ฝึกเขียน3

2,000 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
750
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฝึกเขียน3

  1. 1. กิจกรรมที่ 4 ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความ จากหนังสือพิมพ์ 2. ให้นักเรียนหาบทความจากหนังสือพิมพ์มาคนละ 3 บทความ แล้วนา ข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบใน “กิจกรรม… ฝึกเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์” ในบล็อก(Blog) ส่วนตัวของ นักเรียนแล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูความรู้ที่ให้นักเรียนอ่านและทาความเข้าใจ หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว การเคลื่อนไหวใหม่ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกาหนดการออกที่แน่นอนตายตัวโดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือพิมพ์รายสามวันรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน หนังสือพิมพ์มักจะพิมพ์ลงในกระดาษสาหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ ซึ่งมีราคาถูก บทความในหนังสือพิมพ์ คือ เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้ความรู้และสาระในเรื่องราวต่างๆ
  2. 2. ตัวอย่างบทความจากหนังสือพิมพ์
  3. 3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน.//“ชื่อบทความ ข่าวหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์,”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//วันที่/เดือน/ปี : เลขหน้า. ตัวอย่าง สุจิตต์ วงษ์เทศ. “กระทะปฏิวัติอาหารไทย,” มติชน. 22 กันยายน 2548 : 35. กิจกรรม…ฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์คาชี้แจง ให้นักเรียนหาข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์จานวน3 เรื่อง แล้วนาข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ใน “กิจกรรม…ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์” ในบล็อก(Blog)ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 1ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. 4. ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 2ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 3ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ให้นักเรียนนาบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เรื่องมาเขียนรวมกัน โดยให้นักเรียนนาชื่อผู้เขียนบทความมาเรียงลาดับตามตัวอักษร ก -ฮ ก่อนนะค่ะ

×