Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

שכונת קפלן כפ"ס - חויית שיקום שכונות עם מבט לעתיד

Ad

שכונת קפלן , כפר - סבא מצגת סיכום בקורס עיצוב עירוני פרופ ' איריס ערבות יהונתן הימן

Ad

איפה אנחנו <ul><li>כפר סבא היא מרכז מנהל , מסחר , חינוך ושירותי רפואה של אזור דרום השרון , ויש בה מרכז תעשייה גדו...

Ad

איפה אנחנו ? <ul><li>הסמל משקף את אופייה של העיר ומופיע בו החאן שהוא הבית הראשון בכפר - סבא המתחדשת . בנין זה הפך ברבות ה...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
1 of 21 Ad

שכונת קפלן כפ"ס - חויית שיקום שכונות עם מבט לעתיד

Download to read offline

המצגת הוכנה כסיכום עבור הקורס "עיצוב עירוני" שהועבר על-ידי פרופ' איריס ערבות, במסגרת לימודי תכנון ערים ואזורים בטכניון.

המצגת הוכנה כסיכום עבור הקורס "עיצוב עירוני" שהועבר על-ידי פרופ' איריס ערבות, במסגרת לימודי תכנון ערים ואזורים בטכניון.

More Related Content

שכונת קפלן כפ"ס - חויית שיקום שכונות עם מבט לעתיד

 1. 1. שכונת קפלן , כפר - סבא מצגת סיכום בקורס עיצוב עירוני פרופ ' איריס ערבות יהונתן הימן
 2. 2. איפה אנחנו <ul><li>כפר סבא היא מרכז מנהל , מסחר , חינוך ושירותי רפואה של אזור דרום השרון , ויש בה מרכז תעשייה גדול . </li></ul><ul><li>מחוז – מרכז </li></ul><ul><li>תאריך ייסוד – 1903 </li></ul><ul><li>הכרזה כעיר - 1962 </li></ul><ul><li>אוכלוסיה – 81,300 </li></ul><ul><li>צפיפות אוכלוסייה – 5738 נפש / קמ &quot; ר </li></ul><ul><li>שטח שיפוט – 14,169 דונם </li></ul><ul><li>דירוג חברתי - כלכלי : 6 </li></ul><ul><li>מרכז הארץ </li></ul><ul><li>בשולי הטבעת התיכונה של מטרופולין ת &quot; א </li></ul><ul><li>אוכלוסיה בגידול מואץ </li></ul>
 3. 3. איפה אנחנו ? <ul><li>הסמל משקף את אופייה של העיר ומופיע בו החאן שהוא הבית הראשון בכפר - סבא המתחדשת . בנין זה הפך ברבות הימים לבנין העירייה . לצידו נטועים שני עצי אקליפטוס אשר ניטעו ב -1906. בסמל משולבים זה לצד זה מבני תעשייה , מבני מגורים ועצי פרי הדר אשר אפיינו את כפר - סבא במשך שנים רבות . הסמל עוצב ע &quot; י יעקב אבוקאי בשנת 1953. </li></ul>
 4. 4. כפר סבא ו שכונת קפלן <ul><li>כפר סבא – רקע לתהליכים בהווה </li></ul><ul><li>מיקום נגיש </li></ul><ul><li>סמיכות לשטחים חקלאיים </li></ul><ul><li>מערכת חינוך מצויינת </li></ul><ul><li>שכונת קפלן – רקע </li></ul><ul><li>עליית שנות ה - 50' </li></ul><ul><li>חיזוק הגבול המזרחי של מדינת ישראל דאז . </li></ul>40 4 5 6 531 גדר ההפרדה
 5. 5. שכונת קפלן - רקע <ul><li>שכונות עולים שקלטו את העלייה החדשה : </li></ul><ul><ul><li>שכונות קפלן , עלייה וגאולים </li></ul></ul><ul><ul><li>הקמת אזור תעשייה </li></ul></ul><ul><li>שכונת קפלן - שכונה גדולה במרחק של 1.5 ק &quot; מ ממרכז המושבה , סמוך לחורבות הכפר הערבי &quot; כפר - סבא &quot; </li></ul><ul><li>תוכננה ע &quot; י משרד העבודה – 1952 </li></ul><ul><li>חיזוק הגבול המזרחי של מדינת ישראל דאז </li></ul><ul><li>תכניות מספר : </li></ul><ul><ul><li>75' (2000 