Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protected on Paper -tutkimus: Mirella Huttunen

117 views

Published on

Esitys pidetty tutkimuksen julkistustilaisuudessa 20.3.2018.

UNICEFin pohjoismainen tutkimus: Suomessa vakavia puutteita turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumisessa

Uutinen: https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2018/unicefin-pohjoismainen-tutkimus-suomessa-vakavia-puutteita-turvapaikanhakijalasten-oikeuksien/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Protected on Paper -tutkimus: Mirella Huttunen

 1. 1. Protected on Paper? Turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutuminen Pohjoismaissa Mirella Huttunen Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö, Suomen UNICEF 20.3. 2018 ©Lehtikuva/JussiNukari #ChildrenUprooted #turvapaikanhakijat #lapsenoikeudet
 2. 2. Protected on paper? Tutkimusraportin taustaa
 3. 3. Tutkimusraportti ”Protected on Paper?” • Näkökulma: Turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien toteutuminen kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 2015 tähän hetkeen • Tavoite: konkreettiset parannusehdotukset turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteuttamiseksi. • Turvapaikanhakijalapsella tarkoitetaan tutkimuksessa niin yksintulleita kuin perheidensäkin kanssa tulleita lapsia. Tutkimuksessa ei haastateltu turvapaikanhakijalapsia.
 4. 4. Tutkimusraportti ”Protected on Paper?” • Tutkimuksen on toteuttanut UNICEFin tutkimuskeskus Office of Research – Innocenti • Tutkimuksen kaksi vaihetta: lainsäädännön tarkastelu ja asiantuntijoiden haastattelut • Tutkimus ei aseta maita paremmuusjärjestykseen. Tutkimus antaa kaikille Pohjoismaille yhteiset suositukset sekä maakohtaiset suositukset. • Tutkimus nostaa esiin lainsäädäntöön, rakenteisiin ja käytäntöihin liittyvien ongelmien lisäksi hyviä käytäntöjä kustakin maasta. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. turvapaikka-asioiden koordinaatiota, turvapaikkaprosessia, koulutusta, terveyttä ja suojelua lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta.
 5. 5. Pohjoismaat turvapaikkanäkökulmasta • Pohjoismailla on pitkä historia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta • Pohjoismaita pidetään “mallimaina” pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtelussa Yksintulleet turvapaikanhakijalapset Euroopassa Vuosi 2008 2010 2012 2014 2015 Ruotsi 1510 2395 3580 7050 35250 Norja 1045 220 495 780 5050 Suomi 705 330 165 195 3014 Tanska 300 410 355 820 2125 Koko EU (28 maata) 11700 10260 12545 230175 88265
 6. 6. Pohjoismaat turvapaikkanäkökulmasta Mitä tapahtui Pohjoismaissa vuonna 2015? - Islannissa yksintulleita alaikäisiä ”unohdettiin” vastaanottokeskuksiin, Ruotsissa tehtiin huolimattomasti ikätestejä, jotka osoittautuivat virheellisiksi ja Suomessa yleistyi käytäntö myöntää vain lyhyitä oleskelulupia hieman alle 18-vuotiaille. Tämä käytäntö on tulkittu keinoksi karkottaa heidät Suomesta heti, kun he täysi-ikäistyvät. → Yksikään Pohjoismaa ei ole onnistunut varmistamaan turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumista. Pohjoismailla on kuitenkin kaikki edellytykset onnistua tässä tehtävässä.
 7. 7. Miksi turvapaikanhakija- lapsen oikeudet eivät toteudu? 7
