Java lecture3

2,627 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Java lecture3

 1. 1. JavaProgrammingLogo Үíäñýí операторууд багш Á.Ãàíçîðèã Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он
 2. 2. Logo Агуулга 1 Ñîíãîëòûí ?: îïåðàòîð 2 while äàâòàëò 3 Break, continue îïåðàòîðóóä 4 for äàâòàëò 5 do … while äàâòàëò 6 Ñîíãîëòûí Switch îïåðàòîðЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 3. 3. Logo Удирдлагын бүтцүүд Java-д сонголтын 3 бүтэц байдаг:  if  if … else …  switch Давталтын 3 бүтэц байдаг:  while  for  do … whileЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 4. 4. Logo If … else … товч хэлбэр  If … else … ийн бас нэг товч хэлбэр нь нөхцөл ? утга1 : утга2  Тайлбар: Энэ бүтэц нь хэрвээ нөхцөл үнэн бол утга1, худал бол утга2 ийг илэрхийлдэг.  Жишээ: If ( оноо > 95 ) онц = true; else oнц = false  Дээрх илэрхийллийг товчоор онц = оноо > 95 ? true : false гэж бичиж болно.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 5. 5. Logo While Давталт Бүтэц нь: while (нөхцөл) while (i<10) бичлэг i = i ++; Тайлбар: Нөхцөл үнэн бол бичлэг ажиллана. Нөхцөл худал болтол давталт ажиллана.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 6. 6. Logo Төгсгөлгүй Давталт  Төгсгөлгүй давталтын жишээ: public class Quadrate { public static void main(String args[]) { while ( 1 < 2 ) { System.out.println( “ төгсгөлгүй…” ); } } }Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 7. 7. Logo Break оператор  Давталтын дундаас break операторыг ашиглан гарч болно. public class Quadrate { public static void main(String args[]) { while ( 1 < 2 ) { System.out.println( “ төгсгөлгүй…” ); if(i==5) break; } System.out.println(“Төгсөв.”); } }Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 8. 8. Logo сontinue оператор  Давталтын дундаас continue операторыг ашиглан давталтын дараачийн алхам руу шилжиж болно. int i = 0; while ( i <= 3 ) { System.out.print( i ); i++; if ( i % 2 == 1 ) continue; System.out.print( “ тэгш тоо ” ); } System.out.println( “ Төгсөв ” );Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 9. 9. Logo Логик операторууд Энгийн нөхцлүүдийг нийлүүлэхэд, илүү нарийн төвөгтэй нөхцлүүдийг үүсгэхэд хэрэглэгдэнэ. Java-ийн логик операторууд:  && (нөхцөлт Ба холбоос AND)  & (логик Ба холбоос AND)  || (нөхцөлт Буюу холбоос OR)  | (логик Буюу холбоос OR)  ^ (XOR холбоос)  ! (логик үгүйсгэл NOT)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 10. 10. Logo Логик операторууд Èëýðõèéëýë1 Èëýðõèéëýë2 èëýðõèéëýë1 && èëýðõèéëýë2 false false false false true false true false false true true true ͺõöºëò Áà õîëáîîñûí ¿íýíèé õ¿ñíýãò. Èëýðõèéëýë1 Èëýðõèéëýë2 èëýðõèéëýë1 || èëýðõèéëýë2 false false false false true true true false true true true true ͺõöºëò Áóþó õîëáîîñûí ¿íýíèé õ¿ñíýãò.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 11. 11. Logo Логик операторууд Èëýðõèéëýë1 Èëýðõèéëýë2 èëýðõèéëýë1 ^ èëýðõèéëýë2 false false false false true true true false true true true false XOR õîëáîîñûí ¿íýíèé õ¿ñíýãò. èëýðõèéëýë !èëýðõèéëýë false true true false Ëîãèê ¿ã¿éñãýëèéí ¿íýíèé õ¿ñíýãòЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 12. 12. Logo for давталт Бүтэц: For(тоолуурын анхны утга; давталт дуусах нөхцөл; тоолуурыг өөрчлөх) Бичлэг; Тайлбар: Тоолуурын “анхны утгаас” эхлээд “тоолуурыг өөрчилсөөр” байгаад “давталт дуусах нөхцөл” хүртэл давтан Бичлэг үйлдлийг гүйцэтгэнэ.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 13. 13. Logo for давталт Жишээ: import javax.swing.JOptionPane; public class Sum { public static void main( String args[] ) { int total = 0; // нийлбэрийг бэлтгэх // 2-оос 100 хүртэлх бүх тэгш тоонуудын нийлбэр for ( int number = 2; number <= 100; number += 2 ) total += number; // үр дүнг дүрслэх JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + total, "Total Even Integers from 2 to 100", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); System.exit( 0 ); // програмыг дуусгах } // main функцийн төгсгөл } // Sum классын төгсгөлЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 14. 14. Logo do while давталт While давталттай төстэй. Ялгаа нь нөхцөл шалгалт нь давталтын төгсгөлд байрладаг. Бүтэц: do { бичлэгүүд; } while(нөхцөл);Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 15. 15. Logo do while давталт Жишээ:  Бодлого: Эхний 100 ширхэг сондгой тоог хэвлэ. public class OddNumber{ public static void main(String args[]) { int i = 0; do { System.out.println(i*2+1); i = i + 1; } while (i<=100); } }Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 16. 