Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation of the sustainable training concept (06.12.2016)

КОНЦЕПЦІЯ організації і проведення НАЗК антикорупційних навчань (тренінгів) для уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentation of the sustainable training concept (06.12.2016)

  1. 1. КОНЦЕПЦІЯ організації і проведення НАЗК антикорупційних навчань (тренінгів) для уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції 2016
  2. 2. НАЗК • ТРЕНЕРИ НАЗК ПРОВОДЯТЬ НАВЧАННЯ З УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ; • НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ. Уповноваже ні підрозділи (особи) • УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ПРОВОДЯТЬ НАВЧАННЯ З СЛУЖБОВЦЯМИ (ПОСАДОВЦЯМИ) ДЕРЖ.ОРГАНІВ, МІСЦ. САМОВРЯДУВАННЯ; • ОТРИМУЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІД НАЗК. Службові особи державних органів та посадові особи місцевого самоврядування • СЛУЖБОВЦІ (ПОСАДОВЦІ) ОТРИМУЮТЬ НОВІ ЗНАННЯ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІД УПОВНОВАЖЕННІИХОСІБ; • СЛУЖБОВЦІ (ПОСАДОВЦІ) НАПРАВЛЯЮТЬ ЗАПИТИ ДО НАЗК. Структура проведення навчально- методичної та роз'яснювальної роботи
  3. 3. Направлення матеріалів до уповноважених підрозділів Розміщення на офіційному веб- сайті НАЗК Розміщення на офіційній сторінці FACEBOOK Алгоритм поширення навчально- методичних та роз'яснювальних матеріалів НАЗК навчальний курс «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції», додаткові матеріали  дослідження, рішення, методичні рекомендації, роз’яснення  новини, оголошення, повідомлення, додаткові матеріали
  4. 4. Активність НАЗК у І півріччі 2017 року по цьому напряму роботи ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НАВЧАНЬ для уповноважених підрозділів Міністерств АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТI проведених заходів ОНОВЛЕННЯ тренінгової навчальної програми
  5. 5. Активність НАЗК у ІІ півріччі 2017 року по цьому напряму роботи ПРОВЕДЕННЯ КУЩОВИХ ТРЕНІНГІВ у 5 регіонах України за оновленим курсом РОБОЧА ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ уповноважених підрозділів з НАЗК та обговорення результатів проведених навчань ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ щодо підвищення ефективності навчань. Підготовка плану на 2018 р.
  6. 6. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! веб-сайт НАЗК: www.nazk.gov.ua сторінка НАЗК у Facebook: www.facebook.com/NAZKgov/

×