Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1

L

Đọc thử sách Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp 1

LÝ HIỂU KỲ
NHẬM TUYẾT MAI
TỪ TINH NGƯNG		
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
SƠ CẤP TẬP 1
HÁN NGỮ BOYA
GIÁO TRÌNH
博雅汉语·初级起步篇1				
理晓琪 主编				
任雪梅,徐晶凝 编著
(Tái bản lần thứ hai)
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Anh
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển sách này thuộc trình độ sơ cấp - nằm trong bộ giáo trình “Hán ngữ Boya”, bộ
sách này cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức cơ bản và các hạng mục ngữ pháp
sơ cấp.
Lượng kiến thức trong sách giúp học sinh có thể nâng cao trình độ một cách nhanh
chóng, như tăng vốn lượng từ, củng cố tri thức, dùng ngữ pháp hiểu sâu hơn về văn hóa
xã hội Trung Quốc, trau dồi kỹ năng giao tiếp.
Trong quá trình học bài khóa, hướng cho học sinh thu nhận được những tri thức
ngôn ngữ văn hóa, đồng thời kết hợp, luyện tập ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán, để cho
học sinh nắm được kết cấu ngôn ngữ, tiến tới tự vận dụng nó một cách tự nhiên.
Quyển sách này lấy công năng huấn luyện ngôn ngữ làm chủ đạo, tuyển chọn ngôn
từ thiết thực phù hợp với văn hóa và xã hội hiện đại tạo sự hứng thú của người học.
Cuốn sách chủ yếu bồi dưỡng kỹ năng đọc viết cho học sinh, qua đó học sinh còn
tích lũy được rất nhiều tri thức văn hóa Hán ngữ.
Mỗi bài học chia ra các đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên bao gồm các bài. Trước đơn
nguyên có phần luyện, sau đơn nguyên là bài tập. Hoạt động luyện tập, đơn nguyên
có hình thức đa dạng, mục đích là giúp học sinh nhớ lại tri thức ngôn ngữ đã có hoặc
chuẩn bị cho việc học đơn nguyên mới.
Nội dung bài học trong mỗi đơn nguyên có liên quan với nhau. Mỗi bài đều có từ
mới bài khóa; điểm ngôn ngữ và bài tập tương ứng. Về từ mới cung cấp cho học sinh từ
tính, phiên âm và nghĩa tiếng Anh, một số từ còn giải nghĩa bằng tiếng Hán, vận dụng
nhiều thị phạm phong phú. Luyện tập từ mới chủ yếu giúp học sinh xây dựng được mối
quan hệ hình âm và nghĩa trong chữ Hán. Đối tượng bài tập chủ yếu là từ trọng điểm.
Bài khóa của mỗi đơn nguyên đều đi kèm bài tập, mục đích là hướng dẫn học sinh
trước hết là hiểu nội dung bài khóa, tập trung chú ý vào ý nghĩa của nó, tiến tới chú ý
vào hình thức ngôn ngữ.
Ngoài bài tập về nội dụng bài khóa, còn cung cấp cho học sinh luyện tập giao tiếp
trong tình huống thực tế của mình, để học sinh liên hệ được giữa nội dung bài khóa
với cuộc sống hiện thực.
Trọng điểm ngôn ngữ của các bài bao gồm 3 phần: 	 - Giải thích giản yếu			
- Câu ví dụ				
- Bài tập
Mỗi một trọng điểm ngôn ngữ yêu cầu học sinh căn cứ vào câu ví dụ tổng kết quy
luật kết cấu rồi điền vào chỗ trống sau các câu ví dụ.
Bài tập đơn nguyên bao gồm nhiều tầng thức, từ kết cấu âm tiết chữ Hán, ngữ tố, từ
