Successfully reported this slideshow.

שיתוף ציבור אחר - חוויה עירונית

0

Share

1 of 45
1 of 45

שיתוף ציבור אחר - חוויה עירונית

0

Share

Download to read offline

מצגת זו מתמצתת את פרויקט חוויה עירונית אחרת שנעשה במסגרת ביאנלה בת ים 2020, על ידי תנועת אורבניקה

מצגת זו מתמצתת את פרויקט חוויה עירונית אחרת שנעשה במסגרת ביאנלה בת ים 2020, על ידי תנועת אורבניקה

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

שיתוף ציבור אחר - חוויה עירונית

 1. 1. חוויה עירונית אחרת ביאנלה בת ים 2010 שכונת עמידר וניצנה , בת ים
 2. 2. אני – שכונת עמידר – בת ים ... הרחוב השכונה העיר הבית כיצד לבחון רחוב על פי מרכיבים ? מהי שכונה ? כיצד אנחנו תופסים את השכונה שלנו ? כיצד אחרים תופסים את השכונה שלנו ? מהי עיר טובה ? האם העיר שלנו " טובה " ? ומה הקשר בין השכונה שלנו לעיר ? מה ההבדל בין המרחב הפרטי לציבורי ?
 3. 3. הבית הרחוב תכנון פרויקטים מחוללים תדמית ומיתוג אדריכלות ושימור העיר השכונה שלב א ' : קני מידה שלב ב ' : נקודות התייחסות 1. סיכום SWOT 2. גיבוש רעיונות לפיתוח 3. בחירת אסטרטגיה תכנונית 4. פיתוח האסטרטגיה התכנונית שלב ג ' : מהלכה למעשה שלב ב ' : נושאים עירוניים
 4. 4. האם בת ים עיר טובה ? האם עמידר - ניצנה שכונה טובה ? <ul><li>באופן כללי – ציון גבוה יותר לבת ים מאשר לשכונה . נתפסת כעיר קומפקטית , נגישה , קריאה , נקייה , עם שטחים ציבוריים איכותיים ומוסדות ציבור מגוונים . </li></ul><ul><li>ציונים טובים לשכונה – קומפקטיות , אוכלוסייה , ייחודיות , נגישות חיצונית . </li></ul><ul><li>ציונים פחות טובים לשכונה – נגישות פנימית , איכות השטחים הציבוריים , ניקיון , מוסדות ציבור . </li></ul><ul><li>ציונים במחלוקת – יופי , מרקם בנוי . </li></ul>
 5. 5. התחדשות עירונית
 6. 6. &quot; פרויקטים מחוללים &quot;
 7. 7. פרויקט מחולל : כיכר , מרחב ציבורי איכותי כיכר קונאוט , דלהי ( הודו ) כיכר טקסים , איסטנבול ( תורכיה )
 8. 8. פרויקט מחולל : צבע , אומנות La Boca, Buenos Aires
 9. 9. פרויקט מחולל : צבע , אומנות La Boca, Buenos Aires
 10. 10. בילבאו , ספרד פרויקט מחולל : מונומנטים שמיתגו מקומות
 11. 11. מוזיאון הילדים , חולון פרויקט מחולל : מוסדות / מרחבים ציבוריים
 12. 12. נמל תל אביב פרויקט מחולל : מוסדות / מרחבים ציבוריים
 13. 13. מכון ויצמן למדע , רחובות פרויקט מחולל : מוסדות / מרחבים ציבוריים
 14. 14. מהלכה למעשה ... <ul><li>&quot; צוות התכנון &quot; התבקש להמציא את הפרויקט המחולל לשכונה אשר יקדם את התדמית שלה ושיהיה בסיס לתכנית רעיונית רחבה יותר לשכונה . </li></ul><ul><ul><li>שלב א : סיכום והכנה . </li></ul></ul><ul><ul><li>שלב ב : גיבוש רעיונות . </li></ul></ul><ul><ul><li>שלב ג : בחירת אסטרטגיה תכנונית . </li></ul></ul><ul><ul><li>שלב ד : פיתוח אסטרטגיה תכנונית . </li></ul></ul>
 15. 15. שלב א ' : סיכום והכנה
 16. 16. חוזקות - <ul><li>מהן היתרונות של עמידר / ניצנה ? </li></ul><ul><li>ועד שכונה פעיל </li></ul><ul><li>אכפתיות של תושבים </li></ul><ul><li>אירועים מקומיים כתוצאה מיוזמה פרטית </li></ul><ul><li>נגישות חיצונית טובה </li></ul><ul><li>יחסים טובים בין השכנים , כבוד הדדי </li></ul><ul><li>מרקם מגורים ייחודי בבת ים </li></ul><ul><li>שכונה שקטה </li></ul>
