Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 Revista Anual UOC Alumni

803 views

Published on

Aquesta publicació anual recull per primera vegada de manera resumida l'activitat i la contribució de molts de vosaltres, els graduats, de l'equip UOC Alumni i de la Universitat. Continuant la nostra activitat d'aquest any passat, us proposem tribunes d'experts sobre els temes que hem treballat i experiències personals a la UOC, amb especial interès en els graduats pioners, ara que complim quinze anys.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×