Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שי פרקש Sarona Wineries Wall Paintings Report - פברואר 2009

2,668 views

Published on

מצגת על שיחזור ושימור ציורי קיר במבני היקב בשרונה

Published in: Design
 • Be the first to comment

שי פרקש Sarona Wineries Wall Paintings Report - פברואר 2009

 1. 1. מבני היקב בשרונה רח ' דוד אלעזר 27 ו -30 ת - א דו"ח תיעוד מערכת צבע וציורי קיר פרויקט שימור דרום הקריה – גני שרונה המזמין : יהל מהנדסים מגיש : שי פרקש פברואר 2009
 2. 2. תוכן עניינים ייעוד הדו " ח מבוא לסייע בידי העוסקים בשימור ושחזור של מבני היקב בשרונה בהבנת מרכיבי הצבע , הדקורציה וציורי הקיר בתקופות השונות . לשמש כלי עזר לקבלת החלטות לגבי אופן שימורם ושחזורם של משטחי הצבע הדקורטיבי וציורי הקיר , כך שמבני היקב יתאימו לייעודם החדש תוך שילוב של הישן בחדש . השתתפו בחשיפה ובתיעוד : אלעד ניידר ושי פרקש בשנת 1886 לערך נבנה היקב הראשון ומבנה היקב השני נבנה בשנת 1898. שני המבנים היו עשויים מאבני כורכר , כללו קומת מרתף , קומת קרקע וגג רעפי מרסיי . המבנים חוברו ביניהם בעזרת מנהרה תת - קרקעית שחיברה בין המרתפים . ביקב הראשון , הקרוי כיום המזקקה , נבנתה קומה נוספת בחלקו המערבי של הבית , אשר שימשה ככל הנראה כדירת מגורים של מנהל היקב . במסגרת עבודת תיעוד של מערכת הצבע וציורי הקיר בבתי שרונה נתבקשתי לאתר ציורי קיר ומשטחי צבע דקורטיבי אשר עשויים להימצא בקירות היקבים . מאחר והקירות החיצוניים של מבנה היקב היו מאבן כורכר חשופה , התמקדנו בחיפוש אחר שכבות צבע , ציורי קיר וכתובות שעל גבי הטיח בפנים היקבים ובדירת המגורים שהיתה ביקב , שם ציפינו למצוא גם ציורי קיר . סייעו לנו בעבודה תצלומים וציורים ישנים של מבני היקב , הספר " מחולות המדבר אל תפוזי הזהב " שכתבו צאצאי הטמפלרים ועדותה של רחל טפר - ברנט , בת 92, אשר סיפרה לניר מן על משפחתה שגרה בדירה מעל היקב , בין השנים 1918-1923. הדו " ח המוצג להלן סוקר את תצלומי הבית הישנים ואת ממצאי חשיפת שכבות הצבע וציורי הקיר . בסופו של הדו " ח מופיעים סיכום והמלצות לשימור ושחזור של הממצאים . מבנה היקב הראשון .................................. 3 תכניות היקב הראשון ................................ 4 ציורי קיר וצבע ביקב הראשון - קומה א ' ........ 6 ציורי קיר וצבע ביקב הראשון - קומת קרקע ...17 תצלומים היסטוריים - היקב הראשון ............ 20 מבנה היקב השני ..................................21 הקיר עם הכתובת ............................... 22 מרתפי היקבים ................................... 24 תצלומים היסטוריים - היקב השני ............. 25 סיכום והמלצות .................................... 26
 3. 3. היקב הראשון ( המזקקה ) ~1886 1 אדריכל השימור: איל זיו א. אדריכלים TSA archive
 4. 4. מבנה המגורים והמשרדים של המזקקה 1 2 3 4 2002 1886 צילום : דני גולדמן 2 3 4 ~1935 TSA arcive TSA archive 3a 1
