RADIONICA
ONE MINUTE JUNIOR VIDEOS
KOTOR – 23-27.SEPTEMBAR 2013.
Postupanje u vanrednim situacijama
 Prezentaciju priredi...
ZEMLJOTRESI
POJAM ZEMLJOTRESA
Zemljotres - oscilovanje tla.
Zemljotres ili potres nastaje usljed pomjeranja tektonskih ploĉa, kretanja...
ELEMENTI ZEMLJOTRESA
 Fokus ili hipocentar.
 Epicentar.
 Hipocentar
VRSTE ZEMLJOTRESA:
 Prirodni :
1) Spontani (pomjeranje tektonskih ploĉa)
2) Izazvani (vulkanski zemljotresi)
 Vještaĉki
MJERENJE JAĈINE ZEMLJOTRESA
Jaĉina zemljotresa zavisi od više ĉinilaca kao što su
koliĉina osloboĊene energije, dubina hip...
POSLJEDICE ZEMLJOTRESA
 Klizišta,
 Lavine,
 Poţari,
 Poplave,
 Vulkanske erupcije,
 Cunami.
Posljedice zemljotresa S...
NAJJAĈI ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI
Zemljotres, jaĉine 7 stepeni Rihterove skale i IX stepeni Merkalijeve skale,
dogodio se 15...
VAŢNO!!!
 SAMA POJAVA ZEMLJOTRESA NE IZAZIVA
POVREDE I NESREĆE!
 NESREĆE SE DEŠAVAJU ZBOG TOGA ŠTO STVARI
U PROSTORU (ku...
PRAVILA PRIJE ZEMLJOTRESA
 Uz pomoć odraslih osiguraj sva potencijalno opasna mjesta u kući, školi,
napolju:
• izbjegavaj...
PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA
 OSTANI MIRAN I PRISEBAN!
 AKO SE NALAZIŠ U ZATVORENOM PROSTORU:
• NaĊi zaklon na bezbjednim m...
PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA
PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA
 UKOLIKO SE NALAZIŠ NA OTVORENOM PROSTORU:
• Skloni se od zgrada, mostova, tunela, uliĉne rasvj...
ŠTA URADITI NAKON ZEMLJOTRESA
 NE PANIĈI!
 UKOLIKO SE NAĐEŠ ISPOD RUŠEVINA:
• Ne pali šibicu,
• Ne kreći se,
• Pokrij us...
POŢARI
ŠTA JE TO POŢAR?
Požar - nekontrolisano širenje vatre u prostoru koje nanosi
materijalnu štetu, nerijetko odnoseći i ljuds...
KAKO NASTAJU POŢARI?
 sijevanje,
 toplota,
 ljudska nepaţnja,
 drugi faktori.
SREDSTVA ZA GAŠENJE POŢARA
To su materije koje svojim djelovanjem prekidaju proces gorenja, a od
njih se zahtijeva da ispu...
Klase poţara Sredstva za gašenje
А- poţari ĉvrstih materija (drvo, tekstil,
ugalj, biljne materije, plastika, slama, papir...
KAKO DA SPRIJEĈIMO POŢAR
 Moramo uputiti starije da obezbijede kuću, zgradu, školu tako što će:
 iz podruma, garaţa, tav...
KAKO SE TREBA PONAŠATI TOKOM POŢARA
 OSTANI MIRAN I PRISEBAN!
 NIKAKO SE NEMOJ KRITI PO STANU, VEĆ POTRAŢI OSTALE I OKUP...
KAKO SE TREBAMO PONAŠATI TOKOM POŢARA
 UKOLIKO SE POŢAR ŠIRI PREMA TVOJOJ KUĆI, ZGRADI, ŠKOLI:
 OSTANI SMIREN!
 Ne napu...
ŠTA URADITI NAKON POŢARA
 Nakon napuštanja prostora zahvaćenog poţarom, obavijesti odrasle
ili nadleţne sluţbe na broj 11...
POPLAVE
POJAM POPLAVA
Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj
u rijekama i jezerima, zbog kojeg se vo...
VRSTE POPLAVA:
 Izlivanje rijeka
 Cunami
 Probijanje brana
 Poplave usljed obilnih
padavina
 Ledeni ustavi
 Potoci b...