hội cho đến các bài văn, giúp học sinh củng cố, hấp thu và vận dụng kết cấu ngôn ngữ
của đơn nguyên. Phần cuối của mỗi đơn nguyên đều có bài đọc và viết bài tập. Bài đọc
tái hiện từ hội và điểm ngôn ngữ trong đơn nguyên. Chủ yếu là luyện tập năng lực viết
bài cho học sinh, ngoài ra còn luyện cho học sinh kỹ năng ứng dụng kết cấu ngôn ngữ
trong đơn nguyên.
Nhiều bài tập còn yêu cầu học sinh phối hợp với bạn cùng nhóm để hoàn thành, điều
này xuất phát từ 2 mục đích sau: một là tiện cho giáo viên tổ chức hoạt động trên lớp,
điều động tính tích cực của học sinh. Ngoài ra còn mục đích quan trọng hơn là học
sinh thông qua giao tiếp với các bạn để có cơ hội học tập tốt hơn.
Trong quá trình viết quyển sách này được sự giúp đỡ của nhiều giáo sư thuộc Viện
giáo dục Hán ngữ đối ngoại Trường Đại học Bắc Kinh, và được sự giúp đỡ nhiệt tình
của nhà xuất bản sách và Ban biên tập Trường Đại học Bắc Kinh.
Trân trọng cảm ơn.
Ban biên tập
你好1
1ElementaryⅠ/Textbook
 2004年,《博雅汉语》系列教材的第一个级别——《初级起步篇》在北京大学出版社问世,
之后其余三个级别《准中级加速篇》《中级冲刺篇》和《高级飞翔篇》也陆续出版。八年来,
《博雅汉语》一路走来,得到了同行比较广泛的认同,同时也感受到了各方使用者的关心和爱
护。为使《博雅汉语》更上一层楼,更加符合时代对汉语教材的需求,也为了更充分更全面地为
使用者提供方便,《博雅汉语》编写组全体同仁在北京大学出版社的提议下,于2012年对该套教
材进行了全面修订,主要体现在:
 首先,作为系列教材,《博雅汉语》更加注意四个级别的分段与衔接,使之更具内在逻辑。
为此,编写者对每册书的选文与排序,生词的多寡选择,语言点的确定和解释,以及练习设置的
增减都进行了全局的调整,使得四个级别的九册教材既具有明显的阶梯性,由浅入深,循序渐
进,又展现出从入门到高级的整体性,翔实有序,科学实用。
 其次,本次修订为每册教材都配上了教师手册或使用手册,《初级起步篇》还配有学生练习
册,目的是为使用者提供最大的方便。在使用手册中,每课的开篇就列出本课的教学目标和要
求,使教师和学生都做到心中有数。其他内容主要包括:教学环节安排、教学步骤提示、生词讲
解和扩展学习、语言点讲解和练习、围绕本课话题的综合练习题、文化背景介绍,以及测试题和
练习参考答案等。根据需要,《初级起步篇》中还有汉字知识的介绍。这样安排的目的,是希望
既有助于教学经验丰富的教师进一步扩大视野,为他们提供更多参考,又能帮助初次使用本教材
的教师从容地走进课堂,较为轻松顺利地完成教学任务。
 再次,每个阶段的教材,根据需要,在修订方面各有侧重。
 《初级起步篇》:对语音教学的呈现和练习形式做了调整和补充,强化发音训练;增加汉字
练习,以提高汉字书写及组词能力;语言点的注释进行了调整和补充,力求更为清晰有序;个别
课文的顺序和内容做了微调,以增加生词的重现率;英文翻译做了全面校订;最大的修订是练习
部分,除了增减完善原有练习题外,还将课堂练习和课后复习分开,增设了学生练习册。
 《准中级加速篇》:单元热身活动进行了调整,增强了可操作性;生词表中的英文翻译除了
针对本课所出义项外,增加了部分常用义项的翻译;生词表后设置了“用刚学过的词语回答下面
的问题”的练习,便于学习者进行活用和巩固;语言点的解释根据学生常出现的问题增加了注意
事项;课文和语言点练习进行了调整,以更加方便教学。
 《中级冲刺篇》:替换并重新调整了部分主副课文,使内容更具趣味性,词汇量的递增也更
具科学性;增加了“词语辨析”栏目,对生词中出现的近义词进行精到的讲解,以方便教师和学
习者;调整了部分语言点,使中高级语法项目的容量更加合理;加强了语段练习力度,增加了相
第二版前言
Sơ cấp - Tập 1
Boya Chinese博 雅 汉 语
2 初级起步篇Ⅰ/课本
应的练习题,使中高级语段练习更具可操作性。
 《高级飞翔篇》:生词改为旁注,以加快学习者的阅读速度,也更加方便学习者查阅;在原
有的“词语辨析”栏目下,设置“牛刀小试”和“答疑解惑”两个板块,相信可以更加有效地激
发学习者的内在学习动力;在综合练习中,增加了词语扩展内容,同时对关于课文的问题和扩展
性思考题进行了重新组合,使练习安排的逻辑更加清晰。
 最后,在教材的排版和装帧方面,出版社投入了大量精力,倾注了不少心血。封面重新设
计,使之更具时代特色;图片或重画,或修改,为教材锦上添花;教材的色彩和字号也都设计得
恰到好处,为使用者展现出全新的面貌。
 我们衷心地希望广大同仁继续使用《博雅汉语》第二版,并与我们建立起密切的联系,希望
在我们的共同努力下,打造出一套具有时代特色的优秀教材。
 在《博雅汉语》第二版即将出版之际,作为主编,我衷心感谢北京大学对外汉语教育学院
的八位作者。你们在对外汉语教学领域 都已经辛勤耕耘了将近二十年,是你们的经验和智慧成
就了本套教材,是你们的心血和汗水浇灌着《博雅汉语》茁壮成长,谢谢你们!我也要感谢为
本次改版提出宝贵意见的各位同仁,你们为本次改版提供了各方面的建设性思路,你们的意见
代表着一线教师的心声,本次改版也融入了你们的智慧。我还要谢谢北京大学出版社汉语编辑
部,感谢你们选定《博雅汉语》进行改版,感谢你们在这么短的时间内完成《博雅汉语》第二
版的编辑和出版!
李晓琪
2012年5月
Giáo trình Hán ngữ Boya
1ElementaryⅠ/Textbook