 5. 5. תכניות מבנה היקב הראשון ( מזקקה ) 5 6 7 8 חזית צפונית חזית מזרחית קומת קרקע מרתף תכניות : איל זיו א . אדריכלים
 6. 6. ציורי קיר מהדורות הראשונים פס כחול - דור ראשון , שנת 1870 לערך פס חום - דור שני , שנת 1900 לערך 9 10
 7. 7. חדר מספר 1 הדמיה - אלעד ניידר 11 12 13 14 15 הדמיה של אורנמנט גיאומטרי
 8. 8. חדר מספר 1 ציורי קיר זהה מרח ' בנימין 35, רחובות ציורי קיר זהה מרח ' טרומפלדור 6, ת " א 18 17 16
 9. 9. חדר מספר 2 מדרגות וחדר כניסה 19 20 21 שני ציורי קיר במעלה המדרגות מהתקופה הרביעית והחמישית
 10. 10. חדר מספר 2 ציור אורנמנט חום ציור קיר זהה מרח ' דוד אלעזר 12 שרונה הדמיה ציור קיר זהה מרח ' דוד אלעזר 17 שרונה 22 23 24 25 26
 11. 11. חדר מספר 2 - ציור אורנמנט כתום - השוואה עם ציורי קיר זהים הדמיה - ציור אורנמנט זרי פרחים 27 28 29 30 31 יקב שרונה קפלן 30 שרונה דוד אלעזר 23 שרונה בית ערבי שיח ' מואניס - רמת אביב
 12. 12. חדר מספר 3 32 34 33 35 ציור אורנמנט חבל ירוק וראש אייל
 13. 13. חדר מספר 3 הדמיה - אלעד ניידר יקב שרונה רח ' יהודה הלוי 11 ת - א 36 37 38 39 ציור אורנמנט חבל ירוק וראש אייל
 14. 14. חדר מספר 3 40 41 42 43 44
 15. 15. חדר מספר 4 הדמיה - אלעד ניידר 45 46 47 48 49
 16. 16. חדר מספר 4 50 51 38 52
 17. 17. קומת קרקע משרדי היקב הראשון ( המזקקה ) 53 54 55 56
 18. 18. קומת קרקע משרדי היקב הראשון ( המזקקה ) 58 57 59 60
 19. 19. חלון קומת קרקע מדרגות הירידה למרתף היקב ( מזקקה ) תצלום : דן גולדמן 2002 תצלום : דן גולדמן 2002 61 62
 20. 20. תצלומים היסטוריים של היקב הראשון ( המזקקה ) 63 64 65 66 TSA archive
 21. 21. היקב השני ~1900 אדריכל השימור: אמנון בר-אור אדריכלים 67 TSA archive
 22. 22. הקיר עם כתובת יקב שרונה וילהלמה 2007 1976 1950 1950 68 69 70 71 TGD archive Zoltan Gluger Zoltan Gluger
 23. 23. הקיר עם הכתובת בשנת 2007 בתצלום : בנימין סגל ליד הקיר עם הכתובתבשנת 2007, אביו ירחמיאל ושני דודיו אלחנן ויחזקאל הפעילו את המזקקה בשרונה בשיתוף עם הטמפלרים בשנים 1925-1931 לערך . 72 חיילים בדלת כניסה לבית הדפוס " רקורד " של הטמפלרים ביקב . תצלום שנת 1949 ארכיון צה " ל 72 א
 24. 24. טיח צבוע במרתפים ובקומת הקרקע טיח סיד דקורטיבי צבוע בקירות היקב הראשון בתצלום : אינגו וג ' והאן שטלר , 2008 קירות בגוון כחול במרתף היקב השני 73 74 75 76 קיר צבוע בקומה א ' ביקב השני
 25. 25. תמונות היסטוריות של היקב השני חצר יקב שרונה , ~1931 הרחוב המרכזי והיקב בשרונה , ~1931 פתח היקב ומתקן המנוף להורדת הענבים למרתף 77 78 79 80 תצלום : א . סוסקין תצלום : א . סוסקין החזית הדרומית של היקב השני TSA archive
