Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 novembris peteris lolans

1,285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 novembris peteris lolans

 1. 1. KAULU LŪZUMU SAAUGŠANASVEICINĀŠANA AR BIOLOĢISKĀM UNBIOFIZIKĀLĀM METODĒM (1.)Pēteris ĻoļānsMF VI10.Gr07.11.2012
 2. 2. KAULA TRANSPLANTĀTS UN TĀSUBSTITŪCIJAS
 3. 3. KAULA DZĪŠANAPĒC LŪZUMA
 4. 4. DZĪŠANAS FĀZES (SEKUNDĀRA,NETIEŠĀ) Hematoma( ‘’barotne ;proteīnu un peptīdu koktelis’’) Iekaisums un šūnu proliferācija ( mezenhimālošūnu proliferācija un diferenciācija:fibroblasti,hondroblasti,hondrocīti,osteoblasti,osteocīti,osteoklasti.) Rumbējuma veidošanās (hondrogēnās unosteogēnās šunas, veido skrimsli un kaulaudus) Konsolidācija (laminārā kaula veidošanās) Remodulācija( Lamināra kaula cietība pieaug,atlikušā rumbējuma uzsūkšanās, IMDKatjaunošanās)
 5. 5. DZĪŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI UN PASTĀKĻI Šūnu daudzums un aktivitāte Asinspagāde(mikrocirkulācija) Minerālsāļu un barības vielu pietiekamība D vitamīns Parakrīnie , autokrīnie hormoni Citokīni , augšnas faktori u.c. Bioloģiskie faktori unmolekulas. Fosfotāzes darbība Kaula barojums Mikrokustības Aksiāla slodze Inervācija Stabilizācija Vecums,veselības stāvoklis,vielmaiľa; enerģija , kasizraisīja traumu. Līdzestība U.c
 6. 6. KAULA TRANSPLANTĀTS UN TĀ SUBSTITŪCIJAS Autokauls Allokauls Kaulu smadzeľu aspirāts Demineralizētā kaula matrice Calcija fosfāta ķerāmika Kalcija fosfāta cements Kalcija sulfāts Ksenotransplantāts jeb heterotransplantāts Citas sugas audi
 7. 7. AUTOKAULS Etalons Osteogenēzes materiāls ,dzīvi donora osteoblasti,preosteogenās šūnas ,kas diferencējas osteoblstos Osteoinduktīvās īp. Osteokonduktīvās īp. Osteogēnās īp. Kortikālais Trabekulārais Trabekulokortikālais Vaskuralizēts Avaskulārs
 8. 8. DARBĪBAS MEHĀNISMS Pamatmehānisms – aizvietošana Protams ieaugšana, pieaugšana un integrēšanās Substrāts dzīšanas uzsākšanai ( šūnas,augšnas faktori,lokālie hormoni,citokīni, minerālvielas, peptīdi, sāļi ,mehānisks un strukturāls balsts) Osteoinduktivitāte – spēja ierosināt dzīšnasprocesu(pluripotentās mezenhimālās šunas jeb šūnaskas spēj difrencēties osteogēnās šunās;osteogenēzes,angiogenēzes u.c. Augšanas faktori) Osteokonduktivitāte – spēja uzturēt un virzīt dzīšanasprocesu( lokāli hormoni , augšanas faktori un citu peptīdivai bioloģiski aktīvas vielas, proteīni ) Mikroskopiska unmakroskopiska 3-dimensiju ( 3D) struktūra Osteogenēze – spēja radīt kaulvielu, ko veic nobriedušiosteoblasti
 9. 9. DARBIBAS MEHĀNISMS,PRINCIPS Līdzīgi kā pielūzuma , kur veidojās hematoma Apkārtējās preosteogēnās šūnas izdala iekaisumaun angiogenēzes faktorus. Tad sākās transplantāta integrācija Nekrotiskā transplantāta absorbcija Pluripotentās mezenhimālās šūnas izdala lokālosaugšanas faktorus un diferencējās ostoblastos Ostoblasti un endoostālās līnijas šūnas , kas irdzīvotspējīgas translantanta virsmā sāksadzīšanas procesu kā pie parasta lūzuma Galvenokārt darbojās kā osteoinduktīvais unosteokonduktīvais substrāts, bet arī labasosteogēnās īpašības
 10. 10. AUTOKAULS Ala ossis ilii Pars distalis radii Fibula Pars proximalis ossistibii Ribs Ķīmiskās un fizikālāsīpašības . Ķīmiska un fizikālavieta kaula šunupiestiprināšanai ,izplatībai undiferenciācijai Izveidojošo osteoīdumineralizācija remodulācija unatlikušā tr – taintegrēšanās(ieaugšana,absorbcija)
 11. 11. TRABEKULĀRAIS AUTOKAULS Nenodrošina tūlītēju strukturālu un mehāniskubalstu Matrice recipienta šūnu piestiprināšanai Osteoinduktivitāte un osteokonduktivitāte Osteogenēze Gruvušu aizvietošana(stalaţu princips) Parasti ilgst 1.gadu