דונם = 1760 מ &quot; ב ) </li></ul></ul><ul><ul><li>87' ( חלק מ - 75', 840 מ &quot; ב ) – לא בוצעה בשלמות ( רק 430 יח &quot; ד ) </li></ul></ul><ul><li>בנייה – 1953 על - ידי חברת &quot; חצרות יוסף &quot; </li></ul><ul><li>מכירה למשתכנים והשאר (127 יח ') לעמידר ( ב - 1960) </li></ul><ul><li>ב - 1968 – </li></ul><ul><li>מאפייני השכונה </li></ul><ul><li>430 יח &quot; ד – 215 מתוכם במבנים דו - משפחתיים </li></ul><ul><li>משקי עזר </li></ul>נהרסו 13 שכירות ( עמידר ) 13 לא נמכרו ( חצרות יוסף ) 9 בעלות פרטית 395
 6. 6. שכונת קפלן - רקע <ul><li>1968 I </li></ul><ul><li>נתונים כלליים </li></ul><ul><li>2514 תושבים , 403 משפחות </li></ul><ul><li>95% יוצאי ארצות האיסלם , כ - 72% ילידי עירק </li></ul><ul><li>האוכלוסייה נייחת ואין תחלופה גדולה </li></ul><ul><li>מרבית האוכלוסיה הגיעה מהמעברות – 42% </li></ul><ul><li>משפחות גדולות – מספר נפשות ממוצע 6.2 </li></ul><ul><li>השכלה </li></ul><ul><li>49.4% חסרי השכלה </li></ul><ul><li>27.5% השכלה עממית חלקית </li></ul><ul><li>20% השכלה עממית </li></ul>I – סקר שכון קפלן , כפר סבא המכון לתכנון ופתוח , 1968
 7. 7. שכונת קפלן - רקע <ul><li>תעסוקה </li></ul><ul><li>מתוך ראשי המשפחה – </li></ul><ul><ul><li>12% מובטלים </li></ul></ul><ul><ul><li>16.6% אינם מסוגלים / רוצים לעבוד </li></ul></ul><ul><ul><li>6% בעבודות דחק / יזומות </li></ul></ul><ul><ul><li>4% בעבודות עונתיות </li></ul></ul><ul><li>68% מהמועסקים עובדים בענפים הכלכליים ה נמוכים מבחינת שכר </li></ul><ul><li>סעד </li></ul><ul><li>89.7% לא מקבלים ולא קיבלו תמיכת סעד </li></ul><ul><li>4.6% קיבלו בעבר ולא מקבלים </li></ul><ul><li>תנאי מגורים </li></ul><ul><li>65% מראשי המשפחות – אינם מרוצים מהבית שלהם , 15% &quot; ככה ככה &quot; </li></ul><ul><li>הסיבות - 53% דירה קטנה מדי , 40% שירותים מחוץ לבית </li></ul><ul><li>ממוצע של 1.7 חד ' לדירה </li></ul><ul><li>86% - 3 נפשות / חדר </li></ul>
 8. 8. <ul><li>שיקום חברתי </li></ul><ul><li>שיקום פיזי </li></ul><ul><li>דימוי </li></ul><ul><li>64.6% מראשי המשפחות הביעו רצון לעזוב את השכונה </li></ul><ul><li>סוג הדיור תואם את רצון התושבים (87.7% - חד קומתיים נפרדים ) </li></ul><ul><li>74.7% מהתושבים לא רוצים שילדיהם יגורו בשכונת קפלן כשיגדלו </li></ul><ul><li>הסיבות ( מתוך אלו שלא ) – </li></ul><ul><ul><li>36.5% לאור שיקולים חברתיים </li></ul></ul><ul><ul><li>26.5% משיקולי דיור </li></ul></ul><ul><ul><li>26.5% רוצים חינוך טוב יותר </li></ul></ul><ul><ul><li>15% טענו כי השכונה לא תתפתח </li></ul></ul><ul><ul><li>13% טענו שהסביבה אינה טובה </li></ul></ul><ul><ul><li>10% חוסר בשירותים </li></ul></ul><ul><li>42.8% ענו כי &quot; שלחו אותם לכאן ( הממשלה , עמידר , סוכנות )&quot; </li></ul><ul><li>כפר סבא נתפסת כעיר המספקת שירותים טובים יותר בכל התחומים , כמרכז המסחרי והתרבותי </li></ul>שכונת קפלן – רקע שיקום שכונות
