Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medijska Terminologija<br />
Koga je lakše razumeti?<br />Marsovca<br />ili<br />Govor medija<br />
Apsolutnovs. Procentualno<br /> Većina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju<br />Mogu da se pokazu...
Primer<br />Univerzumtotalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760<br />Koji je apsolutan br...
Rating Points<br /> Rejting poen(koristi se u medijskom istraživanju)<br />Rejting je broj ljudi koji su: <br /><ul><li>Gl...
Videli bilbord
Slušali radijski reklamni spot ili program
Čitali magazin ili novine</li></ul>Rejtinzi se obično mere u procentima<br /><ul><li>Ako spot ima rejting od 5%, znači da...
10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta<br />
…ili 10 kontakata mogu da se ganerišu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu<br />USPUT, 5% rejtinga generiše broj kontakata ...
GRP<br /> GRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe <br />Form...
Primer<br />Koliko kontakata je50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?<br />Da li je moguće ostvariti 10,000 GRP-j...
GRP kao suma rejtinga<br />Postoji još jedna definicija GRP-ja<br /> GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota<br />...
381 605<br />7 066 760<br />Rejting<br />Gledaoci<br />381 605<br />1. spot<br />5.4<br />2. spot<br />1 738 422<br />24.6...
Primer<br />Šta je bolje: 100 ili 1000 spotova?<br />Zavisi od kanala. <br />Primer:<br />Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga...
30” GRP<br />30” GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi dužina spota bila 30”<br /> Formula<br />30”...
Primer<br />Ostvarili smo 100 GRP-jeva.<br />Koliko bi ostvarili 30” GRP-jeva kada bi dužina spota bila:<br />45”? <br />1...
Ciljna grupa<br />Obično, rezultati se mere u odnosu na određenu ciljnu grupu<br />Ciljna grupa je demografska grupa koja ...
TRP<br />TRP – Target rating point<br />TRP (Rejting poen za našu ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu određene cil...
Affinity index (konverzija)<br />Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za određenu ciljnu gr...
Reach, Coverage, Frequency<br />GRP<br />Prosečan OTS/OTH<br />Reach<br />Reach, Coverage<br /><ul><li> Reach je broj ljud...
 Reach može da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat</li></ul>Prosečan OTS/OTH (Frequency)<br /><ul><li>Pr...
Efektivni Reach i Frequency<br />Efektivna Frequency<br />U zavisnosti od kampanje i marketinških ciljeva, određeni spot ...
Coverage kriva<br />
Udeo publike<br />Udeo kanala ili publike<br />Ovo je procenat publike koji gleda određeni TV kanal u poređenju sa svim TV...
Prirodna Raspodela,Gledanost Day Part-a<br />Prirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima <br />prosečan udeo publike...
Da li je moguće da se dostigne SOV od 100%, dok <br />  je SOS 20%?<br />Udeo u potrošnji, Udeo u gledanosti<br />Udeo u...
Koliko GRP-jeva nam je potrebno da bi ostvarili 30% SOV u svakoj od kategorija?<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6