 17. 17. חולשות – <ul><li>מהן המגבלות / החסרונות בשכונה ? </li></ul><ul><li>הזנחה ( לכלוך , פינוי אשפה לא מספק , חצרות לא מטופחות ) </li></ul><ul><li>אין שימושי קרקע מגוונים ( תלות באזורים עירוניים אחרים ) </li></ul><ul><li>תחבורה ציבורית לוקה בחסר ( נגישות פנימית ) </li></ul><ul><li>תשתיות לקויות </li></ul><ul><li>שטחים ציבוריים – כמותית ואיכותית </li></ul><ul><li>מטרדי רעש בגינות על ידי בני נוער , בשעות מאוחרות </li></ul><ul><li>מחסור במקומות חניה </li></ul>
 18. 18. איומים – <ul><li>אילו מגמות עלולות להשפיע לרעה על </li></ul><ul><li>התפתחות השכונה ? </li></ul><ul><li>זיהוי השכונה עם אברבנאל </li></ul><ul><li>דימוי שלילי ( מצוקה , פשע , סמים , אלימות ) </li></ul><ul><li>שם השכונה בעייתי </li></ul><ul><li>אוכלוסייה מזדקנת </li></ul><ul><li>ניקוז מוסדות שיקום בשכונה ( חצר אחורית ) </li></ul>
 19. 19. הזדמנויות – <ul><li>אילו מגמות עשויות להשפיע לחיוב על </li></ul><ul><li>התפתחות השכונה ? </li></ul><ul><li>מיקום אטרקטיבי ( מינוף הממשק בין ת &quot; א לבת - ים ) </li></ul><ul><li>שכונה פסטורלית וקומפקטית </li></ul><ul><li>פסיפס אנושי מגוון </li></ul><ul><li>בתים נמוכים / צמודי קרקע </li></ul><ul><li>מינוף הפיתוח של בת ים בשנים האחרונות </li></ul><ul><li>רכבת קלה עתידית לעבור קרוב לשכונה </li></ul><ul><li>פעילות ארט - פקטורי בשכונה </li></ul>
 20. 20. שלב ב ' : בחירת פרויקט מחולל על בסיס נקודה ארכימדית <ul><li>סביב איזה רעיון תתפתח שכונת עמידר ? </li></ul><ul><li>הרעיון צריך לענות על 4 שאלות : </li></ul><ul><ul><li>כיצד הוא תורם / מעצים את המקום ? </li></ul></ul><ul><ul><li>למי הוא פונה ? מי קהל היעד ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מה הפונקציה של הפרויקט ומה ערכו העיצובי ? </li></ul></ul><ul><ul><li>היכן ימוקם ? </li></ul></ul>
 21. 21. 1. גבעת שושנים <ul><li>נושא : חיזוק דימוי של שכונה יפה , שקטה ואיכותית בלב גוש דן . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תושבים קיימים ותושבים פוטנציאליים . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – צמחיה . שימושיות : הפיכת השכונה מהמשך של מרכז העיר לשכונה ייחודית , ירוקה ושזורה בשושנים . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? איכפתיות למקום , העלאת ערך השכונה כולה . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 22. 22. 1. גבעת וורדים <ul><li>נושא : חיזוק דימוי של שכונה יפה , שקטה ואיכותית בלב גוש דן . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תושבים קיימים ותושבים פוטנציאליים . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – צמחיה . שימושיות : הפיכת השכונה מהמשך של מרכז העיר לשכונה ייחודית , ירוקה ושזורה בוורדים . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? איכפתיות למקום , העלאת ערך השכונה כולה . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 23. 23. 2. שכונה של אומנות <ul><li>נושא : ארט פקטורי כעוגן מרכזי בפיתוח השכונה . ביטוי אומנותי של התושבים . קידום דימוי של תרבות , אומנות ויצירה . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תושבים ומבקרים מכל המטרופולין . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – פיסול ויצירות אומנות בחוצות השכונה . שימושיות – פרויקטים סביבתיים , תערוכות . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? הגברת תחושת מקום , גאוות מקום , ניקיון , יופי . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה , מרכז הפעילות במתנ &quot; ס . </li></ul>
