2012
Sadržaj•  Metodologija•  Stavovi o Unicefu•  Upoznatost sa Paraolimpijskim i Specijalnim olimpijskim igrama•  Interakc...
Metodologija• Ad hoc f2f anketa u kudi ispitanika• Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju građana ...
Muškarac                                        49%  Pol             ...
Upoznatost sa Paraolimpijskim iSpecijalnim olimpijskim igrama
Upoznatost sa Paraolimpijskim igrama  Da li ste čuli za Paraolimpijske igre?               Ko učestvuje n...
Upoznatost sa Paraolimpijskim igrama     Da li znate koje godine su organizovane                Da li...
Upoznatost sa učešdem Crne Gore na Paraolimpijskim igrama                                 ...
Upoznatost sa Specijalnim olimpijskim igramaDa li ste čuli za Specijalne olimpijske igre?              Ko uč...
Upoznatost sa Specijalnim olimpijskim igrama     Da li znate koje godine su organizovane               ...
Upoznatost sa učešdem Crne Gore na Specijalnim olimpijskim igrama   Da li je Crna Gora učestvovala na posljednjim   ...
Upoznatost sa Paraolimpijskim i Specijalnim olimpijskim igrama 72% građana Crne Gore kaže da je čulo za Paraolimpijske ig...
Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju
Izraz koji se najčešde koristi kada su u pitanju djeca sa smetnjama urazvoju – spontani odgovori      Statistički zn...
Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak,   prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakv...
Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju?                             ...
Druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju            % DA - Novembar 2011.             % DA - Dec...
Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju?              Statistički značajna r...
Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do 18 godina, koliki procenat  čine djeca sa smetnjama u razvoju?       ...
Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da   postane poznati umjetnik, biznismen, ...
Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju Kao i u prethodnim talasima, velika vedina građana (68%) poznaje neko dijete...
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju                % Ne slažem se             % N...
Država i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj modi, kako bi   obezbijedili jednake mogudnosti i šanse za dj...
Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i   svi ostali građani.        Statistički z...
Država i društvo nijesu u mogudnosti da značajno pomognu djeci sa   smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali ...
Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju – prosječne ocjene                  Statistički značajn...
Koja od sledede dvije tvrdnje je bliža Vašim stavovima?                                  ...
Koja od slededih tvrdnji je bliža Vašim stavovima?                                    ...
Stav prema inkluzivnom obrazovanju                                           % N...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slažem se    (4+5)                    ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slažem      se (1+2)                 ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – prosječne        ocjene              Sta...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji?                                ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slažem se  (4+5)    Od porodice djeteta sa smetnjama u r...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slažem    se (1+2)  Za djecu sa smetnjama u razvoju b...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji?                                ...
Po vašem mišljenju da li bi država trebala da pruži finansijsku pomod   porodicama sa djecom zaostalom u razvoju?    ...
Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010.   Prava djece u Crnoj Gori             ...
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Devet od deset građana smatra da država i društvo treba da učine sve što je u njih...
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Sedam od deset građana Crne Gore (71%) smatra da bi uključivanje djece sa smetnjam...
Stavovi građana o Dnevnimcentrima i Grupnim kudama
Da li znate šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju?             % Da              ...
Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju    U dnevnim centrima, djeca sa smetnjma u razvojusvakodnevno učestvuju ...
Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa   smetnjama u razvoju?             % Da...
A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorio   Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razv...
Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom   komšiluku otvorio Dnevni centar za djecu sa sm...
Dnevni centriOni koji smatraju da je u njihovom gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u       ...
Da li znate šta su Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvoju?             % Da             % Ne...
Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvojuGrupne kude imitiraju porodično okruženje i predstavljaju   alternativu za dj...
Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Grupnu kudu za djecu sa   smetnjama u razvoju?             % Da ...
A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorila   Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvo...
Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom   komšiluku otvorila Grupna kuda za djecu sa sme...
Grupne kude Oni koji smatraju da je u njihovom radu potrebno  otvoriti Grupnu kudu za djecu sa smetnjama u       ...
