Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vlad Tarko - Policentricitatea: Structura ordinii spontane in sistemele sociale complexe

699 views

Published on

Pe baza articolului: D.P. Aligica & V. Tarko, 2011, “Policentricity: From Polanyi to Ostrom and Beyond”, Governance, in curs de aparitie

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vlad Tarko - Policentricitatea: Structura ordinii spontane in sistemele sociale complexe

 1. 1. Policentricitatea<br />Structuraordiniispontane in sistemelesocialecomplexe<br />Pebazaarticolului: D.P. Aligica & V. Tarko, 2011, “Policentricity: From Polanyi to Ostrom and Beyond”, Governance, in curs de aparitie<br />
 2. 2. Ordineaspontana<br />Caracteristici:<br />Mai multi centri de decizie<br />Mecanism de agregare al alegerilorindividuale<br />Opusulplanificariicentralizate<br />Un singurcentru de decizie<br />Structuraierarhica de subordonare<br />
 3. 3. Ordineasocialareala<br />O combinatie de ordinespontanasi management central<br />Ordineacentralizata e o idealizareteoretica – nu exista de fapt – nicimacar in comunism<br />Multevariante de sistemesociale cu organizarede tip bottom-up: la modul general le numimsisteme “sistemepolicentrice”<br />
 4. 4. Istoriaconceptului de policentricitate<br />Michael Polanyi (1951): filosofiastiintei; analogiestiinta-piata<br />Lon Fuller (1957-9): drept, limiteleadjudecarii<br />V. & E. Ostrom et al. (1960s-70s): reformaadministratieimetropolitane<br />E. Ostrom (1980s-2000s): managementul common-pool resources<br />V. Ostrom (1970s-90s): federalism<br />
 5. 5. Michael Polanyi<br />Cum functioneazacomunitateastiintifica<br />Multecentre de cercetare<br />Au un scop abstract (“adevarul”) darimposibil de operationalizat (nu exista o “metodastiintifica” unica)<br />Evolutiastiintifica: prinincercaresieroare; multiplicitateacentrelorsilibertatea de cercetaresuntesentialepentru a aveaprogresstiintific<br />Analogie cu altesistemesociale:<br />Sistemuldreptuluicutumiar<br />Cultura in general<br />Piata -> argument original despreimposibilitateacalcului socialist<br />
 6. 6. Lon Fuller, limiteleadjudecarii<br />Candtrebuie un judecatorsa se abtinasaemita o deciziesisa lase problema in seamapieteisauprocesului democratic?<br />Cazuri in care deciziaaraveaefectesecundaremarisinumeroase, iarterteleparti nu suntreprezentate in sala de judecata.<br />Existaesecuri ale pietei, democratieisisistemuluijuridic – cheiaeste de a compensaesecuriledintr-o arie cu functionareauneialtearii.<br />Cu cat crestegradul de policentricitate al uneiprobleme (ordinea emerge din activitatilemultorcentre de decizie) cu atatcresteprobalitateaeseculuijustitiei (care adjudeca un conflict intredoardouaparti).<br />
 7. 7. V. & E. Ostrom et al.reformaadministratieimetropolitane<br />Zonelemetropolitane au aparut din crestereasisuprapunereaoraselor => nu au o administrarecentrala => aparenteineficiente<br />SuspiciuneaOstromiana: argumentele pro-centralizare ale administratieimetropolitanesunaufoarte similar cu argumenteledesprepretinsafezabilitatea a calculului socialist<br />Studiiempirice care au demonstratcaaparentulhaosadministrativ era de fapteficient => ideeacapoateexista un fel de piata a furnizorilor de serviciipublice, “antreprenoriat public”<br />Conceptul de “policentricitate” preluat de la Polanyi pentru a explicafunctionareaadministratieimetropolitane<br />
 8. 8. Managementul CPR<br />Ideeaesteapoiutilizatasipentru a explicasuccesul/insuccesulmanagementuluiCommon-Pool Resources<br />Paradoxulorganizariiierarhice:<br />Comportamentul la un nivelesteguvernat de regulistabilite de autoritatea de la nivelul superior<br />Pentruca o regulasa se respectetrebuiesa fie monitorizatarespectareaeisipedepsitaincalcariiei<br />Ceasiguracamonitorizatoriiisifactreaba? Cine-i monitorizeazapecei care monitorizeaza? => regresieinfinita<br />Sistemulierarhic are o problema: nivelul superior ramanediscretionar<br />Solutia paradoxului: <br />Introducereasi a unui control de jos in sus.<br />Participarelocala in monitorizaresistabilirearegulilor => cointeresareamonitorizatorilor de a-si face treaba cum trebuie<br />Rezulta un sistempolicentricpemaimultenivele de organizare: autoritati locale cu un anumit grad de independenta<br />
 9. 9. Federalism<br />Nivelurile de organizarecapata o anumitaindependenta: federalism (V. Ostrom).<br />Market-preserving federalism (Weingast):<br />Hierarchy of governments (central and local) with delineated scope of authority;<br />Each government’s autonomy is institutionalized in a self-enforcing manner;<br />Economic regulations are conducted at local level;<br />Common market (local governments are prevented by central government to engage in protectionism);<br />Local governments face hard budget constraints (can’t print money and don’t have indefinite access to credit).<br />
 10. 10. Ostrom: accent pus pelaturaempirica<br />Identificareaconditiilor in care diferitesisteme de management policentricfunctioneazaeficient.<br />Rezulta o conturareincipienta a atributelordefinitorii ale policentricitatii:<br />Multiplicitateacentrilor de decizie<br />Cum functioneazasi cum interactioneazaei<br />Sistem de reguli general<br />Caracteristici ale juristictieisistemului de reguli<br />Cum suntimplicatiagentii in determinarearegulilor<br />Competitieintremodurile de organizare<br />Libertatea de intrare/iesire<br />Managementulinformatieirelevantepentrudecizii<br />
