Zaman açığı ve yoksulluk

1,162 views

Published on

Zaman açığı ve yoksulluk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zaman açığı ve yoksulluk

 1. 1. ZAMAN AÇIĞI VE YOKSULLUK SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. 2. SUNUM İÇERİĞİ  YOKSULLUK ÖLÇÜM ARAÇLARI (TÜRKİYE)  YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARI (TÜRKİYE)  TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞA İLİŞKİN KULLANILAN HEDEFLEME MEKANİZMALARI  ZAMAN AÇIĞI VE YOKSULLUK  SONUÇ VE ÖNERİLER 2
 3. 3. YOKSULLUK ÖLÇÜM ARAÇLARI (TÜRKİYE) Gelire Dayalı Yöntemler (Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması) Türkiye’de Kullanılan Yoksulluk Ölçüm Araçları Gelire Dayalı Göreli Yoksulluk Gini Katsayısı, P80/P20 Gıda, Gıda ve Gıda dışı yoksulluk Harcamaya Dayalı Yöntemler (Hanehalkı Bütçe Araştırması) Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk SGP’e göre kişi başı günlük 2,15 ve 4,3 doların altında yaşayan nüfus
 4. 4. YOKSULLUK ÖLÇÜM ARAÇLARI (TÜRKİYE) 35.00 30.30 30.00 25.00 23.75 20.89 20.00 16.36 13.33 15.00 8.41 10.00 5.00 3.04 2.39 2.49 1.55 1.41 0.52 6.83 0.47 4.35 3.66 2.79 2.27 0.22 0.21 0.14 0.06 Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 54.9 50.0 48.3 46.2 44.4 48.4 46.9 46.7 47.6 46.4 46.7 46.6 20.8 20.9 21.9 22.6 19.0 21.9 21.5 21.9 21.5 21.9 21.7 21.7 12.6 8.6 4.9 9.8 5.3 10.3 6.0 10.7 6.0 11.1 6.1 9.9 5.1 10.6 5.8 10.4 5.8 10.3 5.6 10.6 5.8 10.6 5.8 10.6 5.9 1994 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En yoksul yüzde 20 Dördüncü yüzde 20 İkinci yüzde 20 En zengin yüzde 20 Üçüncü yüzde 20 Gini katsayısı
 5. 5. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARI (TÜRKİYE) Düzenli Sosyal Yardımlar Sosyal Yardımlar Yoksullukla Mücadelede Kullanılan Sosyal Politika Araçları Süreli Sosyal Yardımlar Proje Destekleri İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sosyal Hizmet
 6. 6. SOSYAL YARDIMLAR (TÜRKİYE) AİLE YARDIMLARI EĞİTİM YARDIMLARI Gıda Yardımları Eğitim Materyali Yardımları Barınma Yardımları Sosyal Konut Projesi Yakacak Yardımları Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yapılan Yardımlar Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Şartlı Eğitim Yardımları Öğle Yemeği Yardımı SAĞLIK YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik) (ŞSY) Yaşlılık Aylığı-2022 Yurt Yapımı PROJE DESTEKLERİ Gelir Getirici Proje Destekleri Aşevleri Engelli Aylığı-2022 Engelli İhtiyaç Yardımları Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler)-2022 Ücretsiz Ders Kitabı Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI Tüp Bebek Projesi Afet (Acil Durum) Yardımları GSS Gelir tespiti ve Prim Desteği Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler-2022 Evde Bakım Yardımı İstihdam Eğitimi Projeleri Sosyal Hizmet Projeleri
 7. 7. SOSYAL YARDIMLAR (TÜRKİYE) Sosyal Yardımların GSYİH içindeki Oranı 1,35% 0,30% 2002 2013
 8. 8. SOSYAL YARDIMLARDA HEDEFLEME MEKANİZMASI YOKSUL HANELER NASIL BELİRLENİR? Hedefleme Mekanizmaları Doğrulanmamış İmkanlar Testi Doğrulanmış İmkanlar Testi Bireysel ve/veya Hanehalkı Değerlendirmesi Temsili İmkanlar Testi Toplum tabanlı Hedefleme Demografik Hedefleme Grup Hedeflemesi Coğrafi Hedefleme Özdeğerlendirme
 9. 9. SOSYAL YARDIMLARDA HEDEFLEME MEKANİZMASI
