyorsunuz. Ayrıca mobil olarak daha çok kullanılmasının nedeni mobilde işe yarayan mimikler için elementlerin varolmasıdır. Kendinize ait küçük araçlar da oluşturarak tasarımı yapabiliyorsunuz. Online içerikleri de ekleyebileceğiniz araçta projelerinizi paylaşabiliyor ve geri bildirim alabiliyorsunuz.
 • 83. Mockabilly4.4.2. Sadece iPhone uygulamaları için kullanılan Mockabilly ile lineer olmayan akışlar tasarlanabiliyor, Dropbox ile paylaşım yapılabiliyor, ekran tasarımları ile iPhone kullanıcılarının davranışlarını incelemek için dokunma noktaları geçişleri kullanılabiliyor.
 • 84. iPhone Mockup4.4.3. Kalem kullanıyormuş hissi veya ilüstratif tasarım yapmayı sunan iPhone Mockup, sadece iPhone uygulamaları için kullanılıyor. Kolayca diğer insanlarla paylaşmayı sağlayarak değişikler yapabilmeyi de sunuyor.
 • 85. Tiggzi4.4.4. Bulut bazlı uygulama platformu olan Tiggzi online ortamda tasarım yapmayı sağlıyor. JavaScript tabanlı olduğu için sürükle bırak ile kolayca çalışmak mümkün. API’ler sayesinde üçüncü partnerlerle bağlantı kurabiliyor. Tiggzinin özelliği mobil uygulamalar için kullanılabiliyor olması.
 • 86. Kullanılabilirlik Test Destekli Tasarım Araçları 4.5. Kullanılabilirlik test araçları dışında bazı tasarım araçları da prototipler oluşturarak test gerçekleştirmenize olanak sağlar. Burada oluşturulmuş olan wireframe görselleri çalışıyormuş gibi yaparak çeşitli linklerle bağlanır ve kullanıcı karşısında uygulamadan farksız hale gelir. Bir de bilgi mimarisi için kullanılabilecek olan tasarım araçları mevcuttur. Menü yapısını oluşturmak için kullanılırlar.
 • 87. Naview4.5.1. Navigasyon menülerini oluşturmak için kullanılan Naview, kodlamaya gerek kalmadan web sitenin bilgi mimarisini ortaya çıkarmayı sağlar. Ardından ise kullanıcılarla test yapmayı kolaylaştırır. Hem bilgi mimarisini çıkarmak için tasarım oluşturulabilen araçta aynı zamanda kullanıcılara sorular sorarak anket sonuçlarıyla veri analizi yapmanıza olanak sağlar.
 • 88. Jumpchart4.5.2. Web site navigasyonları için site haritasını çıkarmaya yardımcı olan, wireframe ve mockuplar oluşturmayı sağlayan tasarım aracıdır. CSS tabanlı çıktılar almanızı sağlar. Takım olarak çalışmaya olanak sağlar. Web site biçimini kolaylıkla tasarlamanızı sağlar.
 • 89. Proto.io4.5.3. En yaygın kullanılan tasarım araçlarından biridir. İnteraktif prototipler üreterek test yapabilmek için çok uygundur. Animasyon desteği ve gerçek cihazlarda test yapabilme gibi özellikleri bulunuyor. Paylaşım ve yorumlar ekleme gibi sosyal faaliyetleri de yapabilmeye olanak sağlıyor. HTML halinde çıktı alabilme imkanı bulunuyor.
 • 90. Pidoco4.5.4. Tıklanabilir wireframeler üretmeyi sağlayan Pidoco ile hızlı ve kolay prototipler oluşturabiliyorsunuz. İndirmeye gerek duymadan online olarak çalışan Pidoco, uzaktan kullanılabilirlik testleri için kullanılabiliyor. Online çalışılabildiği için de takım çalışması şeklinde işbirliğinde projeyi tasarlayabiliyorsunuz. Diğer tasarım araçlarından farkı video kaydı, ekran paylaşımları gibi kullanılabilirlik testlerinde kullanılan özelliklerdir.
 • 91. Creately4.5.5. Daha çok diyagramlar için kullanılan Creately tasarım aracında aynı zamanda web sitelerin taslak tasarımlarını yapabilmek için arayüz elementleri katılmış olan mockup servisi de bulunuyor. Aynı proje için eş zamanlı değişiklikler yapılabilecek şekilde başkalarıyla da tasarım yapılabiliyor. Hem online olarak kullanılırken aynı zamanda bilgisayara yazılım indirerek de çalışma seçeneği bulunuyor.