Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi

944 views

Published on

Nasilje nad djecom u Crnoj Gori
Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju, 2013
Najvažniji nalazi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi

 1. 1. - Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju, 2013 - Najvažniji nalazi - UNICEF Crna Gora
 2. 2. Metodologija 2 • Istraživanje realizovao: Ipsos • Terenska anketa (F2F) u periodu od 20. do 27. maja 2013. godine • Populacija uzorka: ispitanici starosti 18 i više godina, reprezentativan uzorak za Crnu Goru • Veličina uzorka: 1000 ispitanika • Tip uzorka: slučajni, dvoetapni, stratifikovani uzorak • Stratifikacija na osnovu:  Tipa naselja – urbano/ ruralno  Geografsko-ekonomskih regiona
 3. 3. Vaspitanje djece u Crnoj Gori 3 - Preovladava mišljenje da je trenutno vaspitanje u Crnoj Gori blago i liberalno (63%), ali da bi ga trebalo pooštriti, bududi da je za 42% stanovništva takav odnos prema djeci previše blag. - 40% građana vjeruje da je tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji.63% 31% 6% Kakvo je vapitanje u Crnoj Gori? Da li biste rekli da je ono prije strogo i autoritarno ili je blago i liberalno? Blago i liberalno Strogo i autoritarno Ne zna/ odbija
 4. 4. Vaspitanje djece - često korišdene metode i postupci 4 77% 76% 68% 60% 59% 56% 53% 50% 48% 36% 29% 20% 33% 65% 84% 73% 91% 21% 9% 14% 10% 32% 9% 13% Vika Upozorenja Nagrađivanje Kažnjavanje tako što se dijetetu privremeno ukidaju neke povlastice ili zadovoljstva Objašnjavanje djetetu kroz razgovor o posljedicama njegovog ponašanja Prijetnje Pružanje podrške djetetu i pokazivanje razumijevanja čak i ako dijete pogriješi Batine Ucjena Kažnjavanje tako što se dijetetu zabranjuje kontakt sa drugom djecom na određeni period Kažnjavanje tako što se dijete ignoriše i sa njim se ne razgovara Uskradivanje u hrani, odjedi, finansijskim sredstavima Crna Gora Ja lično
 5. 5. 5 Vaspitanje djece – fizičko kažnjavanje - Za 41% populacije fizička kazna je potpuno neprihvatljiva, dok 53% misli da je ona ipak ponekad opravdana, a ukoliko se primjenjuje trebalo bi to činiti do uzrasta od 10, eventualno 15 godina. - Ovakav stav prema fizičkoj kazni može se objasniti sopstvenim iskustvom bududi da polovina ispitanika smatra da je neka od fizičkih kazni u djetnjstvu imala pozitivan uticaj na njih. 41% 3% 53% 3% Da li je opravdano tudi dijete? Nije opravdano ni u jednoj situaciji To je jedna od djelotvornijih metoda vaspitanja djece Postoje situacije u kojima je opravdano tudi dijete Ne zna/ odbija
 6. 6. 6 Nasilje u porodici – postupci nasilja, roditelji i djeca - Za neke od pomenutih oblika ponašanja vjeruje se da su podjednako prisutni kod oba roditelja. - Vedina tih ponašanja kao što su seksualno zlostavljanje, zapostavljanje, odbaci vanje, udaranje, češde se smatraju tipičnim za očeve. - Majke su nešto češde vezivane za narušavanje privatnosti, ucjenjivanje i udaranje po zadnjici. - Vedina populacije bez obzira na pol, kao nasilnike vidi očeve. 93 87 87 74 64 64 62 49 49 34 31 26 2 8 7 14 19 20 21 26 19 19 15 19 0 20 40 60 80 100 Seksualno zlostavljanje Zanemarivanje djeteta Odbacivanje, odnosno emocionalno neprihvatanje djeteta Vrijeđanje djeteta Ucjenjivanje djeteta Batine Grubo zadiranje u privatnost djeteta Prijetnje Šamar Udarac prutom Vikanje na dijete Udarac rukom po zadnjici Da li se slijededi postupci mogu podvesti pod nasilje nad decom? Da Ponekad