Share

Download to read offline

Medijska terminologija

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Medijska terminologija

 1. 1. Medijska Terminologija<br />
 2. 2. Koga je lakše razumeti?<br />Marsovca<br />ili<br />Govor medija<br />
 3. 3. Apsolutnovs. Procentualno<br /> Većina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju<br />Mogu da se pokazuju kao apsolutni broj ili kao procenat populacije <br />Formula je ABS.= % x UNIVERZUM<br />ABS. je apsolutni broj<br />% je procenat populacije<br />UNIVERZUM je veličina populacije<br />
 4. 4. Primer<br />Univerzumtotalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760<br />Koji je apsolutan broj ljudi koji gledaju TV Pink ako je njegova gledanost 50 %?<br />Koji procenat populacije čita Gloriju ukoliko je broj čitalaca 1,7 miliona?<br />
 5. 5. Rating Points<br /> Rejting poen(koristi se u medijskom istraživanju)<br />Rejting je broj ljudi koji su: <br /><ul><li>Gledali određeni TV reklamni spot ili program
 6. 6. Videli bilbord
 7. 7. Slušali radijski reklamni spot ili program
 8. 8. Čitali magazin ili novine</li></ul>Rejtinzi se obično mere u procentima<br /><ul><li>Ako spot ima rejting od 5%, znači da je 5% ciljne grupe je videlo taj spot</li></li></ul><li>Kontakti (Impresije)<br />Kada je osoba videla vašu reklamu, ostvarili ste kontakt<br />Ukoliko je ova osoba videla vašu reklamu 10 puta, ostvarili ste 10 kontakata<br />Ukoliko je 10 osoba videlo vašu reklamu po jedanput, takođe ste ostvarili 10 kontakata<br />Totalni broj kontakata generisan od strane svake osobe tokom kampanje je # kontakata (impresija)<br />
 9. 9. 10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta<br />
 10. 10. …ili 10 kontakata mogu da se ganerišu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu<br />USPUT, 5% rejtinga generiše broj kontakata koji je jednak 5% populacije<br />
 11. 11. GRP<br /> GRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe <br />Formula je <br />GRP = Kontakti / Univerzum X 100<br />Note: iako se GRP meri kao procenat, niko ga ne tretira kao procentualni broj. Znak za procenat (%) se takođe ne koristi u medija planovima ili prezentacijama<br />
 12. 12. Primer<br />Koliko kontakata je50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?<br />Da li je moguće ostvariti 10,000 GRP-jeva? Koji bi bio broj kontakata u tom slučaju?<br />
 13. 13. GRP kao suma rejtinga<br />Postoji još jedna definicija GRP-ja<br /> GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota<br />Formula:<br />GRP=Rejting1+ Rejting 2+…+ Rejting N<br />
 14. 14. 381 605<br />7 066 760<br />Rejting<br />Gledaoci<br />381 605<br />1. spot<br />5.4<br />2. spot<br />1 738 422<br />24.6<br />3. spot<br />197 869<br />2.8<br />Suma rejtinga<br />Da li rejting može da bude preko 100?<br />A da li GRP može da bude preko 100?<br />32.7<br />GRP<br />Primer GRP<br />Ne, maksimum 100% ciljne grupe može da gleda određeni program.<br />Da, kao zbirna cifra, može vrlo lako da pređe 100.<br />
 15. 15. Primer<br />Šta je bolje: 100 ili 1000 spotova?<br />Zavisi od kanala. <br />Primer:<br />Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga= 510 GRPs<br />STB1000 spotova x 0,3% rejtinga = 300 GRPs<br />
 16. 16. 30” GRP<br />30” GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi dužina spota bila 30”<br /> Formula<br />30” GRP = D1 x GRP1/30 + … + Dn x GRPn/30<br />D1, D2, … Dn – dužina spotova za spot 1,spot 2, …, spot n<br />GRP1, GRP2, …, GRPn – GRP vrednosti ostvarene od spota 1, spota 2, …, spota n<br />USPUT, TV stanice prodaju 30” GRP-jeve<br />
 17. 17. Primer<br />Ostvarili smo 100 GRP-jeva.<br />Koliko bi ostvarili 30” GRP-jeva kada bi dužina spota bila:<br />45”? <br />10”?<br />30”?<br />
 18. 18. Ciljna grupa<br />Obično, rezultati se mere u odnosu na određenu ciljnu grupu<br />Ciljna grupa je demografska grupa koja je identifikovana kao ključni potrošač određenog brenda.<br /> Ciljna grupa može biti “Žene od 20 do 55 godina, prosečnog ili nadprosečnog društvenog staleža, studentkinje ili domaćice”<br />Uvek postoji razlika u ciljnoj grupi prema definiciji brenda i medija <br />Mediji koriste samo demografske karakteristike (pol, godine, društveni stalež, obrazovanje, posao,…)<br />Ne možemo da definišemo one koji “vole da igraju fudbal” ili “koji najćešće idu kolima na posao” itd.<br />