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)

858 views

Published on

Qualitative and quantitative evaluation of the UNICEF Montenegro awareness-raising campaign "It's about ability" - 2012 - UNICEF Montenegro and Ipsos Strategic Marketing

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
308
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It's about ability - An evaluation (Montenegrin version)

 1. 1. 2012
 2. 2. Sadržaj• Metodologija• Stavovi o Unicefu• Upoznatost sa Paraolimpijskim i Specijalnim olimpijskim igrama• Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju• Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju• Stavovi građana o Dnevnim centrima i Grupnim kudama• Vidljivost kampanje „Govorimo o mogudnostima“• TV kampanja• Ključni događaji realizovani u okviru kampanje• Imidž kampanje• Socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju• Pozitivne promene stavova prema djeci sa smetnjama u razvoju• Sažetak 2
 3. 3. Metodologija• Ad hoc f2f anketa u kudi ispitanika• Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju građana Crne Gore starih 18+ godina• Veličina ciljne populacije: 474 655• Veličina uzorka: 1206 (sa 152 uzoračke tačke)• Tip uzorka: stratifikovani troetapni uzorak verovatnode sa slededim etapama:  Jedinica prve etape - teritorija biračkog mesta – približna veličina oko of 200 HH (PPS sa verovatnodom proporcionalnom veličini)  Jedinica druge etape - domadinstva odabrana metodom slučajnog koraka počev od datih adresa (SRSWoR)  Jedinica trede etape – članovi domadinstva izabrani sa istom verovatnodo (SRSWoR) – Kish tablice• Stratifikacija se vrši po:  Tipu naselja – urban/rural  4 geo-ekonomska regiona• Post stratifikacija se vrši po: polu, starosti, tipu naselja i geo-ekonomskim regionima• Kontrola terenskog rada obuhvata 12% od ukupnog broja anketiranih u svim stratumima proporcionalno veličini uzorka, alogička kontrola i kontrola konzistencije se vrši u 100% slučajeva• Period prikupljanja podataka: od 15. do 20. decembra 2012.• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 05% je +/- 1.2%• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 20% je +/- 2.2%• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 50% je +/- 2.8% 3
 4. 4. Muškarac 49% Pol Žena 51% Uzorak 18-29 23% 30-39 19% 40-49 Godine 17% 50-64 27% 65+ 14% Osnovno i niže 20% Srednje 60% Obrazovanje Više i visoko 21% Podgorica 33% Primorje 18% Sjevero-zapad Stratum 30% Istok 20% Urban 64% Ostalo Tip naselja 36%4
 5. 5. Upoznatost sa Paraolimpijskim iSpecijalnim olimpijskim igrama
 6. 6. Upoznatost sa Paraolimpijskim igrama Da li ste čuli za Paraolimpijske igre? Ko učestvuje na Paraolimpijskim igrama? Ne, nisam čuo/la Osobe/ sportisti sa invaliditetom 35% 28% Hendikepirane osobe/ sportisti 16% Osobe/ sportisti sa smetnjama u razvoju 11% Osobe/ sportisti sa posebnim potrebama 10% Djeca sa smetnjama u razvoju 7% Djeca sa posebnim potrebama 6% Osobe sa smetnjama/ nedostacima/ 3% poremedajem Djeca sa invaliditetom 3% Paraplegičari/ paralizovani 2% Djeca sa hendikepom 1%Da, čuo/la Ostali odgovori 2% sam Ne znaOdbija 7% 72% Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji su čuli za Paraolimpijske igre (72% od ciljne populacije) Da li ste čuli za Paraolimpijske igre? Ko učestvuje na Paraolimpijskim igrama? 6
 7. 7. Upoznatost sa Paraolimpijskim igrama Da li znate koje godine su organizovane Da li znate u kom gradu su organizovane? posljednje Paraolimpijske igre? 1990 0% London 38% od svih građana Crne Gore 53% 2000 0% 2009 0% 2010 0% Ostali odgovori 1% 2011 3% 2012 43% od svih građana Crne Gore 60% Ne znaOdbija 46%Ne znaOdbija 37% Baza: Oni koji su čuli za Paraolimpijske igre (72% od ciljne populacije) Da li znate koje godine su organizovane posljednje Paraolimpijske igre? Da li znate u kom gradu su organizovane? 7
 8. 8. Upoznatost sa učešdem Crne Gore na Paraolimpijskim igrama Da li ste ispratili na televiziji, pročitali u novinama ili na Da li je Crna Gora učestvovala na posljednjim Internetu bilo koju vijest o rezultatima naših sportista Paraolimpijskim igrama? sa posljednjih Paraolimpijskih igara? Baza: Oni koji su čuli za Paraolimpijske igre i potvrđuju da je Crna GoraBaza: Oni koji su čuli za Paraolimpijske igre (72% od ciljne populacije) učestvovala na posljednjim Paraolimpijskim igrama (57% od ciljne populacije) Ne zna Ne, nije Ne sjeda učestvovala se Ne zna 4% 1% 17% Ne 30% (39% od svih (57% od svih građana građana Crne Crne Gore) Gore) Da, Da učestvovala 69% je 79% 8