 24. 24. 2. שכונה של אומנות <ul><li>נושא : ארט פקטורי כעוגן מרכזי בפיתוח השכונה . ביטוי אומנותי של התושבים . קידום דימוי של תרבות , אומנות ויצירה . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תושבים ומבקרים מכל המטרופולין . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – פיסול ויצירות אומנות בחוצות השכונה . שימושיות – פרויקטים סביבתיים , תערוכות . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? הגברת תחושת מקום , גאוות מקום , ניקיון , יופי . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה , מרכז הפעילות במתנ &quot; ס . </li></ul>
 25. 25. 3. &quot; רמת אפעל &quot; של בת ים <ul><li>נושא : &quot; להפוך יתרון לחיסרון &quot; – ביסוס השכונה כמרכז מגורים ופעילות בתחומים רפואיים שונים . </li></ul><ul><li>קהל יעד : רופאים , סטודנטים ומועסקים במוסדות בריאות . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : שימושיות – הפיכת השכונה ל &quot; מרכז &quot; של ... </li></ul><ul><li>מחולל מה ? העלאת רמת החיים וערך הדירות בשכונה . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 26. 26. 3. &quot; רמת אפעל &quot; של בת ים <ul><li>נושא : &quot; להפוך יתרון לחיסרון &quot; – ביסוס השכונה כמרכז מגורים ופעילות בתחומים רפואיים שונים . </li></ul><ul><li>קהל יעד : רופאים , סטודנטים ומועסקים במוסדות בריאות . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : שימושיות – הפיכת השכונה ל &quot; מרכז &quot; של ... </li></ul><ul><li>מחולל מה ? העלאת רמת החיים וערך הדירות בשכונה . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 27. 27. 4. &quot; לה בוקה &quot; של בת ים <ul><li>נושא : הקצאת יחידות דיור ל &quot; צימרים עירוניים &quot; תוך חיזוק הויזאוליות והייחודיות של השכונה בצבע . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תיירים . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – שכונת צבעים . פונקציונאליות – חדרי אירוח . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? חיזוק לחזון התיירותי של בת ים , עוגן כלכלי לתושבים . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 28. 28. 4. &quot; לה בוקה &quot; של בת ים <ul><li>נושא : הקצאת יחידות דיור ל &quot; צימרים עירוניים &quot; תוך חיזוק הויזאוליות והייחודיות של השכונה בצבע . </li></ul><ul><li>קהל יעד : תיירים . </li></ul><ul><li>פונקציונליות / עיצוביות : עיצוביות – שכונת צבעים . פונקציונאליות – חדרי אירוח . </li></ul><ul><li>מחולל מה ? חיזוק לחזון התיירותי של בת ים , עוגן כלכלי לתושבים . </li></ul><ul><li>גודל , פריסה ומיקום : כל השכונה . </li></ul>