 8. 8. 1. Suomessa tärkeysjärjestys on väärä: Kansainvälistä suojelua hakeva lapsi nähdään ensisijaisesti turvapaikanhakijana. Turvapaikanhakijalapsi on kuitenkin ensisijaisesti lapsi. Taustasyyt
 9. 9. 2. Suomessa ei ymmärretä, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ylittää kansallisen lainsäädännön. Taustasyyt
 10. 10. 3. Suomessa yksintulleiden turvapaikanhakijalasten asioista vastaa väärä viranomainen. Taustasyyt
 11. 11. 4. Vuoden 2015 poikkeuksellisessa tilanteessa käyttöön otetut turvapaikkakäytäntöjen lisäkiristykset ovat jääneet pysyviksi. Taustasyyt
 12. 12. ©UNICEF/AshleyGilbertson Mitä akuutteja ongelmia?
 13. 13. Akuutit ongelmat 1. Lapsen edun harkinta on puutteellista SUOSITUS: Suomen tulee luoda selkeät laatukriteerit sille, kuinka lapsen etu harkitaan läpi koko turvapaikkaprosessin. Lapsen etu on arvioitava yksilöllisesti aina, kun päätökset koskevat lasta, myös huoltajien kanssa tullutta lasta.
 14. 14. Akuutit ongelmat 2. Turvapaikanhakijalapsi ei saa riittävää oikeusapua SUOSITUS: Jokaisen turvapaikkaa hakevan lapsen on saatava käyttää pakolaisjuridiikkaan perehtynyttä, asiantuntevaa oikeusapua koko turvapaikkaprosessin ajan. Oikeusapua antavaa tahoa ei voi rajoittaa
 15. 15. Akuutit ongelmat 3. Turvapaikanhakijalapsia otetaan Suomessa säilöön eli heidät suljetaan vankilaa muistuttavaan laitokseen SUOSITUS: Suomen on muutettava heti lasten säilöönottoa koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä.
 16. 16. Akuutit ongelmat 4. Turvapaikkaprosessin aikana kadonneet lapset 5. Iän arviointiin liittyvät ongelmat 6. Edustajajärjestelmään liittyvät ongelmat 7. Yhdenvertaisiin koulutus- ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät ongelmat
 17. 17. Akuutit ongelmat 8. Mielenterveyspalveluihin liittyvät ongelmat 9. Lapsikauppa 10. Rajaviranomaisten, poliisin ja tulkkien osaaminen 11. Käsittelyajat 12. Lasten kuuleminen
 18. 18. Hyviä käytäntöjä Suomesta Pelastakaa lapsen -järjestön lapsiystävälliset tilat vastaanottokeskuksissa ovat turvanneet lapsen oikeuden leikkiin ja vapaa-aikaan. Samaan aikaan tilat ovat antaneet vanhemmille mahdollisuuden viettää aikaa ja leikkiä lastensa kanssa ja lisänneet yhteisöllisyyttä vastaanottokeskuksissa. SUOSITUS: Lapsiystävällisiä tiloja, tai vastaavaa laadukasta lapsille suunnattua toimintaa, tulisi olla kaikissa vastaanottokeskuksissa, joissa on lapsia.
 19. 19. Hyviä käytäntöjä Suomesta Jokaiselle yksintulleelle turvapaikanhakijalapselle tehdään asiakassuunnitelma ja yksityiskohtaisempi hoito- ja kasvatussuunnitelma, joiden tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia. Suunnitelmat tehdään yhdessä lapsen kanssa. SUOSITUS: Myös perheidensä kanssa tulleiden turvapaikanhakijalasten hyvinvointia tulee edistää suunnitelmallisesti.
 20. 20. Jatko Tutkittua tietoa turvapaikanhakijalasten omista kokemuksista ja näkemyksistä turvapaikkaprosessiin liittyen on vähän. Suomen UNICEF tekee vuoden 2018 aikana pienimuotoisen tutkimuksen, jonka tavoitteena on saada kuuluviin turvapaikanhakijalasten ääni.
 21. 21. Tahtotila – onko sitä? Lapsen oikeuksia puolustavan valtion onnistuminen mitataan siinä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Loppujen lopuksi kyse on poliittisesta tahtotilasta: haluaako Suomi toteuttaa jokaisen lapsen oikeudet? 21
 22. 22. ©UNICEF/AshleyGilbertson Kiitos 22

×