“Jedno od pet”
kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom
SKUPŠTINA CRNE GORE
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori
Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju građana 2013.g.
Podgorica
26.09.2013.g.
Metodologija
3
• Istraživanje realizovao: Ipsos
• Terenska anketa (F2F) u periodu od 20.
do 27. maja 2013. godine
• Popula...
Vaspitanje djece u Crnoj Gori
4
- Preovladava mišljenje da je
trenutno vaspitanje u Crnoj Gori
blago i liberalno (63%), al...
5
Vaspitanje djece – fizičko kažnjavanje
- Za 41% populacije fizička
kazna je potpuno
neprihvatljiva, dok 53% misli
da je ...
6
Nasilje u porodici – postupci nasilja, roditelji i djeca
- Za neke od pomenutih oblika
ponašanja vjeruje se da su
podjed...
7
Seksualno zlostavljanje - prisutnost seksualnog zlostavljanja
nad djecom u Crnoj Gori
- Gotovo svaki deseti
građanin Crn...
8
Seksualno zlostavljanje - izvršioci i žrtve seksualnog
zlostavljanja
 Dominira mišljenje da
seksualno nasilje nad djeco...
9
Vršnjačko nasilje – konkretni primjeri
vršnjačkog nasilja
- Svaki tredi građanin Crne Gore zna
neko dijete koje je bilo ...
10
Vršnjačko nasilje – stavovi prema ponašanju nastavnika
- Iskustva građana ukazuju da
ponašanje nastavnika u školama
u C...
Djeca u sukobu sa zakonom - efikasnost rješenja za pomod djeci koja
su u sukobu sa zakonom
11
- Faktori koji se najčešde v...
Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – koje vrste nasilja je najlakše/
najteže otkriti?
12
Najlakše je otkriti fizičke
oblike ...
13
Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – reakcija države i društva u
slučajevima nasilja na djecom
- Veliki broj aktera se pr...
“Jedno od pet”
kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom
SKUPŠTINA CRNE GORE
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KAP - "Jedno od pet” - Kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom

543 views

Published on

"Jedno od pet” - Kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori
Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju građana 2013.g.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • KontekstKampanja Savjeta Evrope “Jedno od pet”UNICEF #Inicijativa ZAUSTAVITEnasilje: Učinite nevidljivo vidljivim
 • Prema “Izvjštaju o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori“ (Ombudsman, 2011):93% djevojčica i 7% dječaka su bili žrtve seksualnog nasilja. 83% djece žrtava seksulanog nasilja je iz porodica sa niskim ekonomskim statusom.58% djece žrtava je iz nepotpunih porodica.
 • KAP - "Jedno od pet” - Kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom

  1. 1. “Jedno od pet” kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom SKUPŠTINA CRNE GORE
  2. 2. Nasilje nad djecom u Crnoj Gori Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju građana 2013.g. Podgorica 26.09.2013.g.
  3. 3. Metodologija 3 • Istraživanje realizovao: Ipsos • Terenska anketa (F2F) u periodu od 20. do 27. maja 2013. godine • Populacija uzorka: ispitanici starosti 18 i više godina, reprezentativan uzorak za Crnu Goru • Veličina uzorka: 1000 ispitanika • Tip uzorka: slučajni, dvoetapni, stratifikovani uzorak • Stratifikacija na osnovu:  Tipa naselja – urbano/ ruralno  Geografsko-ekonomskih regiona
  4. 4. Vaspitanje djece u Crnoj Gori 4 - Preovladava mišljenje da je trenutno vaspitanje u Crnoj Gori blago i liberalno (63%), ali da bi ga trebalo pooštriti, bududi da je za 42% stanovništva takav odnos prema djeci previše blag. - 40% građana vjeruje da je tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji.Blago i liberalno 63% Strogo i autoritarno 31% Ne zna/ odbija 6% Kakvo je vaspitanje u Crnoj Gori? Da li biste rekli da je ono prije strogo i autoritarno ili je blago i liberalno?
  5. 5. 5 Vaspitanje djece – fizičko kažnjavanje - Za 41% populacije fizička kazna je potpuno neprihvatljiva, dok 53% misli da je ona ipak ponekad opravdana, a ukoliko se primjenjuje trebalo bi to činiti do uzrasta od 10, eventualno 15 godina. - Ovakav stav prema fizičkoj kazni može se objasniti sopstvenim iskustvom bududi da polovina ispitanika smatra da je neka od fizičkih kazni u djetnjstvu imala pozitivan uticaj na njih. 41% 3% 53% 3% Da li je opravdano tudi dijete? Nije opravdano ni u jednoj situaciji To je jedna od djelotvornijih metoda vaspitanja djece Postoje situacije u kojima je opravdano tudi dijete Ne zna/ odbija
  6. 6. 6 Nasilje u porodici – postupci nasilja, roditelji i djeca - Za neke od pomenutih oblika ponašanja vjeruje se da su podjednako prisutni kod oba roditelja. - Vedina tih ponašanja kao što su seksualno zlostavljanje, zapostavljanje, odbaci vanje, udaranje, češde se smatraju tipičnim za očeve. - Majke su nešto češde vezivane za narušavanje privatnosti, ucjenjivanje i udaranje po zadnjici. - Vedina populacije bez obzira na pol, kao nasilnike vidi očeve. 93 87 87 74 64 64 62 49 49 34 31 26 2 8 7 14 19 20 21 26 19 19 15 19 0 20 40 60 80 100 Seksualno zlostavljanje Zanemarivanje djeteta Odbacivanje, odnosno emocionalno… Vrijeđanje djeteta Ucjenjivanje djeteta Batine Grubo zadiranje u privatnost djeteta Prijetnje Šamar Udarac prutom Vikanje na dijete Udarac rukom po zadnjici Da li se slijededi postupci mogu podvesti pod nasilje nad djecom? Da Ponekad
  7. 7. 7 Seksualno zlostavljanje - prisutnost seksualnog zlostavljanja nad djecom u Crnoj Gori - Gotovo svaki deseti građanin Crne Gore poznaje dijete ili odraslu osobu koja je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja. - Svijest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u Crnoj Gori je niska: svega 30% populacije priznaje da ovaj problem postoji. 8% 46% 54% 30% 26% 5% 16% 0 10 20 30 40 50 60 Uopšte nije prisutno Uglavnom nije prisutno UKUPNO NIJE PRISUTNO UKUPNO PRISUTNO JE Uglavnom jeste prisutno Veoma je prisutno Ne zna/ odbija Koliko je po vašem mišljenju seksualno zlostavljanje nad djecom prisutno u Crnoj Gori?
  8. 8. 8 Seksualno zlostavljanje - izvršioci i žrtve seksualnog zlostavljanja  Dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, a vedi procenat ispitanika vjeruje da su u pitanju djetetu poznate osobe (52%) prije nego nepoznate (21%).  Ispitanici smatraju da su djevojčice (64%) generalno češde žrtve ovog oblika nasilja, dok svega 3% građana veruje da su to dječaci. Djevojčice 64% Dječaci 3% Podjednako 25% Ne zna/ odbija 8% U slučajevima kada se dođe do seksualnog zlostavljanja da li su češde žrtve djevojčice ili dječaci, ili su i jedni i drugi podjednako često žrtve seksualnog nasilja?
  9. 9. 9 Vršnjačko nasilje – konkretni primjeri vršnjačkog nasilja - Svaki tredi građanin Crne Gore zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi. - Vedina građana smatra da postoje određene grupe djece koje su češde žrtve vršnjačkog nasilja, a to su najčešde pripadnici ugroženih grupa: siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji. - Dječaci su češde žrtve vršnjačkog nasilja u školi (35%) u poređenju sa djevojčicama (25%), dok 39% ispitanika smatra da su podjednako izloženi vršnjačkom nasilju. Da 33% Ne 67% Da li znate za neki konkretan slučaj, konkretno dijete koje je bilo izloženo nasilju u školi?
  10. 10. 10 Vršnjačko nasilje – stavovi prema ponašanju nastavnika - Iskustva građana ukazuju da ponašanje nastavnika u školama u Crnoj Gori nije zasnovano isključivo na poštovanju i uvažavanju učenika, ved da se barem ponekad primenjuju i vikanje, vrijeđanje i udaranje učenika, od čega je najučestalije vikanje. - 28% ispitanika veruje da „nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu“ 28% 68% 4% Koji od ova dva stava je bliži Vašem? Nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu Takva ponašanja nastavnika su potpuno neprihvatljiva i nemaju nikakvih pozitivnih efekata na učenike Ne zna/ odbija
  11. 11. Djeca u sukobu sa zakonom - efikasnost rješenja za pomod djeci koja su u sukobu sa zakonom 11 - Faktori koji se najčešde vide kao glavni uzročnici dolaska djeteta u sukob sa zakonom su: problemi u porodici (47%) poput razvoda, smrti, alkoholizma, nasilja i sl.; i propusti u vaspitnju (20%). - Najefikasnija mjera za rad sa ovom grupom djece smatra se neki vid terapeutskog rada odnosno psihološke pomodi: stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu, uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno korisnog rada, porodična terapija, individualna ili grupna psihoterapija. 4 7 8 11 20 33 49 83 70 66 59 43 35 24 0 20 40 60 80 100 Stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu Uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno… Porodična terapija Individualna ili grupna psihoterapija Pomirenje sa oštedenim/ žrtvom Pritvaranje, upudivanje na izržavanje zatvorske kazne, odnosno upudivanje u… Izmještanje iz primarne porodice u hraniteljsku porodicu Postoje različiti stavovi o tome koji je najbolji način da se pruži pomod djetetu koje je došlo u sukob sa zakonom. Molim vas da ocjenite u kojoj mjeri bi svako od rješenja bilo efikasno? Ne bi bilo efikasno (ocjene 1+2) Bilo bi efikasno (ocjene 4+5)
  12. 12. Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – koje vrste nasilja je najlakše/ najteže otkriti? 12 Najlakše je otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže detektovati slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja. 35% 25% 7% 5% 1% 1% 2% 23% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Psihičko nasilje Seksualno nasilje Nasilje u porodici Verbalno nasilje Vršnjačko nasilje Fizičko nasilje Drugo Ne zna/ odbija Vrste nasilja koje je najteže otkriti
  13. 13. 13 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – reakcija države i društva u slučajevima nasilja na djecom - Veliki broj aktera se prepoznaje kao odgovorni za sprečavanje nasilja nad djecom, prije svih policija, centar za socijalni rad, roditelji, školski sistem, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, sudstvo i tužilaštvo. - Dominantan stav je da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom (66%). Da 26% Ne 66% Ne zna/ odbija 8% Da li mislite da država i društvo adekvatno reaguju u slučajevima nasilja na djecom?
  14. 14. “Jedno od pet” kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom SKUPŠTINA CRNE GORE

  ×