 9. 9. Upoznatost sa Specijalnim olimpijskim igramaDa li ste čuli za Specijalne olimpijske igre? Ko učestvuje na Specijalnim olimpijskim igrama?Da, čuo/la sam Osobe/ sportisti sa invaliditetom 16% 22% Deca sa posebnim potrebama 12% Deca sa smetnjama u razvoju 12% Hendikepirane osobe/ sportisti 10% Osobe/ sportisti sa posebnim potrebama 9% Osobe sa intelektualnim/ psihičkim 7% smetnjama Ne, nisam Osobe/ sportisti sa smetnjama u razvoju 7% čuo/la Osobe sa smetnjama/ nedostacima/ 4% poremedajem 78% Ostali odgovori 2% Ne znaOdbija 20% Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji su čuli za Specijalne olimpijske igre (22% od ciljne populacije) Da li ste čuli za Specijalne olimpijske igre? Ko učestvuje na Specijalnim olimpijskim igrama? 9
 10. 10. Upoznatost sa Specijalnim olimpijskim igrama Da li znate koje godine su organizovane Da li znate u kom gradu su organizovane? posljednje Specijalne olimpijske igre? 1995 0% London 19% 2010 1% Atina 2% 9% 2011 1.7% 8% Ostali odgovori 4% 2012 24% Ne znaOdbija 68%Ne znaOdbija 68% Baza: Oni koji su čuli za Specijalne olimpijske igre (22% od ciljne populacije) Da li znate koje godine su organizovane posljednje Specijalne olimpijske igre? Da li znate u kom gradu su organizovane? 10
 11. 11. Upoznatost sa učešdem Crne Gore na Specijalnim olimpijskim igrama Da li je Crna Gora učestvovala na posljednjim Da li ste ispratili na televiziji, pročitali u novinama ili na Specijalnim olimpijskim igrama? Internetu bilo koju vijest o rezultatima naših sportista sa posljednjih Specijalnih olimpijskih igara? Baza: Oni koji su čuli za Specijalne olimpijske igre i potvrđuju da je Crna GoraBaza: Oni koji su čuli za Specijalne olimpijske igre (22% od ciljne populacije) učestvovala na posljednjim Specijalnim olimpijskim igrama (9% od ciljne populacije) Ne, nije Ne zna učestvovala Odbija 17% 5% Ne zna Ne Odbija 40% 43% (9% od svih (5% od svih građana Crne građana Crne Da, Gore) Gore) učestvovala Da je 55% 40% 11
 12. 12. Upoznatost sa Paraolimpijskim i Specijalnim olimpijskim igrama 72% građana Crne Gore kaže da je čulo za Paraolimpijske igre i gotovo svi oni kao učesnike prepoznaju osobe sa smetnjama u razvoju, a od njih je 17% (12% ukupne populacije) koji navode da su djeca sa smetnjama u razvoju učesnici Paraolimpijskih igara. Dalje, od svih koji kažu da su čuli za Paraolimpijske igre, 60% zna da su posljednje organizovane 2012. godine (43% od svih građana Crne Gore), a 53% da su organizovane u Londonu (38% od svih građana Crne Gore). 79% od svih koji kažu da su čuli za Paraolimpijske igre zna da je Crna Gora učestvovala na tim igrama (57% od svih građana Crne Gore), a 69% kaže da u medijima ispratilo makar neku vijest o tome (39% od svih građana Crne Gore). Kada je riječ o Specijalnim olimpijskim igrama, situacija je značajno drugačija pa tek 22% građana Crne Gore kaže da je čulo za Specijalne olimpijske igre. Od svih njih koji kažu da su čuli, tek 7% (1.5% od svih građana Crne Gore) nedvosmisleno tačno navodi ko su učesnici Specijalnih olimpijskih igara. Ipak, važno je naglasiti da svi koji su čuli za Specijalne olimpijske igre kao učesnike navode osobe sa smetnjama u razvoju. Od svih koji su čuli za Specijalne olimpijske igre, tek 8% navodi tačnu godinu održavanja poslednjih igara ( 1.7% od svih građana Crne Gore), a 9% kaže da su poslednji put organizovane u Atini (2% od svih građana Crne Gore). Dalje, 9% svih građana Crne Gore smatra da je Crne Gora učestvovala na poslednjim Specijalnim olimpijskim igrama, a 5% od svih kaže da je ispratilo makar neku vijest u medijima o tom učešdu. 1
 13. 13. Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju
 14. 14. Izraz koji se najčešde koristi kada su u pitanju djeca sa smetnjama urazvoju – spontani odgovori Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. 23% Hendikepirana djeca 20% 19% 13% 17%Djeca sa posebnim potrebama 27% 24% 28% 12% Djeca sa invaliditetom 4% 12% 12% 10% Bolesna djeca 9% 3% 7% 7% Djeca ometena u razvoju 19% 20% 24% 6% Jadni, žalosni, nesredni 2% 0% 1% 3% Djeca, kao i druga djeca, ne 0% Avgust 2010 pravi razliku 1% 3% Decembar 2010 Djeca sa nedostatkom 1% 1% Novembar 2011 3% Zaostala djeca/ zaostala u 6% Decembar 2012 razvoju 5% 3% 2% Retardirana djeca 2% 2% 2% Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su čuli za Unicef (2011: 94% od ciljne populacije; 2012: 95% od ciljne populacije) Možete li mi redi koji izraz Vi lično najčešde koristite kada su u pitanju djeca čije su tjelesne, umne ili čulne sposobnosti ispod prosječnih mogudnosti djece u njihovom uzrastu? 14