 7. 7. Nasilje u porodici – stavovi prema nasilju u porodici 7 Koliko se slažete sa sljededim tvrdnjama?  Vedine građana Crne Gore smatra da je država dužna da reaguje u slučajevima nasilja, i da odnos roditelja prema djeci nije privatna stvar ved da o tome mora i društvo da vodi računa.  I pored ovakvih dominantnih stavova u društvu, smatra se da društvo ne osuđuje u dovoljnoj mjeri nasilje u porodici. 13 16 18 63 72 82 81 78 35 26 Nasiljeuporodicinijeudovoljnojmjeriosuđivanoodstrane društva Podržavamzakoneunekimdržavamagdepolicijamože privestiroditeljekojifizičkikažnjavajusvojedijete Državabitrebalodamnogooštrijeregulišefizičkokažnjavanje kaovaspitnumjerunegoštototrenutnočini Kakoseunekojporodicipostupasadjecomtičesesamote porodice,inijeninadržavininapojedincudaseutomiješa. Svakiroditeljimapravadaodlučikakodepostupatisasvojim djetetom,makartouključivaloinasilnedisciplinskemjere Neslažese(Ocene1+2) Slažese(Ocene3+4)
 8. 8. 8 Seksualno zlostavljanje - prisutnost seksualnog zlostavljanja nad djecom u Crnoj Gori Koliko je po vašem mišljenju seksualno zlostavljanje nad djecom prisutno u Crnoj Gori? - Gotovo svaki deseti građanin Crne Gore poznaje dijete ili odraslu osobu koja je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja. - Svijest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u Crnoj Gori je niska: svega 30% populacije priznaje da ovaj problem postoji. 8% 46% 54% 30% 26% 5% 16% Uopšte nije prisutno Uglavnom nije prisutno TOTAL NIJE PRISUTNO TOTAL PRISUTNO JE Uglavnom jeste prisutno Veoma je prisutno Ne zna/Odbija
 9. 9. 9 Seksualno zlostavljanje - izvršioci i žrtve seksualnog zlostavljanja  Dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, a vedi procenat ispitanika veruje da su u pitanju djetetu poznate osobe (52%) prije nego nepoznate (21%).  Ispitanici smatraju da su djevojčice (64%) generalno češde žrtve ovog oblika nasilja, dok svega 3% građana veruje da su to dječaci. 64% 3% 25% 8% U slučajevima kada se dođe do seksualnog zlostavljanja da li su češde žrtve djevojčice ili dječaci, ili su i jedni i drugi podjednako često žrtve seksualnog nasilja? Djevojčice Dječaci Podjednako Ne zna/ odbija
 10. 10. 10 Seksualno zlostavljanje – prijavljivanje seksualnog nasilja nad djetetom - Kada bi saznali za slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta gotovo svi građani Crne Gore bi ga prijavili i to uglavnom policiji (86%) ili centru za socijalni rad (35%). 93% 5% 2% Ukoliko biste saznali za slučaj seksualnog nasilja nad djetetom, da li biste taj slučaj prijavili? Da Ne Ne zna/ odbija
 11. 11. 11 Koji se sve postupci i ponašanja mogu smatrati nasiljem u školi? Vršnjačko nasilje – vrste nasilja u školi 82% 67% 63% 54% Fizičko: guranje, udaranje, fizičko sputavanje, zatvaranje u neki prostor, itd. Psihološko: ucjenjivanje, prijetedi pogledi i pradenje, krađa i bacanje stvari, itd. Verbalno: dobacivanje, izrugivanje, zadirkivanje, omalovažavanje, prijetnje, itd. Socijalno: izbjegavanje, ignorisanje, ogovaranje i širenje tračeva, isključivanje iz društva, itd.,
 12. 12. 12 Vršnjačko nasilje – konkretni primjeri vršnjačkog nasilja - Svaki tredi građanin Crne Gore zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi. - Vedina građana smatra da postoje određene grupe djece koje su češde žrtve vršnjačkog nasilja, a to su najčešde pripadnici ugroženih grupa: siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji. - Dječaci su češde žrtve vršnjačkog nasilja u školi (35%) u poređenju sa djevojčicama (25%), dok 39% ispitanika smatra da su podjednako izloženi vršnjačkom nasilju. 33% 67% Da li znate za neki konkretan slučaj, konkretno dijete koje je bilo izloženo nasilju u školi? Da Ne
 13. 13. 13 Vršnjačko nasilje – ko najčešde vrši nasilje nad djecom u školi? Ko su najčešde djeca koja vrše nasilje nad drugom djecom? -Velika vedina ispitanika (92%) vjeruje da su najčešdi nasilnici u školi druga djeca, odnosno vršnjaci ili učenici starijih razreda. - Nasilnici su: stariji dječaci, djeca/dječaci iz problematičnih porodica... 13% 12% 12% 11% 9% 9% 8% 8% 6% 4% Stariji dječaci Djeca iz problematičnih/ nestabilnih porodica Nevaspitana djeca Dječaci iz problematičnih/ nestabilnih porodica Djeca iz bogatih porodica Dječaci Dječaci iz bogatijih porodica Dječaci u pubertetu/ tinejdžeri Starija djeca/ viši razredi/ srednjoškolci Djeca iz nasilnih porodica/ zlostavljana djeca
