Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ConseqüèNcies I Perspectives Davant La Crisi

1,415 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

ConseqüèNcies I Perspectives Davant La Crisi

 1. 1. CONSEQÜÈNCIES I PERSPECTIVES DAVANT LA CRISI. Miren Etxezarreta Josep Manel Busqueta.
 2. 2. Només una crisi? CRISI ALIMENTÀRIA CRISI IMMOBILIÀRIA CRISI PETROLERA CRISI FINANCERA CRISI ECONÒMICA CRISI ECOLÒGICA
 3. 3. EL CAPITALISME DEL SEGLE XXI <ul><li>Un objectiu principal: Benefici pel capital privat. </li></ul><ul><li>Objectiu instrumental: creixement i expansió. </li></ul><ul><li>Internacionalització del capital: Globalització </li></ul><ul><li>Agents econòmics principals: Grans corporacions </li></ul><ul><li>Hegemonia del capital financer </li></ul><ul><li>Debilitat dels treballadors i la població civil </li></ul><ul><li>Política econòmica neoliberal </li></ul>
 4. 4. LA POLÍTICA ECONÒMICA NEOLIBERAL Hegemonia absoluta del mercat <ul><li>Subordinació i reestructuració del sector públic </li></ul><ul><li>Economia del degoteig </li></ul>Competitivitat mundial i model exportador Valors conservadors: autoritarisme, individualisme... Quatre eixos fonamentals: Liberalització Privatització Desregulació Flexibilització M. Laboral
 5. 5. LA CRISI ECONÒMICA Dues línies principals: LA CRISI FINANCERA ELS ELEMENTS REALS
 6. 6. LA CRISI FINANCERA Com impacta sobre la economia real?: Principalment mitjançant la congelació del crèdit. <ul><li>Les economies modernes funciones a base del CRÈDIT </li></ul><ul><li>Les empreses treballen a CRÈDIT. </li></ul><ul><li>Els bancs es donen CRÈDIT entre ells i amb el Banc Central </li></ul><ul><li>Gran part del consum es fa a CRÈDIT </li></ul>
 7. 7. ...Si els bancs no deixen CRÈDIT (crèdits inexistents o molt cars) <ul><li>Desapareix el CRÈDIT INTERBANCARI. Dificultats d’acció pels bancs. </li></ul><ul><li>Desapareix el crèdit a les empreses productives i de serveis que són les que generen ocupació productiva. </li></ul><ul><li>Desapareix el crèdit als consumidors que són els que compren a les empreses. </li></ul>Es bloqueja el procés de reproducció del capital CRISI ECONÒMICA
 8. 8. Elements reals Element important ( del que es parla poc): Contenció salarial i deteriorament del mercat de treball. <ul><li>Escàs increment salarial (per sota de la productivitat en els darrers 30 anys. </li></ul><ul><li>Consum sostingut via crèdit. Via limitada per incrementar el consum. L’endeutament no pot créixer indefinidament. </li></ul>Disminució de la demanda: Petroli (inestabilitat) Alça del preu dels aliments Fre de l’endeutament Deteriorament salarial RESULTAT....
 9. 9. SOBREPRODUCCIÓ Hipòtesi forta: La crisi s’hagués produït encara que no hi hagués hagut crisi financera. La crisi financera ens amaga els problemes estructurals del capitalisme actual i els empitjora.
 10. 10. Conseqüències de la crisi: per a la economia <ul><li>Caiguda d’empreses financeres: caiguda d ela borsa. Pèrdues (comptables) dels actius financers. Inestabilitat financera. </li></ul><ul><li>Impossibilitat d’operar (sobretot les PYME): suspensió de pagaments i fallides empresarials. </li></ul><ul><li>Fre de l’activitat econòmica. Disminució de la Demanda. Recessió </li></ul><ul><li>Concentració d’empreses i de capitals. Menys capitals però més potents. </li></ul><ul><li>Sobreinversió en l’àmbit immobiliari. Disminueix la possibilitat d’invertir en altres sectors més rentables. </li></ul>Quins seran els nous àmbits d’inversió? Canviarà l’hegemonia a nivell mundial?
