Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information
and may not be disclosed or re...
Sadržaj
2
3
Metodologija
1
Metodologija
• Ad hoc f2f anketa u kudi ispitanika
• Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju građan...
Uzorak
5
48
52
22
17
19
27
15
21
60
19
28
47
25
64
36
Muškarci
Žene
18-29
30-39
40-49
50-64
65+
Osnovnoiniže
Srednje
Višei...
6
Upoznatost sa
oblicima zaštite djece
bez roditeljskog
staranja
2
12%
10%
6%
4%
3%
3%
52%
2%
4%
5%
3%
7%
9%
60 %
Centar za socijalni rad
Država/ državne institucije
Opština
Sigurna kuda
Po...
Razlozi odvajanja djeteta od porodice
8
48%
47%
25%
20%
1%
68%
47%
42%
25%
19%
58%Loša materijalna situacija i
uslovi živo...
Navedeni načini svih oblika zaštite djece bez odgovarajudeg roditeljskog
staranja od strane države
9
68%
35%
27%
2%
1%
63%...
Informisanost o hraniteljstvu
10
Baza: Ukupna ciljna populacija
Sveukupno gledano, prema Vašem mišljenju, koliko ste infor...
Shvatanje hraniteljstva
11
20%
10%
8%
6%
5%
3%
2%
5%
24%
26%
20%
13%
19%
8%
4%
5%
3%
3%
8%
27%
Briga, staranje o djetetu, ...
Shvatanje hraniteljstva - Da
12
57%
49%
42%
88%
79%
62%
46%
81%
Hraniteljstvo je privremena briga o djetetu
Hranitelj može...
Shvatanje hraniteljstva - Ne
13
33%
28%
9%
11%
36%
23%
6%
33%
Hranitelj može biti potpuni stranac djetetu
Biološki roditel...
Shvatanje hraniteljstva - obaveze hranitelja prema djetetu
14
73%
66%
64%
64%
21%
22%
3%
87%
83%
55%
32%
15%
3%
91%
Prihva...
Razlike između hraniteljstva i usvojenja
15
6%
5%
2%
2%
1%
1%
4%
28%
27%
5%
4%
6%
4%
2%
4%
9%
15%
2%
5%
15%
10%
43%
50%Hra...
78%
6%
15%
79%
6%
16%
Ne
Da
Ne znam
2012
2014
Proces hraniteljstva i usvojenja
16
Baza: Ukupna ciljna populacija.
Šta misl...
12%
8%
3%
3%
80%
13%
2%
4%
1%
74%Najbliži srodnici
(bake, djede, tetke,
ujaci i sl)
Porodica koja nije
srodnik a koja bi
u...
Smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu
18
Baza: Ukupna ciljna populacija.
Da li smatrate da dijete koje odr...
Smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu nasuprot smještaju u
hraniteljsku porodicu
19
Ne znam
4%
Da bude
smj...
Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja
• Vedina građana Crne Gore i dalje izražava stav da država ...
Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja
• Nije došlo do značajanih promjena u shvatanju hraniteljst...
Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja
• Kao i prije godinu dana, više od tri četvrtine građana (7...
23
Hraniteljstvo
u Crnoj Gori
3
Prepreke za bavljenje hraniteljstvom
24
36%
36%
28%
18%
18%
17%
11%
11%
10%
9%
85%
35%
35%
9%
15%
21%
13%
11%
12%
11%
77%
...
Napori države u cilju podsticanja hraniteljstva *
25
Baza: Ukupna ciljna populacija.
Sveukupno gledano, kako biste ocijeni...
Podsticanje hraniteljstva od strane države *
26
17%
10%
6%
6%
4%
3%
3%
2%
3%
3%
25%
39%
19%
9%
11%
6%
5%
5%
2%
5%
2%
3%
7%...
Pružanje podrške hraniteljima od strane društva
27
Ne znam
6%Društvo nema
obavezu da pomaže
hraniteljima
24%
Naše društvo ...
Hraniteljstvo u Crnoj Gori
• Za vedinu građana (85%) - loša finansijska situacija predstavlja ključnu prepreku za bavljenj...
29
Stavovi o
hraniteljstvu
4
30
86%
88%
72%
64%
59%
49%
38%
93%
92%
91%
79%
74%
67%
52%
36%
85%
Čak i ako su djeca napuštena od svojih roditelja doživj...
31
45%
35%
30%
25%
7%
12%
11%
58%
43%
24%
22%
20%
6%
4%
4%
55%Djeca iz hraniteljskih porodica obično imaju problema sa
pon...
Stavovi o hraniteljstvu
• Generalno gledano, među građanima Crne Gore prisutni su pozitivniji stavovi o hraniteljstvu u
po...
33
Iskustvo i
zainteresovanost za
hraniteljstvo
5
Pružanje pomodi djeci bez roditeljskog staranja
34
37%
25%
32%
48%
34%
20%
Finansijski, u novcu
U hrani, odjedi, sredstvim...
Trenutna zainteresovanost za hraniteljstvo
35
Baza: Ukupna ciljna populacija
Koliko ste vi lično uovom trenutku zaintereso...
Zainteresovanost za hraniteljstvo u bududnosti
36
Baza: Oni koji trenutno nisu zainteresovani da budu hranitelji nekom dje...
Motivi za hraniteljstvo
37
21%
6%
3%
12%
55%
25%
5%
2%
4%
3%
3%
6%
65%
Želja da se pomogne/ humanost
Ljubav prema djeci/ p...
Prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika –
prihvatljivo je
38
61%
55%
53%
47%
35%
...
Prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika –
nije prihvatljivo
39
50%
49%
47%
45%
35...
Različiti uticaji na odluku o hraniteljstvu – uticala bi
40
56%
51%
45%
36%
23%
79%
60%
51%
27%
43%
12%
68%
Podrška porodi...
Različiti uticaji na odluku o hraniteljstvu – ne bi uticala
41
24%
27%
30%
40%
63%
8%
21%
30%
45%
34%
62%
19%
Podrška poro...
Glavni razlozi zbog kojih građani ne bi primili dijete na hraniteljstvo
42
15%
13%
8%
7%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
19%
42%
15%
...
20%
57%
77%
15%
12%
3%
8%
Veoma pozitivno
Uglavnom pozitivno
POZITIVNO
NEGATIVNO
Uglavnom negativno
Veoma negativno
Ne zna...
14%
74%
26%
86%
Ne
Da
2012
2014
Poznavanje nekoga ko je primio dijete na porodični smještaj (hraniteljstvo) *
44
Baza: Uku...
Iskustvo i zainteresovanost za hraniteljstvo
• Kada je riječ o pružanju pomodi djeci bez roditeljskog staranja, primjetna ...
Iskustvo i zainteresovanost za hraniteljstvo
• Podrška porodice navodi se kao najznačajniji faktor uticaja na odluku o hra...
47
Kanali komunikacije
6
Postojanje informacija o hraniteljstvu *
48
37%
24%
11%
10%
1%
5%
14%
38%
53%
24%
21%
18%
2%
3%
60%
23%Uopšte nijesu
dostu...
Izvori informisanja o hraniteljstvu *
49
25%
19%
9%
5%
5%
2%
1%
1%
47%
23%
20%
3%
2%
5%
1%
1%
40%Centar za socijalni
rad
I...
50
Efekti kampanje
7
Prepoznatljivost kampanje i pokretača
51
Da li ste prethodnih mjeseci primijetili neke kampanje
vezane za hraniteljstvo, b...
Prepoznatljivost kampanje i slogana-spontano
52
Unicef, Vlada Crne Gore i Delegacija Evropske unije
pokrenuli su kampanju ...
POZNATOST SLOGANA - PROMPTNO
53
76
47
24
53
Svako dijete treba porodicu Hraniteljstvo - podrška zdravom razvoju
djeteta
Ne...