 26. 26. סיכום המלצות סיכום חשיפת שכבות הצבע ביקבי שרונה מאפשרת לנו הצצה נדירה לשכבות צבע ודקורציה שהיו במבני משק ותעשייה בבתי הטמפלרים הראשונים . הקירות החיצוניים של מבני היקב כמעט ולא היו מטויחים . לעומתם , קירות מרתפי היקב , שם נדרשה רמה גבוהה של ניקיון והיגיינה - טויחו ונצבעו בשכבות צבע סיד בהיר . סיבה נוספת לטיח הבהיר במרתפים היא תאורה ; קירות המטויחים בגוון בהיר מחזירים אור בצורה טובה יותר בחלל שהוא חסר אור - יום . בשכבות הראשונות במרתפים מצאנו גוונים של צבעי תכלת בהירים שמקורם בפיגמנט אולטרא - מארין ( כחול כביסה ). בקירות המרתף התחתון של מיכלי הזכוכית נמצאה שכבה של טיח דקורטיבי מעוטר בקווי לבנים וצבוע בצבע סיד כחול - ראה תצלום מספר 74. בקומת הקרקע של היקב הראשון נמצאה שכבת טיח צבוע רק בחללי המשרדים בחלק המזרחי של המבנה , שם חשפנו למעלה מ -10 שכבות צבע , אשר לפחות ארבע מהם היו מהתקופה של הטמפלרים . השכבות הראשונות היו בגוונים של תכלת ושכבות מאוחרות בגוונים של צהוב ואוקר . בחדר אחד נמצאה גם שכבה של צוקל שמן בגובה של כמטר ועשרים ( ראה עמוד 17). ברור שחדרי קומת הקרקע שימוש את משרדי הנהלת היקב ולכן היתה דרושה בהן מידה מסוימת של דקורציה בצבע . בקומה העליונה של היקב הראשון , שהיתה מעל קומת המשרדים , נמצאו שלושה חדרים שהיו מצוירים בחמש שכבות צבע דקורטיבי . השכבה הראשונה מיום בניית הבית היתה בגוון תכלת , כאשר קו כחול כעשרים ס " מ מתחת לקו התקרה תחם בין הקיר לתקרה שהיתה בהירה יותר ( ראה עמוד 6) בשכבת הצבע השנייה , משנת 1900 לערך שגם היתה בגווני תכלת , צויר קו אדום תוחם על גבי הקו הכחול . בשכבת הצבע השלישית נמצאו ציורי קיר – אורנמנטים במבנה של פסי קישוט מתחת לתקרה בשלושת החדרים ( ראה עמודים 7,12,13,15,16), כאשר גוון הצבע הבולט היה ירוק על רקע קירות בגוונים שונים ( תכלת , ירוק ואפרסק ). בתקופות הצבע הרביעית והחמישית (1922 לערך ), כאשר חזרו הטמפלרים , נעשה שיפוץ כללי בחדרים . הקירות סוידו וצוירו עליהם דגמי ציורי קיר חדשים ( ראה עמודים 9-11). בשכבת הצבע החמישית שנצבעה ככל הנראה לאחר הכנסת חשמל לאחר שנת 1925 לערך נמצא ציור סטנסיל בגוון חום בחדר המדרגות ובמבואה בלבד ( ראה עמודים 9-11). בתקופה זו ובתקופות שלאחריה נצבעו החדרים בצבעי אוקר שהיו פופולריים בשנות השלושים ( ראה עמודים 7, 9-10). ארבעה מתוך חמישה ציורי קיר נתגלו קודם לכן בבתים אחרים של טמפלרים ויהודים , ראה תצלומי השוואה בעמודים 8,10,11,13. בולט במיוחד ציור האורנמנט עם החבל וראש אייל צבי שצויר בחדר הכניסה . ציור זהה נתגלה ביהודה הלוי , תל אביב . ציורי הקיר בכל התקופות נעשו בטכניקת סטנסיל עם פיגמנטים מעורבים בדבק עצמות . את ציורי הקיר של שלוש התקופות האחרונות ציירו ציירים יהודים אשר עבדו בבתי הטמפלרים בשרונה , ביפו ובוילהלמה . ביקב השני , בדומה לראשון , נמצאה שכבת טיח צבועה בקומת המרתף בגוונים של תכלת ( ראה תצלומים 75-76). בקיר החיצוני בחזית הרחוב הראשי נמצא קיר אחד מטויח ועליו כתובת של יקב שרונה וילהלמה בגרמנית , אנגלית וערבית . בקילוף שכבות הצבע של השלט התגלו שרידי האותיות , אך הן אינן במצב עמיד המאפשר שימור , ראה תצלומים בעמוד 22.
