P R I S T U P N I R A D I Z K O L E G I J A U R B A N A E K O N O M I J AM E N T O R : I Z R A D I L I :P R O F . D R . S ...
UVOD Problem otpada NeusklaĎenost zahtjevima i standardima UE NeprovoĎenje i nepridržavanje propisa Divlja odlagališta...
POJAM OTPADA Otpad su tvari i predmeti koje je vlasnik otpadaodbacio tj. odložio odnosno namjerava ili moraodložiti U pr...
VRSTE OTPADA Prema mjestu nastanka razlikuju se tri vrste otpada:1. komunalni otpad i2. tehnološki (industrijski) otpad.3...
UPRAVLJANJE OTPADOM Gospodarenje otpadom - skup aktivnosti, odluka imjera kojima se mora težiti postizanju sprečavanjanas...
INTEGRALNI KONCEPT UPRAVLJANJAOTPADOM Aktivne i pasivne mjere poput Izbjegavanje otpada Vrednovanje otpada Zbrinjavanj...
INSTITUCIONALNI OKVIRI I SUDIONICIUPRAVLJANJA OTPADOM Hrvatski sabor Strategija gospodarenja otpadom Vlada RH MZOPUG ...
PROBLEM OTPADA U HRVATSKOM DRUŠTVU Hrvatska zaostale za EU u obradi i načinu odlaganjaotpada Loša infrastruktura, nedost...
ZAŠTITA OKOLIŠA I STRATEGIJAUPRAVLJANJA OTPADOM Strategija gospodarenja otpadom RH – 14. listopada2005. Dio Strategije z...
SCENARIJ RAZVOJA UPRAVLJANJAOTPADOM DO 2020. GODINE Odlaganje otpada, reciklaža i izbjegavanje nastankaotpada Smanjenje ...
KONCEPTI UPRAVLJANJA OTPADOM Prevencija nastajanja otpada Odgoj i obrazovanje Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje šte...
ZAKLJUČAK Problem odlagališta Edukacija i komunikacija s javnošću Hvala na pažnji! Imate li pitanja?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upravljanje otpadom

720 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upravljanje otpadom

 1. 1. P R I S T U P N I R A D I Z K O L E G I J A U R B A N A E K O N O M I J AM E N T O R : I Z R A D I L I :P R O F . D R . S C . M A J A L A M Z A – M A R O N I Ć D O M A G O J D O Š L I ĆD R . S C . J E R K O G L A V A Š D A M I R M I L O Š E V I ĆUPRAVLJANJE OTPADOM
 2. 2. UVOD Problem otpada NeusklaĎenost zahtjevima i standardima UE NeprovoĎenje i nepridržavanje propisa Divlja odlagališta Ministarstvo zaštite okoliša Agencije za zaštitu okoliša Zakon o otpadu Fond za gospodarenje otpadom
 3. 3. POJAM OTPADA Otpad su tvari i predmeti koje je vlasnik otpadaodbacio tj. odložio odnosno namjerava ili moraodložiti U praksi se može naći još niz definicija, koje vrloslikovito određuju pojam otpada: Otpad je zbroj proizvodnih i potrošačkih ostataka. Otpad je jasni otisak materijalnog života ljudi. Otpad je još nedovoljno otkriveni izvor sirovina i energije. Otpad je promjenjivi zbroj različitih tvari i energije. Otpad je roba s pozitivnom ili negativnom, tržišnom vrijednosti.
 4. 4. VRSTE OTPADA Prema mjestu nastanka razlikuju se tri vrste otpada:1. komunalni otpad i2. tehnološki (industrijski) otpad.3. posebne kategorije otpada Komunalni otpad je otpad iz kućanstava Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnimprocesima u gospodarstvu Posebna vrsta otpada je opasni otpad. To je svaka vrstaotpada koja kod neodgovornog postupanja možeuzrokovati onečišćenje prirode i okoliša, a za ljudskozdravlje je posebno opasan.
 5. 5. UPRAVLJANJE OTPADOM Gospodarenje otpadom - skup aktivnosti, odluka imjera kojima se mora težiti postizanju sprečavanjanastanka otpada, smanjivanju količine nastalogotpada kao i smanjenju ukupnom djelovanje otpadana okoliš Prema osnovnim Odredbama Zakona o otpadugospodarenje otpadom se temelji na načelima:1. Onečišćivač plaća2. Odgovornost proizvoĎača otpada
 6. 6. INTEGRALNI KONCEPT UPRAVLJANJAOTPADOM Aktivne i pasivne mjere poput Izbjegavanje otpada Vrednovanje otpada Zbrinjavanje otpada Mehaničko – biološka aerobna obrada Smanjenje količine otpada Smanjenje vlažnosti otpada izdvajanjem Predobrada otpada Termička obrada otpada Sanitarno odlagalište Odvojeno prikupljanje otpada Program izdvajanje štetnih stvari
 7. 7. INSTITUCIONALNI OKVIRI I SUDIONICIUPRAVLJANJA OTPADOM Hrvatski sabor Strategija gospodarenja otpadom Vlada RH MZOPUG Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradovi i općine Inspekcija zaštite okoliša ISGO Ostali sudionici
 8. 8. PROBLEM OTPADA U HRVATSKOM DRUŠTVU Hrvatska zaostale za EU u obradi i načinu odlaganjaotpada Loša infrastruktura, nedostatak objekata NeprovoĎenje zakona Sindrom NIMBY
 9. 9. ZAŠTITA OKOLIŠA I STRATEGIJAUPRAVLJANJA OTPADOM Strategija gospodarenja otpadom RH – 14. listopada2005. Dio Strategije zaštite okoliša Plan gospodarenja otpadom 250 neureĎenih odlagališta otpada Problem divljih odlagališta 15 prioritetnih tokova otpada Opće i posebne mjere za regulaciju otpada
 10. 10. SCENARIJ RAZVOJA UPRAVLJANJAOTPADOM DO 2020. GODINE Odlaganje otpada, reciklaža i izbjegavanje nastankaotpada Smanjenje emisije stakleničkih plinova Milijarda eura za sanaciju štete nastalenekontroliranim odlaganjem otpada Katastar odlagališta Jači inspekcijski nadzor Poticati regionalni pristup
 11. 11. KONCEPTI UPRAVLJANJA OTPADOM Prevencija nastajanja otpada Odgoj i obrazovanje Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje štetnosti Ponovna uporaba Reciklaža i oporaba otpada Odlaganje inertnog otpada
 12. 12. ZAKLJUČAK Problem odlagališta Edukacija i komunikacija s javnošću Hvala na pažnji! Imate li pitanja?

×