 29. 29. שתי האסטרטגיות המנצחות : <ul><li>&quot; לה בוקה &quot; – שכונה צבעונית עם צימרים עירוניים </li></ul><ul><li>&quot; רמת אפעל &quot; – השכונה כמרכז מגורים ופעילות רפואית </li></ul>שלב ג ' : דירוג הרעיונות לפי פרמטרים שונים
 30. 30. <ul><li>מה יהיה החזון המנחה ? </li></ul><ul><li>כיצד יוטמע בחיי היום יום בעיר ? </li></ul><ul><li>כיצד אסטרטגיה זו תתמודד עם נושאים של : </li></ul><ul><ul><li>חברה , קהילה , חינוך ותרבות </li></ul></ul><ul><ul><li>סביבה , תחבורה , תשתיות , מגורים </li></ul></ul><ul><ul><li>עיצוב עירוני </li></ul></ul><ul><ul><li>מיתוג , מוניטין </li></ul></ul><ul><ul><li>קשר לעיר </li></ul></ul>שלב ד ' : פיתוח אסטרטגיה תכנונית
 31. 31. <ul><li>&quot; גבעת שושנים &quot; – שכונה אטרקטיבית לאנשי מקצוע בתחומים הרפואיים , ומרכז פעילויות אקדמיות ומקצועיות בתחום הרפואה . </li></ul>1. &quot; גבעת שושנים &quot; – קריה רפואית אקדמית
 32. 32. <ul><li>&quot; גבעת שושנים &quot; – שכונה אטרקטיבית לאנשי מקצוע בתחומים הרפואיים , ומרכז פעילויות אקדמיות ומקצועיות בתחום הרפואה . </li></ul>1. &quot; גבעת שושנים &quot; – קריה רפואית אקדמית
 33. 33. 1. &quot; גבעת שושנים &quot; – קריה רפואית אקדמית
 34. 34. 1. &quot; גבעת שושנים &quot; – קריה רפואית אקדמית
 35. 35. <ul><li>חזון : שכונת מגורים יוקרתית שתרכז בתוכה פעילות אקדמית בתחום הרפואה . </li></ul><ul><li>קשר לעיר : פתיחות לעיר . השכונה היא מרכז התמחות ומשרתת את תושבי העיר והאזור ולכן תיחשב גם כחלק מליבת המטרופולין הרפואית . </li></ul><ul><li>תרומה לתדמית : דימוי אקדמי . דגש על השכלה והתמחות רפואית . </li></ul>1. &quot; גבעת שושנים &quot; – קריה רפואית אקדמית
 36. 36. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים <ul><li>&quot; גבעת השושנים &quot; - שכונה אטרקטיבית לתיירים , עם בתים צבעוניים המציעים צימרים עירוניים – אלטרנטיבה ראויה לבתי מלון . </li></ul>
 37. 37. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים <ul><li>&quot; גבעת השושנים &quot; - שכונה אטרקטיבית לתיירים , עם בתים צבעוניים המציעים צימרים עירוניים – אלטרנטיבה ראויה לבתי מלון . </li></ul>
 38. 38. <ul><li>חזון : כפר צבעוני וייחודי בתוך העיר , עם הרבה צמחיה ותיירות עירונית . </li></ul><ul><li>קשר לעיר : שכונה ייחודית עם מאפיינים משלה . מיתוג השכונה כבעלת מוניטין של שכונה ייחודית ומעניינית . השכונה תחזק ותעצים את מרכז העיר , אך כמרחב עצמאי . </li></ul><ul><li>תרומה לתדמית : שכונת נופש שמושכת תיירים , וכן שכונה אטרקטיבית ומעניינת מבחינה ויזואלית . </li></ul>2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 39. 39. 2. &quot; נוף ורדים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 40. 40. 2. &quot; נוף ורדים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 41. 41. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 42. 42. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 43. 43. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 44. 44. 2. &quot; גבעת שושנים &quot; – שכונת צימרים עירוניים
 45. 45. חוויה עירונית אחרת ביאנלה בת ים 2010 שכונת עמידר וניצנה , בת ים

×