Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Degnos konferensie ~deel 1

624 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Degnos konferensie ~deel 1

 1. 1. DEGNOS <ul><li>D IENS E N G ETUIENIS N OORD– O OS S ENTRUM (NOORDE RING) </li></ul><ul><li>‘ n Plek van Bedieninge </li></ul>
 2. 2. DEGNOS se bedieningsarea
 3. 3. 4 Ned. Geref. Boesmangemeentes <ul><li>Bagani </li></ul><ul><li>Luhebu-Noord </li></ul><ul><li>Tsumkwe </li></ul><ul><li>Wildevy </li></ul>
 4. 4. DEGNOS-sentrum te Grootfontein
 5. 5. Werksaamhede <ul><li>Prediking </li></ul><ul><li>Kategese </li></ul><ul><li>Kerkraadsvergaderings </li></ul><ul><li>Opleiding </li></ul><ul><li>Mentorskap </li></ul><ul><li>Sakramentbediening </li></ul><ul><li>Administrasie, skriba, kassier </li></ul>
 6. 6. Opleiding as Geestelike Werker <ul><li>1. Vaste Fondamente </li></ul><ul><li>2. Gemeentebou </li></ul><ul><li>3. Prediking </li></ul><ul><li>4. Pastoraat </li></ul><ul><li>5. Jeugbediening </li></ul>
 7. 7. Dosente in Opleiding te Grootfontein
 8. 8. Die Prof (Malan Nel) sukkel maar met hulle.
 9. 9. Eerste inname in 2008: Vaste Fondamente
 10. 10. Studente Inname: 2009 - Gemeentebou
 11. 11. Groepbesprekings is baie belangrik
 12. 12. 5000 (+) mense word uiteindelik deur die 18 tweedejaar studente bedien.
 13. 13. Oggendoordenking derdejaars 2010: Ds Hans Steyn
 14. 14. Jeanette en Gert Lubbe bied Veritas aan.
 15. 15. 2010 inname: ons nuwe eerstejaars
 16. 16. Eerstejaars 2010: Ds Dirk de Vos open met Skriflesing en Gebed
 17. 17. Wat het jy van die Skrif verstaan?
 18. 18. En dan leer leer ons vir die toets!!!
 19. 19. ‘ n Skenking van Worcestor vir die studente
 20. 20. ‘ n Man raak honger van klasdraf.
 21. 21. Diensbeurt in die kombuis
 22. 22. Terug na ons eie konteks: Voorbereidingswerk in Tsumkwe
 23. 23. Kategese op Tsumkwe
 24. 24. Almal sing uit volle bors
 25. 25. <ul><li>En dan tyd vir die kleiner groepies </li></ul>
 26. 26. Gerrie Cwi besig met sy klas
 27. 27. En Leviet is ook ernstig aan die klasgee
 28. 28. Hulle luister aandagtig
 29. 29. DEGNOS-kleuterskole in Boesmanland
 30. 30. Prediking in Mkata deur Josef en Petrus.
 31. 31. John Oroseb is besig met die bediening in Wildevy. <ul><li>John Oroseb is besig inWildevy met bediening </li></ul>
 32. 32. Blikkiesdorp se lidmate
 33. 33. Stefanus (blind) en Emma werk in Otjiwarongo omgewing . Maar eers eet.
 34. 34. Erediens op Bagani
 35. 35. Party versorg hul tuine met die hand .
 36. 36. Ander doen dit met donkies en ‘n ploeg .
 37. 37. Karel Ganseb spog met sy produkte
 38. 38. Stukkies volstruisdop word amper rond gekap om krale te maak.
 39. 39. Dan word die gate deur die dop geboor .
 40. 42. Groot en KLEIN werk saam.
 41. 43. Die krale word gelyk en rond geskuur.
 42. 44. Gemaklik op die hurke word die krale geryg.
 43. 45. Die eindproduk in wording.
 44. 46. Uiteindelik om die nek.
 45. 47. Agteros (of koei?) kom ook in die kraal. Die Beesprojek by Tsumkwe.
 46. 48. Die manne lyk tevrede met die skaap (projek).
 47. 49. Oral word al geboer
 48. 50. Tsumkwe se herders
 49. 51. Tsinsabis se skape bekyk eers die vreemde wêreld...
 50. 52. ...maar Attribie heet elkeen persoonlik welkom,
 51. 53. ...en gou voel almal so tuis ...
 52. 54. ... dat die eerste lam al gebore word!
 53. 55. Is die springhaas daar? Vleis is belangrik .
 54. 56. Dis nie meer lank nie, dan sal die vuurtjie weer brand, want ons kan.
 55. 57. Soek jy tambotiepale? (projek in Wildevy)
 56. 58. Oerwoud: Hansen se mahangu word geoes en gestamp ...
 57. 59. ... en dan uitgewan in die wind.
 58. 60. Mandjies word met die hand gevleg
 59. 61. Hulle vind vreugde in hul arbeid
 60. 62. Houtwerkers: Johannes en sy seun Jacobus
 61. 63. Maroelas word geoes,
 62. 64. ... stukkend gekap,
 63. 65. en dan word die pit as kos gebruik.
 64. 66. Die kenners bekyk die boontjies. Die oes lyk uitstekend.
 65. 67. Dink jy ons sal vyf sakke afkry – om nou te eet?
 66. 68. Dit word oestyd
 67. 69. Groot en klein moet help
 68. 70. En hier is die opbrengs
 69. 71. Die arbeider is sy loon werd
 70. 72. Die DEGNOS-span vir oulaas saam
 71. 73. Tyd vir afskeid op Mangetti-Duin
 72. 74. Ds Herman Oosthuizen lewer sy afskeidsboodskap.
 73. 75. Totsiens sê was nog nooit lekker nie .

×