TV kampanja
54
Da li ste na televiziji vidjeli spot (reklamu) kojim se
promoviše hraniteljstvo u Crnoj Gori? U tom TV spot...
16%
14%
13%
12%
10%
10%
9%
4%
4%
2%
1%
6%
17%Vidi se koliko je djeci potrebna porodica, dom, ljubav
Djete iz reklame ( dij...
60
40
Da Ne
Vidljivost kampanje - događaji
56
13
11
7
6
2
2
2
1
1
23
12
26Promocija hraniteljstva
Promocija dječijih prava...
61
28 22
15
39
72 78
85
Nisu čuli
Čuli su
POZNATOST DOGAĐAJA U KAMPANJI I UTISAK O NJIMA
57
Kakav Vam je opšti utisak o ov...
A koja od navedenih opcija se vama čini najboljom i najefikasnijom kako biste
saznali još više o hraniteljstvu u Crnoj Gor...
Generalno, koliko Vam je ova nedavna Unicefova kampanja “Svako dijete treba
porodicu” koja se odnosila na hraniteljstvo, p...
28%
48%
75%
16%
4%
2%
2%
5%
Veoma mi se dopala
Uglavnom mi se dopala
DOPALA
Niti mi se dopala, niti mi se
nije dopala
NIJE...
4%
29%
33%
14%
53%
10%
43%
Saznao/la sam dosta novih
stvari
Saznao/la sam ponešto
novo
DA
Niti sam saznao/la niti
nisam sa...
Koja je to jedna, najvažnija stvar koju ste saznali iz kampanje o hraniteljstvu?
62
10%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
4%
8%
1...
4%
13%
32%
30%
11%
11%
Veoma mnogo je uticala
Značajno je uticala
Donekle je uticala
Malo je uticala
Nije uopšte uticala
N...
24%
17%
5%
55%
Nije uticala uopšte jer se
sve što sam vidio u
kampanji podudara sa
mojim stavovima o
hraniteljstvu
Nije ut...
65
Vidljivost
87% građana Crne
Gore je vidjelo
makar jedan
segment Unicefove
kampanje o
hraniteljstvu.
66
Najzapaženiji
dio kampanje
Pojedinačno
gledano, najzapaženiji dio
kampanje je bio TV spot
koji je vidjelo 42% opšte
pop...
67
Utisak
Kampanja o hraniteljstvu je ostavila
pozitivan utisak na ¾ građana koji su
imali priliku da vide makar neki segm...
68
Uticaj
Tokom kampanje 1/3 od onih koji su vidjeli kampanju
je saznala nešto novo o hraniteljstvu, a sama
kampanja je ut...
Uticaj
69
43
36
17
7
15%
29%
65%
87%
36
17
7
43
Građani kod kojih je
kampanja dovela do
promjene stavova
Građani koji su s...
70
• Kampanju „Svako dijete treba porodicu“ je vidjelo 9
od 10 građana koji žive u centralnom i južnom dijelu
Crne Gore, d...
71
Zaključci
8
72
Značajno je smanjen udio građana koji smještaj djece u ustanove socijalne i dječije zaštite vide kao
dobro rješenje za ...
HVALA NA PAŽNJI!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istraûivanje o hraniteljstvu u Crnoj Gori (Februar 2014)

1,559 views

Published on

KAP survey on fostering in Montenegro (February 2014) - Istraûivanje o hraniteljstvu u Crnoj Gori (Februar 2014)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istraûivanje o hraniteljstvu u Crnoj Gori (Februar 2014)

 1. 1. © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. The Home of Researchers 2014
 2. 2. Sadržaj 2
 3. 3. 3 Metodologija 1
 4. 4. Metodologija • Ad hoc f2f anketa u kudi ispitanika • Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju građana Crne Gore starih 18+ godina • Veličina ciljne populacije: 474 655 • Veličina uzorka: 1031 (sa 130 uzoračkih tačaka) • Tip uzorka: stratifikovani troetapni uzorak verovatnode sa slededim etapama: ─ Jedinica prve etape - teritorija biračkog mesta – približna veličina oko of 200 HH (PPS sa verovatnodom proporcionalnom veličini) ─ Jedinica druge etape - domadinstva odabrana metodom slučajnog koraka počev od datih adresa (SRSWoR) ─ Jedinica trede etape – članovi domadinstva izabrani sa istom verovatnodo m(SRSWoR) – Kish tablice • Stratifikacija se vrši po: ─ Tipu naselja – urban/rural ─ 4 geo-ekonomska regiona • Post stratifikacija se vrši po: polu, starosti, tipu naselja i geo-ekonomskim regionima • Kontrola terenskog rada obuhvata 12% od ukupnog broja anketiranih u svim stratumima proporcionalno veličini uzorka, a logička kontrola i kontrola konzistencije se vrši u 100% slučajeva • Period prikupljanja podataka: od 1. do 5. februara 2014. • 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 05% je +/- 1.45% • 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 20% je +/- 2.67% • 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 50% je +/- 3.34% 4
 5. 5. Uzorak 5 48 52 22 17 19 27 15 21 60 19 28 47 25 64 36 Muškarci Žene 18-29 30-39 40-49 50-64 65+ Osnovnoiniže Srednje Višeivisoko Sjever Centar Jug Urban Ostalo Pol Godine Obrazovanje Region Tip
 6. 6. 6 Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja 2
 7. 7. 12% 10% 6% 4% 3% 3% 52% 2% 4% 5% 3% 7% 9% 60 % Centar za socijalni rad Država/ državne institucije Opština Sigurna kuda Porodici/ rodbini/ bliskim osobama NVO Vlada Crne Gore Pružanje podrške od strane države u slučaju rizika napuštanja djeteta 7 Da li smatrate da država dovoljno pomaže porodicu/pojedinca/majku koji su uslijed različitih problema/okolnosti u riziku da napuste dijete? Kome mislite da takva porodica/pojedinac/majka može da se obrati za pomod? Baza: Ukupna ciljna populacija. Da li smatrate da država dovoljno pomaže porodicu/pojedinca/majku koji su uslijed različitih problema/okolnosti u riziku da napuste dijete? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija. Kome mislite da takva porodica/pojedinac/majka može da se obrati za pomod? Otvoreno pitanje 17% 5% 73% 21% 6% 78% Ne Da Ne znam 2012 2014 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 8. 8. Razlozi odvajanja djeteta od porodice 8 48% 47% 25% 20% 1% 68% 47% 42% 25% 19% 58%Loša materijalna situacija i uslovi života porodice Nasilje u porodici Nemar i nespremnost roditelja da odgajaju djecu Bolest roditelja Nedovoljna podrška države i nadležnih institucija Drugo 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Zbog čega, po Vašem mišljenju, najčešde dolazi do odvajanja djeteta od porodice? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 9. 9. Navedeni načini svih oblika zaštite djece bez odgovarajudeg roditeljskog staranja od strane države 9 68% 35% 27% 2% 1% 63% 65% 46% 29% 2% 69%Smještanje u ustanove socijalne i dječije zaštite (domovi za djecu) Usvojenje Hraniteljstvo Starateljstvo Drugo Nijedan 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Molim Vas da mi navedete sve oblike zaštite, odnosno načine na koje država može da zbrine ili zaštiti, djecu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja koje znate? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 10. 10. Informisanost o hraniteljstvu 10 Baza: Ukupna ciljna populacija Sveukupno gledano, prema Vašem mišljenju, koliko ste informisani o hraniteljstvu - šta ono podrazumijeva, kakvi su zakonski propisi i procedure..? 26% 45% 71% 25% 4% 3% 1% 19% 36% 55% 38% 7% 6% 1% Ne znam ništa o hraniteljstvu Veoma malo znam o hraniteljstvu MALO ZNAM Znam ponešto o hraniteljstvu ZNAM MNOGO Znam mnogo o hraniteljstvu Znam veoma mnogo o hraniteljstvu 2012 2014 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 11. 