Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цагаан толгой заах

  • Login to see the comments

цагаан толгой заах

  1. 1. Монгол хэлний хичээл: Цагаан толгой А-ЯНэмсэн admin | огноо May 23, 2010 | Сэтгэгдэл үлдээх Та бүхэндээ өнөөдрөөс эхлэн монгол хэлний хичээлийг цувралаар хүргэж байх бөгөөд энэ удаа монгол үсгийн цагаан толгойг танилцуулж байна. Монгол бичиг 35 үсэгтэй. Эдгээр үсгийг эгшиг, гийгүү лэгч, тэмдэг гэжгурав хуваана.Уушигнаас гарсан хий амны хөндийгөөр саадгүй чөлөөтэйгөөр гарч хэлэгдэх авиаг эгшиг авиагэнэ.Уушигнаас гарсан хий амны хөндийгөөр гарахдаа ямар нэг саад хашилт тохиолдож хэлэгдэхавиаг гийгүүлэгч авиа гэнэ.Цагаан толгойн үсгийн а, э, и, о, у, ө , ү , я, е, ё, ю, й, ы энэ арван гурав нь эгшиг; б, в, г, д, ж,з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ энэ хорь нь гийгүү лэгч; ъ, ь хоёр нь дуудлагагү й тулзү гээр тэмдэг ү сэг болно. Object 1
  2. 2. Object 2
  3. 3. Tags: монгол хэл

×