POPLAVE U CRNOJ GORI
KAKO SE TREBAMO PONAŠATI DA
SMANJIMO RIZIK OD POPLAVE
 Informiši se o poplavama u svom kraju,
 Tokom perioda kada nema p...
KAKO SE TREBAMO PONAŠATI TOKOM POPLAVE
 OSTANI MIRAN I PRISEBAN!
 NE DODIRUJ ELEKTRIČNU OPREMU!
 NE PIJ VODU SA SLAVINE...
ŠTA URADITI NAKON POPLAVE
o Informiši se o stanju u poplavljenom području,
o Izbjegavaj plavnu vodu- može biti zagašena mu...
NE PLAŠI SE, VEĆ NAUĈI OVE
KORAKE I POTRUDI SE DA IH
NAUĈE I TVOJI DRUGARI I
DRUGARICE! 
HVALA NA PAŢNJI!
Prezentacija OneMinutesJr workshop
Prezentacija OneMinutesJr workshop
Prezentacija OneMinutesJr workshop
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacija OneMinutesJr workshop

693 views

Published on

Kotor, Montenegro, 23/9/2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
148
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacija OneMinutesJr workshop

 1. 1. RADIONICA ONE MINUTE JUNIOR VIDEOS KOTOR – 23-27.SEPTEMBAR 2013. Postupanje u vanrednim situacijama  Prezentaciju priredio:Admir Hadţibegović
 2. 2. ZEMLJOTRESI
 3. 3. POJAM ZEMLJOTRESA Zemljotres - oscilovanje tla. Zemljotres ili potres nastaje usljed pomjeranja tektonskih ploĉa, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posledica je podrhtavanje zemljine kore zbog oslobaĊanja velike energije. Nauka koja se bavi prouĉavanjem potresa naziva se seizmologija.
 4. 4. ELEMENTI ZEMLJOTRESA  Fokus ili hipocentar.  Epicentar.  Hipocentar
 5. 5. VRSTE ZEMLJOTRESA:  Prirodni : 1) Spontani (pomjeranje tektonskih ploĉa) 2) Izazvani (vulkanski zemljotresi)  Vještaĉki
 6. 6. MJERENJE JAĈINE ZEMLJOTRESA Jaĉina zemljotresa zavisi od više ĉinilaca kao što su koliĉina osloboĊene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i graĊi zemljine kore.  Magnituda  Mjera Rihter  Merkalijeva skala  Seizmoskop
 7. 7. POSLJEDICE ZEMLJOTRESA  Klizišta,  Lavine,  Poţari,  Poplave,  Vulkanske erupcije,  Cunami. Posljedice zemljotresa San Francisko 1906
 8. 8. NAJJAĈI ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI Zemljotres, jaĉine 7 stepeni Rihterove skale i IX stepeni Merkalijeve skale, dogodio se 15. aprila 1979. godine u 07:19h/07:30h, petnaestak kilometara od obale izmeĊu Bara i Ulcinja. Zemljotres je trajao deset sekundi i uglavnom se osjetio duţ crnogorske i albanske obale.
 9. 9. VAŢNO!!!  SAMA POJAVA ZEMLJOTRESA NE IZAZIVA POVREDE I NESREĆE!  NESREĆE SE DEŠAVAJU ZBOG TOGA ŠTO STVARI U PROSTORU (kuće, zgrade, stvari u kući…) NIJESU DOVOLJNO OBEZBIJEĐENE!  ZEMLJOTRES NE MOŢEMO PREDVIDJETI, ALI SE MOŢEMO ZAŠTITITI!
 10. 10. PRAVILA PRIJE ZEMLJOTRESA  Uz pomoć odraslih osiguraj sva potencijalno opasna mjesta u kući, školi, napolju: • izbjegavaj postavljanje oramara, polica, slika, ogledala i sl. iznad mjesta gdje ljudi borave i spavaju, • izbjegavaj spavanje na krevetu koji je pored velikog prozora i pregradnih zidova,  Prepoznaj sigurna mjesta u kući, školi, napolju • U kući i školi odredi jedno ili više sigurnih mjesta za sklanjanje u sluĉaju zemljotresa • Napolju budi što dalje od zgrada, drveća, telefonskih i elektriĉnih dalekovoda, mostova, tunela i sl… o Imaj pripremljeno na sigurnom i vidljivom mjestu: • Baterijsku lampu, tranzistorski prijemnik sa rezervnim baterijama, mobilni telefon, pribor za prvu pomoć, ljekove, ID, aparat za gašenje poţara, vreću za spavanje, ćebad, odreĊene koliĉine zalihe hrane i vode.
