Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

3,674 views

Published on

Presented in UXI Live 2014

Published in: Design
 • Login to see the comments

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

 1. 1. ‫לפני‬‫מ‬‫י‬‫ליון‬‫שנה‬
 2. 2. ‫לפני‬ ‫פעם‬‫מליון‬‫שנה‬ ‫עריץ‬‫שמישות‬
 3. 3. ‫שמיש‬ ‫אתר‬?
 4. 4. ‫נזירי‬, ‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ללא‬- ‫פשוט‬,‫פרגמטי‬‫ומעשי‬ ‫ספרטני‬
 5. 5. ‫כסף‬ ‫מלא‬
 6. 6. 2005
 7. 7. . ‫שימוש‬ ‫קלות‬ ‫אם‬ ‫הדרישה‬ ‫הייתה‬ ‫היחידה‬,‫כולנו‬ ‫היינו‬ ‫תלת‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬ ‫אופן‬
 8. 8. ‫כיף‬‫יעילות‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬
 9. 9. •‫להחליפ‬‫וידאו‬
 10. 10. ‫החדש‬ ‫השמיש‬ ‫זה‬ ‫כיף‬
 11. 11. "‫לי‬ ‫תעשה‬ ‫בא‬ ‫כמו‬‫י‬‫יפון‬"
 12. 12. ‫שיפתיע‬ ‫מגניב‬ ‫שיהיה‬ ‫קסם‬ ‫איזה‬ ‫שיעשה‬ ‫שיהיה‬‫זכיר‬
 13. 13. ‫המוצר‬‫ציפיות‬‫זיכרון‬
 14. 14. ‫רצף‬ ‫היא‬ ‫המשתמש‬ ‫חוויית‬ ‫רגעים‬ ‫של‬‫זכירים‬.
 15. 15. ‫קטנים‬ ‫תענוגות‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
 16. 16. ‫מפתיע‬ ‫ומשמח‬ ‫מהנה‬ ‫ולעיתים‬ ‫שובב‬‫שובב‬
 17. 17. ‫קסם‬ ‫לרגעי‬ ‫הזדמנויות‬
 18. 18. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬ X ‫צביטה‬‫טיבצה‬
 19. 19. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫אישיות‬‫למוצר‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬
 20. 20. AntalikApp Animation by JakubSpeedcam
 21. 21. SlowikWeather Rebound GIF by Chris
 22. 22. TanrimLife Minimal App GIF by Budi
 23. 23. http://Eitanit.co.il
 24. 24. ValiukhAnimation by Sergey
 25. 25. https://jordnkr.github.io/collapsible/
 26. 26. https://developer.mozilla.org/en-US/demos/detail/paperfold-css/launch
 27. 27. http://ui-animations.com
 28. 28. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 29. 29. http://www.theipadnews.com/teenagers-best-ipad-apps-free-and-paid/
 30. 30. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 31. 31. ‫שמישות‬‫ושימושיות‬
 32. 32. •?
 33. 33. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫האורחים‬
 34. 34. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫המשתמשים‬
 35. 35. Situational awareness Anticipatory computing Predictive UX
 36. 36. ‫כאן‬ ‫אנחנו‬‫בשבילך‬,‫לפניך‬ ‫צעד‬
 37. 37. ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫מהמשתמש‬ ‫חסוך‬ ‫או‬ "‫שביקשו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תן‬"
 38. 38. ‫דו‬"‫מצב‬ ‫ח‬
 39. 39. ‫טעויות‬ ‫מניעת‬
 40. 40. ‫את‬ ‫רוכשים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המשתמש‬ ‫לב‬
 41. 41. •‫אותנו‬ ‫מפתים‬ ‫להשתמש‬(‫ועוד‬ ‫עוד‬) •‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫יוצרים‬ •‫ב‬ ‫תומכים‬"‫זכירות‬"‫של‬ ‫המוצר‬
 42. 42. •‫בידול‬ ‫יוצרים‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מזמינים‬ ‫שוב‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לחזור‬ (‫ולהתרגש‬) •‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫וגם‬ (‫ויראלי‬)
 43. 43. •‫רגשי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫עוזרים‬ ‫למשתמש‬ ‫המוצר‬ ‫בין‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שמייח‬
 44. 44. ‫שמחים‬ ‫כשאנחנו‬–‫אנו‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫אתגרים‬ ‫פותרים‬ +‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫מתאהבים‬
 45. 45. ‫הביתה‬ ‫לקחת‬ ‫טיפים‬
 46. 46. ‫בין‬ ‫ומעברים‬ ‫עמודים‬ ‫בין‬ ‫מעברים‬ ‫מעולה‬ ‫הזדמנות‬ ‫הם‬ ‫מצבים‬ ‫תנועה‬ ‫בעזרת‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫ליצור‬
 47. 47. ‫לטובה‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫הפתיעו‬. ‫לפניו‬ ‫צעד‬ ‫היו‬,‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫ותציעו‬- ‫עלה‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫שנייה‬.
 48. 48. ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫יוצרת‬ ‫תנועה‬,‫חולפים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫ההפתעה‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬. ‫שמישות‬ ‫בעיות‬ ‫שפותרים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫נשארים‬. ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫צרו‬.
 49. 49. ‫פתור‬ ‫בלתי‬ ‫מתח‬ ‫יש‬ ‫היכן‬ ‫חפשו‬ ‫שלכם‬ ‫המשתמש‬ ‫בתרחישי‬ ‫רגע‬ ‫בצורת‬ ‫פתרון‬ ‫שם‬ ‫שמסתתר‬ ‫יתכן‬ ‫קסם‬
 50. 50. ‫בפתרונות‬ ‫לעיתים‬ ‫מתחבאים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫אינטואיטיביים‬ ‫אינם‬ ‫שלכאורה‬.
 51. 51. ‫שמדביקים‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המעשה‬ ‫לאחר‬ ‫לעיצוב‬ ‫או‬ ‫לאפיון‬. ‫מעבודת‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫טובים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫האפיון‬.
 52. 52. ‫תודה‬ 052-511-6990

×