目 录
页码 课文 语言点
1 语音
第
1
单
元
11 1
你好 1.“是”字句
2. 用“吗”的疑问句
16 2
你是哪国人
1. 们
2. 也
3. 呢(1)
22 3
那是你的书吗
1. 这 / 那
2. 特殊疑问句
3. 定语
28 4
图书馆在哪儿
1. 在 / 是
2. 哪儿
3. 方位名词(1)
35 5
在北京大学的东边
单元语言点小结
第
2
单
元
41 6
现在几点 1. 钟点表达法
2. 数字表达法
47 7
明天你有课吗
1.“有”字句
2. 吧(1)
3. 方位名词(2)
4. 时间名词做状语
54 8
你的电话号码是多少
1. 吧(2)
2. 呢(2)
3. 号码表达法
4.“几”和“多少”(1)
61 9
多少钱一瓶
1.“几”和“多少”(2)
2.“二”和“两”
3. 量词
4. 钱数表达法
67 10
你家有几口人
单元语言点小结
Xin chào
Bạn là người nước nào?
Kia là sách của bạn phải không?
Thư viện ở đâu
Ở phía đông của Đại học Bắc Kinh
Bây giờ mấy giờ rồi?
Ngàymaibạncóphảilênlớpkhông?
Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?
Bao nhiêu tiền một chai?
Gia đình bạn có mấy người?
MỤC LỤC
Sơ cấp - Tập 1
2
Boya Chinese博 雅 汉 语
初级起步篇Ⅰ/课本
第
3
单
元
页码 课文 语言点
73 11
北京的冬天比较冷 1. 怎么样
2. 不 A 不 B
3. 形容词谓语
80 12
你在干什么呢
1.(正在 / 在)……呢
2. 每……都……
3. 星期的表达法
4. 从……到……
87 13
我去图书馆借书
1. 连动句
2. 先……,然后……
3.“咱们”和“我们”
4.“A 不 A”和“V 不 V”
94 14
我喜欢浅颜色的 1. 挺 + adj.
2.“的”字词组
3. 有(一)点儿
100 15
明天是我朋友的生日
单元语言点小结
第
4
单
元
106 16
周末你干什么 1. 太……了
2. 动词重叠
3. 地点状语
112 17
做客(一) 1.(是)A 还是 B
2. 就是
3. 会(1)
119 18
做客(二)
1. 列举
2. 得( )
3. 反问句(1)
4. 如果……(的话),就……
126 19
现在习惯了
1. 了(1)
2. 还
3.“就”和“才”
4. 年龄表达法
133 20
看病人
单元语言点小结
MùađôngởBắcKinhtươngđốilạnh
Bạn đang làm gì?
Tôi đi thư viện mượn sách
Tôi thích màu nhạt
Ngày mai là sinh nhật của bạn tôi
Cuối tuần bạn làm gì?
Làm khách (1)
Làm khách (2)
Bây giờ đã quen rồi
Thăm bệnh nhân
Giáo trình Hán ngữ Boya
3
目录
ElementaryⅠ/Textbook
第
5
单
元
页码 课文 语言点
139 21
我喝了半斤白酒 1. 又
2. 了(2)
3. 好像
144 22
他感冒了 1. 能
2. 最好
3. 日期表达法
150 23
你学了多长时间汉语 1. 了(3)
2.“就”的小结
156 24
你吃了早饭来找我
1. 祈使句
2. 反问句(2)
3. 了(4)
4. 时间状语、地点状语的语序
162 25
你得多锻炼锻炼了 1. 助动词小结
2. 单元语言点小结
第
6
单
元
169 26
快考试了
1. 快 / 要 / 快要……了
2. 只好
3. 可能
4. 再
175 27
爸爸妈妈让我回家 1. 极了
2. 想 / 要
3. 动量词
181 28
考得怎么样 1. 都
2. 带“得”的状态补语
187 29
我们已经买好票了 1. 常用结果补语小结(1)
2. 会(2)
193 30
我要参加联欢会
单元语言点小结
199 课文译文
215 词语索引
226 语言点索引
Tôi đã uống nửa cân rượu
Bạn bị cảm rồi
Bạn học tiếng Hán bao lâu rồi?
Bạn ăn sáng xong thì tới tìm tôi
Bạn phải luyện tập nhiều
Sắp thi rồi
Bố mẹ bảo tôi về nhà
Thi cử thế nào?
Chúng tôi đã mua được vé rồi
Tôi phải tham dự buổi liên hoan
Phần dịch của bài khóa
Tra cứu từ ngữ
Tra cứu ngữ pháp
Sơ cấp - Tập 1
CHÀO BẠN!
Sơ cấp - Tập 1
Từ mới
nhĩ hảo
hảo
nhĩ
thị
lão sư
ma
bất
ngã
học sinh
tha
tạ tạ
bất khách khí
nhẩm, nỉn
lưu học sinh
khiếu
thân/ thập ma
danh tự
chào bạn
tốt, khỏe, hay, ngon...
bạn, anh,chị...(đại từ chỉ người,
ngôi thứ 2 số ít)
là, thì...
giáo viên, thầy giáo, cô giáo
...không? ...à? (trợ từ nghi vấn)
không (trợ từ phủ định)
tôi, tớ, mình... (đại từ chỉ người,
ngôi thứ nhất số ít)
học sinh
cô ấy, chị ấy, nó (đại từ chỉ người,
ngôi thứ 3 số ít, nữ giới)
cảm ơn
đừng khách sáo
ông, bà, cô, chú, anh, chị... (đại từ
xưnghôtrangtrọngngôithứ2sốít)
lưu học sinh
gọi, kêu
gì, cái gì?
tên, họ tên
Giáo trình Hán ngữ Boya
anh ấy
Tên riêng