 11. 11. PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA  OSTANI MIRAN I PRISEBAN!  AKO SE NALAZIŠ U ZATVORENOM PROSTORU: • NaĊi zaklon na bezbjednim mjestima u kući, školi… kao što su: dovraci, noseći zidovi, ispod stola…i ostani tamo dok ne prestane potres, • ukoliko u prostoriji nema sigurnog zaklona, stani u ugao sobe, nikako ne stoj na centru i zaštiti lice i glavu rukama, • Ne pokušavaj da bjeţiš, • Udalji se od stakla, polica i bilo ĉega što moţe da padne, • Ukoliko si u krevetu, spusti se pored kreveta i zaštiti glavu. • Ostani u zatvorenom prostoru dok potres ne prestane i ne bude bezbjedno. • Ne koristi lift i stepeništa! Ne izlazi na balkon. • Izbjegavaj paniku i drţi se dalje od ljudi koji paniĉno trĉe ka izlazu (u zgradi, školi, trţnom centru…) • Vjerovatno je da će nestati struja i da će se upaiti alarmi!
 12. 12. PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA
 13. 13. PRAVILA TOKOM ZEMLJOTRESA  UKOLIKO SE NALAZIŠ NA OTVORENOM PROSTORU: • Skloni se od zgrada, mostova, tunela, uliĉne rasvjete, elektriĉnih stubova i kablova, • Vodi raĉuna o objektima koji mogu pasti (dimnjaci, crijepovi, prozorska stakla…) • Zaštiti glavu rukama i tašnom. o UKOLIKO SE NALAZIŠ U AUTOMOBIU ILI AUTOBUSU: • Kaţi da se vozilo zaustavi, ukoliko bezbijednost u saobraćaju to dozvoljava, • Izbjegavaj zaustavljanje blizu kuća, zgrada, mostova, tunela, elektriĉnih stubova i kablova, • Izbjegavaj mostove, vijadukte, tunele, nadvoţnjake… moţda su oštećeni tokom zemljotresa.
 14. 14. ŠTA URADITI NAKON ZEMLJOTRESA  NE PANIĈI!  UKOLIKO SE NAĐEŠ ISPOD RUŠEVINA: • Ne pali šibicu, • Ne kreći se, • Pokrij usta maramicom ili tkaninom, • Udaraj o cijev ili zid kako bi te ĉuli spasilaĉki timovi i mogli da te pronaĊu, • Ne viĉi, jer moţeš udisati prašinu, • Ako si pritisnut lakšim predmetima, pokušaj da ih makneš, ali štedi snagu! o PRLIKOM NAPUŠTANJA ZRADE: • Napusti prostor lagano i smireno, • Ponesi samo najvaţnije stvari, • Pij samo flaširanu vodu, • Slušaj uputstva starijih!
 15. 15. POŢARI
 16. 16. ŠTA JE TO POŢAR? Požar - nekontrolisano širenje vatre u prostoru koje nanosi materijalnu štetu, nerijetko odnoseći i ljudske ţivote. Vatra je hemijska reakcija koja zahtijeva uĉešće 3 hemijska elementa: 1. Kiseonik 2. Toplota 3. Zapaljive supstance
 17. 17. KAKO NASTAJU POŢARI?  sijevanje,  toplota,  ljudska nepaţnja,  drugi faktori.
 18. 18. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŢARA To su materije koje svojim djelovanjem prekidaju proces gorenja, a od njih se zahtijeva da ispunjavaju odreĊene uslove i to:  Da im je upotreba jednostavna,  Da gase što više poţara razliĉitih materija,  Da su bezopasna i da se ne spajaju sa drugim materijama,  Da gase efiksano. Podjela prema agregatnom stanju:  Ĉvrsta (pijesak, zemlja, prah),  Teĉna (voda, pjena),  Gasovita (ugljen-dioksid, haloni). Voda je jedno od sredstava koja se vrlo ĉesto upotrebljava za gašenje poţara. Voda gasi prvenstveno ohlaĊivanjem, pošto u odnosu na sve ostle poznate supstance ima najveću specifiĉnu toplotu.
