Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc thu bi kip danh hang tai Trung Quoc

75 views

Published on

Làm giàu từ tiếng Trung - Bí quyết đánh hàng tại Trung Quốc
"Làm giàu từ tiếng Trung - Bí kíp đánh hàng tại Trung Quốc" là cuốn sách đầu tiên viết về chủ đề mua hàng tại Trung Quốc. Cuốn sách trang bị cho người đọc những kiến thức ngôn ngữ hữu ích trong việc đi lại giữa Việt - Trung, phương tiện di chuyển, thủ tục phòng khách sạn, ăn uống.

Và trên hết cuốn sách cung cấp nội dung chi tiết về quá trình nhập hàng trực tiếp tại Trung Quốc như tìm kiếm nguồn hàng, mua hàng, tìm hiểu sản phẩm, thương lượng giá cả. Từ đó, giúp người đọc làm chủ các tình huống và những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đặt, mua hàng tại Trung Quốc.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×