11. Shvatanje hraniteljstva 11 20% 10% 8% 6% 5% 3% 2% 5% 24% 26% 20% 13% 19% 8% 4% 5% 3% 3% 8% 27% Briga, staranje o djetetu, pomod djetetu Privremena briga, staranje o djetetu, pomod djetetu Privremeni smještaj/ staranje o djetetu u sopstvenom domu Smještaj/ staranje o djetetu u sopstvenom domu Izdržavanje djeteta (obezbjedjivanje hrane, odjede i obude djetetu, snošenje troškova školovanja djeteta) Primanje mjesečne novčane nadoknade od države za brigu o djetetu Staranje o vaspitanju, obrazovanju i zdravstvenom stanju djeteta Isto/ slično kao i usvojenje Drugo Ne zna/Odbija 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Šta je, po Vašem mišljenju, hraniteljstvo? Otvoreno pitanje Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 12. 12. Shvatanje hraniteljstva - Da 12 57% 49% 42% 88% 79% 62% 46% 81% Hraniteljstvo je privremena briga o djetetu Hranitelj može biti potpuni stranac djetetu Biološki roditelji djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu imaju pravo i dužnost da sa njim/njom održavaju lične odnose Biološki roditelji djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu imaju pravo i dužnost da zajednički sa hraniteljima donose odluke važne za dijete 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija Sada du vam pročitati neke tvrdnje. Molim Vas da mi kažete da li su one, po Vašem mišljenju, tačne ili nisu. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 13. 13. Shvatanje hraniteljstva - Ne 13 33% 28% 9% 11% 36% 23% 6% 33% Hranitelj može biti potpuni stranac djetetu Biološki roditelji djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu imaju pravo i dužnost da zajednički sa hraniteljima donose odluke važne za dijete Biološki roditelji djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu imaju pravo i dužnost da sa njim/njom održavaju lične odnose Hraniteljstvo je privremena briga o djetetu 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija Sada du vam pročitati neke tvrdnje. Molim Vas da mi kažete da li su one, po Vašem mišljenju, tačne ili nisu. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 14. 14. Shvatanje hraniteljstva - obaveze hranitelja prema djetetu 14 73% 66% 64% 64% 21% 22% 3% 87% 83% 55% 32% 15% 3% 91% Prihvatanje djeteta u sopstveni dom (dijete živi zajedno sa ukudanima) Staranje o vaspitanju, obrazovanju i zdravstvenom stanju djeteta Izdržavanje djeteta (obezbjeđivanje hrane, odjede i obude djetetu, snošenje troškova školovanja djeteta) Primanje mjesečne novčane nadoknade od države za brigu o djetetu Zasnivanje srodničkog odnosa između hranitelja i djeteta Upravljanje i raspolaganje imovinom djeteta Ne znam 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija Prema Vašem mišljenju, šta sve od navedenog podrazumijeva hraniteljstvo, odnosno šta su sve obaveze hranitelja prema djetetu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 15. 15. Razlike između hraniteljstva i usvojenja 15 6% 5% 2% 2% 1% 1% 4% 28% 27% 5% 4% 6% 4% 2% 4% 9% 15% 2% 5% 15% 10% 43% 50%Hraniteljstvo je privremeno/ usvojenje je stalno Usvojenjem se stvara roditeljski/ srodnički odnos, dijete ima sva zakonska prava Za hraniteljstvo se dobija nadoknada od države/ za usvojenje ne Usvajanje je ozbiljnije/ odgovornije/ potpunije odgajanje djece Hraniteljstvo je staranje/ obezbjedjuje materijalne potrebe Hraniteljstvo uključuje i djecu koja imaju roditelje, usvojenje ne Vrijeme trajanja brige o djetetu Usvajanje je iz ljubavi, želje, a hraniteljstvo iz materijalnog interesa Usvojitelj može da upravlja i raspolaže imovinom djeteta Drugo Nema razlike/ vrlo je slično Ne zna/Odbija Bez odgovora 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Prema Vašem mišljenju, koje se najznačajnije razlike između hraniteljstva i usvojenja kao dva oblika zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja? Otvoreno pitanje Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 16. 16. 78% 6% 15% 79% 6% 16% Ne Da Ne znam 2012 2014 Proces hraniteljstva i usvojenja 16 Baza: Ukupna ciljna populacija. Šta mislite, koja institucija je nadležna za vođenje procesa hraniteljstva i usvojenja? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Da li sva djeca bez roditeljskog staranja, bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo ili karakteristiku (pol, godine, nacionalnost, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje), mogu biti usvojena ili smještena u hraniteljsku porodicu? Koja institucija je nadležna za vođenje procesa hraniteljstva? * 7% 1% 1% 4% 5% 0% 2% 3% 2% 1% 86% 90% Centar za socijalni rad Opština Dom zdravlja Neka druga institucija Ne znam Država/ Vlada/ nadležno ministarstvo Ustanove/ domovi za decu 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija. Šta mislite, da li sva djeca bez roditeljskog staranja, bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo ili karakteristiku (pol, godine, nacionalnost, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje), mogu biti usvojena ili smještena u hraniteljsku porodicu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 17. 17. 12% 8% 3% 3% 80% 13% 2% 4% 1% 74%Najbliži srodnici (bake, djede, tetke, ujaci i sl) Porodica koja nije srodnik a koja bi usvojila dijete Neka od državnih ustanova socijalne i dječije zaštite Porodica koja nije srodnik a koja bi bila hranitelj Ne znam 2012 2014 Ko bi najbolje preuzeo brigu o detetu ukoliko roditelji ne mogu da vode računa o njemu? 17 Baza: Ukupna ciljna populacija Ukoliko roditelji ne mogu da vode računa o djetetu (preminuli su ili iz drugih razloga nijesu u mogudnosti) , prema Vašem mišljenju, ko bi najbolje vodio računa o djetetu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 18. 18. Smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu 18 Baza: Ukupna ciljna populacija. Da li smatrate da dijete koje odrasta u ustanovi ima jednake šanse za rast i razvoj kao dijete koje odrasta u porodici? Da li smatrate da je smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu adekvatan oblik zaštite? Da li smatrate da dijete koje odrasta u ustanovi ima jednake šanse za rast i razvoj kao dijete koje odrasta u porodici? Baza: Ukupna ciljna populacija. Da li smatrate da je smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu adekvatan oblik zastite? 58% 5% 44% 53% 4% 37% Ne Da Ne znam 2012 2014 37% 5% 35% 3% 58% 62% Ne Da Ne znam 2012 2014 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 19. 19. Smještaj djeteta bez roditeljskog staranja u ustanovu nasuprot smještaju u hraniteljsku porodicu 19 Ne znam 4% Da bude smješteno u hraniteljsku porodicu 83% Da bude smješteno u ustanovu / dom za nezbrinutu djecu 13% Baza: Ukupna ciljna populacija Šta je, po vašem mišljenju, bolje za djete bez roditeljskog staranja - da bude smješteno u ustanovu/dom za nezbrinutu djecu ili da bude smješteno u hraniteljsku porodicu?