 19. 19. Klase poţara Sredstva za gašenje А- poţari ĉvrstih materija (drvo, tekstil, ugalj, biljne materije, plastika, slama, papir I sl.) Voda-najbolje Pjena i prah-uspješno halon i ugljen dioksid- za manje površine B –poţari teĉnih i lako topljivih materija (benzin, benzol, ulja, masti, lakovi, smola, alkohol i sl.) Prah i halon-najbolje Pjena-za poţare, ugljen-dioksid-u zatvorenom prostoru voda za hlaĊenje C– poţari zapaljivih gasova (metan, butan, propan, vodonik…) Prah i halon-najbolje Ugljen dioksid-za manje poţare Voda –za hlaĊenje Pjena- NE D –poţari lakih metala (magnezijum, aluminjum, njihove legure, titan, elektron) Gasi samo specijalni prah, strugotina suvog liva, kamena so i suvi pijesak Halon, ugljen-dioksid, voda Pjena-NE Е –poţari vrste od A do D u blizini elektriĉnih instalacija Prah, halon, ugljen-dioksid najbolje Voda i pjena – NE! OPASNO PO ŢIVOT
 20. 20. KAKO DA SPRIJEĈIMO POŢAR  Moramo uputiti starije da obezbijede kuću, zgradu, školu tako što će:  iz podruma, garaţa, tavana i sl ukloniti sve zapaljive stvari,  napraviti i odrţavati protivpoţarne stepenice,  pripremiti vatrogasnu opremu,  redovno provjeravati instalacije, grijna tijela i sisteme,  cigare, šibice i upaljaĉe odlagati na sigurnim mjestima- NIKAKO IH BACATI U PRIRODU!  Moramo se odgovorno ponašati u prirodi: • nije dozvoljeno loţenje vatre i ostavljanje smeća i zapaljivih materijala u parkovima, šumi, svim ostalim mjestima na kojima postoji povećana opasnost od zapaljivanja!  oko kuće i zgrade moramo, zajedno sa odraslima, odrţavati dvorišta (ukloniti svu travu, lišĉe, smeće…)..
 21. 21. KAKO SE TREBA PONAŠATI TOKOM POŢARA  OSTANI MIRAN I PRISEBAN!  NIKAKO SE NEMOJ KRITI PO STANU, VEĆ POTRAŢI OSTALE I OKUPI SE SA UKUĆANIMA!  AKO SE NALAZIŠ U ZATVORENOM PROSTORU: • A u toku noći primijetiš poţar - viĉi da probudiš ostale ukućane, • A poţar je zadesio samo jednu prostoriju - zatvori vrata te prostorije i iskljuĉi struju, • Ukoliko nijesi neposredno ugroţen poţarom, ostani iza zatvorenih vrata. Ako dim poĉne da izbija ispod vrata, stavi peškire i krpe natoljene vodom oko vrata. Ako je vazduh napolju ĉist, izaĊi na balkon, zatvarajući vrata za sobom. • Ukoliko je poţar većeg obima, napusti stan zatvarajući sva vrata za sobom! • Ukoliko je poţar većeg obima, napusti stan, zajedno sa ukućanima, zatvarajući sva vrata za sobom - jer se vatra širi u dodiru sa svjeţim vazduhom. • Ako imaš vremena, obuj cipele sa debelim Ċonom, obuci kaput i veţi krpe natopljene vodom preko nosa i usta, kako ne bi udisao dim! • Ne koristi lift!