 15. 15. Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? % Da % Ne Avgust 2010. 68 32Decembar 2010. 68 32Novembar 2011. 68 33Decembar 2012. 68 32 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? 15
 16. 16. Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? 13% 8% Svakodnevno 17% 13% 5% Nekoliko puta nedjeljno 11% 10% 9% 4% 5% Jednom nedjeljno 5% 6% 11% 14% Nekoliko puta mjesečno 15% 18% 8% 8% Jednom mjesečno 13% 12% 10% 8% Jednom u 2-3 mjeseca 12% 10% Avgust 2010. 11% 8% Jednom u 6 mjeseci 8% Decembar 2010. 10% 11% 8% Novembar 2011. Jednom godišnje 9% 7% 12% 14% Decembar 2012. Rjeđe od jednom godišnje 6% 10% 10% 20%Nemam nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju 4% 4% 4% 0% Ne zna / Bez odgovora Baza: Ukupna ciljna populacija Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? 16
 17. 17. Druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju % DA - Novembar 2011. % DA - Decembar 2012. 39 38 21 20Da li ste se ikada družili sa djetetom/osobom sa A da li se Vaše dijete ikada družilo ili se sada druži sa smetnjama u razvoju? djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste se ikada družili sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? A da li se Vaše dijete ikada družilo ili se sada druži sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? 17
 18. 18. Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. 7% Ne znam ništa o djeci sa 9% smetnjama u razvoju 8% 9% 38%Veoma malo znam o djeci 32% sa smetnjama u razvoju 27% 34% 44% 40% Sum - 35% 43% 43% Znam ponešto o djeci sa 45% smetnjama u razvoju 47% 45% 12% 14% Sum + 16% Avgust 2010. 11% 9% Znam mnogo o djeci sa Decembar 2010. 11% smetnjama u razvoju 11% 8% Novembar 2011. Znam veoma mnogo o 3% djeci sa smetnjama u 3% Decembar 2012. 5% razvoju 3% Baza: Ukupna ciljna populacija 18 Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju?
 19. 19. Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do 18 godina, koliki procenat čine djeca sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. 18% 20% Do 3% 23% 27% 16% 19% 3.1-5% 23% 22% 18% 25% 5.1-10% 18% 23% 13% 14% Avgust 2010. 10.1-20% 11% 12% Decembar 2010. 6% Novembar 2011. 6% Preko 20% 5% Decembar 2012. 4% 30% 17%Ne zna / Bez odgovora 20% 13% Baza: Ukupna ciljna populacija 19 Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do18 godina, koliki procenat čine djeca sa smetnjama u razvoju?
 20. 20. Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili državnik u Crnoj Gori? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. % Da, to je mogude % Ne zna % Ne, to nije mogudeNovembar 2011. 77 14Decembar 2012. 62 25 Baza: Ukupna ciljna populacija Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili državnik u Crnoj Gori? 20
 21. 21. Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju Kao i u prethodnim talasima, velika vedina građana (68%) poznaje neko dijete sa smetnjama u razvoju ili roditelja čije dijete ima ovakve ili slične smetnje - nijesu nađene razlike između 1, 2, 3. i 4. talasa. Takođe, nijesu registrovane razlike kada je riječ o procentu građana koji su se družili sa djecom sa smetnjama u razvoju kao ni kod onih koji kažu da su se njihova djeca družila sa djecom koja imaju smetnje u razvoju. Međutim, u ovom talasu je registrovan nešto vedi procenat građana koji kažu da nijesu informisani o djeci sa smetnjama u razvoju u odnosu na prethodni talas istraživanja, i to su češde od drugih oni koji imaju preko 65 godina, oni koji su završili samo osnovnu školu ili niže. U odnosu na period prije sprovođenja kampanje “Govorimo o mogudnostima” značajno je porastao procenat građana koji smatraju da u populaciji djece do 18 godina ima do 10% djece sa smetnjama u razvoju. Takođe, značajno je smanjen procenat građana koji nemaju jasnu predstavu o tome koliko ima djece sa smetnjama u razvoju (sa 30% 2010. godine na 13% 2012. godine). Kada se posmatraju promjene u odnosu na prethodni talas, nastavljen je trend opadanja procenta onih građana koji nemaju jasnu predstavu o tome koliko ima djece sa smetnjama u razvoju (sa 20% 2011. godine na 13% 2012. godine). Osim toga, u odnosu na prošlu godinu, registrovano je značajno više onih koji smatraju da u populaciji djece do 18 godina ima između 5% i 10% djece sa smetnjama u razvoju; sada to smatra 23% građana, a 2011. je to smatralo 18% građana. Da bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili državnik u Crnoj Gori smatra 62% građana Crne gore, što je 15% manje nego u prethodnom talasu istraživanja koje je sprovedeno u novembru 2011. godine. 2