 27. 27. סיכום המלצות <ul><li>המלצות לשימור ושחזור </li></ul><ul><li>בשחזור הטיח ושכבות הצבע במרתף היקב ובקומת הקרקע יש לקחת בחשבון שגווניי הצבע הדומיננטיים לפחות בשלושים השנים הראשונות של היקבים היו תכלת ( פיגמנט אולטרא - מארין ). יש להביא לידי ביטוי את גווני התכלת בשימור ובשחזור . בנוגע לכתובת היקב שנמצאה על גבי הקיר החיצוני ביקב השני , אני ממליץ לבצע חשיפה עדינה של שכבות הצבע על מנת לנסות לאתר את הכתובת , לשמרה ולשחזרה . ביקב הראשון מומלץ לבצע חשיפה עדינה בידי משמרים מנוסים של שכבות הצבע על מנת לאתר קטעים טובים של ציורי קיר , לשמרם ולשחזרם בהתאם למקור . קטעים טובים שייבחרו לשימור יש לעטוף בכיסוי הגנה עד לגמר השיפוץ והצביעה של הבית . אין להשתמש בחומרי טיח , שליכט וצבע אקריליים בשימור . את קירות הבית מומלץ לצבוע בצבעי סיד מגוון מסוג טרה - פנלו או סילוקסאני של פרסקו או שווה ערך . אין לצבוע בצבעי סיד ביום גשום או ביום שרבי , יש להרטיב את הקירות במי סיד יום קודם לביצוע הצביעה , צביעה בצבעי סיד תיעשה באמצעות מברשת שיער טבעי ולא באמצעות רולר . צביעת הקירות בצבע סיד תיעשה בשתיים עד שלוש שכבות עד לכיסוי מלא , יש להמתין ליבוש מלא בין שכבה לשכבה . ביצוע שימור ושחזור ציורי קיר וקווי תיחום ייעשו עלפי המקור בחומרי צבע ובפיגמנטים מעורבים בדבק עצמות או טמפרה . דגמים שייבחרו לשחזור יצוירו על לוח בגודל מקורי , לצורך קבלת אישור לביצוע ע &quot; י אדריכל השימור . עבודת החשיפה הניקוי והשימור של ציורי הקיר תעשה בידי משמר מנוסה . מערכת הצבע מהווה חלק חשוב מעיצובו של הבית , יש להקפיד על התאמת הגוונים של משטחי הצבע ושל ציורי הקיר למקור . בסופו של תהליך הצביעה והציור יש לצפות את ציורי הקיר בלכה שקופה דקה מסוג המותאם לצבעי סיד וציורי קיר בגימור מט . עם סיומו של הפרויקט יוכן ע &quot; י הציירים דו &quot; ח צבעים וגוונים שבוצעו בפועל , לצורך תחזוקה שוטפת של מערכת הצבע . </li></ul><ul><li>שלבי העבודה של המשמרים והציירים : </li></ul><ul><li>1. חשיפה של קטעי ציור מקוריים שנבחרו לשימור ורישום גוונים . </li></ul><ul><li>2. ניקוי , שימור וכיסוי הקטעים הישנים ביריעת ניילון . </li></ul><ul><li>העתקת דגמים והכנת שבלונות לפי גוונים . </li></ul><ul><li>הכנת גווני הצבע לפי המקור . </li></ul><ul><li>ציור דגם של ציור קיר בגודל מקורי ובגוונים מקוריים על לוח מתאים . </li></ul><ul><li>קבלת אישור הדגם מאדריכל השימור וביצוע תיקונים נדרשים . </li></ul><ul><li>סימון משטחי צבע הרקע לציורי הקיר . </li></ul><ul><li>ציור ושחזור האורנמנטים והקווים . </li></ul><ul><li>חיבור ציורי הקיר המשוחזרים בהתאמה לקטעים הישנים ששומרו . </li></ul><ul><li>ציפוי קטעים נדרשים בשכבת מגן – לכה שקופה מט . </li></ul><ul><li>שמירה על שאריות צבע בבקבוקים אטומים , ניקוי ושמירה של השבלונות . </li></ul><ul><li>הכנת דו &quot; ח גוונים לתיק התחזוקה . </li></ul>

×