Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PER SABER UNA MICA MÉS

613 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PER SABER UNA MICA MÉS

 1. 1. USEE CEIP MOGENT Curs 09-10
 2. 2. LES USEE: UN RECURS CAP A LA INCLUSIÓ <ul><ul><li>“ Les USEEs són unitats de recursos per a afavorir , sempre que sigui possible, la participació de l’alumnat amb NEE en entorns escolars ordinaris .” Els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar l’elaboració coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin la participació en les activitats generals del grup i l’acompanyament d’aquest alumnes....Així mateix desenvoluparan activitats específiques, individuals o en petit grup, quan els alumnes ho requereixin. Cadascun dels alumnes amb NEE ha d’estar assignat a un grup ordinari. L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat fa necessària la realització d’adaptacions o modificacions curriculars individualitzades... (Pla director) </li></ul></ul>
 3. 3. ESCOLA INCLUSIVA CLAUSTRE AMPA CONSELL ESCOLAR CIUTAT ALUMNAT FAMILIES
 4. 4. <ul><li>EQUIP DIRECTIU </li></ul><ul><li>MESTRA TUTORA I MESTRA USEE </li></ul><ul><li>- EDUCADORA </li></ul><ul><li>EAP </li></ul><ul><li>- CAN VILA (assessorament, orientació, …) </li></ul><ul><li>CLAUSTRE </li></ul>QUI FA EL SEGUIMENT I REFLEXIÓ DE L' USEE <ul><li>INSPECCIÓ </li></ul>
 5. 5. QUINS ALUMNES REBEN AQUEST SUPORT? <ul><ul><li>Els alumnes atesos per les USEE tenen NEE greus i permanents. Podrien estar escolaritzats en un CEE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb la creació de les USEE se’ls ofereix que puguin estar escolaritzats en un centre ordinari i que siguin part de l’escola com qualsevol alumne. </li></ul></ul>
 6. 6. COM FUNCIONA LA USEE? <ul><li>Potenciem al màxim la participació dels alumnes a l’AO </li></ul><ul><li>Som flexibles </li></ul><ul><li>Partim de les NEE dels alumnes </li></ul><ul><li>Respectem ritmes </li></ul>
 7. 7. OBJECTIUS PRINCIPALS DE L’USEE <ul><li>Compartir i conèixer els hàbits socials </li></ul><ul><li>Gaudir del fet de venir a l’escola: </li></ul><ul><ul><ul><li>Treballar la motivació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballar l’autoestima i l’iniciativa </li></ul></ul></ul><ul><li>Objectius plantejats al PI </li></ul><ul><li>Potenciar i partir d’aprenentatges funcionals i significatius </li></ul>
 8. 8. L’ORGANITZACIÓ <ul><li>FEM ACTIVITATS: </li></ul><ul><ul><ul><li>A L’AO. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EN PETIT GRUP A L’ESPAI USEE. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AMB ALTRES CICLES ( TALLERS). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EN GRUPS FLEXIBLES AMB L’AO. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. EXEMPLE D’HORARI
 10. 10. ACTIVITATS A L’ESPAI USEE <ul><li>DONAR RESPOSTA A L’ESTAT PSICOEMOCIONAL DEL NEN: TREBALL EMOCIONAL I DE PERSONALITAT. </li></ul><ul><ul><li>Recollir demandes </li></ul></ul><ul><ul><li>Canalitzar l’ansietat i agressivitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconduir estats emocionals i poder establir vincles afectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Tolerància a la frustració </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure l’autoestima i iniciativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar les pors i la inseguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar la mediació verbal per inhibir conductes impulsives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anticipar, complementar i recollir continguts treballats a l’ao. </li></ul></ul>
 11. 11. A L’AULA ORDINÀRIA … * FEM ADAPTACIONS A LES DIFERENTS ÀREES (PI+U.P.MULTINIVELL) * PARTICIPEN A LES SORTIDES * ELS NENS PARTICIPEN A LES ACTIVITATS DE MANERA MÉS ACTIVA I ORGANTITZADA (PRÈVIES JA REALITZADES) * UTILITZEN EL MATERIAL COMPLEMENTARI DE MANERA MÉS AUTÒNOMA (INDIVIDUALMENT I EN PARELLA) * TENEN UNS REFERENTS POSITIUS … ADULTS I COMPANYS
 12. 12. PERQUÈ PUGUI FUNCIONAR AQUEST PROJECTE CAL UNA BONA ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE TOTS ELS PROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENTATGE DE CADA NEN, SENSE O OBLIDAR LA FAMÍLIA! UNA PART FONAMENTAL!

×