 22. 22. Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
 23. 23. Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju % Ne slažem se % Neodlučan/na sam % Slažem se Država i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj modi, kako bi obezbijedili jednake 1 9 90mogudnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni 2 8 90 članovi društva kao i svi ostali građani. Država i društvo nijesu u mogudnosti da značajnopomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se 56 21 23 trudili i ulagali novca. Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 23
 24. 24. Država i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj modi, kako bi obezbijedili jednake mogudnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove. % Ne slažem se % Neodlučan/na sam % Slažem se Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. Avgust 2010 4 4 92Decembar 2010 1 4 95Novembar 2011 2 4 94Decembar 2012 1 9 90 Baza: Ukupna ciljna populacija Sada du Vam pročitati nekoliko tvrdnji. Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 24
 25. 25. Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. % Ne slažem se % Neodlučan/na sam % Slažem se Avgust 2010 11 16 74Decembar 2010 4 12 84Novembar 2011 1 6 92Decembar 2012 2 8 90 Baza: Ukupna ciljna populacija Sada du Vam pročitati nekoliko tvrdnji. Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 25
 26. 26. Država i društvo nijesu u mogudnosti da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. % Ne slažem se % Neodlučan/na sam % Slažem se Avgust 2010 47 17 36Decembar 2010 63 15 22Novembar 2011 61 18 22Decembar 2012 56 21 23 Baza: Ukupna ciljna populacija Sada du Vam pročitati nekoliko tvrdnji. Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 26
 27. 27. Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju – prosječne ocjene Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. Država i društvo bi trebalo da učine sve što je u 4,52 njihovoj modi, kako bi obezbijedili jednake mogudnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove 4,33 4,47Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani. 4,31 2,38Država i društvo nijesu u mogudnosti da značajnopomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. Novembar 2011 2,50 Decembar 2012 Prosječne ocene; Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 27
 28. 28. Koja od sledede dvije tvrdnje je bliža Vašim stavovima? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. % Dijete sa smetnjama u razvoju bi prevashodno trebalo da se prilagođava životu u društvu, uz pomod porodice i okoline % Ne zna / Bez odgovora % Društvo i sredina u kojoj dijete živi bi prevashodno trebalo da se prilagođavaju djetetu sa smetnjama u razvoju, uvažavajudi sve njihove sprecifičnosti Avgust 2010 28 72Decembar 2010 40 59Novembar 2011 36 63Decembar 2012 34 65 Baza: Ukupna ciljna populacija Koja od sledede dvije tvrdnje je bliža Vašim stavovima? 28
 29. 29. Koja od slededih tvrdnji je bliža Vašim stavovima? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. % Pružanjem stručne pomodi i posebnim odnosom društva i institucija, mogude je dijete sa smetnjama u razvoju U POTPUNOSTI osposobiti za život u društvu % Ne zna / bez odgovora % Pružanjem stručne pomodi i posebnim odnosom društva i institucija, mogude je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za život u društvu % Bez obzira na stručnu pomod i poseban odnos države i društva, nije mogude učiniti NIKAKAV IOLE ZNAČAJAN NAPREDAK kada je riječ o osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju za život u društvu. Avgust 2010 15 80 5Decembar 2010 21 71 7Novembar 2011 18 78 3Decembar 2012 19 69 9 Baza: Ukupna ciljna populacija 29 Koja od slededih tvrdnji je bliža Vašim stavovima?
