Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Civiele Techniek

522 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Civiele Techniek

 1. 1. Civiele Techniekdr ir C.M. Dohmen-Janssen, Opleidingsdirecteur
 2. 2. Wat is Civiele Techniek? VERKEERBOUWEN WATER
 3. 3. Wat is Civiele Techniek?Techniek/bouwen voor burgers:  wegen  viaducten  bruggen  spoorlijnen  gebouwen  perrons  kanalen  duikers  stuwen  oeverbescherming  stadions  zeeweringen  dijken  stormvloedkeringen  sluizen  saneringen  kades  parkeergarages  riolering  overslagzones  nutsnetwerken  havens  landaanwinning  natuurbehoud  tunnels  natuurherstel  transferia  …
 4. 4. Wat staat ons o.a. te wachten?klimaatveranderingzeespiegelstijgingextreem en grillig weerwaterschaarsteurbanisatiesanitatiemobilititeit &bereikbaarheidmodaliteitenergievraagstuktransities bronnencentraal - decentraalwinning overslag distributieenergie infrastructuur
 5. 5. Waarom Civiele Techniek ?Waarom in Twente ?
 6. 6. Civiele Techniek:Levenscyclus probleem, idee sloop programma van eisen gebruik beheer functioneel ontwerp bouw constructief ontwerp
 7. 7. Wat komt daar bij kijken?WiskundeMechanica - constructies - vloeistof - grond(toegepast op Civiele Techniek)
 8. 8. Wat komt daar bij kijken?Maar ook: Economie Recht Beleidsprocessen Projectmanagement …
 9. 9. Wie zijn daar bij betrokken? Ingenieurs Beleidsmakers (overheid) Bedrijven Milieu-organisaties Omwonenden … …
 10. 10. Wat betekent dat voor de opleiding in Twente? Levenscyclus probleem, sloop idee programma van eisen gebruik beheer functioneel ontwerp bouw constructief ontwerp
 11. 11. Wat betekent dat voor de opleiding in Twente?Techniek + Verkeersmanagement probleem, sloop idee programma van eisen gebruik beheer functioneel ontwerp bouw constructief ontwerp
 12. 12. Wat betekent dat voor de opleiding in Twente?Techniek + Watermanagement la a g w a t e r p e il h o o g w a t e r p e il 7 5,6 3 8 probleem, 4 idee sloop 1 1 programma 2 van eisen1 k r ib v e r la g i n g gebruika le d ij k v e r le g g in g 5 lo k2 z o m e r b e d v e r d ie p in g beheero o t s c h a lig e d ijk v e r le g g in g 6 gr functioneel3 o p h e f fe n h y d r a u lis c h e k n e lp u n t e n 7 r e t e n t ie b e k k e n ontwerp4 v e r la g e n u it e r w a a r d 8 v e r m in d e r in g z ijd e lin g s e t o e s t r o m in g R 3294 E000323c bouw constructief ontwerp
 13. 13. Wat betekent dat voor de opleiding?Techniek + Bouwprocesmanagement probleem, sloop idee programma van eisen gebruik beheer functioneel ontwerp bouw constructief ontwerp
 14. 14. Bachelor-opleiding CiT aan de Universiteit Twente kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 kwartiel 4 vakken vakken vakken jaar 1 vakken + project + project + project vakken vakken jaar 2 vakken vakken + project + project vakken eindopdracht jaar 3 minor minor + project (extern)
 15. 15. Bachelor-opleiding CiT aan de Universiteit TwenteStudieprogramma Civieltechnische vakken Algemeen technische vakken Bedrijfs-/Bestuurskundige vakken Minor
 16. 16. Bachelor-opleiding CiT aan de Universiteit TwenteOnderwijsvorm Docent Alleen hoorcollege Ontwerpprojecten! Hoorcollege + werkcollege Projectonderwijs
 17. 17. Voorbeelden Bachelor-eindopdracht (40% in buitenland)Demand for personal real timetravel informationSystems Engineering in de realisatiefase(project Combiplan Nijverdal)Design flood estimation for theQuang Tri Province in Vietnam
 18. 18. Na de bachelor CiT? UT Master-opleiding  Civil Engineering and Management  Construction Management and Engineering (3TU) Andere Master-opleiding bv: Design of Industrial Architectural Building Systems (UT) Arbeidsmarkt
 19. 19. En na de opleiding (BSc-Msc)? Ingenieursbureau/adviesbureau Projectontwikkelaar / (grote) aannemers Overheid (Rijkswaterstaat, Ministerie, Provincie, Gemeente, Waterschap) Onderzoeksinstituut Universiteit (promotieonderzoek)
 20. 20. Voorbeeld: het eerste jaarkwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 kwartiel 4Inl. Civiele Project Water Project Verkeer Project BouwenTechniekWater Verkeer Bouwen Mechanica IICivieltechnische Civieltechnische Mechanica I AlgemeneMateriaalkunde Materiaalkunde EconomieWiskunde (A) Wiskunde (B) Beleidsprocessen Project- management Communicatie Communicatie
 21. 21. Nieuwe Bachelors aan de UT vanaf 2013- Modulair onderwijs (vier thematische blokken per jaar; denk aan: waterbeheer, verkeersmanagement, bouwmanagement, duurzame civiele techniek, gebiedsontwikkeling)- Iedere module: combinatie van hoor/werkcolleges en project-gebaseerd onderwijs- Meer keuzevrijheid voor student- Meer samenwerking met andere opleidingen
 22. 22. Bachelor-opleiding CiT aan de Universiteit Twente- Hoe kijken studenten aan het eind terug op de opleiding?- Hoe is het nu echt?
 23. 23. Een dag uit het leven van een CiT-studentOskar Eikenbroek, 3e-jaars Bachelor-student
 24. 24. DeHet leven van een student a g e nda
 25. 25. D in s d a gHet leven van een student 7 .3 0
 26. 26. D in s d a gHet leven van een student 8 . 15
 27. 27. D in s d a gHet leven van een student 10 : 4 0
 28. 28. D in s d a gHet leven van een student 10 : 4 5
 29. 29. D in s d a gHet leven van een student K o f f ie !
 30. 30. D in s d a gHet leven van een student 12 : 4 5
 31. 31. D in s d a gOp kamers 18 . 0 0
 32. 32. D in s d a gHet leven van een student 19 . 0 0
 33. 33. D in s d a gVereniging 2 2 :3 2
 34. 34. DeHet leven van een student a g e nda
 35. 35. Bachelor-opleiding CiT aan de Universiteit TwenteMeer weten? - Meld je aan voor een meeloopdag! - Zie verder het informatiepakket (website, brochures, etc.)Bedankt voor jullie aandacht!

×