Ngữ pháp trọng điểm
David (tên riêng của người nam)
Lý Quân (tên riêng của người nam)
Vương (họ của người Trung Quốc)
Hình thức khẳng định: S +是 + n
Hình thức phủ định: S + 不 +是 + n
Hình thức nghi vấn: S +是 + n +吗?
“吗” đặt ở cuối câu trần thuật để tạo thành câu nghi vấn. Thí dụ:
Câu chữ “是”
Câu nghi vấn dùng 吗?
Sơ cấp - Tập 1
Luyện tập tại lớp
Luyện tập ngữ âm
Luyện đọc
Nghe và viết
Luyện tập thay thế
Giáo trình Hán ngữ Boya
Viết các chữ Hán theo mẫu
Hoàn thành đối thoại
Đổi các câu sau thành câu nghi vấn dùng “吗”
Chuyển các câu sau thành câu phủ định
Sơ cấp - Tập 1
KIA LÀ SÁCH CỦA BẠN PHẢI KHÔNG?
ná
thùy
thư
đồng ốc
Hán ngữ
khóa ban
từ điển
tựu thị
Nhật ngữ
giá
tạp chí
âm nhạc
bằng hữu
HánNhậttừđiển
TrungThốn
NhậtBản
kia, đó
ai, người nào
quyển sách
bạn cùng phòng
tiếng Hán
sách giáo khoa, giáo trình
từ điển
điều đó nghĩa là
tiếng Nhật
này, đây
tạp chí
âm nhạc
bạn, bạn bè
Từ điển Hán-Nhật
Nakamura (tên người Nhật)
Nhật Bản
Từ mới
Tên riêng
Sơ cấp - Tập 1
Ngữ pháp trọng điểm
Chú thích
Này, đây/ Kia, đó
Câu nghi vấn đặc biệt
就是 dùng để giải thích rõ ràng, cụ thể hơn. Thí dụ:
“这” biểu thị người, vật ở khoảng cách gần.
“那” biểu thị người, vật ở khoảng cách xa. Thí dụ:
Câu dùng các từ nghi vấn để hỏi như “哪,什么,谁…” gọi là câu nghi vấn đặc biệt.Trật tự
từ trong câu nghi vấn giống như câu trần thuật. Thí dụ:
Giáo trình Hán ngữ Boya
Luyện tập tại lớp
Luyện đọc
Luyện tập ngữ âm
Định ngữ
Nghe và viết
Trong tiếng Hán, định ngữ đặt trước trung tâm ngữ, khi biểu thị quan hệ phụ thuộc,
phải thêm “的” (như thí dụ ⑶⑷). Thí dụ:
Sơ cấp - Tập 1
Luyện tập thay thế
Chọn từ điền vào chỗ trống
lượng từ (quyển)
Giáo trình Hán ngữ Boya
Đổi các câu sau thành câu hỏi có dùng các từ “谁, 什么, 哪国”
Hoàn thành đối thoại
Viết các chữ Hán theo mẫu
Sơ cấp - Tập 1
THƯ VIỆN Ở ĐÂU?
thỉnh vấn
đồ thư quán
tại
ná nhi
đối bất khởi
cá
học hiệu
tri đạo
một quan hệ
giá nhi
giáo học
lầu
ná nhi
túc xá
bắc biên
hữu biên
tả biên
bất dụng tạ
bất dụng
xin hỏi
thư viện
ở
ở đâu, chỗ nào
xin lỗi
lượng từ (cái, chiếc)
trường học
biết
không sao, không có gì
chỗ này, nơi này
dạy học
tòa nhà
chỗ kia, nơi kia
ký túc xá
phía bắc
bên trái
bên phải
khôngcầncảmơn,khôngcógì
không cần
Từ mới
Sơ cấp - Tập 1
Ngữ pháp trọng điểm
Ở
Ở đâu
Danh từ phương vị
Danh từ +在+方位
方位 +是 + danh từ
Đại từ nghi vấn, dùng để hỏi nơi chốn, đằng sau không cần thêm “吗”.
Thí dụ:
đông/tây/nam/bắc + →phía đông/ phía tây/ phía nam / phía bắc.
Giáo trình Hán ngữ Boya
Luyện tập tại lớp
Luyện tập ngữ âm
Luyện đọc
Nghe và viết
Luyện tập thay thế
Sơ cấp - Tập 1
bưu điện
Giáo trình Hán ngữ Boya
Chọn từ điền vào chỗ trống
phía dưới
cửa hàng
Đổi các câu sau thành câu nghi vấn có dùng “哪儿”
Hoàn thành đối thoại
Dựa vào hình vẽ, dùng “在” “是” để nói vị trí của bưu điện, tòa nhà lớp học, tòa
nhà ký túc xá, thư viện.
Sơ cấp - Tập 1
Viết các chữ Hán theo mẫu
Giáo trình Hán ngữ Boya