 30. 30. Stav prema inkluzivnom obrazovanju % Ne slažem se % Nedlučan/ na % Slažem se Crna Gora trenutno ima mnogo vedih problema i mnogo važnijih pitanjanego što je prilagođavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama urazvoju, kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji 49 25 23 bi radili sa tom djecom. Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do toga da nastavnici njima posveæuju previše pažnje, pa druga 25 38 32 djeca ostaju pomalo uskraæena. Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohađaju specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 26 34 37 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 9 17 71Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole, jer se na taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 11 19 67 Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiče na njihov razvoj 10 16 71 I kad djeca sa posebnim potrebama prođu kroz svoje obrazovanje, imaju manje šanse da se zaposle nego ostali građani istog nivoa obrazovanja. 10 20 68 Škole u Crnoj Gori nijesu građene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagođavanje ustanova potrebama ove djece trebalo da bude jedan od važnijih zadataka države i 5 23 68 društva. Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 30
 31. 31. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slažem se (4+5) 74%Škole u Crnoj Gori nijesu građene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama 80%u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagođavanje ustanova potrebama ove djece 68% trebalo da bude jedan od važnijih zadataka države i društva. 68% 66% Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi 66% boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 65% 71% 64% I kad djeca sa posebnim potrebama prođu kroz svoje obrazovanje, imaju 69% manje šanse da se zaposle nego ostali građani istog nivoa obrazovanja. 67% 68% 59%Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole, jer se na 64% taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 66% 67% 57% Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 64% pozitivno utiče na njihov razvoj. 66% 71% 50% Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohađaju 45% specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 42% 37% 41% Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 41%dovodi do toga da nastavnici njima posveduju previše pažnje, pa druga djeca Avgust 2010 34% ostaju pomalo uskradena. 32% Decembar 2010 Crna Gora trenutno ima mnogo vedih problema i mnogo važnijih pitanja 17% Novembar 2011 nego što je prilagođavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u 20% Decembar 2012 razvoju, kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji 20% bi radili sa tom djecom. 23% Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 31
 32. 32. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slažem se (1+2) 63%Crna Gora trenutno ima mnogo vedih problema i mnogo važnijih pitanja nego što je 64% prilagođavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, kreiranje 53% novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 49% 24% Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do 24% toga da nastavnici njima posveduju previše pažnje, pa druga djeca ostaju pomalo uskradena. 26% 25% 23%Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohađaju specijalizovane 27% ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 19% 26% 18% Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno 14% utiče na njihov razvoj. 12% 10% 18% Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole, jer se na taj 14% način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 10% 11% 12% I kad djeca sa posebnim potrebama prođu kroz svoje obrazovanje, imaju manje 8% šanse da se zaposle nego ostali građani istog nivoa obrazovanja. 9% 10% 11% Avgust 2010 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem 9% razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 7% Decembar 2010 9% Novembar 2011 7% Škole u Crnoj Gori nijesu građene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama urazvoju, pa bi arhitektonsko prilagođavanje ustanova potrebama ove djece trebalo 5% Decembar 2012 da bude jedan od važnijih zadataka države i društva. 4% 5% Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 32
 33. 33. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – prosječne ocjene Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 Decembar 2012 Škole u Crnoj Gori nijesu građene tako da budu dostupne djeci sa 3,91 smetnjama u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagođavanje ustanova 4,02 potrebama ove djece trebalo da bude jedan od važnijih zadataka države i 3,96 društva. 3,91 3,54 Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 3,73 pozitivno utiče na njihov razvoj. 3,81 3,91 3,60 Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohađaju redovne škole, jer se 3,69 na taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 3,79 3,82 3,71 I kad djeca sa posebnim potrebama prođu kroz svoje obrazovanje, imaju 3,74 manje šanse da se zaposle nego ostali građani istog nivoa obrazovanja. 3,87 3,79 3,65 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi 3,67 boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 3,72 3,78 3,43 Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohađaju 3,33 specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 3,36 3,21 Pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 3,24 3,16 dovodi do toga da nastavnici njima posveduju previše pažnje, pa druga 3,08 djeca ostaju pomalo uskradena. 3,07 Crna Gora trenutno ima mnogo vedih problema i mnogo važnijih pitanja 2,35 nego što je prilagođavanje redovnih škola potrebama djece sa 2,35 smetnjama u razvoju, kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje 2,45 2,59 nastavnika koji bi radili sa tom djecom.Prosječne ocene; Baza: Ukupna ciljna populacija 33Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji.