 9. 9. שכונת קפלן –הפרויקט <ul><li>1990 II </li></ul><ul><li>שיקום פיזי ( בכלל האזור ) </li></ul><ul><li>שילוב של : </li></ul><ul><li>פעולות פיתוח אתרי בינוי חדשים </li></ul><ul><ul><li>הקמת שכונות ומבנני מגורים ( סקטור פרטי ) </li></ul></ul><ul><li>שיקום באתרים הוותיקים המבונים הסמוכים </li></ul><ul><ul><li>שדרת טיילת בין השכונות לכפ &quot; ס </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור מערכות פיזיות </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור שירותים חברתיים </li></ul></ul><ul><li>חוסר האיזון בין השכונות החדשות והישנות מודגש פיזית וחברתית </li></ul>II – כפר - סבא – קפלן , יוספטל , אשכול - תמורות בשנות פעילות פרוייקט שיקום והתחדשות השכונות , משרד הבינוי והשיכון , 1990 <ul><li>בקפלן </li></ul><ul><li>הרחבת דיור - 34 יח &quot; ד </li></ul><ul><li>שיפוץ 5 גגות </li></ul><ul><li>92% בדירות בבעלות </li></ul><ul><li>בכלל האזור ( כולל יוספטל ואשכול ) </li></ul><ul><li>עבודות תשתית (1 מיליון דולר לא כולל הרשות המקומית ) </li></ul><ul><ul><li>שיפור ניקוז </li></ul></ul><ul><ul><li>סלילת כבישים </li></ul></ul><ul><ul><li>התקנת תאורה ושילוט רחובות </li></ul></ul><ul><li>מבני ציבור ו פיתוח ציבורי (3 מיליון $) </li></ul><ul><ul><li>הקמה : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>מרכז לקידום הגיל הרך </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>תחנה לשירותים חברתיים </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מועדונית יום </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מרכז יום לקשיש </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>הרחבה ושיפוץ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>בתי ספר </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מרכזים ומועדונים </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>פיתוח מגרשי ספורט וגנים ציבוריים </li></ul></ul>&quot; בשכונת קפלן ... החל התהליך של שיקום עצמי עוד לפני הפעלת הפרויקט בשטח &quot;
 10. 10. שכונת קפלן –הפרויקט <ul><li>שיקום חברתי ( בכלל האזור ) </li></ul><ul><li>הצערת האוכלוסיה </li></ul><ul><li>תמורות חיוביות עמוקות בתחום החינוך </li></ul><ul><li>השקעה של כ - 3 מיליון $ </li></ul><ul><li>הבעיה המרכזית – הקשר בין האוכלוסיה הותיקה לאוכלוסיה החדשה </li></ul><ul><li>תכנית בינוי חדשה </li></ul><ul><li>כס / 1/ 15 </li></ul><ul><ul><li>1103 דונם </li></ul></ul><ul><ul><li>2750 יח &quot; ד </li></ul></ul><ul><ul><li>כ - 700 מתוכן בשכונות </li></ul></ul><ul><ul><li>תוקף ב - 1982 </li></ul></ul><ul><li>בקפלן </li></ul><ul><li>הקמת שכונות מגורים חדשות בשולי השכונות הוותיקות </li></ul><ul><li>הקמת מבנני מגורים חדשים בתוך השכונות </li></ul><ul><ul><li>מבנן 66 – 84 מגרשים </li></ul></ul><ul><li>ציפוף באמצעות רה - פרצלציה של החלקות ורישום בעלות – מתן אפשרות ל &quot; בנה ביתך &quot; </li></ul><ul><li>שינוי חזותי – עיר גנים </li></ul><ul><li>שינוי דמוגרפי – איזון האזור מול העיר </li></ul><ul><li>חוסר איזון חריף – חלקים ותיקים וחדשים </li></ul>מבנן 66 הדרים בית ונוף נווה אשכולות