 20. 20. Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja • Vedina građana Crne Gore i dalje izražava stav da država ne pomaže dovoljno porodicama ili pojedincima koji se nalaze u takvim životnim situacijama kada je rizik od napuštanjaa djeteta povedan. Centar za socijalni rad najčešde se percipira kao institucija kojoj se takva porodica, odnosno pojedinac može obratiti za pomod. Šta više, uloga Centra za socijalni rad je još izraženija u poređenju sa prošlim talasom istraživanja (60% naspram 52%). Kao najčešdi razlozi odvajanja djeteta od porodice i dalje se navode loša finansijska situacija porodice (68%), prisustvo nasilja u porodicama (47%) i nespremnost roditelja da odgajaju djecu (42%). • U poređenju sa periodom prije kampanje u vezi sa hraniteljstvom, manje stanovnika navodi smještanje djece u ustanove socijalne zaštite (63% naspram 69%), a značajno je vedi procenat onih koji spominju hraniteljstvo kao oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja (46% nasuprot 35%). • Informisanost građana Crne Gore u vezi sa hraniteljstvom je veda, kako oni sami to navode. Dok je prošle godine 71% njih tvrdilo da malo zna o hraniteljstvu, sada je taj procenat pao na 55%. U skladu sa tim, značajno više njih ističe da zna ponešto o hraniteljstvu (38% naspram 25%), ili da zna mnogo o hraniteljstvu (7% nasuprot 4%). 20
 21. 21. Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja • Nije došlo do značajanih promjena u shvatanju hraniteljstva – ono se i dalje uglavnom percipira kao briga, odnosno staranje o djetetu. Značajna promjena ipak jeste u tome što značajno manji procenat građana nije u stanju da specifikuje šta predstavlja hraniteljstvo po njihovom mišljenju (dok je u prethodnom talasu istraživanja to bilo 24% građana, sada je tek 8%). • Primjetna je veda upudenost stanovnika u pojedinosti u vezi sa hraniteljstvom – značajno više njih zna da je hraniteljstvo privremena briga o djetetu (sa 81% na 88%), kao i da hranitelj može biti potpuni stranac djetetu (sa 57% na 79%). U skladu sa tim, vedi procenat građana upoznat je i sa pravima i dužnostima bioloških roditelja čija djeca su smještena u hraniteljsku porodicu, odnosno sa tim da biološki roditelji imaju pravo i dužnost da sa djetetom održavaju lične odnose (sa 49% na 62%). • Ključna distinktivna karakteristika hraniteljstva u odnosu na usvojenje je privremeni karakter, što navodi 50%, u poređenju sa 43% građana u prošlom talasu istraživanja. Procenat neupudenih je značajno niži (15% u poređenju sa 28% u prošlom talasu istraživanja). 21
 22. 22. Upoznatost sa oblicima zaštite djece bez roditeljskog staranja • Kao i prije godinu dana, više od tri četvrtine građana (79%) ispravno navodi da sva djeca bez roditeljskog staranja mogu biti usvojena ili smještena u hraniteljsku porodicu, bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo, a značajno više građana (90% naspram 86%), Centar za socijalni rad ispravno percipira kao nadležnu instituciju za vođenje procesa hraniteljstva. • Najviše građana slaže se da je najbolje da brigu o djetetu preuzmu njegovi najbliži srodnici (80%). Ipak, udio onih koji smještaj djece u ustanove socijalne i dječije zaštite vide kao dobro rješenje za djecu bez roditeljskog staranja je u padu (sa 8% na 2%). U saglasnosti sa prethodnim nalazom je i podatak da je više onih građana koji se ne slažu sa tim da je smještaj djece bez roditeljskog staranja u ustanove adekvatan oblik zaštite (u prethodnom talasu istraživanja 37% se nije slagalo sa ovom idejom, dok sada ovaj procenat iznosi 44%). Oko dvije tredine građana (62%) dijeli mišljenje da dijete koje odrasta u ustanovi nema jednake šanse za rast i razvoj kao dijete koje odrasta u porodici. • Ukoliko se uporedi adekvatnost smještaja djeteta u ustanovu sa smještajem u hraniteljsku porodicu, velika vedina građana uviđa prednosti hraniteljstva (83%). 22
 23. 23. 23 Hraniteljstvo u Crnoj Gori 3
 24. 24. Prepreke za bavljenje hraniteljstvom 24 36% 36% 28% 18% 18% 17% 11% 11% 10% 9% 85% 35% 35% 9% 15% 21% 13% 11% 12% 11% 77% 27% Loša finansijska situacija Nedovoljna podrška društva i države Nedostatak stambenog prostora Neinformisanost Komplikovane i dugotrajne procedure Način na koji šira okolina gleda na usvojenu djecu Nepostojanje potrebe za hraniteljstvom djeteta zbog toga što imaju biološku djecu Problemi u vaspitanju i ponašanju kao posljedica naslijeđa Bojazan kako de se dijete uklopiti u novoj sredini Strah od naslijeđenih bolesti djeteta Kasnije odvajanje od djeteta i neizvjesnost do kada de hraniteljstvo da traje 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Prema Vašem mišljenju, koje su tri najznačajnije prepreke zbog kojih ne postoji vedi broj porodica u Crnoj Gori koje se bave hraniteljstvom? Spoljašnji faktori Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 25. 25. Napori države u cilju podsticanja hraniteljstva * 25 Baza: Ukupna ciljna populacija. Sveukupno gledano, kako biste ocijenili napore koje država čini u cilju podsticanja hraniteljstva? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo 56% 4% 6% 22% 9% 6% 34% 63% Država ne čini ništa u cilju podsticanja hraniteljstva Država čini malo, ali nedovoljno u cilju podsticanja hraniteljstva Država čini veliki napor u cilju podsticanja hraniteljstva Ne znam 2012 2014 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 26. 26. Podsticanje hraniteljstva od strane države * 26 17% 10% 6% 6% 4% 3% 3% 2% 3% 3% 25% 39% 19% 9% 11% 6% 5% 5% 2% 5% 2% 3% 7% 30% Finansijska pomod Više informisanja/ edukacija, podizanje svjesti/ medijska kampanja Veda, adekvatna pomod/ angažovanje države/ sve vrste pomodi Povedanje mjesečne nadoknade Beneficije/ subvencije/ nagrade Adekvatni uslovi za život/ stambeno pitanje Podsticaj/ podrška/ uključivanje svih faktora Pojednostavljenje/ ubrzanje procedura Materijalna pomod ( hrana, odjeda, udžbenici...) Drugo Ništa Ne zna/Odbija 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija. Da li bi država na neki drugi način trebalo da podstiče ili nagrađuje i hraniteljstvo? Ako da, na koji način? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Otvoreno pitanje Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 27. 27. Pružanje podrške hraniteljima od strane društva 27 Ne znam 6%Društvo nema obavezu da pomaže hraniteljima 24% Naše društvo tim osobama - hraniteljima ne pomaže koliko oni zaslužuju 70% Baza: Ukupna ciljna populacija Ljudi imaju različita mišljenja o osobama koje su primile neko dijete na porodični smještaj (htaniteljstvo). Dok jedni smatraju da naše društvo tim osobama - hraniteljima ne pomaže koliko oni zaslužuju, drugi smatraju da je to njihov lični čin i da društvo nema nikakvu obavezu niti razlog da im pomogne. Koje od ta dva mišljenja je bliže Vašem?
