Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sr oug 2010 - rodoljub djacanin

973 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sr oug 2010 - rodoljub djacanin

 1. 1. Uloga sistem a za upravljanjedokumentima i poslovnim procesima u uspešnom poslovanju<br /> Rodoljub Đačanin<br /> Menadžer prodajnog programarodoljub.djacanin@osa.rs<br />OSA Računarski inženjering<br />
 2. 2. IT rešenja su standard u poslovanju<br />
 3. 3. Dokumenti sadrže podatke o poslovanju<br />Autor<br />Naslov<br />Opis<br />Datum kreiranja<br />Broj verzije<br />Datum izmene<br />…….<br />Atributi<br />za IS<br />+<br />Sadržaj: Tekst<br />Slike<br />Ostali sadržaj<br />=<br />Ukupna informacija za<br />Document Management<br />
 4. 4. A ono što je najbitnije je <br />Dokument je nosilac <br />poslovnihpodataka<br />iposlovanja !!!<br />
 5. 5. Kako to obično biva…<br /><ul><li>Preko 80% podataka je nestruktuirano
 6. 6. Veliki % podataka je neiskorišćen, nepovezan, ne može da se pronađe - neupotrebljiv
 7. 7. Mnogo je podataka u papirnom obliku koji nastaju u elektronskom
 8. 8. Rast brojasvih tipova dokumenata je veliki</li></ul>izvor: Fulcrum Research<br />
 9. 9. Kako to obično biva…<br />Svaki zaposleni u toku radnog dana, u proseku, gubi više od dva sata zbog nesređenih i neažuriranih dokumenata<br />
 10. 10.
 11. 11. Uloga DM/WF sistema<br />
 12. 12. Dokumenti poslovni procesi su jedinstvena celina<br />
 13. 13. DM/WF sistem mora da obezbedi<br />Efikasna klasifikacija dokumenata<br />Centralizovana arhiva – brzo pronalaženje dokumenta <br />Efekasno praćenje verzije/revizije dokumenta<br />Praćenje pristupa dokumentaciji – kontrola i bezbednost<br />Uklapanje dokumenata u poslovni proces<br />Uskladjenost sa standardima (ISO,Basel,OSHA..)<br />ulaz<br />obrada<br />arhiva<br />izlaz<br />proces<br />korisnici<br />
 14. 14. Prilagođavanje sistema i razvoj aplikacija <br />PC<br />DM/WF<br />+<br />Posl.IS<br />Unos iodržavanje parametara sitema:<br /><ul><li>korisnici i grupe
 15. 15. dozvole
 16. 16. vrste i opis dokumenata
 17. 17. tokovi posla
 18. 18. relacije među dokumentima i objektima
 19. 19. izgled korisničkog interfejsa
 20. 20. Integracijasadrugimbazamapodataka
 21. 21. .....</li></ul>+<br />API<br />UniDocs<br />Meta Designer<br />Oracle /<br />MS SQL<br />Parametri <br />ponašanja sistema<br /> i <br />definicija aplikacija<br />UniDocs<br />DB Server<br />DB modeli<br />IS banke<br />Jedinstvena baza<br />podataka<br />
 22. 22. UniDocs Metadesigner<br />Kreiranje korisnika, grupa korisnika, klasa dokumenata, fascikli, atributa, procedura tokova, oglasnih tabli...<br />
 23. 23. Bezbednost dokumenata i podataka<br />Bezbednost dokumenta je definisana prema<br /> tipu dokumenta<br /> tipu fascikle<br /> korisniku<br /> grupi korisnika<br /> privatni dokument<br />Bezbednosne procedure su definisane kao<br /> pregled arhive<br /> izmena arhive<br /> korak nazad<br /> brisanje <br /> pregled dokumenta<br /> izmena dokumenta<br /> kreiranje dokumenta<br /> izmena atributa<br /> pregled atributa <br /> kreiranje privatnog dokumenta<br /> pregled privatnog dokumenta<br /> izmena privatnog dokumenta<br /> kreiranje fascikle<br /> umetanje dokumenta u fasciklu<br /> pregled fascikle <br /> Itd. <br />
 24. 24. Bezbednost i pouzdanost dokumenata i podatakaElektronski potpis<br />Integrisan sa <br /> standardnim <br /> procedurama toka<br />Poštuje zakonsku<br /> regulativu i standarde<br />Podržava bilo<br /> koji fajl format<br />
 25. 25. Slobodno definisanje i efikasno korišćenje atributa dokumenata<br />
 26. 26. Integracija sa drugim bazama podataka IS<br />
 27. 27. Trenutan pristup dokumentima<br /> višekriterijumska pretraga arhive i fascikli<br />tip dokumenta <br />korisnik <br />učesnici<br />datum <br />naslov ili deo naslova<br />ključne reči<br />atributi<br />standardni podaci<br />klasifikacioni<br />spoljni šifarnici<br />automatski<br />oblast<br />
 28. 28. Upravljanjearhivom dokumenata<br /><ul><li>Kompletno upravljanje arhivom
 29. 29. Specijalni arhivski atributi
 30. 30. Posebna klasifikacija arhiviranih dokumenata
 31. 31. Period čuvanja dokumenata prema zakonskim regulativama
 32. 32. Brza i laka pretraga arhive
 33. 33. Izvoz i Backup dokumenata čiji je period čuvanja istekao
 34. 34. ….</li></li></ul><li>Način uvođenja DM/WF<br /> analiza poslovnih procesa<br /> analiza strukture i sadržaja dokumenata<br /> analiza povezanosti dokumenata sa IT podsistemima<br />Izrada dokumentacije o proceima i dokumentima<br />Parametrizacija i prilagođavanje DM/WF<br />Povezivanje sa ostalim podsistemima IS preduzeća<br />
 35. 35. Efekti uvođenja DM/WF<br /> Repetabilnost i sledljivost procesa<br /> Standardizacija sadržaja i strukture dokumenata<br /> Pouzdanost verzije i revizije dokumenta<br /> Jedinstvo poslovnih podataka i dokumenata<br /> Nadgledanje, analiza efikasnosti i unapređenja<br />Uštede u materijalu<br /> Lako i brzo pronalaženje dokumenata<br /> Olakšava elektronska komunikacija<br />
 36. 36. Uspešno poslovanje bez stresova<br />
 37. 37. OSA RAČUNARSKI INŽENJERING <br />Takovska 45/VI, Beograd <br />011/ 3290-362   3291-353 <br />Hvala na pažnji!<br />
 38. 38. sistem za upravljanjedokumentacijom<br />OSA Računarski inženjeringTekovska 45, Beograd, srbija<br />rodoljub.djacanin@osa.rs<br /> +381 65 381 3131<br />

×