กิจกรรมที่ 3 ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย             Internetคาชี้แจง      1. ให้นักเรียนศึกษารู...
อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีที่อยู่ (E-mail address) เช่น san@kku.ac.th,scha@rayongwit.ac.th , mjeeb@oh...
ตัวอย่างบทความจากเครือข่าย Internet
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่ายInternet    ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.//ชื่อบทความ.// (ออนไลน์).//แหล่งที่...
ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ..................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ฝึกเขียน2

1,631 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
754
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฝึกเขียน2

 1. 1. กิจกรรมที่ 3 ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internetคาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความจาก เครือข่าย Internet 2. ให้นักเรียนหาบทความจากเครือข่าย Internet คนละ 3 บทความ แล้วนา ข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบใน “กิจกรรม…ฝึกเขียน บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet” ในบล็อก(Blog) ส่วนตัว ของนักเรียนแล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูความรู้ที่ให้นักเรียนอ่านและทาความเข้าใจ บทความ คือ บทความมีความหมายใน 2 นัย กล่าวคือ บทความ หมายถึง ความเรียนหรือข้อเขียนเชิงร้อยแก้วที่เสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นจริง มีการใช้ภาษา ลีลา การเขียนที่มีแบบแผนในความหมายที่กล่าวนี้จึงหมายถึงบทความในหน้าหนังสือพิมพ์ อันได้แก่ บทความเชิงวิชาการ บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์เหตุการณ์ บทความ สารคดี เป็นต้น และความหมายอีกนัย ก็คือ บทความที่มุ่งเสนอความคิดเห็น แต่ความคิดเห็นนั้นเป็นความคิดเห็นที่ประกอบขึ้นมาจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้เขียน ดังนั้น บทความในความหมายหลังนั้นจึงหมายถึง บทบรรณาธิการหรือบทนา บทวิจารณ์ รวมทั้งคอลัมน์ต่าง ๆ เครือข่าย Internet คือ ระบบเครือข่ายสากล ที่เกิดจากการรวมระบบเครือข่ายขนาดเล็กให้สื่อสาร และ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ โดยเป็นเครือข่ายที่มีเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งเปิดกว้างสู่สาธารณะอย่างแพร่ หลาย ผสานระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แหล่งที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร บทความรายงาน ผลงานวิจัยและความ มีบันเทิงด้านต่างๆ รูปแบบการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต มีดังนี้ 1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : E-Mail) เป็นการรับ – ส่งจดหมายถึงกันผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การส่งเอกสารข้อความมีลักษณะเหมือนการส่งจดหมาย แต่ระบบคอมพิวเตอร์ทางานให้เองโดยอัตโนมัติทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคที่ใช้เครือข่าย
 2. 2. อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีที่อยู่ (E-mail address) เช่น san@kku.ac.th,scha@rayongwit.ac.th , mjeeb@oho.ipst.ac.th, webmaster@thaigoodview.com 2.การถ่ายโอนข้อมูล ( ile Transfer Protocol : FTP) เป็น บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล Fข่าวสาร บทความ รวมถึงแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเตอร์เน็ตมาลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่า ดาวน์โหลด (download) ส่วนกระบวนการนาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเตอร์เน็ตเรียกว่า อัพโหลด (upload) 3. การเรียกใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นtelnet) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่อง (คอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆในที่ห่างไกล ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปที่เครื่องนั้นๆ 4.โกเฟอร์ (gopher) บริการค้นหาไฟล์และฐานข้อมูลเป็นบริการที่คล้ายกับ FTP แต่การจัดเก็บสารบบรายการแฟ้มข้อมูล และไอคอนของโกเฟอร์จะมีความเป็นระเบียบและแสดงรายละเอียดได้ดีกว่าFTP ซึ่งเสมือนกับตู้บัตรคาในห้องสมุดที่สามารถค้นหาข้อมูล โดยการระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อที่เกี่ยวข้อง 5.การสนทนา (chat) และข่าวสาร (Usenet) เป็นการจัดเก็บข่าวสารที่ส่งไปไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง โดยที่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านข่าวสาร มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแสดง ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต 6.เวิร์ลไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลก ลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่สร้างด้วยภาษาHTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว บริการนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสร้างและแก้ไขง่าย ผู้คนหรือหน่วยงานต่างๆ จึงนิยมนาเสนอข้อมูลหรือขายสินค้าด้วยบริการนี้ การเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งเปรียบเสมือนการเยี่ยมบ้านของแต่ละคนเราจึงมักได้ ยินคาว่าโฮมเพจ (Homepage) หรือบ้านของแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งและสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ(Webpage) อื่นๆ ได้อีก
 3. 3. ตัวอย่างบทความจากเครือข่าย Internet
 4. 4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่ายInternet ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.//ชื่อบทความ.// (ออนไลน์).//แหล่งที่มา : ชื่อของแหล่งที่มา.//ปีที่สืบค้น. ตัวอย่าง สุชาดา สีแสง. อาหารพื้นเมืองไทย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www. google.co.th/. 2552. กิจกรรม…ฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากเครือข่าย Internetคาชี้แจง ให้นักเรียนหาข้อมูลบทความจากเครือข่าย Internet จานวน 3 เรื่อง แล้วนาข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ใน “กิจกรรม…ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากเครือข่ายInternet” ในบล็อก(Blog)ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ...................................................................ชื่อเรื่อง.................................................................................แหล่งที่มา.....................................................................................................................................ปีพ.ศ.ที่สืบค้น.................................. บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. 5. ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ...................................................................ชื่อเรื่อง.................................................................................แหล่งที่มา.....................................................................................................................................ปีพ.ศ.ที่สืบค้น.................................. บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ...................................................................ชื่อเรื่อง.................................................................................แหล่งที่มา.....................................................................................................................................ปีพ.ศ.ที่สืบค้น.................................. บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................ บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ให้นักเรียนนาบรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่องมาเขียน รวมกันโดยให้นักเรียนนาชื่อผู้เขียนบทความมาเรียงลาดับตามตัวอักษร ก -ฮ ก่อนนะค่ะ

×