Recommended

Công ty đa quốc gia Honda by
Công ty đa quốc gia HondaCông ty đa quốc gia Honda
Công ty đa quốc gia HondaYīng Táo Chen
14.7K views21 slides
Bai tap quan tri van hanh 09-final by
Bai tap quan tri van hanh 09-finalBai tap quan tri van hanh 09-final
Bai tap quan tri van hanh 09-finalNhư Ngọc
39.1K views20 slides
Quan tri ban hang by
Quan tri ban hangQuan tri ban hang
Quan tri ban hangThịnh Nguyễn Tiến
4.3K views169 slides
Tìm hiểu về chính sách sản phẩm mới của nhãn hiệu nước xả vải Comfort by
Tìm hiểu về chính sách sản phẩm mới của nhãn hiệu nước xả vải ComfortTìm hiểu về chính sách sản phẩm mới của nhãn hiệu nước xả vải Comfort
Tìm hiểu về chính sách sản phẩm mới của nhãn hiệu nước xả vải Comfortluanvantrust
450 views24 slides
tt hcm by
tt hcmtt hcm
tt hcmHiêu Le
26.9K views64 slides
Báo cáo thực tập Content marketing tại công ty TNHH Diglog, 9đ by
Báo cáo thực tập Content marketing tại công ty TNHH Diglog, 9đBáo cáo thực tập Content marketing tại công ty TNHH Diglog, 9đ
Báo cáo thực tập Content marketing tại công ty TNHH Diglog, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
7.7K views10 slides

