Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prvi roditeljski sastanak

26,837 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prvi roditeljski sastanak

 1. 1. Prvi roditeljski sastanak Uvodno upoznavanje Trajanje: 120 minuta
 2. 2. Dnevni red <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>Kućni red i statut škole </li></ul><ul><li>Pedagoške mjere poticanja i sprečavanja </li></ul><ul><li>Obveze učenika i popis predmeta </li></ul><ul><li>Fakultativni predmeti </li></ul><ul><li>Osiguranje učenika </li></ul><ul><li>Razno </li></ul>
 3. 3. Upoznavanje <ul><li>O razredniku: </li></ul><ul><ul><li>Ime: </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezime: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvanje: </li></ul></ul><ul><ul><li>Završena škola: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodatno obrazovanje: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobitel: </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: </li></ul></ul><ul><ul><li>Web: </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacije: </li></ul></ul>
 4. 4. Stručna tijela škole <ul><li>Ravnatelj: </li></ul><ul><li>Pedagog: </li></ul><ul><li>Voditelji: </li></ul><ul><li>Razrednik: </li></ul><ul><li>Knjižničarka: </li></ul>
 5. 5. Kućni red <ul><li>Učenici su dužni na vrijeme dolaziti na nastavu. </li></ul><ul><li>Na znak početka nastave učenici su dužni biti na svojim radnim mjestima pripremiti pribor za rad. </li></ul><ul><li>Učenici pozdravljaju profesora ili bilo koju odraslu osobu, prilikom ulaska ili izlaska iz učionice ustajanjem. </li></ul><ul><li>U svim prostorijama škole najstrože je zabranjeno: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>pušenje, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>unošenje alkohola, opojnih sredstava, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>igranje igara na sreću i svih vrsta kartanja. </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Ispričavanje izostanaka s nastave <ul><li>Ukoliko je učenik bolestan duže od 5 dana, roditelj učenika dužan je obavijestiti razrednika ili upravu škole. </li></ul><ul><li>Roditelj je dužan, nakon povratka učenika s bolovanja, u roku od 7 dana donijeti liječničku potvrdu. </li></ul><ul><li>Učenika sa nastave može pustiti samo razrednik, pedagog ili voditelj smjene (samo u hitnim slučajevima). </li></ul>
 7. 7. Obveze roditelja/skrbnika <ul><li>Odgovornost za redovno pohađanje nastave i opravdavanje izostanaka. </li></ul><ul><li>Redovito se informirati o uspjehu učenika. </li></ul><ul><ul><li>U slučaju da se roditelj/skrbnik ne odazove u školu nakon dva pismena poziva škola obavještava centar za socijalnu skrb. </li></ul></ul><ul><li>Voditi računa o ponašanju učenika izvan škole. </li></ul>
 8. 8. Pedagoške mjere poticanja <ul><li>Pohvale učenicima izriču: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>predmetni nastavnik, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>razrednik, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ravnatelj, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>nastavničko vijeće, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>školski odbor. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pohvale mogu biti: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>usmene, objavljene na sjednici stručnih tijela, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>pisane (pohvalnice diplome, priznanja), </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>u obliku prigodnih poklona. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Pedagoške mjere - sprječavanja <ul><li>Opomena razrednika - zbog ometanja nastave, neispričanih 4 do 6 sati, kršenje odredbi Kućnog reda … </li></ul><ul><li>Ukor – zbog duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama, neispričanih 7 do 15 sati, drskog ponašanja prema nastavniku, djelatniku škole, kolegi … </li></ul><ul><li>Opomena pred isključenje – zbog neispričanih 16 do 25 sati, ugrožavanja sigurnosti učenika ili djelatnika škole … </li></ul><ul><li>Isključenje iz škole – zbog neispričanih 25 sati, izazivanja tuče, uživanja u alkoholu, otuđivanja imovine … </li></ul>
 10. 10. Popis predmeta i profesora <ul><li>Hrvatski jezik - </li></ul><ul><li>Engleski jezik - </li></ul><ul><li>Njemački jezik - </li></ul><ul><li>Matematika - </li></ul><ul><li>Fizika - </li></ul><ul><li>Povijest - </li></ul><ul><li>Geografija - </li></ul>
 11. 11. Popis predmeta i profesora <ul><li>Biologija - </li></ul><ul><li>Kemija - </li></ul><ul><li>Informatika - </li></ul><ul><li>Tjelesna i zdravstvena kultura - </li></ul><ul><li>Etika - </li></ul><ul><li>Vjeronauk - </li></ul>
 12. 12. Kalendar školske godine Tijelovo 22. svibnja (23. svibnja) Svi sveti 1. studeni (2. studeni) Dan neovisnosti 8. listopada 2007 3. rujana – 21. prosinaca Prvo polugodište 24. prosinca 2007.- 11. siječanja 2008. Zimski odmor 14. siječanja 2008. - 20. lipanja 2008. Drugo polugodište 20. ožujka - 28. ožujak 2008. Proljetni praznici Od 21. lipnja 2008. Ljetni odmor za učenike
 13. 13. Ekskurzije Kazalište Jednodnevna ekskurzija Jednodnevna ekskurzija Gdje i kada? Gdje i kada? Gdje i kada?

×