Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motibazioa

3,002 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motibazioa

 1. 1. MOTIBAZIOAHEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA Molokotongo Alaiak +2 Aitziber Tinaquero Diana Soarez Haizea Ugalde Iraide Rementeria Unai Toral Andrea Salas
 2. 2. MOTiBAZiOA• 1. Zer da motibazioa?• 1.1. Motibazioa hezkuntzan• 1.2. Barruko eta kanpoko motibazioa• 1.2.1. Ikasteko motibazioa• 1.3. Motibazioaren inguruko lau teoria orokorrak• 1.3.1. Motibazioaren teoria konduktista• 1.3.2. Motibazioaren teoria humanistak• 1.3.3. Motibazioaren teoria kognitibak• 1.3.4. Motibazioaren ikaskuntza sozialaren teoria
 3. 3. Zer da motibazioa?• Motibazioa: helburu bat lortzeko asmoarekin jokabide bat hasi eta mantentzeko prozesua da.• Helburua: jokabidearen arrazoia; motibazioaren iturria.
 4. 4. Motibazioa HHan Kezka nagusiena -> motibazioa -> (zer da?)• Good eta Prophy-k (1983): (Hezkuntzaren testuinguruan) parte hartzea eta iraunkortasuna• Beltran (1983)motibazioa, inteligentzia eta aurreko ikasketekin batera hezigaiek nahi dituzten helburuak lortuko dituzten edo ez determinatzen duen faktorea. JARDUERAN ERAKUTSITAKO PARTE HARTZEA ETA IRAUNKORTASUNAHELBURUEN LORPENA DETERMINATZEN DU
 5. 5. Motibazioa eta emaitzenlorpenen bi noranzkoenharremana• Motibazioa = emaitza hobeak• Emaitza hoberenenak = motibatuago• Motibazio puntua gailenduta = estresa = jarduera eta emaitzak kaltetu
 6. 6. MOTiBAZiO ARAZOA• Good eta Prophy (1983) Motibazio arazoa gaitasunak eta aukerak izanda, jarduera burutzen ez denean.• KONTUZ! Motibazio arazoa beste arazoetatik bereiztu.• Adibidea: ume batek etxeko lanak egiten ez ditu zailegiak direlako edo lagunekin jolastea nahiago duelako.
 7. 7. Motibazio motak Barneko Kanpokomotibazioa motibazioa
 8. 8. Barneko motibazioa Jokabidearen arrazoia berezkoa da Jakin-mina / interesa Trebatzeko / ikasteko gogoa Hobetzeko nahia
 9. 9. Kanpoko motibazioa:• Jokabidearen arrazoia kanpoko eragileak (jarduera piztu, erregulatu, piztu eta mantendu).• Helburua: Saria edo errefortzua lortzea.• Jardueren ondorietan zentratua.• Sarien menpe egonarazi (saririk ez dagoenean, jarduera bertan behera utzi).• Kanpoko sariak = interesa jaitsi EDO jarduera areagotu + motibazioa igo.• ERREFORTSU PROGRAMA JARRAITUAK: Kanpoko motibazioa bultzatu.
 10. 10. Ikasteko motibazioa Zein da hezitzaileon lana? Hezigaiek barneko motibazioa garatzea Zertarako? Era autonomo batean… “Ikasten ikas” dezaten “Etengabe hez” daitezen
 11. 11. MOTiBAZiOAREN iNGURUKO LAU TEORiA OROKORRAKJarduera motibatua = helburu bat lortzeko Motibazioasortzen duten eragileek azaltzerakoan ez dago adostasunik1) Motibazioaren teoria konduktistak:• Kanpoko motibazioa aztertzen dute.• Errefortzua: ondorio atzegina, jokabide zehatz baten emaitza.• Pertsonen motibazioa ulertzeko jokabideen errefortzuen azterketa egiten dute.• Jokatzeko tendentziak edo ohiturak.
 12. 12. 2) Motibazioaren teoria humanistak:• Barneko motibazioa azpimarratu.• Motibazioa norbere buruarekin asebete sentitzeko eta pertsona moduan hazteko da.• Hezigaia motibatzeko bere barneko baliabideak sustatu beharko lirateke.
 13. 13. 3) Motibazioaren teoria kognitiboak• Teoria kognitibisten arabera pertsonek ez dute era automatiko batean kanpoko eragileei erantzuten baizik eta beraiei buruz izandako pertzepzioei.• Jokabide baten motibazioa ulertzeko norberak errealitate objektiboa interpretatu eta ulertu behar du.ADIBIDEZ:• Pertsona batzuk akatsak modu negatiboan ikusten dituzte, saiatzean arrakasta izanez gero ekarpen handiagoa garatuko dute eta esfortzua areagotuko da. Saiakeran porrot eginez gero, berriz, motibazioa galduko lukete. Errealitatea bera, bakoitzak egindako irakurketak motibazio edo esfortzu ezberdinetara darama.
 14. 14. 4) MOTiBAZiOAREN iKASKUNTZASOZiALAREN TEORiA• Planteamendu konduktista eta kognitiboen erdibidean kokatzen da.• Motibazioa azaltzeko: ▫ Jokaeraren emaitzak edo ondorioak. ▫ Norberaren sinesmenen edo igurikapenen eraginak. Motibazioa = arrakastaren igurikapena X helburuen balioa* Hauetarikoren bat “huts” izango balitz, motibazioa ere “huts” izango litzateke.
 15. 15. Laburbilduz... KONDUKTI IKASKUNTZ KOGNITIBOA HUMANISTA STA A SOZIALAMOTIBAZIO Kanpoko Kanpoko eta Barneko BarnekoITURRIA errefortzua barneko errefortzua errefortzua errefortzuaERAGIN Errefortzuak Helburuen Sinesmenak. NorbereGARRANTZITS eta zigorrak balioa, xedeak Arrakasta eta buruaUA lortzeko porroten maitatzearen igurikapena igurikapenak beharra edo eta egozpenak (autoestima itxaropena eta asebetasuna)EGILE Skinner Bandura Weiner MaslowAIPAGARRIEN Covington DeciAK
 16. 16. AMAiTU DA !Eskerrik asko zuen arretagatik !

×