 10. 10. SOSYAL YARDIMLARDA HEDEFLEME MEKANİZMASI (TÜRKİYE) 2009 Muhtaçlık sorgulamalarında Merkezi veri tabanı sorgulamaları ile idari kayıtlar kullanılmaya başladı  Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) geliştirildi.  Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi başlatıldı.  Puanlama Formülü Projesi başlatıldı. 2012 Yoksul hanelerin belirlenmesinde idari kayıtların yanı sıra objektif kriterler geliştirildi 2014 Yoksul hanelerin belirlenmesinde puanlama formüllerin kullanılması planlanmaktadır.  2011 yılı Ekim ayı itibarıyla sosyal yardım başvurularında Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Veri Tabanı kullanılmaya başlanmıştır.  2012 yılı sonu itibarıyla Puanlama Formülü Projesi tamamlanmış; yardım alacak hanelerin belirlenmesinde puanlama formülleri oluşturulmuştur. TEMSİLİ İMKANLAR TESTİ hazırlıklar tamamlan mıştır.
 11. 11. BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ
 12. 12. PUANLAMA FORMÜLÜ PROJESİ VE TEMSİLİ İMKANLAR TESTİ Objektif kriterlere göre belirlenen, Bölgelerarası farklılıkları gözeten Kır-kent ayrımını içeren, Somut olarak ölçülebilir, Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen,
 13. 13. PUANLAMA FORMÜLÜ PROJESİ VE TEMSİLİ İMKANLAR TESTİ Türkiye geneli kır-kent ayrımını temel alan tüketim bazlı modellemelerde 100’ün, gelir bazlı modellerde ise 65’in üzerinde, Düzey-1 kır-kent ve gelir bazlı modellerde 150’nin, tüketim bazlı modellerde 70’in üzerinde farklı değişken kullanılmıştır. Cinsiyet Eğitim Durumu Gelir Harcama Servet Refah Durumu Varlııklar (Taşınır/T aşınmaz) Konut Kolaylıkl arı Sahipliği İşgücü durumu Meslek
 14. 14. ZAMAN KULLANIMI VE YOKSULLUK ZAMAN KULLANIMI Ekonomik Faktörler: ücret, gelir, işgücü, pi yasalar Ekonomik Olmayan Faktörler: toplumsal normlar, kültür, işgüc ünün cinsiyetler arasındaki dağılımı Piyasa İşleri Formal iş Formal Olmayan İş ZAMAN YOKSULLUĞU Üretim Aşırı İş Yükleme Piyasaya Yönelik Olmayan işler Gönüllülük Bakım Ev işi Çok Çeşitli İşlerle Başa Çıkma İstek ve Haklardan Fedakarlık Yaşam Kalitesinde Düşüş
 15. 15. ZAMAN AÇIĞI VE YOKSULLUK Piyasa temelli olmayan işlerin ağır yükü ve düşük üretkenliği (zaman ve emek yoğunluğu) nedeniyle hane halkının daha piyasa temelli parasal karşılığı olan faaliyetlerde çalışmada zaman kıtlığı, ZAMAN YOKSULLUĞU Hem piyasa temelli olan hem de olmayan işlerde çalışan kişilerin piyasada ekonomik karşılık doğuracak, yapabilirliklerini arttıracak eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetlerini tercih etmeleri önündeki engel, Formal ve informal işlerde yoğun zaman geçirilmesi nedeniyle dinlenme ve kişisel gelişime zaman bulanamaması, hayat kalitesinin düşmesi, stres, uzun vadede sağlık sorunları GELİR VE HARCAMA YOKSULLUĞU
 16. 16. SONUÇ VE ÖNERİLER Eğer birim zamanda elde edilen geliri incelersek; • Zaman sabitken kişilerin gelirlerinin artması, • Kişilerin gelir elde edebilecekleri zamanın artmasıyla daha çok gelir elde etmesi, İle zaman yoksulluğu ile mücadele edilebilir. SONUÇ VE ÖNERİ DÜZENLİ YARDIMLAR VE ASGARİ GELİR DESTEĞİ • Düzenli nakdi yardımlarla gelir ve harcama yoksulluğu ile etkin mücadele edilerek zaman yoksulluğu ile etkileşimin azaltılması.
 17. 17. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… Pınar YAVUZKANAT Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı AR-GE ve Tanıtım Dai. Bşk. Tel: 0312 705 80 14 E-posta: pinar.esen@aile.gov.tr

×