 19. 19. TRP<br />TRP – Target rating point<br />TRP (Rejting poen za našu ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu određene ciljne grupe<br />Procenat određene ciljne grupe (medijska ciljna grupa proizvoda), koja je došla u kontakt sa određenim programom/publikacijom. Po definiciji ima isto značenje kao i GRP, ali ova terminologija nam pomaže da napravimo razliku između različitih rejtinga ostvarenih za različite ciljne grupe.<br />C.G.<br />Žene 25-54U<br />Svi 18-49<br />Muškarci 18-39<br />1. spot<br />5.4<br />5.6<br />4.3<br />2. spot<br />24.6<br />19.0<br />18.6<br />3. spot<br />2.8<br />2.4<br />2.0<br />TRP<br />32.7<br />24.9<br />TRP<br />27.0<br />TRP<br />
 20. 20. Affinity index (konverzija)<br />Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za određenu ciljnu grupu u poređenu sa totalnom populacijom <br /> Formula:<br />Affinity = TRP / GRP<br />Note: affinity index se obično meri u %<br />Pokazuje vrednost određene ciljne grupe u poređenju sa baznom ciljnom grupom za neki program/kanal.. <br />Ukoliko je ova vrednost viša/niža od 1 (100%), to znači da određena ciljna grupa više/manje koristi neki medijski kanal od bazne populacije.<br />
 21. 21. Reach, Coverage, Frequency<br />GRP<br />Prosečan OTS/OTH<br />Reach<br />Reach, Coverage<br /><ul><li> Reach je broj ljudi koji su bili u kontaktu sa određenom kampanjom. Odnosno, broj ljudi koji je ostvario barem jedan kontakt
 22. 22. Reach može da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat</li></ul>Prosečan OTS/OTH (Frequency)<br /><ul><li>Prosečan broj puta koji je kampanja viđena među onima koji su videli barem jednu od reklama.</li></ul>17%<br />8<br />Reach × OTS = GRPGRP / Reach = OTSGRP / OTS = Reach<br />
 23. 23. Efektivni Reach i Frequency<br />Efektivna Frequency<br />U zavisnosti od kampanje i marketinških ciljeva, određeni spot funkcioniše ako je viđen barem x putaReach 4+<br />Efektivni Reach<br />Procenat ciljne grupe koji su imali priliku da vide poželjan broj TV spotova, ili čuju radio spot, ili vide štampanu reklamu itd.najmanje x puta (koliko zahteva efektivna frequency). Reach 4+: 50%<br />Nivo frequency <br />1 tačno jedan put 1+ barem jedan put2 tačno dva puta 2+ barem dva puta3 tačno tri puta 3+ barem tri puta<br />
 24. 24. Coverage kriva<br />
 25. 25. Udeo publike<br />Udeo kanala ili publike<br />Ovo je procenat publike koji gleda određeni TV kanal u poređenju sa svim TV kanalima koji se gledaju u bilo kom vremenksom intervalu. Zbirni učinak publike je uvek 100% iako broj gledalaca može da varira. <br />
 26. 26. Prirodna Raspodela,Gledanost Day Part-a<br />Prirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima <br />prosečan udeo publike TV kanala u bilo kom vremenskom periodu<br />Day Part – specifični vremenski okvir u toku dana <br />Primer<br />Prirodna raspodela gledanosti po day part-ovima – prosečan udeo gledanosti TV kanala u bilo kom day part-u <br />
 27. 27. Da li je moguće da se dostigne SOV od 100%, dok <br /> je SOS 20%?<br />Udeo u potrošnji, Udeo u gledanosti<br />Udeo u potrošnji (SOS)<br />Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu. <br />Vrednosti se definišu u odnosu na potrošnju.<br />Udeo u gledanosti (SOV)<br /> Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu. <br /> Vrednosti se defninšu u odnosu na rating (GRP).<br />Da, zato što se SOV bazira na TV reklamiranju. Dakle, ako dva oglašivača koriste rezličiti medijski miks, moguće je da dve cifre ne budu slične jedna drugoj.<br />
 28. 28. Koliko GRP-jeva nam je potrebno da bi ostvarili 30% SOV u svakoj od kategorija?<br />
 29. 29. Sezonalitet, Advertising weights,Miks kanala, Day part miks<br />Sezonalitet– u zavisnosti od vrste proizvoda, njegovog životnog ciklusa i potrošnje određujemo u kojim mesecima ili vremenskim uslovima treba da pružimo trajnu podršku našem brand-u<br />Advertising weights – nivo TRP-jeva potrebnih na mesečnom/nedeljnom nivou koji zavisi od vrste proizvoda, kategorije i medijskog okruženja<br />Miks kanala – distribucija TRP-jeva kroz kanale u našoj medijskoj strategiji<br />Day Part Mix– distribucija TRP-jeva po day part-ovima<br />
 30. 30. Dodatna tehnička terminoligija<br />Tehnička pokrivenst (penetracija) – procenat ljudi koji su tehnički i mogućnosti sa primaju signal određene TV stanice<br />Tiraž – broj štampanih kopija novina ili magazina<br /> Lica / lokacije – OOH površine<br />UC – (User Click) – brojjedinstvenihkorisnikakojisunačiniliprviklik<br />CTR – (Click Through Rate) – koeficijentkojipokazujeodnosbrojaimpresija (prikazabanera) i brojaklikova<br />
 31. 31. HVALA NA PAŽNJI<br />
 • MarijaAndri1

  May. 17, 2018
 • FarisGurda

  Feb. 6, 2017
 • VinjaPetri

  Apr. 25, 2016
 • sofijasan

  Apr. 11, 2016
 • niximn

  Sep. 17, 2015
 • mirjampusic

  Mar. 10, 2014

Views

Total views

12,729

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

65

Actions

Downloads

227

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×