 28. 28. Hraniteljstvo u Crnoj Gori • Za vedinu građana (85%) - loša finansijska situacija predstavlja ključnu prepreku za bavljenje hraniteljstvom. Osim loše finansijske situacije, kao percipirane prepreke, u značajnom procentu se javljaju i: nedostatak stambenog prostora, neinformisanost, nedovoljna podrška društva i države, kao i nepostojanje potrebe za hraniteljstvom djeteta zbog toga što imaju biološku djecu. • Značajno manji broj navodi nedovoljnu podršku društva i države kao prepreku za bavljenje hraniteljstvom (27% naspram 36% u prošlom talasu istraživanja). U skladu sa ovim, primjetno je značajno smanjenje broja građana koji tvrde da država ne čini ništa u cilju podsticanja hraniteljstva (sa 34% na 22%). • U odnosu na prethodni talas, ove godine je procenat građana koji ne znaju na koji način bi država trebalo da podstiče ili nagrađuje hraniteljstvo 3,5 puta manji. Istovremeno, procenat onih koji finansijsku i materijalnu pomod prepoznaju kao podsticaj hraniteljima značajno je porastao. • Osim toga, u javnom mnjenju preovladava stav da naše društvo hraniteljima ne pomaže koliko oni zaslužuju. 28
 29. 29. 29 Stavovi o hraniteljstvu 4
 30. 30. 30 86% 88% 72% 64% 59% 49% 38% 93% 92% 91% 79% 74% 67% 52% 36% 85% Čak i ako su djeca napuštena od svojih roditelja doživjela teške traume i imale jako teško detinjstvo, brižna i stabilna hraniteljska porodica može pomodi djetetu da se razvije u zdravu i sposobnu osobu Iako su geni važni, ipak je mnogo važnije ko i na koji način vaspitava dijete Djeca na hraniteljstvu su kao i sva druga djeca koja rastu u podsticajnim uslovima: pametna, lijepa, radoznala, talentovana, uspješna, voljena... Djeca koja su napuštena od strane bioloških roditelja imaju zbog toga traume i probleme koji de ih pratiti cijeloga života Ni najbolja hraniteljska porodica ne može u potpunosti zamijeniti biološku porodicu Idealno hraniteljstvo je ono koje rezultira povratkom djeteta u svoju biološku porodicu Dijete koje se nalazi u hraniteljskoj porodici se ne može voljeti jednako kao svoje dijete Djeca iz hraniteljskih porodica obično imaju problema sa ponašanjem 2012 2014 Stavovi o hraniteljstvu* - slažem se (3+4) Baza: Ukupna ciljna populacija Molim Vas da ocijenite u kojoj mjeri se slažete sa svakom od sljededih tvrdnji ocjenom od 1 do 4, gde 1 znači da se uopšte se ne slažete, dok 4 znači da se u potpunosti slažete sa njom.. *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 31. 31. 31 45% 35% 30% 25% 7% 12% 11% 58% 43% 24% 22% 20% 6% 4% 4% 55%Djeca iz hraniteljskih porodica obično imaju problema sa ponašanjem Dijete koje se nalazi u hraniteljskoj porodici se ne može voljeti jednako kao svoje dijete Ni najbolja hraniteljska porodica ne može u potpunosti zamijeniti biološku porodicu Idealno hraniteljstvo je ono koje rezultira povratkom djeteta u svoju biološku porodicu Djeca koja su napuštena od strane bioloških roditelja imaju zbog toga traume i probleme koji de ih pratiti cijeloga života Djeca na hraniteljstvu su kao i sva druga djeca koja rastu u podsticajnim uslovima: pametna, lijepa, radoznala, talentovana, uspješna, voljena.. Iako su geni važni, ipak je mnogo važnije ko i na koji način vaspitava dijete Čak i ako su djeca napuštena od svojih roditelja doživjela teške traume i imale jako teško detinjstvo, brižna i stabilna hraniteljska porodica mogu pomodi djetetu da se razvije u zdravu i sposobnu osobu 2012 2014 Stavovi o hraniteljstvu* – ne slažem se (1+2) Baza: Ukupna ciljna populacija Molim Vas da ocijenite u kojoj mjeri se slažete sa svakom od sljededih tvrdnji ocjenom od 1 do 4, gde 1 znači da se uopšte se ne slažete, dok 4 znači da se u potpunosti slažete sa njom.. *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 32. 32. Stavovi o hraniteljstvu • Generalno gledano, među građanima Crne Gore prisutni su pozitivniji stavovi o hraniteljstvu u poređenju sa prošlogodišnjim talasom istraživanja. Tako, značajno vedi procenat uviđa važnost vaspitanja djeteta, iako ne osporava važnost gena (sa 86% na 92%). Takođe, znatno više stanovnika tvrdi da hraniteljska porodica može pomodi djetetu da se razvije u zdravu osobu, čak i ukoliko su u svom detinjstvu doživjela teške traume (sa 85% na 93%). • Ipak, i pored značajnih pozitivnih promjena, djeluje da su neki stavovi duboko ukorjenjeni, poput toga da se djeca koju su roditelji napustili ne mogu osloboditi trauma (79%), da se biološka porodica nikako ne može zamijeniti, čak ni hraniteljskom porodicom (74%), kao i da idealno hraniteljstvo rezultira povratkom djeteta u svoju biološku porodicu (67%). 32
 33. 33. 33 Iskustvo i zainteresovanost za hraniteljstvo 5
 34. 34. Pružanje pomodi djeci bez roditeljskog staranja 34 37% 25% 32% 48% 34% 20% Finansijski, u novcu U hrani, odjedi, sredstvima za higijenu Kroz razgovor, podršku 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste nekada bili u situaciji da pomognete, posredno ili neposredno, djetetu bez roditeljskog staranja (opcije: finansijski, u hrani/odjedi, razgovor...)? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 35. 35. Trenutna zainteresovanost za hraniteljstvo 35 Baza: Ukupna ciljna populacija Koliko ste vi lično uovom trenutku zainteresovani da budete hranitelj nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja? 65% 26% 91% 4% 4% 3% 1% 1% 60% 26% 86% 7% 7% 6% 1% 1% Uopšte nijesam zainteresovan Uglavnom nijesam zainteresovan NIJESAM ZAINTERESOVAN/A I jesam i nijesam zainteresovan ZAINTERESOVAN/A SAM Donekle sam zainteresovan Veoma sam zainteresovan Ved sam hranitelj/bio sam hranitelj 2012 2014 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 36. 36. Zainteresovanost za hraniteljstvo u bududnosti 36 Baza: Oni koji trenutno nisu zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (92% od ciljne populacije) Koliko biste Vi u BUDUĆNOSTI bili zainteresovani da budete hranitelj nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja ? 61% 26% 88% 9% 3% 3% 0% 1% 67% 27% 94% 2% 3% 2% 1% 1% Uopšte nijesam zainteresovan Uglavnom nijesam zainteresovan NIJESAM ZAINTERESOVAN/A I jesam i nijesam zainteresovan ZAINTERESOVAN/A SAM Donekle sam zainteresovan Veoma sam zainteresovan Ne znam Bliža bududnost Dalja bududnost
