Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Oturum 3. Sunum M. Cem MEKİK

250 views

Published on

M.Cem MEKİK, MCMGrup Proje Yönetimi Kurucusu, "Ne Kadar Yetki, O Kadar Yönetim"

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. Oturum 3. Sunum M. Cem MEKİK

  1. 1. Ne  Kadar  YETKİ   O  Kadar  YÖNETİM         M.Cem  MEKİK  P.Eng.,  TPY,  PMP   muratcemmekik@gmail.com   www.mcmproject.com  
  2. 2. Dayanak   Çalışma  süresi:  38  yıl  (Eğt+İşG+PY+Dnşmn)   Çalış@ğı  kurumlar:    16+  (4+yabancı)   Müşteri  kurumlar:  15+   Çalış@ğı  Ülkeler:  11+   Görev  ünvanları:  17+   Alan/Sektör:  Savunma,  İleHşim,  Enerji,  İnşaat,   Sanayi,  Ulaşım,  Belediye,  SivilToplum,  EğiHm     Deneme  –  Yanılma!  
  3. 3. PYnde  İyileşSrilecek  yanlar   Yetkisizliğin  YöneSme  Etkisi  
  4. 4. YETKİNİN  YETERİ   Mutlak  ve   Tek  Yetki   SıLr  Yetki   YöneHm   Etkinliği   Azami  YöneHm     yetki  alanı   0   Max  
  5. 5. PY  Uygulayınca  ne  olur?   Olumsuz  tarafları...     -­‐ Kişilerin  eksiklik/yetersizlikleri  ortaya  çıkar   -­‐ YöneScilerin  eksiklik/yetersizlikleri  ortaya  çıkar   -­‐ Kurumun  eksiklik/yetersizlikleri  ortaya  çıkar   -­‐ Projenin  verimsizliği/hede`en  sapması  ortaya  çıkar     Bu  nedenlerle  proje  yöneHcileri  çok  kısa   zamanda  etkisizleşHrilirler,  proje  yöneHmi   uygulamaları  da  rafa  kaldırılır.  
  6. 6. Karar  Sürecinde  Dengeler     Checks  and  Balances   Yasama-­‐Yürütme-­‐Yargı-­‐(media-­‐asker)   Yetki/Sorumluluk  dengesi   Emanet  (iSmada  dayalı)  görevler   PY  Kime  raporlamalı?  
  7. 7. Teşekkürler         M.Cem  MEKİK  P.Eng.,  TPY,  PMP   muratcemmekik@gmail.com   www.mcmproject.com  

×