Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitoring bregunica na Dravi

1,254 views

Published on

Biolog Darko Grlica svojim je radom došao do šokantnih rezultata. POpulacije bregunica, ptica koje gnijezde na strmim obalama rijeka nestaju!

Ove su ptice indikator zdravlja rijeka. Zdrave rijeke korisne su ljudima - jeftina su obrana od poplava i pročistač vode.

Tko uništava zdravlje naših rijeka? Hrvatske vode!

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monitoring bregunica na Dravi

 1. 1. Monitoring bregunica na rijeci Dravi Prirodoslovno društvo “Drava” voditelj projekta: Ivan Darko Grlica
 2. 2. Što je monitoring? Program praćenja određenog svojstva kroz vrijeme u odnosu na referentnu vrijednost (nulto stanje), a prati se standardiziranom metodologijom Predmet monitoringa mogu biti:• zaštićene/ugrožene vrste/staništa/područja• strane invazivne vrste• pokazatelji općeg stanja ekosustava• promjene u prirodi izazvane izravnim ili neizravnim ljudskim djelovanjem
 3. 3. Biološka i krajobrazna raznolikost• Raznolikost staništa uvjetuje i raznolikost vrsta nekog područja.• U Europi ima više od 2500 stanišnih tipova i 200.000 biljnih i životinjskih vrsta.• Ugroženo je 15% ptičjih vrsta, 30% vodozemaca, 45% gmazova, 52% slatkovodnih riba. Zbog sve jačeg utjecaja čovjeka staništa su izložena fragmentaciji i ne mogu opstati.• Smanjivanjem biološke raznolikosti nekoga područja smanjuje se i njegova ekološka stabilnost i ravnoteža te ono postaje sve ugroženije i manje otporno na negativne vanjske utjecaje.• Bez očuvanja bioraznolikosti nema opstanka čovjeka na ovom planetu.• Iako je Hrvatska mala zemlja, ističe se velikim brojem ptica gnjezdarica. Ovo bogatstvo vrsta ponajprije možemo zahvaliti raznolikosti staništa koju treba očuvati.
 4. 4. Početak rada na Dravi: 2004. godine (od 227. do 201.rkm i od 65. do 38.rkm)WWF-DCP Projekt (WWF Danube-Carpathian Programme)“Inventarizacija Drave” ostvaren je usuradnji s hrvatskim i mađarskimznanstvenicima. David Reeder, project Manager WWF Danube-Carpathian Programm, József Lanszki Dragan Radović i Vladimir BartovskyJasna Razlog-Grlica
 5. 5. Prirodoslovno društvo “Drava” nastavlja s radom. Provodimo monitorimgptica na rijeci Dravi s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja stanja snamjerom očuvanja ukupne biološke raznolikosti.Pri tome surađujemo s Zavodom za ornitologiju HAZU, Državnim zavodomza zaštitu prirode i WWF-om.
 6. 6. Jedno od najugroženijih staništa u Hrvatskoj suodronjene strme riječne obale.
 7. 7. Bregunica (Riparia riparia) za svoja gnjezdilišta koristi neobrasle odrone u kojima kopa rupe.
 8. 8. Kolonija bregunica kod Gata
 9. 9. Na žalost bregunica je sve manje Broj Broj Broj parova Broj kolonija parova kolonija Gornji tok Srednji tok Donji tok Gornji tok Srednji tok Donji tok Drava Drava Godina 100km 77km 78km 100km 77km 78km 255km 255km 2005. 5710 1055 5467 15 14 8 12232 37 2006. 3824 243 2300 12 7 2 6367 21 2007. 5214 706 5015 20 9 10 10929 39 2008. 4331 705 1600 21 9 5 6636 35 2009. 2691 110 1215 12 1 4 4016 17 2010. 2172 0 1000 20 0 2 3172 22Broj parova bregunica Broj kolonija bregunica6000 255000 204000 Gornji tok Gornji tok 153000 Srednji tok Srednji tok Donji tok2000 10 Donji tok1000 5 0 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
 10. 10. Prema broju parova i broju kolonija ističe se gornjitok rijeke Drave (Donja Dubrava-Terezino Polje)kao najbolje očuvani dio Drave ne samo uHrvatskoj već u cijelom svom toku. Na žalostvidljivo je i da taj dio Drave gubi bitku s čovjekom.Sjetite se trećeg slajda pa ćete vidjeti da su pticenajmanje osjetljive, ako nam one nestaju s Dravemožete zamisliti što se dešava s drugim vrstama ipitanje je samo kada ćemo mi doći na red.
 11. 11. Stanje na rijeci Dravi od Donje Dubrave do Aljmaša Godina Parova bregunica Broj kolonija 2005. 12232 37 2006. 6367 21 2007. 10848 39 2008. 7760 35 2009. 4016 17 2010. 3172 22 Broj parova bregunica Broj kolonija bregunica14000 Broj kolonija 4512000 4010000 35 30 8000 Parova bregunica 25 Broj kolonija 6000 20 4000 15 10 2000 5 0 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
 12. 12. Bregunica i piljak hrane se istom hranom,migriraju istim rutama i u isto vrijeme, onopo čemu se razlikuju je način gniježđenja.Piljci gnijezde na liticama, u ovom slučaju namostovima, a bregunice za svoja gnijezdakopaju rupe u okomitim obalama. Veliki padbroja parova bregunica na rijeci Draviuzrokovan je regulacijom rijeke uslijed čegasu nestala staništa potrebna za gniježđenjeove vrste.
 13. 13. Usporedba brojnosti bregunica i piljakaGodina Parova bregunica Broj kolonija Parova piljaka2005. 12232 372006. 6367 212007. 10848 39 19702008. 7760 35 10352009. 4016 17 12102010. 3172 22 1240 Linija trenda bregunica i piljaka 14000 12000 10000 8000 Parova bregunica Parova piljaka 6000 4000 2000 0 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
 14. 14. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 15. 15. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 16. 16. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 17. 17. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 18. 18. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 19. 19. Karta kolonija bregunica na rijeci Dravi
 20. 20. Uzrok nestanku bregunica i mnogih drugih vrsta su nepotrebni radovi na rijekama.Izrada obaloutvrde na potpuno stabilnoj obali kod Narda 30.6.2010. (44 rkm).
 21. 21. Izgrađeni dio obaloutvrde na potpuno stabilnoj obali kod Narda 30.6.2010. (44 rkm)
 22. 22. Kolonija bregunica kod Donjeg Miholjca 1.7.2008. (84 rkm)
 23. 23. Bivša kolonija bregunica kod Donjeg Miholjca 10.7.2009. (84 rkm)
 24. 24. Kolonija bregunica kod Detkovca 7.7.2008. (139 rkm)
 25. 25. Uništena kolonija bregunica kod Detkovca 16.6.2009. (139 rkm)
 26. 26. Kolonija bregunica kod Sigeteca 5.7.2006. (222 rkm)
 27. 27. Uništena kolonija bregunica kod Sigeteca 9.6.2007. (222 rkm)
 28. 28. Kolonija bregunica kod Sigeteca 9.7.2004. (220 rkm)
 29. 29. Uništavanje kolonije bregunica kod Sigeteca 13.6.2005. Živo je zakopano nekoliko stotinabregunica. (220 rkm)
 30. 30. Ostatak kolonije bregunica kod Sigeteca 9.6.2007. (220 rkm)
 31. 31. Potpuno uništena kolonija bregunica kod Sigeteca 11.7.2008. (220 rkm)

×