 37. 37. Motivi za hraniteljstvo 37 21% 6% 3% 12% 55% 25% 5% 2% 4% 3% 3% 6% 65% Želja da se pomogne/ humanost Ljubav prema djeci/ pružanje doma, topline, srede djetetu Zbog želje za djecom/ obostrano zadovoljstvo, ljubav, pažnja Ukoliko bi imali finansijske/ stambene uslove Ako ne mogu da dobijem svoju decu Iz sažaljenja Ništa ( loša finansijska situacija, imam svoju decu...) Ne zna/Odbija 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (23% od ciljne populacije) Šta Vas najviše motiviše da budete hranitelj? Otvoreno pitanje Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 38. 38. Prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika – prihvatljivo je 38 61% 55% 53% 47% 35% 32% 24% 21% 20% 18% 18% 68% 74% 64% 69% 58% 47% 40% 30% 17% 20% 22% 18% 63% Djetetu čiji su roditelji nepoznati Djetetu žrtvi nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Djetetu koje je živjelo u domu za nezbrinutu djecu Djetetu maloljetnih roditelja Djetetu koje je strani državljanin Djetetu čiji roditelji nisu u mogudnosti da vode računa o njemu usljed izvršenja Djetetu čiji roditelji su zavisnici od narkotika ili alkohola Romskom djetetu Djetetu sa problemima u ponašanju Djetetu sa smetnjama u razvoju (vid, sluh, govor, fizičke smetnje) Djetetu sa hroničnim oboljenjem Djetetu sa intelektualnim smetnjama u razvoju 2012 2014 Otvoreno pitanje Baza: Oni koji su zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (23% od ciljne populacije) Kada biste odlučili da budete hranitelj, da li procjenjujete da biste mogli prihvatiti da se brinete o.......? Molim Vas da koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte nije vjerovatno, a 5 vrlo vjerovatno Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 39. 39. Prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika – nije prihvatljivo 39 50% 49% 47% 45% 35% 32% 26% 21% 20% 19% 16% 53% 39% 56% 43% 54% 33% 24% 18% 12% 15% 10% 13% 53%Djetetu sa intelektualnim smetnjama u razvoju Romskom djetetu Djetetu sa problemima u ponašanju Djetetu sa hroničnim oboljenjem Djetetu sa smetnjama u razvoju (vid, sluh, govor, fizičke smetnje) Djetetu čiji roditelji su zavisnici od narkotika ili alkohola Djetetu čiji roditelji nisu u mogudnosti da vode računa o njemu usljed izvršenja Djetetu koje je strani državljanin Djetetu čiji su roditelji nepoznati Djetetu maloljetnih roditelja Djetetu koje je živjelo u domu za nezbrinutu djecu Djetetu žrtvi nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja 2012 2014 Baza: Oni koji su zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (23% od ciljne populacije) Kada biste odlučili da budete hranitelj, da li procjenjujete da biste mogli prihvatiti da se brinete o.......? Molim Vas da koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte nije vjerovatno, a 5 vrlo vjerovatno Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 40. 40. Različiti uticaji na odluku o hraniteljstvu – uticala bi 40 56% 51% 45% 36% 23% 79% 60% 51% 27% 43% 12% 68% Podrška porodice Podrška centra za socijalni rad Istorija bolesti bioloških roditelja djeteta Trajanje procesa uspostavljanja hraniteljstva Visina materijalne nadoknade Stavovi sredine 2012 2014 Baza: Oni koji su zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (23% od ciljne populacije) Ukoliko biste odlučili da postanete hranitelj, u kojoj mjeri bi svaka od sljededih stavki uticala na Vašu odluku? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 41. 41. Različiti uticaji na odluku o hraniteljstvu – ne bi uticala 41 24% 27% 30% 40% 63% 8% 21% 30% 45% 34% 62% 19% Podrška porodice Podrška centra za socijalni rad Istorija bolesti bioloških roditelja djeteta Trajanje procesa uspostavljanja hraniteljstva Visina materijalne nadoknade Stavovi sredine 2012 2014 Baza: Oni koji su zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (23% od ciljne populacije) Ukoliko biste odlučili da postanete hranitelj, u kojoj mjeri bi svaka od sljededih stavki uticala na Vašu odluku? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 42. 42. Glavni razlozi zbog kojih građani ne bi primili dijete na hraniteljstvo 42 15% 13% 8% 7% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 19% 42% 15% 18% 7% 5% 6% 2% 9% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 37%Uslovi za život ( finansijski, stambeni, nezaposlenost...) Imam svoju djecu Starost/ zdravstveno stanje Nemaju potrebu/ ne žele/ ne razmišljaju o tome Prevelika odgovornost/ nespremnost za takve obaveze Previše drugih obaveza/ nedostatak vremena Želim da dobijem svoju, biološku djecu Porodična situacija ( porodične obaveze/ velika porodica/ Premlad/a sam Strah od adaptacije djeteta/ bolesno, problematično dijete Drugo Ništa/ nema razloga Ne zna/Odbija Zbog djetetovih roditelja (nasljedne bolesti, narkomanija, beda, nacionalnost..) 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Oni koji nisu zainteresovani da budu hranitelji nekom djetetu bez roditelja ili bez odgovarajudeg roditeljskog staranja (92% od ciljne populacije) Koju su glavni razlozi zbog kojih ne biste primili jedno dijete na hraniteljstvo? Otvoreno pitanje Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 43. 43. 20% 57% 77% 15% 12% 3% 8% Veoma pozitivno Uglavnom pozitivno POZITIVNO NEGATIVNO Uglavnom negativno Veoma negativno Ne znam 2014 Reakcije okoline na hraniteljstvo 43 Baza: Ukupna ciljna populacija. Kako bi reagovala Vaša okolina ako bi neka osoba iz okruženja prihvatila dijete na hraniteljstvo?
 44. 44. 14% 74% 26% 86% Ne Da 2012 2014 Poznavanje nekoga ko je primio dijete na porodični smještaj (hraniteljstvo) * 44 Baza: Ukupna ciljna populacija. A da li poznajete nekoga ko je primio dijete na porodični smještaj (hraniteljstvo)? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 45. 45. Iskustvo i zainteresovanost za hraniteljstvo • Kada je riječ o pružanju pomodi djeci bez roditeljskog staranja, primjetna je veda angažovanost građana kako kada je u pitanju finansijska pomod (sa 20% na 32%) ili pomod u hrani i odjedi (sa 37% na 48%), tako i kada je u pitanju pružanje podrške putem razgovora (sa 25% na 34%), kako građani navode. • U skladu sa povedanom informisanošdu građana jeste i povedanje njihove zainteresovanosti za hraniteljstvo: tako, manje je onih koji navode da nijesu zainteresovani da budu hranitelji, dok je više onih koji iskazuju zainteresovanost. • Želja da se pomogne (55%), kao i ljubav prema djeci (25%) najčešde motivišu zainteresovane građane da budu hranitelji. • Građani Crne Gore pokazuju vedu prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika – tako je značajno vedem broju građana prihvatljivo da budu hranitelji djeci koja pripadaju različitim ranjivim grupama. Međutim, prihvatljivost staranja o djeci određenih karakteristika, poput djece sa problemima u ponašanju, smetnjama u razvoju i intelektualnim smetanjama, kao i hroničnim oboljenjem ostala je na niskom nivou, bez značajnih promjena. 45