 34. 34. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? % Ne slažem se % Nedlučan/ na % Slažem se U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga djeca obično bivaju zapostavljena. 25 35 39 Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim ustanovama nego da žive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze 39 25 36 stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njimaRoditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše zaštitničkistav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od druge djece. 11 38 51 Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 9 32 58 Žao mi je porodica u kojima živi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su žrtve nesrednog slučaja. 18 22 60 Roditelji koji podižu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podrede život. 6 19 74Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju, nauče da budu pažljivija i tolerantnija. 2 16 81Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne može očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4 15 80 Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 34
 35. 35. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slažem se (4+5) Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne može 84% 85% očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je 84% podrška šireg društva 80% 80%Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 84% razvoju, nauče da budu pažljivija i tolerantnija. 77% 81% 77% Roditelji koji podižu djecu sa smetnjama u razvoju obično u 73% potpunosti moraju da mu podrede život. 66% 74% 76% Žao mi je porodica u kojima živi dijete sa smetnjama u razvoju, 68% jer su žrtve nesrednog slučaja. 53% 60% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 62% 59% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije 53% djeteta od druge djece. 51% 51% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 52%staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 53% 58% Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 46%specijalizovanim ustanovama nego da žive u svojim porodicama, 40% Avg 2010 jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa 35% Dec 2010 njima. 36% 43% Novembar 2011 U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, 40% Decembar 2012 druga djeca obično bivaju zapostavljena. 33% Baza: Ukupna ciljna populacija 39% Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 35
 36. 36. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slažem se (1+2) Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim 29% 34% ustanovama nego da žive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze 38% stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima. 39% 22% U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga 31% djeca obično bivaju zapostavljena. 28% 25% 18% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, 14% bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 15% 9% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 12% 14% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od 11% druge djece. 11% 7% Žao mi je porodica u kojima živi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su 14% žrtve nesrednog slučaja. 20% 18% 6%Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne može očekivati da sve 3% izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4% 4% Avgust 2010 6% Roditelji koji podižu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti 7% Decembar 2010 moraju da mu podrede život. 10% 6% Novembar 2011 5% Decembar 2012Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju, 4% nauče da budu pažljivija i tolerantnija. 4% 2% Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 36
 37. 37. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 Decembar 2012 Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 3,30 specijalizovanim ustanovama nego da žive u svojim porodicama, 3,00 jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa 2,95 njima. 2,93 3,90 Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 4,00 razvoju, nauče da budu pažljivija i tolerantnija. 3,93 4,02 3,90 Roditelji koji podižu djecu sa smetnjama u razvoju obično u 3,80 potpunosti moraju da mu podrede život. 3,71 3,94 3,50 Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 3,50 staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 3,51 3,70 4,00 Žao mi je porodica u kojima živi dijete sa smetnjama u razvoju, 3,70 jer su žrtve nesrednog slučaja. 3,45 3,62 Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne može 4,10 očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je 4,10 4,13 podrška šireg društva 4,13 3,30 U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, 3,10 druga djeca obično bivaju zapostavljena. 3,05 3,18 Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 3,70 3,50 zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije 3,50 djeteta od druge djece. 3,52Prosječne ocene; Baza: Ukupna ciljna populacija 37Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji.
 38. 38. Po vašem mišljenju da li bi država trebala da pruži finansijsku pomod porodicama sa djecom zaostalom u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. % Da % Ne zna / Bez odgovora % Ne Avgust 2010 97 3 1Decembar 2010 89 8 4Novembar 2011 93 5 2Decembar 2012 94 42 Baza: Ukupna ciljna populacija Po Vašem mišljenju, da li bi država trebalo da materijalno pomaže porodice djece sa smetnjama u razvoju? 38
 39. 39. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Avgust 2010. Prava djece u Crnoj Gori Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se u manjoj mjeri nego prava druge djece % Ne zna / Bez odgovora % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se podjednako kao prava druge djece % Prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju se u vedoj mjeri nego prava druge djece Avgust 2010 40 51 10Decembar 2010 43 44 13Novembar 2011 47 41 12Decembar 2012 48 41 11 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li se, po Vašem mišljenju, prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju u vedoj, istoj ili manjoj mjeri od prava druge djece? 39