 12. 12. KORTIKĀLAIS AUTOKAULS Strukturālais un mehāniskais balsts Osteoinduktivitāte un osteokonduktivitāte Minimāla osteogenēze Vaskulārs ( izteiktākas osteogenās īpašības) Avaskulārs : osteokonduktīvs, mazlietosteoinduktīvs , vājās vai neesošas ostogēnāsīpašības Kortikālā slāľa biezums un blīvums ierobeţobarības vielu un citu vielu difūziju
 13. 13. VASKULĀRS TRANSPLANTĀTS
 14. 14. AVASKULĀRS KORTIKĀLS TRANSPLANTĀTS
 15. 15. DEFEKTU LIELUMS PRIEKŠTRANSPLANTĀCIJAS Līdz 6 cm defetu arī varētu slēgt ar trabekulārukaulu 6-12 cm avaskulāru kortikālu Vairāk par 12 cm vaskuralizēts transplantāts
 16. 16. KAULU SMADZEĽU ASPIRĀTS Ar vecumu mezenhimālo šūnu skaits kaulusmadzenēs samazinās Nepieciešama šūnu koncentrācijas palielināšana,lai labāk sāktu proliferāciju( palielināt mezenhimālošūnu skaitu aspirātā) Var savākt no vairākām vietām ( iespējams patvienlaicīgi)
 17. 17. ALLOKAULA TRANSPLANTĀTS Praktiski neierobeţots daudzmums, lielums. Spināla ķirurģija Artroplastija Rekonstruktīvā,plastiskā ķirurģija Traumatoloģija Apgrūtināta saglabāšana un sterilizācija Ţāvērts-saldēts jeb liofilizācija Osteoinduktivitāte praktiski zudusi Osteokonduktivitāte Osteogenēzes nav
 18. 18. VEIDI Trapekulāri čipsi Atsevišķi gabali Kortikotrabekulārs Osteohondrāls segments Demineralizētā kaula matrice
 19. 19. INTEGRĒŠANĀS MEHĀNISMS Līdzīgi kā autokaula avaskulāram segmentam Visi procesi daudz lēnāki Nekrotiskās daļiľas paliek ievērojami ilgāk Atkarīgs no lokālās asinsapgādes Nepilnvērtīgas biomehāniskās īpašības
 20. 20. DEMINERALIZĒTĀ KAULA MATRICE Neorganisko minerālsāļu ekstrakcija no allokaula Apstrāde ar skābi I tipa kalogēns nekolagēna proteīni Kaulviela osteoinduktīvo faktoru samērā maz Osteokonduktivitāte Neliels strukturāls balsts.
 21. 21. PIEEJAMIE VEIDI Ţāvēts-saldēts Pulveris Granulas Gēls Putas Sloksnes
 22. 22. KALCIJA FOSFĀTA ĶERĀMIKA Prasības Osteokonduktivitāte Trīsdimensiju struktūra , kas ļauj osteointegrāciju Asinsvadu un šunu invāzija substrātā Biosaderīgs Bionoardāms Biomehāniskas īpašības kā recipienta kaulaudiem
 23. 23. KALCIJA FOSFĀTA ĶERĀMIKA Osteokonduktivitāte Trausls Maza tenzija Ātri absorbējama Lēni absorbējama
 24. 24. HIDROKSIAPATĪTS Kalcija sāļa veids kaula matricē Rūpnieciski izgatavots Sintētisks Koraļu hidroksiapatīts( plaši lietojams) Lēni absorbējams Porains, līdzīgi kā cilvēka trabekulārs kauls
 25. 25. CITI KALCIJA FOSFĀTA VEIDI Trikalcija fosfāts Calcija fosfāta-kolagēna kompozīts II un III veida kolagēns
 26. 26. KALCIJA SULFĀTS Osteokonduktīvs Pilnīgi absorbējams Strukturālas īpašības Maisījumi (operācijas laikā) Kaula smadzeľu aspirāts Demineralizēta kaula matrice autokauls
 27. 27. KALCIJA FOSFĀTA CEMENTS Praktiski var izveidod jebkuru formu Ļoti izturīgs pret kompresiju Akūtu defektu slēgšanai Vietās ar lielu kompresijas slodzi Sacietē pāris minūšu laikā Pēc 12h iztur 55 MPa kompresiju Iespējama arī pilnīga absorbcija Iespējama pilnīga svara slodze pēc 3 nedēļām
 28. 28. VERES Jasvir S. Khurana Editor Bone Pathology Second Edition 2009. Editors: Bucholz, Robert W.; Heckman, James D.; Court-Brown,Charles M.; Tornetta, Paul Title: Rockwood And GreensFractures In Adults, 7th Edition Copyright ©2010 LippincottWilliams & Wilkins Lecture Notes Orthopaedics and Fractures: T.Duckworth BSc (Hons), MBChB (Hons), FRCS (Eng) EmeritusProfessor of Orthopaedics University of Sheffi eld C M Blundell MB,ChB, BMedSci (Hons), FRCS (Eng), MD, FRCS (Tr&Orth) NorthernGeneral Hospital Sheffi eld, UK Fourth edition http://jbjs.org/ http://www.opnews.com/
 29. 29. PALDIES PAR UZMANĪBU !!!

×