 46. 46. Iskustvo i zainteresovanost za hraniteljstvo • Podrška porodice navodi se kao najznačajniji faktor uticaja na odluku o hraniteljstvu i njen značaj percipira još vedi broj građana u poređenju sa prošlogodišnjim istraživanjem (79% naspram 68%). Pored porodice, značajan uticaj na odluku o hraniteljstvu ima i Centar za socijalni rad (60%), ali i istorija bolesti bioloških roditelja djeteta (51%). • Važno je spomenuti da opada broj stanovnika kojima trajanje samog procesa uspostavljanja hraniteljstva (prošle godine 45%, sada tek 27%), kao i stavovi sredine predstavljaju bitne faktore uticaja (sa 23% na 12%). Kada su u pitanju građani zainteresovani za hraniteljstvo u bududnosti, značajno je više onih koji kažu da trajanje procesa hraniteljstva ne bi uticalo na njihovu odluku o hraniteljstvu, u poređenju sa opštom populacijom. • Najvedi broj građana ne bi primio dijete na hraniteljstvo zbog svoje loše finansijske situacije (42%). Takođe, razlozi koji sprečavaju ljude da prime dijete na hraniteljski smeštaj su starost, odnosno njihovo zdravstveno stanje (18%), kao i činjenica da imaju svoju djecu (15%). • Značajno više građana tvrdi da poznaje nekoga ko je primio dijete na porodični smeštaj (26% u poređenju sa 14% u prošlogodišnjem istraživanju). Kod građana koji su zainteresovani za hraniteljstvo, bilo u ovom trenutku ili u bududnosti, registrovan je značajno vedi procenat onih koji kažu da poznaju neku osobu koja je primila dijete na hraniteljski smještaj. • Ipak, ovaj nalaz treba razmotriti pažljivo, s obzirom na to da on može biti rezultat medijske kampanje, odnosno toga da građani ne razdvajaju svoje privatno od medijskog okruženja. 46
 47. 47. 47 Kanali komunikacije 6
 48. 48. Postojanje informacija o hraniteljstvu * 48 37% 24% 11% 10% 1% 5% 14% 38% 53% 24% 21% 18% 2% 3% 60% 23%Uopšte nijesu dostupne Uglavnom nijesu dostupne NIJESU DOSTUPNE Niti su dostupne niti nedostupne DOSTUPNE SU Uglavnom su dostupne U potpunosti su dostupne Ne znam 2012 2014 Baza: Ukupna ciljna populacija. U kojoj mjeri smatrate da su informacije vezane za hraniteljstvo dostupne građanima? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 49. 49. Izvori informisanja o hraniteljstvu * 49 25% 19% 9% 5% 5% 2% 1% 1% 47% 23% 20% 3% 2% 5% 1% 1% 40%Centar za socijalni rad Internet TV Prijatelji, poznanici, porodica Časopisi, magazini, stručne publikacije Novine Radio Drugo Ne zna/Odbija 2012 2014 Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Ukoliko bi Vama bilo potrebno Više informacija o ovoj temi, gdje biste te informacije potražili? *2012 pitanje se odnosilo i na usvojenje i na hraniteljstvo Statistički značajna razlika na nivou 0.05 u odnosu na prethodni talas
 50. 50. 50 Efekti kampanje 7
 51. 51. Prepoznatljivost kampanje i pokretača 51 Da li ste prethodnih mjeseci primijetili neke kampanje vezane za hraniteljstvo, bilo na televiziji, radiju, novinama, kroz promociju javnih ličnosti ili intervjue? Baza: Oni koji su primjetili kampanje vezane za hraniteljstvo (51% od ukupne populacije). Da li se sjedate ko je pokretač/ ko su pokretači inicijatori ove kampanje? Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste prethodnih mjeseci primijetili neke kampanje vezane za hraniteljstvo, bilo na televiziji, radiju, novinama, kroz promociju javnih ličnosti ili intervjue? 49 51 Da Ne 24 8 4 2 3 32 9 58UNICEF Vlada Crne Gore EU NVO Centar za socijalni rad Poznate ličnosti ( Sergej Ćetkovid, Rambo Amadeus...) Drugo Ne sjedam se Da li se sjedate ko je pokretač/ ko su pokretači inicijatori ove kampanje? SPONTANO
 52. 52. Prepoznatljivost kampanje i slogana-spontano 52 Unicef, Vlada Crne Gore i Delegacija Evropske unije pokrenuli su kampanju vezanu za hraniteljstvo. Da li ste primijetili ovu Unicefovu kampanju? Baza: Oni koji su primjetili Unicefovu kampanju (55% od ciljne populacije) Da li možete da se prisjetite slogana iz ove kampanje? Baza: Ukupna ciljna populacija Unicef, Vlada Crne Gore i Delegacija Evropske unije pokrenuli su kampanju vezanu za hraniteljstvo. Da li ste primietili ovu Unicefovu kampanju? Da li možete da se prisjetite slogana iz ove kampanje? SPONTANO 45 55 Da Ne 4 2 2 1 62 2 27Svako dijete treba porodicu Svako dijete treba da ima dom Slogan o djeci kojoj treba pomod Slogan o hraniteljstvu/ nezbrinutoj djeci Govorimo o mogudnostima Drugo Ne zna
 53. 53. POZNATOST SLOGANA - PROMPTNO 53 76 47 24 53 Svako dijete treba porodicu Hraniteljstvo - podrška zdravom razvoju djeteta Ne Da
 54. 54. TV kampanja 54 Da li ste na televiziji vidjeli spot (reklamu) kojim se promoviše hraniteljstvo u Crnoj Gori? U tom TV spotu djeca su u posjeti muzeju, a jedan dječak, po zatvaranju muzeja, ostaje da spava sa lutkama koje simbolizuju mamu i tatu. Baza: Oni koji su vidjeli spot (reklamu) kojim se promoviše hraniteljstvo u Crnoj Gori (42% od ciljne populacije) Kakav Vam je opšti utisak o ovoj reklami? Ocenite na skali od 1 do 5, gde 1 znači da vam je utisak veoma loš, a 5 da vam je utisak veoma dobar Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste na televiziji vidjeli spot (reklamu) kojim se promoviše hraniteljstvo u Crnoj Gori? U tom TV spotu djeca su u posjeti muzeju, a jedan dječak, po zatvaranju muzeja, ostaje da spava sa lutkama koje simbolizuju mamu i tatu. 58 42 Da Ne 3 14 82 38 44 1 3 1Veoma loš Uglavnom loš LOŠ Niti dobar niti loš DOBAR Uglavnom dobar Veoma dobar Ne znam Kakav Vam je opšti utisak o ovoj reklami? Ocjenite na skali od 1 do 5, gde 1 znači da vam je utisak veoma loš, a 5 da vam je utisak veoma dobar
 55. 55. 16% 14% 13% 12% 10% 10% 9% 4% 4% 2% 1% 6% 17%Vidi se koliko je djeci potrebna porodica, dom, ljubav Djete iz reklame ( dijete sa lutkama/ dijete koje traži roditelj Podstiče na razmišljanje/ budi svijest kod ljudi/ informiše Tužno/ dirljivo/ potresno Osjedajno, pokrede emocije Dobro osmišljena reklama Ideja/ poruka reklame Podstiče na pomod, brigu o djeci/ humanost Realno/ istinito/ uvjerljivo Podstiče na prihvatanje djece/ hraniteljstvo/ usvajanje Drugo Ništa Ne zna / Bez odgovora UTISAK O TV SPOTU 55 Baza: Oni na koje je reklama ostavila dobar utisak (35% od ciljne populacije) Zašto tako mislite? Šta je najviše uticalo na to da ova reklama ostavi dobar utisak na vas?
 56. 56. 60 40 Da Ne Vidljivost kampanje - događaji 56 13 11 7 6 2 2 2 1 1 23 12 26Promocija hraniteljstva Promocija dječijih prava Kampanja UNICEF-a Pomod djeci/ briga o djeci/ zaštita djece Pomod nezbrinutoj djeci/ djeci bez roditelja Usvajanje djece Humanitarne akcije/ pomod/ donacije Posjeta domu u Bijeloj Promocija/ kampanja Zaštita ljudskih prava Drugo Ne zna Da li znate da je engleski glumac, Nikolas Lindharst, poznat po ulozi Rodnija iz serije Mudke, nedavno boravio u Crnoj Gori? Da li mi možete redi šta je bio razlog njegove posjete? Baza: Ukupna ciljna populacija Da li znate da je engleski glumac, Nikolas Lindharst, poznat po ulozi Rodnija iz serije Mudke, nedavno boravio u Crnoj Gori? Baza: Oni koji znaju da je engleski glumac nedavno boravio u Crnoj Gori (40% od ukupne populacije. Višestruki, spontani, odgovori) Da li mi možete redi šta je bio razlog njegove posjete?
