Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lapsen arvostava kohtaaminen UNICEF-vapaaehtoisena - Inka hetemäki

93 views

Published on

Esitys pidetty Suomen UNICEFin vapaaehtoisten syyspäivillä 2019.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lapsen arvostava kohtaaminen UNICEF-vapaaehtoisena - Inka hetemäki

 1. 1. © UNICEF/UN074420/Knowles-Coursin Lapsen arvostava kohtaaminen UNICEFin työntekijänä ja vapaaehtoisena 29. syyskuuta 2019 1
 2. 2. Teemme töitä edistääksemme lapsen oikeuksien toteutumista – mutta kuinka ne ohjaavat kaikkea omaa toimintaamme? Lapsen oikeudet tulee toteutua arjessa, myös meidän unicefilaisten arkityössä ja vapaaehtoistoiminnassa.
 3. 3.  UNICEF: Child safeguarding policies  Suomen UNICEF: Lapsen turvaamisperiaatteet ja toimintaohjeistus 3
 4. 4. Lapsen oikeuksien sopimuksen kolme p:tä • Provision (osuus yhteiskunnan voimavaroista) • Protection (suojelu) • Participation (osallisuus) 4
 5. 5. Protection (suojelu) • Lapsen oikeuksien sopimus, §19: “kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaanlukien seksuaalinen hyväksikäyttö” • yksityisyyden suoja 5
 6. 6. Participation (osallisuus) 6
 7. 7. Suomen UNICEFin eettiset periaatteet • Oikeudenmukaisuutta • Luotettavuutta • Rohkeutta Edistävät arvojamme
 8. 8. Suomen UNICEFin eettiset periaatteet • “lasten oikeuksien edelläkävijä suomalaisessa yhteiskunnassa” • “työskentelemme kaikki yhdessä tämän tavoitteen toteuttamiseksi varainhankinnan, viestinnän ja vaikuttamisen keinoin” • “tiedostamme, että myös omalla toiminnallamme voi olla negatiivisia vaikutuksia lapsiin” • “tunnistamme mahdolliset riskitilanteet” • “arvioimme lapsen oikeuksien kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun ja toimimme sen mukaisesti” • “edellytämme sopimusyhteistyökumppaneiltamme lapsen oikeuksien kunnioittamista” Lapsen oikeudet ohjaavat kaikkea toimintaamme
 9. 9. Suomen UNICEFissa tehty/kehitettävänä  Lasten turvaamisperiaatteet ja toimintaohjeistus  Eettisten periaatteiden allekirjoittaminen niistä kouluttamisen lisäksi  Lakisääteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tukee osaltaan tätä  Rekrytointiprosessiin integrointi  Rikostaustan tarkistaminen lain sallimissa rajoissa  Huomioitu tarkemmin riskinhallinnassa  Hallituksen jäsenet allekirjoittavat sitoumuksen  Huomioitu kenttämatkaohjeistuksessa ja matkaajien koulutuksessa  Eettiset ohjeet lapsista raportointiin jo olemassa, sisäiset että ulkoiset  Yhteistyösopimus kumppaneiden kanssa uusittavana  Toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun, syrjinnän ja väärinkäytöstilanteisiin  Vapaaehtoisten sitouttaminen 9
 10. 10. Lasten turvaaminen vapaaehtoistoiminnassa - liikkeellelähtö tänään © UNICEF/201710
 11. 11. Ryhmäturinoita 1. Vapaaehtoisen ohjeistaminen, kouluttaminen, sitoutuminen ja valvonta lapsen turvaamiseksi 2. Lasten kuvien käyttö mainonnassa, mitä eettisiä haasteista vapaaehtoinen kohtaa 3. Lasten osallistuminen ryhmän tapahtumaan – minkälaista osallisuutta yleensä, voisiko sitä edistää enemmän lapsilähtöiseksi, lasta vahvemmin voimaannuttavaksi 11
 12. 12. Eettinen raportointi lapsista 12
 13. 13. Eettinen raportointi lapsista 13
 14. 14. Lapsen osallisuus 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16 Inkan vetämä työryhmä pidettiin työtilassa nimeltä Tändsticka/Tulitikku. Inka laski leikkiä kertoessaan ja mainostaessaan työryhmäänsä, että työryhmä tulee varmasti olemaan onnistunut, kun työtilalla on nimi, joka liittyy hänen, kuulemma maailman kauneimpaan Anna ja Toivo -nukkeen. Nukke on Pieni tulitikkutyttö, jonka hartiahuivin solkenakin on tulitikku. Nukke on ostettu Espoon ryhmältä.

×