16. Logo while do while давталтууд while болон do … while давталтын ялгаа. while нь давталтын эхэнд нөхцөлөө шалгадаг тул хамгийн эхэнд нөхцөл биелэхгүй бол нэг ч давтахгүй. do … while давталт нь нөхцөл нь ардаа тул ядаж нэг удаа давтсаны дараа нөхцөл шалгагдана.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 17. 17. Logo switch оператор Олон зүйлээс нэгийг сонгоход хэрэглэнэ. Бүтэц: switch ( хувьсагч ) { case утга1 : Бичлэг1; break; case утга2 : Бичлэг2; break; …. сase утгаN : БичлэгN; break; Хувьсагч нь char, byte, short, int эсвэл Enum default : Бичлэг; break; төрөлтэй байж болно. Enum төрөл нь Java 5.0- } д шинээр нэмэгдсэн.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 18. 18. Logo switch оператор Өмнөх switch бичлэгийг if оператор ашиглан бичвэл: if ( хувьсагч == утга1) {Бичлэг1;} else if ( хувьсагч == утга2) {Бичлэг2; } else if ( хувьсагч == утга3) {Бичлэг3; } else if ( хувьсагч == утга4) {Бичлэг4; } else {Бичлэг; }Өөрөөр хэлбэл олон давхар нөхцөл шалгасан бүтцийг if оператороор хийхэд нүсэройлгомж муутай болдог тул энэ тохиолдолд switch операторыг хэрэглэдэг.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 19. 19. Logo Шинэ үгс Action: Үйлдэл. Assignment statement: Утга олголтын бичлэг. ( = оператор) Call: Функц дуудах. Memory: санах ой. Floating point number: Хөвөгч цэгтэй тоо (бутархай тоог хэлж байна.) Resourse: Нөөц. (Санах ой, процессорын хурд, хатуу диск г.м)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 20. 20. Logo Шинэ үгс Evaluate: Боловсруулах. Java нь програмын кодын бичлэгүүдийг тодорхой дараалалтайгаар “боловсруулдаг”. Жишээ нь:  System.out.println( x + 6 ); гэсэн байхад java үүнийг боловсруулахдаа: • Эхлээд x + 6 боловсруулна. Эндээс нэг тоон утга үүснэ. • Дараа нь System.out.println ийг боловсруулж уг тоон утгыг хэвлэнэ.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 21. 21. Logo Шинэ үгс Download: Татаж авах. Ихэвчлэн интернэтээс файл татаж авах үед яригддаг. Upload : Download-ийн эсрэг утга. Файлыг интернэтийн сервэр рүү илгээх. Source code: Эх код буюу програмын бичигдсэн код (java code, c++ code, pascal code …). Underscore : Доогуур зураас. (_)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 22. 22. Logo Шинэ үгс dollar signs : Долларын тэмдэг. ($) Slash: / тэмдэгт. Backslash : тэмдэгт. Character: Тэмдэгт. Pseudo code: Псевдо код. Үг хэллэгээр програмын тайлбарлан бичсэн загвар. operator : Оператор. Үйлдлийн тэмдэг (=, +, -, *, /, %, &&, ||, …)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 23. 23. Logo Шинэ үгс operand : Операнд. Үйлдлийн тэмдгийн хажууд дагалдан явдаг хувьсагч болон утганууд. Жишээ нь = оператор нь 2 операндтай: x = 3 гэхэд х ба 3 нь операндууд юм. Unary operator: Нэгтийн оператор. Нэг операнд авдаг операторыг хэлнэ. Жишээ: x++ юм. ++ буюу нэмэгдүүлэгч оператор нь x гэсэн нэг операндтай тул unary оператор юм.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 24. 24. Logo Шинэ үгс Binary operator: Хоѐртын оператор. Хоѐр операнд авдаг операторыг хэлдэг. Relational operator: Харьцуулах оператор (>, <,…) Assignment operator: Утга олголтын оператор. (=) Conditional operator:Нөхцөлт оператор (?:) Expression: Илэрхийлэл. Arithmetic expression: Арифметик илэрхийлэл.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 25. 25. Logo Шинэ үгс Calculation: Тооцоололт. Input: Оролт. Програм эсвэл функц руу оролтыг илэрхийлнэ. Output: Гаралт. Програм эсвэл функцээс гарч буй үр дүнг илэрхийлнэ. Reload: Дахин ачаалах. Initiate: Програмын үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бэлтгэх. (Хувьсагчдад анхны утгуудыг олгох г.м)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 26. 26. Logo Даалгавар Эхний N ширхэг тоог хэвлэ. Эхний N ширхэг сондгой тоонуудыг хэвлэ. Эхний N ширхэг тэгш тоонуудыг хэвлэ. Өгөгдсөн тооны бүх хуваагчдыг хэвлэ. 1000 дотор байгаа бүх анхны тоонуудыг хэвлэ. Эхний N ширхэг төгс тоонуудыг хэвлэ. (хуваагчдынхаа нийлбэртэй тэнцүү тоог төгс тоо гэнэ. Жш: 6 = 1 + 2 + 3 тул 6 төгс тоо мөн.)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 27. 27. Logo Даалгавар  (Бодлого тус бүрийг for, while, do.. While давталтаар хийнэ. Нэг бодлогыг 3 удаа гэсэн үг.)  Өгсөн тооны 2-тын бичлэгийг хэвлэ.  2-тын бичлэгээр өгөгдсөн тоог 10-тын тооллын системд шилжүүл.  Өгөгдсөн тооны бүх цифрүүдийг үсэглэн хэвлэдэг програм бич. Жишээ нь 154 гэж оруулахад: neg tav dorov гэж хэвлэнэ.  Хэрэглэгч төрсөн сар, өдрөө өгөнгүүт ямар ордонд төрснийг хэвлэдэг програм бич.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 28. 28. JavaProgrammingLogo Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он

×