 57. 57. 61 28 22 15 39 72 78 85 Nisu čuli Čuli su POZNATOST DOGAĐAJA U KAMPANJI I UTISAK O NJIMA 57 Kakav Vam je opšti utisak o ovom događaju..? Baza: Ukupna ciljna populacija Baza: Oni koji su čuli za ovaj događaj Promocija hraniteljstva u Podgorici, u kojoj je učestvovao Sergej Detkovid Promocije hraniteljstva u Tivtu i Kotoru, u kojima je učestvovao Rambo Amadeus Promocija hraniteljstva u Nikšidu, u kojoj je učestvovala Nina Žižid Otvorene dane centara za socijalni rad posvedene hraniteljstvu? 19 77 96 29 63 92 32 62 94 62 25 87 4 = uglavnom dobar  5 = veoma dobar Dobar
 58. 58. A koja od navedenih opcija se vama čini najboljom i najefikasnijom kako biste saznali još više o hraniteljstvu u Crnoj Gori, bez obzira na to da li u ovom trenuku želite da postanete hranitelj ili ne? 58 21% 9% 4% 3% 6% 57% Osoba lično kontaktira centre za socijalni rad, telefonom ili odlaskom u centar Osoba dolazi na otvoreni dan centra za socijalni rad posveden hraniteljstvu gdje saznaje više o tome i ima mogudnost da, zajedno sa ostalim prisutnim građanima, pita sve što je zanima i nakon toga prilazi socijalnim Osoba popunjava lične podatke na internet stranici i centar za socijalni rad je na osnovu toga kasnije kontaktira Osoba ostavlja lične podatke u letku, a na osnovu kojeg je kasnije kontaktira centar za socijalni rad Ne odgovara mi nijedna opcija Ne znam Baza: Ukupna ciljna populacija
 59. 59. Generalno, koliko Vam je ova nedavna Unicefova kampanja “Svako dijete treba porodicu” koja se odnosila na hraniteljstvo, privukla pažnju? 59 Baza: Oni koji su vidjeli makar neki segment kampanje, 87% ukupne populacije 15% 28% 29% 18% 5% 4% Izuzetno mi je privukla pažnju Uglavnom mi je privukla pažnju Donekle mi je privukla pažnju Malo mi je privukla pažnju Uopšte mi nije privukla pažnju Ne znam
 60. 60. 28% 48% 75% 16% 4% 2% 2% 5% Veoma mi se dopala Uglavnom mi se dopala DOPALA Niti mi se dopala, niti mi se nije dopala NIJE DOPALA Uglavnom mi se nije dopala Uopšte mi se nije dopala Ne znam Koliko Vam se generalno dopala ova kampanja? 60 Baza: Oni koji su vidjeli makar neki segment kampanje, 87% ukupne populacije
 61. 61. 4% 29% 33% 14% 53% 10% 43% Saznao/la sam dosta novih stvari Saznao/la sam ponešto novo DA Niti sam saznao/la niti nisam saznao/la nešto novo NE Uglavnom nisam saznao/la ništa novo Ništa novo nisam saznao/la Da li ste tokom kampanje saznali nešto novo, o čemu ranije niste razmišljali ili što niste znali, kada je u pitanju hraniteljstvo? 61 Baza: Oni koji su vidjeli makar neki segment kampanje, 87% ukupne populacije
 62. 62. Koja je to jedna, najvažnija stvar koju ste saznali iz kampanje o hraniteljstvu? 62 10% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 4% 8% 10% 14%Podsticanje humanosti/ veda pomod, briga o djeci/ način pomodi Budjenje svijesti društva/ pokrenuta je kampanja/ radi se na tom problemu Država se trudi da pomogne/ razvija hraniteljstvo/ daje nadoknadu hraniteljima Šta je hraniteljstvo/ kako funkcioniše/ važnost hraniteljstva Koliko je bitno da djeca imaju porodicu, normalan život Svakom djetetu treba porodica, dom O uslovima hraniteljstva/ ko može da bude hranitelj/ prava hranitelja O broju napuštene dece/ dece bez roditelja Razlika izmedju usvojenja i hraniteljstva Da postoje hraniteljske porodice/ da postoje ljudi spremni na to Hraniteljstvo je privremeno Drugo Ništa posebno/ ništa što ved nisu znali Ne zna Baza: Oni koji su rekli da su saznali nešto novo iz kampanje o hraniteljstvu (50% od ukupne populacije) Otvoreno pitanje
 63. 63. 4% 13% 32% 30% 11% 11% Veoma mnogo je uticala Značajno je uticala Donekle je uticala Malo je uticala Nije uopšte uticala Ne znam Generalno, koliko mislite da je ova Unicefova kampanja uticala na ljude iz vaše okoline da ozbiljno razmisle o mogudnosti da jednog dana postanu hranitelji? 63Baza: Oni koji su vidjeli makar neki segment kampanje, 87% ukupne populacije
 64. 64. 24% 17% 5% 55% Nije uticala uopšte jer se sve što sam vidio u kampanji podudara sa mojim stavovima o hraniteljstvu Nije uticala, moji stavovi se donekle razlikuju ali ne mislim da treba da ih mijenjam Uticala je da promjenim neke svoje stavove Ne zna/odbija Da li je ova kampanja uticala da promijenite neke vaše stavove prema hraniteljstvu? 64Baza: Oni koji su vidjeli makar neki segment kampanje, 87% ukupne populacije
 65. 65. 65 Vidljivost 87% građana Crne Gore je vidjelo makar jedan segment Unicefove kampanje o hraniteljstvu.
 66. 66. 66 Najzapaženiji dio kampanje Pojedinačno gledano, najzapaženiji dio kampanje je bio TV spot koji je vidjelo 42% opšte populacije. Opšti utisak o ovom spotu je pozitivan za 82% od svih onih koji su vidjeli taj spot a negativan za samo 3%. Osim toga, makar jedan bilbord korišden u ovoj kampanji je vidjelo 74% građana Crne Gore.
 67. 67. 67 Utisak Kampanja o hraniteljstvu je ostavila pozitivan utisak na ¾ građana koji su imali priliku da vide makar neki segment kampanje, a samo 4% onih koji su primjetili kampanju kaže da im se nije dopala”
 68. 68. 68 Uticaj Tokom kampanje 1/3 od onih koji su vidjeli kampanju je saznala nešto novo o hraniteljstvu, a sama kampanja je uticala na promjenu stavova kod 1/6 od onih koji su zapazili makar jedan segment kampanje.
 69. 69. Uticaj 69 43 36 17 7 15% 29% 65% 87% 36 17 7 43 Građani kod kojih je kampanja dovela do promjene stavova Građani koji su saznali nešto novo tokom kampanje Građani kojima se dopala kampanja Građani koji su vidjeli kampanju Procenti u odnosu na one koji su zapazili makar jedan segment kampanje o hraniteljstvu17% 33% 75%
 70. 70. 70 • Kampanju „Svako dijete treba porodicu“ je vidjelo 9 od 10 građana koji žive u centralnom i južnom dijelu Crne Gore, dok je na sjeveru registrovana nešto manja vidljivost – 8 od 10 • Kampanju su u nešto vedoj mjeri primjetile žene u odnosu na muškarce (uz to, bolje ocjenjuju i samu kampanju), obrazovaniji dio populacije u odnosu na one koji imaju najviše završenu osnovnu školu, a najmanja vidljivost je registrovana kod onih koji su stari 65 i više godina • Kampanja je, češde od prosjeka, uticala na promjenu stavova u kategoriji mlađih osoba (18-29 godina), kao i kod onih koji žive na jugu zemlje.
 71. 71. 71 Zaključci 8
 72. 72. 72 Značajno je smanjen udio građana koji smještaj djece u ustanove socijalne i dječije zaštite vide kao dobro rješenje za djecu bez roditeljskog staranja, a pri tom se smještaj u hraniteljsku porodicu u ogromnoj vedini percipira kao adekvatniji oblik zaštite. U odnosu na prethodni talas istraživanja, registrovan je značajno vedi nivo samoprocjenjene informisanosti, ali i objektivni indikatori pokazuju da je znanje o hraniteljstvu značajno poraslo, pa se i hraniteljstvo u značajno vedoj mjeri prepoznaje kao oblik zaštite djece bez odgovarajudeg roditeljskog staranja. Takođe, sami stavovi o hraniteljstvu su značajno pozitivniji u odnosu na period prije početka kampanje „Svako dijete treba porodicu“ OPŠTI ZAKLJUČCI: 1 2 Iako i dalje vedina građana smatra da država ne radi dovoljno na podsticanju hraniteljstva, primjetan je pomak u percepciji napora države u cilju podsticanja hraniteljstva. 3 Građani Crne Gore pokazuju vedu prihvatljivost brige o djeci bez roditeljskog staranja različitih karakteristika – pa je tako (makar na deklarativnom nivou) značajno vedem broju građana prihvatljivo da budu hranitelji djeci koja pripadaju različitim ranjivim grupama. 4 Kod građana koji su zainteresovani za hraniteljstvo, bilo u ovom trenutku ili u bududnosti, registrovan je značajno vedi procenat onih koji kažu da poznaju neku osobu koja je primila dijete na hraniteljski smještaj. 5
 73. 73. HVALA NA PAŽNJI!

×