 11. 11. הווה - שכונת קפלן כמוקד משיכה <ul><li>מסביב הכל ירוק </li></ul><ul><li>שכונת קצה </li></ul>
 12. 12. הכרות עם השכונה <ul><li>באמצעות : </li></ul><ul><li>סיורים </li></ul><ul><li>ראיונות </li></ul><ul><ul><li>תושבי השכונה </li></ul></ul><ul><ul><li>אנשי מפתח בפרויקט </li></ul></ul><ul><li>חקר ספרות </li></ul>
 13. 13. התופעה – &quot; שיקום עצמי &quot; <ul><li>בתים חדשים ... </li></ul><ul><li>במקביל למבנים נטושים </li></ul><ul><li>יחידות דיור חדשות / משופצות בצמוד ליחידות ישנות </li></ul>
 14. 14. למה ? – אזור בצמיחה <ul><li>בשולי המטרופולין </li></ul><ul><li>נגישות טובה </li></ul><ul><li>מחירים עדיין נמוכים מלב המטרופולין </li></ul><ul><li>שירותי חינוך טובים </li></ul><ul><li>&quot; אווירה כפרית &quot; </li></ul>40 4 5 6 531
 15. 15. למה ? - פרויקט שיקום שכונות <ul><li>הקמת שכונות סמוכות </li></ul><ul><li>רה – פרצלציה </li></ul><ul><li>חיבור פיזי לעיר </li></ul><ul><li>שיפור שירותים חברתיים </li></ul><ul><li>כניסת אוכלוסיה חדשה </li></ul>
 16. 16. למה ? – אופי מגורים / פוטנציאל <ul><li>צמודי קרקע </li></ul><ul><li>מגורים בצפיפות נמוכה </li></ul><ul><li>שטח זמין לפיתוח עם תחרות מועטה בעיר </li></ul>
 17. 17. שימושי הקרקע * יש הערות נוספות הרלוונטיות לאזור
 18. 18. תופעות נוספות <ul><li>עליה ברמת המינוע </li></ul><ul><li>מגורים רב - דוריים ? </li></ul><ul><li>ג ' נטריפיקציה </li></ul><ul><li>זחילה עירונית </li></ul><ul><li>שינוי הבסיס הכלכלי </li></ul>
 19. 19. התערבות מוצעת <ul><li>שיפור ה &quot; שיקום העצמי &quot; </li></ul><ul><li>= מטלה עירונית </li></ul><ul><li>הקמת מערך לאיתור בעלי קרקעות בלתי מפותחות / נטושות ועזרה בהעברתן ל &quot; מפתחים &quot; </li></ul><ul><li>מתן הלוואות בריבית נמוכה לצורך שיפוצים </li></ul><ul><li>שיפור התדמית ושיווק השכונה – &quot; שכונה טובה כמו פעם !&quot; </li></ul><ul><li>&quot; יצירת מקום &quot; אדריכלית </li></ul><ul><li>פרויקטים לשיתוף פעולה קהילתי </li></ul><ul><li>גינון זמני לשטחים בלתי מפותחים </li></ul><ul><li>פיתוח שטחים ציבוריים </li></ul><ul><li>ריסון תנועה </li></ul><ul><li>הקמת מרכז מוזיאון היסטורי לשכונה </li></ul><ul><li>קיום אירועים ייחודיים </li></ul><ul><ul><li>&quot; שוק האוכל העירקי &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>סיפורים מבגדד </li></ul></ul>
 20. 20. גישות רלוונטיות <ul><li>שולץ </li></ul><ul><ul><li>התחברות לרוח המקום </li></ul></ul><ul><li>לה פרברה </li></ul><ul><ul><li>כוחות פוליטיים , כלכליים </li></ul></ul><ul><ul><li>מרחב ציבורי </li></ul></ul><ul><li>האוורד / עירוניות חדשה </li></ul><ul><ul><li>עיר גנים </li></ul></ul><ul><ul><li>שיפור אפשרויות כלכליות מקומיות </li></ul></ul>
 21. 21. שכונת קפלן – &quot; שכונה טובה כמו פעם !&quot; עירקי

×