 11. 11. Conseqüències de la crisi per a les classes populars <ul><li>Atur i recessió salarial: Situació dels immigrants i de les dones. </li></ul><ul><li>Més Flexibilitat laboral i precarietat (jornada de 65 hores?) </li></ul><ul><li>Problema de valor dels estalvis. Problema amb les pensions privades. </li></ul><ul><li>Increment de la desigualtat i la pobresa. </li></ul><ul><li>No hi ha recursos per l’Estat del Benestar: deteriorament dels serveix socials. </li></ul><ul><li>Increment del conflicte social. Repressió. Deteriorament d eles llibertats i dels drets. </li></ul><ul><li>INCERTESA, ANGOIXA, DETERIORAMENT PSICOLÒGIC </li></ul>
 12. 12. Consideració especial crisi immobiliària. <ul><li>No s’ha resolt el problema de l’habitatge. </li></ul><ul><li>Absorció dels ingressos per les hipoteques. (127% de la renda bruta disponible anual) </li></ul><ul><li>Dificultats per viure una sola persona. </li></ul><ul><li>Dificultats per reivindicar a la feina. </li></ul><ul><li>dificultats per independitzar-se. </li></ul><ul><li>Necessitat de triar el lloc de residència en funció del preu de l’habitatge. </li></ul><ul><li>Mobbing. Generalització de l’especulació </li></ul><ul><li>Persones que no poden pagar-se cap habitatge. </li></ul><ul><li>Model Urbà </li></ul>... De intensificació constructora. ... De vida allunada de l’espai relacional (treball, amics, famílies. ...Necessitat del transport privat.
 13. 13. Una avaluació de les mesures de “rescat” del sector financer. <ul><li>L’Estat torna a mostrar el seu caràcter de classe. Subordinat al capital. En temps de crisi els neoliberals reclamen l’intervenció pública </li></ul><ul><li>Hi ha diner (o es pot aconseguir diner). El deute públic com a mecanisme de redistribució inversa de la renda. </li></ul><ul><li>S’accepta l’intervenció pública per salvar el capital, però les demés mesures de política econòmica (sobretot les laborals, salarials i fiscals) són neoliberalisme dur. </li></ul>
 14. 14. Quin tipus d’intervenció s’hagués hagut de plantejar: <ul><li>Nacionalització de la banca i substitució de la banca privada. </li></ul><ul><li>L’Estat com a proveïdor del crèdit. Sense intermediaris </li></ul><ul><li>Garantir els dipòsits modestos i els crèdits productius. </li></ul><ul><li>Deixar enfonsar totalment el capital dels bancs. Pèrdua total del capital pels accionistes. </li></ul><ul><li>Confiscació de la riquesa dels grans responsables. </li></ul><ul><li>Generar directament ocupació pública. </li></ul><ul><li>Estimular l’economia... Amb un important dèficit fiscal. </li></ul>
 15. 15. AQUESTA ÉS UNA CRISI COM TOTES LES ALTRES? COLAPSE ECOLÒGIC (CANVI CLIMÀTIC) ESGOTAMENT ENERGÈTIC COLAPSE SOCIAL CRISI ECONÒMICA REFUNDACIÓ DE CAPITALISME???????
 16. 16. <ul><li>Es intolerable “rescatar” el sistema financer per que continuïn fent el mateix... “Refundar el capitalisme? </li></ul><ul><li>Han enviat els bombers amb una llauna de benzina per tal que tornin a calar foc un cop l’hagin apagat. </li></ul><ul><li>Mostra l’enorme debilitat de l’esquerra. No estem preparats, en condicions de donar una resposta a l’alçada de les circumstàncies. </li></ul>ENS HEM DE POSAR LES PILES !!!
 17. 17. “ ... per debilitat que estigui, cap sistema econòmic s’ensorrarà per sí mateix de manera automàtica. Cal enderrocar-lo. L’anàlisi teòric de les tendències objectives que porten a la paràlisi del sistema serveixen per descobrir els seus punts febles. El canvi esdevindrà només mitjançant l’operació activa dels factors subjectius”. (Henryk Grossman).

×