 11. 11. Lista de sistemepolicentrice<br />Exemple:<br />Comunitateastiintifica<br />Piata<br />Dreptulcutumiar<br />Administratiametropolitana<br />Democratiareprezentativa<br />Federalismul<br />Market-based management<br />Exempleinrudite:<br />Dreptul international<br />Anarhia<br />
 12. 12. MetodologiaGerring-Goertz<br />Varianteclasice de conturare a unui concept:<br />Definitia de tip “gen proximdiferentaspecifica”<br />Asemanari de familie<br />Formalizarealogica a celordoua:<br />Un set de proprietati, {X, Y, Z, ...} , cu diverse valoriposibile {{x1, x2,...}, {y1, y2,...}, {z1, z2,...}, ...}<br />Folosestedoarconjunctii: <br />Conceptulspecificacevaloritrebuiesaaibaproprietatile: e.g. x1 & y2 & z5& …<br />Folosesteoriceoperatiilogice:<br />E.g. (x1sau x3) & y2 & (z1sauz5)<br />
 13. 13. Aplicatia la policentricitate<br />Luatediferiteexemple de policentricitatesimapatevalorileatributeloridentificate de Ostromcaimportante:<br />Multiplicitateacentrilor de decizie<br />Cum functioneazasi cum interactioneazaei<br />Sistem de reguli general<br />Caracteristici ale juristictieisistemului de reguli<br />Cum suntimplicatiagentii in determinarearegulilor<br />Competitieintremodurile de organizare<br />Libertatea de intrare/iesire<br />Managementulinformatieirelevantepentrudecizii<br />
 14. 14.
 15. 15. Intr-o singura formula<br />𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = <br />= 𝑃1 & 𝑃2 & 𝑃3 & (𝐴1#𝐴2) & (𝐵1#𝐵2) & (𝐶1#𝐶2)&<br /> & (𝐷1#𝐷2#𝐷3) & (𝐸1#𝐸2#𝐸3) & (𝐹1#𝐹2) & (𝐺1#𝐺2)<br />where “&” denotes the logical “and”, while “#” denotes the logical “exclusive or”.<br />288 de cazuridiferiteposibile<br /> <br />
 16. 16. Posibilitati de disparitie a policentricitatii (1/3)<br /> Multiplicity of decision centers break-down:<br />non-P1: active exercise of diverse opinions eliminated (monopoly)<br />non-P2: the system becomes hierarchical<br />non-(A1 or A2): the activity becomes considered meaningless (the goals disappear, the polycentric system disappears because it no longer serves a function)<br />
 17. 17. Posibilitati de disparitie a policentricitatii (2/3)<br />Overarching system of rules break-down:<br />non-P3: rules no longer considered useful by agents<br />non-(B1 or B2): agreement about territoriality disappears (decision centers fight over territorial authority)<br />non-(C1 or C2): no agreement about rule design (rules are no longer considered legitimate and their enforcement becomes difficult to impossible)<br /> non-(D1 or D2 or D3): the rule of law breaks down - power-based decisions (authority rule)<br />
 18. 18. Posibilitati de disparitie a policentricitatii (3/3)<br />Spontaneous order break-down:<br />non-(E1 or E2 or E3): no entry (monopoly)<br />non-(F1 or F2): the constituency of the system is unclear (some decision centers accept X as part of the system while others do not)<br /> non-(G1 or G2): no available information relevant to decision making (random decisions, relation between consequences and rules unclear, spontaneous order turns into drift) <br />
 19. 19. Care sistemepolicentricesuntcelemaivulnerabile?<br />A1: common/shared goals <br />B1: territorial<br />C2: rules designed by outsider <br />D3: majority rule <br />E2: merit-based entry <br />F2: constrained exit<br />G2: private information<br />
 20. 20. Design institutional<br />Conceptul de policentricitateasa cum l-am definit face posibilaexistenta a 288 de sistemepolicentricediferite – in teorie.<br />Analizasidezvoltareainstitutionala a unuisistempolicentricpresupuneintrebarea: <br />Ce s-arintampladaca am schimbavaloareaatributului X din ceaactualaintr-unadintrecelelaltevarianteposibile?<br />Posibilecriterii normative:<br />Rezilienta, eficienta, echitabilitatea etc.<br />
 21. 21. Exemple<br />Social-democratii: Educatie & sanatate: 𝐷2->𝐷3 (individual decision replaced by majority rule)<br />Libertarienii: sistemulbancar: 𝐷3->𝐷2 (interest rates determined by the Central Bank should be freed and left entirely at the decision of individual banks) <br />Licenteocupationale: 𝐸1->𝐸2(free entry should be replaced by merit-based entry)<br />Drepturileomului: 𝐵1->𝐵2 (certain rights should be territory independent)<br /> <br />
 22. 22. Nu exista o regulagenerala a cum e un sistempolicentricoptim<br />Exemple legate de “rules designed by outsider”:<br />Sistemuljuridic optimal: 𝐶1->𝐶2 (the separation between the juridical power and the legislative and executive powers, i.e. ideally, the rules that constrain the executive power are no longer designed by the executive power itself) <br />Sistemul de piata optimal: 𝐶1->𝐶2 (it is usually considered undesirable when firms and corporations get involved, mainly via lobbying, in the design of market regulations; transition from mercantilism to modern capitalism)<br />Sistemul democratic ideal: 𝐶2->𝐶1 (citizens are no longer completely separated from the process of rule design) <br /> <br />

×