 40. 40. Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Devet od deset građana smatra da država i društvo treba da učine sve što je u njihovoj modi da obezbijede jednake mogudnosti za djecu sa smetnjama u razvoju. Ipak, to je 4 procentna poena manje nego u prethodnom talasu što je statistički značajno na nivou 0.05. Međutim, ako se posmatra u odnosu na početak kampanje, ta razlika nije statistički značajna. U odnosu na prethodni krug istraživanja procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani nije značajno promijenjen, ali u odnosu na period koji je prethodio kampanji „Govorimo o mogudnostima“ registrovan je rast za 16 procentnih poena što je statistički značajno na nivou 0.05 (sada to smatra 90% građana, a 2010. godine 74% građana). Da društvo i država imaju mogudnosti značajno da pomognu djeci sa teškodama smatra 56% građana Crne Gore što je za 9% više nego u periodu prije kampanje „Govorimo o mogudnostima“. U ovom talasu je registrovano značajno povedanje onih koji smatraju da bez obzira na stručnu pomod i poseban odnos države i društva, nije mogude učiniti NIKAKAV IOLE ZNAČAJAN NAPREDAK kada je riječ o osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju za život u društvu; sada to smatra 9% građana, dok je prošle godine ovo mišljenje delilo 3% građana. 4
 41. 41. Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju Sedam od deset građana Crne Gore (71%) smatra da bi uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka, i to je značajno povedanje u odnosu na prethodni talas, 2011. godine, kada je ovo smatralo 65% građana. Takođe, značajno je porastao procenat onih građana koji ne smatraju da je za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo bolje da pohađaju specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole (sa 19% građana 2011. godina na 26% građana 2012. godine). Mišljenja o tome da li je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da borave u specijalizovanim ustanovama ili da žive u sopstvenim porodicama su i dalje podijeljena – značajno je da institucionalizaciju podržava 10% građana manje nego u periodu koji je prethodio kampanji “Govorimo o mogudnostima (2010. godine je institucionalizaciju podržavalo 46% građana, a sada to čini 36% građana). Vedina (80%) smatra da je porodicama u kojima živi dijete sa smetnjama u razvoju neophodna podrška šireg društva. Ako detaljnije ispitamo percepciju ovih porodica, vidjedemo da 74% građana smatra da roditelji ove djece obično u potpunosti moraju da im podrede život (8% više nego u prethodnom talasu), a za 6% se povedao procenat građana koji se slažu sa tvrdnjom da su druga djeca obično zapostavljena u porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju. 4
 42. 42. Stavovi građana o Dnevnimcentrima i Grupnim kudama
 43. 43. Da li znate šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 57 41Decembar 2012. 57 42 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li znate šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju? 43
 44. 44. Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju U dnevnim centrima, djeca sa smetnjma u razvojusvakodnevno učestvuju u raznim edukativnim i kreativnim aktivnostima koje pospješuju njihov razvoj i organizovane su od strane stručnjaka raznih profila. Djeca borave u dnevnom centru nekoliko sati dnevno, štonjihovim roditeljima omogudava da budu zaposleni ili da za to vrijeme završe neke od kudnih obaveza. Na ovaj način, pruža se pomod porodicama djece sa smetnjama u razvoju i sprečava se odvajanje djece od njihovih porodica. Stvaranjem mreže dnevnih centara, koja de obuhvatitisvaku opštinu u Crnoj Gori, spriječide se odvajanje djece sa smetnjama u razvoju od njihovih porodica, pa de se tako i smanjiti broj djece u institucijama. 44
 45. 45. Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 85 14Decembar 2012. 88 11 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? 45
 46. 46. A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 2 96Decembar 2012. 3 96 Baza: Ukupna ciljna populacija A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? 46
 47. 47. Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 3 94Decembar 2012. 5 93 Baza: Ukupna ciljna populacija A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? 47
 48. 48. Dnevni centriOni koji smatraju da je u njihovom gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 88 razvoju Oni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori Dnevni centar za 93 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom gradu otvori Dnevni centar za djecu sa smetnjama u 96 razvoju Baza: Ukupna ciljna populacija Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorio Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? 48
 49. 49. Da li znate šta su Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 34 66Decembar 2012. 33 66 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li znate šta su Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvoju? 49
 50. 50. Grupne kude za djecu sa smetnjama u razvojuGrupne kude imitiraju porodično okruženje i predstavljaju alternativu za djecu koja borave u instituciji, ali ne i zamjenu za pravo djeteta da živi u porodici. Radi se dakle, o privremenom smještaju dok se ne stvoreuslovi da se dijete vrati u biološku porodicu; da se za njega nađe odgovarajuda hraniteljska porodica; da se dijete usvoji ili pripremi za samostalan život. U jednoj grupnoj kudi živi najviše petoro djece sa stručnjacima koji im pružaju ljubav i stručnu pomod za pravilan rast i razvoj u atmosferi u kojoj se imitira porodično okruženje. 5
 51. 51. Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Grupnu kudu za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 79 21Decembar 2012. 78 21 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Grupnu kudu za djecu sa smetnjama u razvoju? 51
 52. 52. A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorila Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 2 97Decembar 2012. 4 96 Baza: Ukupna ciljna populacija A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorila jedna mala Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? 52
 53. 53. Da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorila Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na Novembar 2011. % Da % Ne zna / Bez odgovora % NeNovembar 2011. 3 96Decembar 2012. 7 93 Baza: Ukupna ciljna populacija A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorila jedna mala Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? 53
 54. 54. Grupne kude Oni koji smatraju da je u njihovom radu potrebno otvoriti Grupnu kudu za djecu sa smetnjama u 78 razvoju Oni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom neposrednom komšiluku otvori Grupna kuda za 93 djecu sa smetnjama u razvojuOni koji nemaju ništa protiv da se u njihovom graduotvori Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju 96 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li je u Vašem gradu potrebno otvoriti Grupnu kudu za djecu sa smetnjama u razvoju? A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem gradu otvorila jedna mala Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? A da li biste Vi lično imali nešto protiv kada bi se u vašem neposrednom komšiluku otvorila jedna mala Grupna kuda za djecu sa smetnjama u razvoju? 54

×