 14. 14. 14 Vršnjačko nasilje – stavovi prema ponašanju nastavnika - Iskustva građana ukazuju da ponašanje nastavnika u školama u Crnoj Gori nije zasnovano isključivo na poštovanju i uvažavanju učenika, ved da se barem ponekad primenjuju i vikanje, vrijeđanje i udaranje učenika, od čega je najučestalije vikanje. - 28% ispitanika veruje da „nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu“ 28% 68% 4% Koji od ova dva stava je bliži Vašem? Nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu Takva ponašanja nastavnika su potpuno neprihvatljiva i nemaju nikakvih pozitivnih efekata na učenike Ne zna/ odbija
 15. 15. Djeca u sukobu sa zakonom - efikasnost rešenja za pomod djeci koja su u sukobu sa zakonom 15 - Faktori koji se najčešde vide kao glavni uzročnici dolaska djeteta u sukob sa zakonom su: problemi u porodici (47%) poput razvoda, smrti, alkoholizma, nasilja i sl.; i propusti u vaspitnju (20%). - Najefikasnija mjera za rad sa ovom grupom djece smatra se neki vid terapeutskog rada odnosno psihološke pomodi: stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu, uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno korisnog rada, porodična terapija, individualna ili grupna psihoterapija. 4 7 8 11 20 33 49 83 70 66 59 43 35 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu Uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno korisnog rada Porodična terapija Individualna ili grupna psihoterapija Pomirenje sa oštedenim/ žrtvom Pritvaranje, upudivanje na izržavanje zatvorske kazne, odnosno upudivanje u dom/ ustanovu za djecu/ maloljetnike u sukobu sa zakonom Izmještanje iz primarne porodice u hraniteljsku porodicu Postoje različiti stavovi o tome koji je najbolji način da se pruži pomod djetetu koje je došlo u sukob sa zakonom. Molim vas da ocjenite u kojoj mjeri bi svako od rješenja bilo efikasno? Ne bi bilo efikasno (ocjene 1+2) Bilo bi efikasno (ocjene 4+5)
 16. 16. Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – koje vrste nasilja je najlakše/ najteže otkriti? 16 - Najlakše je otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže detektovati slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja. 35% 25% 7% 5% 1% 1% 2% 23% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Psihičko nasilje Seksualno nasilje Nasilje u porodici Verbalno nasilje Vršnjačko nasilje Fizičko nasilje Drugo Ne zna/ odbija Vrste nasilja koje je najteže otkriti
 17. 17. 17 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – reakcija države i društva u slučajevima nasilja na djecom - Veliki broj aktera se prepoznaje kao odgovorni za sprečavanje nasilja nad djecom, prije svega policija, centar za socijalni rad, roditelji, školski sistem, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, sudstvo i tužilaštvo. - Dominantan stav je da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom (66%). 26% 66% 8% Da li mislite da država i društvo adekvatno reaguju u slučajevima nasilja na djecom? Da Ne Ne zna/ odbija
 18. 18. 18 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – prijavljivanje nasilja nad djecom -Gotovo svaki građanin Crne Gore (95%) bi prijavio slučaj nasilja nad decom ukoliko bi za njega saznao. - Institucije kojima bi se obratili su prije svih policija (86%) i centar za socijalni rad (43%). 95% 2% 3% Da li biste prijavili nasilje nad djecom? Da Ne Ne zna/ odbija
 19. 19. 19 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – upoznatost sa 24-časovnim dežurstvom centara za socijalni rad za hitne slučajeve - Manje od polovine ispitanika (44%) zna da u centrima za socijalni rad postoje 24-časovna dežurstva i telefon na koji se mogu prijaviti slučajevi nasilja u porodici i nad djecom. 44% 56% Da li ste upoznati sa činjenicom da u centrima za socijalni rad postoje 24-časovna dežurtstva i telefon na koji možete prijaviti slučajeve nasilja u porodici i uopšte nasilja nad djecom, čak i anonimno? Da Ne

×