 22. 22. KAKO SE TREBAMO PONAŠATI TOKOM POŢARA  UKOLIKO SE POŢAR ŠIRI PREMA TVOJOJ KUĆI, ZGRADI, ŠKOLI:  OSTANI SMIREN!  Ne napuštaj kuću, zgradu, školu ukoliko nijesi siguran u svoju bezbijednost,  Zatvori sve prozore i vrata, blokiraj sve mokrim tkaninama,  Skloni zavjese sa prozora,  Okupi se sa svojom porodicom, odjeljenjem (ako si u školi). • AKO SE NALAZIŠ NA OTOVRENOM PROSTORU: o OSTANI SMIREN! o Pozovi Sluţbu zaštite na broj 123 i obavijesti ih o poţaru! o Treba da znaš da se šumski poţari brzo šire i zahvataju šumske predjele i drugu vegetaciju- ţbunje, nisko rastinje, travu…
 23. 23. ŠTA URADITI NAKON POŢARA  Nakon napuštanja prostora zahvaćenog poţarom, obavijesti odrasle ili nadleţne sluţbe na broj 112 i 123 o svojoj lokaciji,  Budi veoma paţljiv prilikom vraćanja na lokalitet zahvaćen poţarom, jer se ugrijena mjesta mogu veoma lako zapaliti,  Ne diraj ništa jer je sve vrelo!  Ukoliko ulaziš u zatvoreni prostor, OBAVEZNO pogledaj krov i patos, jer je vrlo vjerovatno da su veoma oštećeni tokom poţara, te moţe doći do rušenja!  Prekrij usta krpom navlaţenom od vode, kako ne bi udisao dim i štetne materije!
 24. 24. POPLAVE
 25. 25. POJAM POPLAVA Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u rijekama i jezerima, zbog kojeg se voda, iz riječnog korita ili jezerske zavale, preliva preko obale te plavi okolno područje. Poplava se definiše kao velika količina vode, generalno prouzrokovana velikom količinom padavina koju zemlja nije u stanju da apsorbuje (primi).
 26. 26. VRSTE POPLAVA:  Izlivanje rijeka  Cunami  Probijanje brana  Poplave usljed obilnih padavina  Ledeni ustavi  Potoci blata  Podzemne vode
 27. 27. POPLAVE U CRNOJ GORI
 28. 28. KAKO SE TREBAMO PONAŠATI DA SMANJIMO RIZIK OD POPLAVE  Informiši se o poplavama u svom kraju,  Tokom perioda kada nema poplave – PONAŠAJ SE ODGOVORNO!  NE BACAJ OTPAD U RIJEKE, POTOKE, KANALE!  Ako vidiš otpad u koritima i kanalima, prijavi odraslima (porodici, nadležnoj komunalnoj službi),.  Kaži odraslima da, ukoliko su u mogunosti, prireme džakove sa pijeskom, koje bi, u slučaju poplave, stavili na ulaze: kuće, zgrade, škole…  Informiši se o putevima evakuacije u zgradi, školi…
 29. 29. KAKO SE TREBAMO PONAŠATI TOKOM POPLAVE  OSTANI MIRAN I PRISEBAN!  NE DODIRUJ ELEKTRIČNU OPREMU!  NE PIJ VODU SA SLAVINE!  Informiši se o stanju i upozorenjima o poplavama,  Ukoliko postoji rizik od bujičnih poplava, prebaci se na visočije spratove,  Nosi obuću i odjeću koja štiti od vode,  Ne hodaj kroz vodu koja se kreće. Ako baš moraš - koristi štap kako bi provjerio dubinu vode i čvrstinu tla,  Ne prelazi brzake i potoke, mostove, ne idi pored rijeka, bujica ili kosina,  Ne idi ispod nadvožnjaka i kroz tunele! Ne korisi podzemne prolaze! Ne idi poplavljenim ulicama!  Ukoliko vidiš uginulu životinju – obavijesti odrasle ili nadležnu službu na broj 123 ili 112.  Ukoliko se nalaziš u autu, izaĎi ukoliko te voda opkoli i preĎi na visočije tlo.
 30. 30. ŠTA URADITI NAKON POPLAVE o Informiši se o stanju u poplavljenom području, o Izbjegavaj plavnu vodu- može biti zagašena muljem, uljem, benzinom ili kanalizacijom. o TakoĎe, voda može biti pod strujnim naponom! o Budi pažljiv prilikom ulaska u kuću, zgradu, školu…moguće je da su nastala oštećenja tokom poplave! o Budi pažljiv na mjestima gdje se plavna voda povukla- moguće je da su i putevi oštećeni, o Nemoj koristiti električne aparate! o Koliko si u mogućnosti, pomogni odraslima tokom čiščenja i dezinfekcije kuće, stana, škole. o Ukoliko vidiš uginulu životinju, obavijesti odrasle ili nadležne službe na brojeve 112 ili 123.
 31. 31. NE PLAŠI SE, VEĆ NAUĈI OVE KORAKE I POTRUDI SE DA IH NAUĈE I TVOJI DRUGARI I DRUGARICE!  HVALA NA PAŢNJI!

×