More Related Content

What's hot

Báo cáo thực tập Lập dự án kinh doanh cà phê và giao tiếp ngoại ng... by
Báo cáo thực tập Lập dự án kinh doanh cà phê và giao tiếp ngoại ng...Báo cáo thực tập Lập dự án kinh doanh cà phê và giao tiếp ngoại ng...
Báo cáo thực tập Lập dự án kinh doanh cà phê và giao tiếp ngoại ng...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
244 views57 slides
Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm! by
Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!
Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
39.1K views26 slides
Quản trị Marketing: tình huống 8 by
Quản trị Marketing: tình huống 8Quản trị Marketing: tình huống 8
Quản trị Marketing: tình huống 8Tuan Kiet Doan Minh
2.9K views44 slides
Thái độ của sinh viên về hoạt động thực tập tại doanh nghiệp, hot by
Thái độ của sinh viên về hoạt động thực tập tại doanh nghiệp, hotThái độ của sinh viên về hoạt động thực tập tại doanh nghiệp, hot
Thái độ của sinh viên về hoạt động thực tập tại doanh nghiệp, hotDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
4.8K views95 slides
Mot so pp day hoc hien dai by
Mot so pp day hoc hien daiMot so pp day hoc hien dai
Mot so pp day hoc hien daiLe Hang
5K views53 slides
Luận văn: Vấn đề lí luận chung về xuất khẩu gạo ở Việt Nam, HOT by
Luận văn: Vấn đề lí luận chung về xuất khẩu gạo ở Việt Nam, HOTLuận văn: Vấn đề lí luận chung về xuất khẩu gạo ở Việt Nam, HOT
Luận văn: Vấn đề lí luận chung về xuất khẩu gạo ở Việt Nam, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
3.5K views66 slides

What's hot(20)

Mot so pp day hoc hien dai by Le Hang
Mot so pp day hoc hien daiMot so pp day hoc hien dai
Mot so pp day hoc hien dai
Le Hang5K views
Kịch bản sư phạm trò chơi ô chữ by hoangthem
Kịch bản sư phạm trò chơi ô chữKịch bản sư phạm trò chơi ô chữ
Kịch bản sư phạm trò chơi ô chữ
hoangthem7.9K views
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh by Phước Nguyễn
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phước Nguyễn102.6K views
Báo cáo Thực tập giữa khoá by Phạm Linh
Báo cáo Thực tập giữa khoáBáo cáo Thực tập giữa khoá
Báo cáo Thực tập giữa khoá
Phạm Linh253 views
Khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thương ftu by Nguyễn Công Huy
Khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thương ftuKhóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thương ftu
Khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thương ftu
Nguyễn Công Huy16.3K views
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG by Digiword Ha Noi
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNGTUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Digiword Ha Noi10.8K views
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ... by Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Giáo trình quản trị dự án đầu tư by CleverCFO Education
Giáo trình quản trị dự án đầu tưGiáo trình quản trị dự án đầu tư
Giáo trình quản trị dự án đầu tư
CleverCFO Education44.1K views

Similar to Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1

CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ... by
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...nataliej4
123 views10 slides
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn by
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm vănSkkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm vănjackjohn45
182 views11 slides
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn by
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn nataliej4
112 views12 slides
8734 2812201116036gtnguphaptiengviet by
8734 2812201116036gtnguphaptiengviet8734 2812201116036gtnguphaptiengviet
8734 2812201116036gtnguphaptiengvietPhi Phi
533 views10 slides
New microsoft power point presentation (2) by
New microsoft power point presentation (2)New microsoft power point presentation (2)
New microsoft power point presentation (2)Guppy Ly
411 views31 slides
New microsoft power point presentation (2) by
New microsoft power point presentation (2)New microsoft power point presentation (2)
New microsoft power point presentation (2)Guppy Ly
1.2K views31 slides

Similar to Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1(20)

CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ... by nataliej4
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...
nataliej4123 views
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn by jackjohn45
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm vănSkkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
Skkn phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
jackjohn45182 views
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn by nataliej4
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
SKKN Phương pháp giúp học sinh lớp 9 viết tốt bài tập làm văn
nataliej4112 views
8734 2812201116036gtnguphaptiengviet by Phi Phi
8734 2812201116036gtnguphaptiengviet8734 2812201116036gtnguphaptiengviet
8734 2812201116036gtnguphaptiengviet
Phi Phi533 views
New microsoft power point presentation (2) by Guppy Ly
New microsoft power point presentation (2)New microsoft power point presentation (2)
New microsoft power point presentation (2)
Guppy Ly411 views
New microsoft power point presentation (2) by Guppy Ly
New microsoft power point presentation (2)New microsoft power point presentation (2)
New microsoft power point presentation (2)
Guppy Ly1.2K views
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ.docx by HiLinh59
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ.docxBÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ.docx
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ.docx
HiLinh598 views
Phong cách và ngôn từ GV.pptx by DinTrnTh
Phong cách và ngôn từ GV.pptxPhong cách và ngôn từ GV.pptx
Phong cách và ngôn từ GV.pptx
DinTrnTh52 views
Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 3 tập 1 by Little Daisy
Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 3 tập 1Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 3 tập 1
Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 3 tập 1
Little Daisy11.2K views
Giang dao va day dao by co_doc_nhan
Giang dao va day daoGiang dao va day dao
Giang dao va day dao
co_doc_nhan190 views
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 by nataliej4
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2
nataliej42.4K views
Tên sáng kiến Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2.pdf by NuioKila
Tên sáng kiến Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2.pdfTên sáng kiến Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2.pdf
Tên sáng kiến Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2.pdf
NuioKila300 views
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 by nataliej4
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2
Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2
nataliej4181 views
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 7 SÁCH MỚI 2023 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH ... by Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 7 SÁCH MỚI 2023 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH ...GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 7 SÁCH MỚI 2023 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH ...
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 7 SÁCH MỚI 2023 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH ...
Tập Bài Giảng Lý Luận Dạy Học Ngữ Văn by nataliej4
Tập Bài Giảng Lý Luận Dạy Học Ngữ Văn Tập Bài Giảng Lý Luận Dạy Học Ngữ Văn
Tập Bài Giảng Lý Luận Dạy Học Ngữ Văn
nataliej4508 views
Tài liệu tập huấn giáo viên tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh tiểu học by nataliej4
Tài liệu tập huấn giáo viên tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh tiểu họcTài liệu tập huấn giáo viên tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh tiểu học
Tài liệu tập huấn giáo viên tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh tiểu học
nataliej41K views
Bản in tieng viet 2: ppdh tieng anh va tieng viet cho hoc sinh tieu hoc by Nguyen Quynh
Bản in tieng viet 2: ppdh tieng anh va tieng viet cho hoc sinh tieu hocBản in tieng viet 2: ppdh tieng anh va tieng viet cho hoc sinh tieu hoc
Bản in tieng viet 2: ppdh tieng anh va tieng viet cho hoc sinh tieu hoc
Nguyen Quynh588 views

More from Lê Thảo

Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1 by
Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1
Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1Lê Thảo
1.3K views20 slides
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thu by
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thuGiao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thu
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thuLê Thảo
502 views21 slides
PTHN Nghe so cap 1 doc thu by
PTHN Nghe so cap 1 doc thuPTHN Nghe so cap 1 doc thu
PTHN Nghe so cap 1 doc thuLê Thảo
178 views21 slides
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2 by
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Lê Thảo
294 views20 slides
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2 by
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2Lê Thảo
143 views22 slides
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2 by
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Lê Thảo
220 views18 slides

More from Lê Thảo(20)

Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1 by Lê Thảo
Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1
Giao trinh PTHN So cap 2 Tap 1
Lê Thảo1.3K views
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thu by Lê Thảo
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thuGiao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thu
Giao trinh PTHN Tong hop so cap 1 tap 1 doc thu
Lê Thảo502 views
PTHN Nghe so cap 1 doc thu by Lê Thảo
PTHN Nghe so cap 1 doc thuPTHN Nghe so cap 1 doc thu
PTHN Nghe so cap 1 doc thu
Lê Thảo178 views
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2 by Lê Thảo
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Lê Thảo294 views
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2 by Lê Thảo
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2
DOC THU TONG HOP SO CAP 2 TAP 2
Lê Thảo143 views
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2 by Lê Thảo
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Lê Thảo220 views
Doc thu Giao trinh phat trien han ngu Noi - Giao tiep so cap 2 by Lê Thảo
Doc thu Giao trinh phat trien han ngu Noi - Giao tiep so cap 2Doc thu Giao trinh phat trien han ngu Noi - Giao tiep so cap 2
Doc thu Giao trinh phat trien han ngu Noi - Giao tiep so cap 2
Lê Thảo1.1K views
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1 by Lê Thảo
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Lê Thảo1.1K views
Đọc thử Bộ đề luyện thi năng lực Hán Ngữ HSK 3 - Tuyển tập đề thi mẫu by Lê Thảo
Đọc thử Bộ đề luyện thi năng lực Hán Ngữ HSK 3 - Tuyển tập đề thi mẫuĐọc thử Bộ đề luyện thi năng lực Hán Ngữ HSK 3 - Tuyển tập đề thi mẫu
Đọc thử Bộ đề luyện thi năng lực Hán Ngữ HSK 3 - Tuyển tập đề thi mẫu
Lê Thảo391 views
Doc thu Giao trinh han ngu Boya trung cap 2 tap 1 by Lê Thảo
Doc thu Giao trinh han ngu Boya trung cap 2 tap 1Doc thu Giao trinh han ngu Boya trung cap 2 tap 1
Doc thu Giao trinh han ngu Boya trung cap 2 tap 1
Lê Thảo347 views
Doc thu sach CO THE 4 GIO The 4 Hour Body by Lê Thảo
Doc thu sach CO THE 4 GIO The 4 Hour BodyDoc thu sach CO THE 4 GIO The 4 Hour Body
Doc thu sach CO THE 4 GIO The 4 Hour Body
Lê Thảo2.7K views
Doc thu bi kip dat hang Trung Quoc online by Lê Thảo
Doc thu bi kip dat hang Trung Quoc onlineDoc thu bi kip dat hang Trung Quoc online
Doc thu bi kip dat hang Trung Quoc online
Lê Thảo4.4K views
Doc thu bi kip danh hang tai Trung Quoc by Lê Thảo
Doc thu bi kip danh hang tai Trung QuocDoc thu bi kip danh hang tai Trung Quoc
Doc thu bi kip danh hang tai Trung Quoc
Lê Thảo200 views
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet by Lê Thảo
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietDoc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Lê Thảo831 views
Doc Thu Ielts Listening Skills And Strategies by Lê Thảo
Doc Thu Ielts Listening Skills And StrategiesDoc Thu Ielts Listening Skills And Strategies
Doc Thu Ielts Listening Skills And Strategies
Lê Thảo10.5K views
Doc Thu IELTSMIKE Speaking Success Skills Strategies by Lê Thảo
Doc Thu IELTSMIKE Speaking Success Skills StrategiesDoc Thu IELTSMIKE Speaking Success Skills Strategies
Doc Thu IELTSMIKE Speaking Success Skills Strategies
Lê Thảo10.2K views
Doc Thu IELTSMIKE Writting Step By Step by Lê Thảo
Doc Thu IELTSMIKE Writting Step By StepDoc Thu IELTSMIKE Writting Step By Step
Doc Thu IELTSMIKE Writting Step By Step
Lê Thảo28.9K views
Doc Thu IELTSMIKE The Ulitmate Guide To General Reading by Lê Thảo
Doc Thu IELTSMIKE The Ulitmate Guide To General ReadingDoc Thu IELTSMIKE The Ulitmate Guide To General Reading
Doc Thu IELTSMIKE The Ulitmate Guide To General Reading
Lê Thảo6.8K views
Doc Thu IELTSMIKE The Ultimate Guide To Academic Reading by Lê Thảo
Doc Thu IELTSMIKE The Ultimate Guide To Academic ReadingDoc Thu IELTSMIKE The Ultimate Guide To Academic Reading
Doc Thu IELTSMIKE The Ultimate Guide To Academic Reading
Lê Thảo9.8K views
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH by Lê Thảo
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANHDoc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Lê Thảo13.1K views

Recently uploaded

2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 views7 slides
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc by
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 views290 slides
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... by
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
29 views178 slides
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ... by
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 views26 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
22 views254 slides
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... by
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 views231 slides

Recently uploaded(20)

2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 views
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... by Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... by Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf by Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... by Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf by Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
3. Phân tích định tính.pdf by Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 views
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... by Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...

Doc thu giao trinh Han ngu Boya so cap 1