Atölye

438 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Atölye

  1. 1. 1 7. G E N Ç L I K KO N S E Y I S O N U Ç K I TA P Ç I Ğ I E K I O G ATÖLYELER T ler Var? Vakfı Ne Toplum Gönüllüleri Haklarını Takip Et 1 Gençim, Dile Geldim 17. Gençlik Konseyi Anka ra 2 17. Gençlik Konseyinde 1 tam gün Bizsiz Üniversite süren atölyelerde 8 farklı oturum düzenlendi. 3At ölye ne d ir , n e iş e y a r ar ? Kadınım Medyatiğim oplum Gönüllüleri  Atölyeler, gençlere hem buT Vakfının özellikle Konseylerde uzun süredirkullandığı metod olan; Atölye, kişi konularda bilgi veren ve deneyim aktaran hem de yeni deneyimler elde etme imkanı sunan alanlar 4ve grupların birbirlerine aktarım olarak oldukça ilgi gördü. Her atölyede uzun uzun konuşma veyapmalarını sağlana en önemli tartışma imkanı bulan gençlikaraçlarda biridir. Bir Toplum konseyi katılımcıları, fikirleriniGönüllüsü genç kendi veya yerelde somut çıktılara Ceza evleri ve STÖgönüllülük yaptığı ekibe dair dönüştürebildiklerini atölyelere 5çıkarımlarını deneyimlerini dair olumlu izlenimlerle ayrıldılar…   17. Gençlik Konseyi atölye17. Gençlik Konseyi, dört farklı uygulayıcılar tarafındantemada birbirinden keyifli hazırlanmış raporlara ve Gençlik Konseyleriatölyelere ev sahipliği yaptı. atölyelerde kullanılan görsellereToplumsal cinsiyet, gençlerin ilerleyen sayfalarda ulaşabilirsiniz. Çevre için Umutkatilimi, ekoloji ve özgür vedemokratik üniversite konularında Keyifli okumalar… Homo Sapiensgerçeklesen atölyelere onlarca Sapiensgenç katılma fırsatı yakaladı.
  2. 2. HAKLARINI TAKİP ET katılımcı ile gerçekleşen 26 atölyede, konuşulan konu başlıklarını ve raporunu altta bulabilirsiniz. İki etaptan oluşan atölyenin ilk kısmında “Hak mı ne hakkı?” isimli bir bilgi yarışması için katılımcıları beş ayrı gruba ayırdık. Devlet kurumları, Üniversiteler ve Belediyeler tarafından biz gençlere sunulan hizmetleri hem daha iyi öğrenmek hem de grup üyelerinin kendi aralarında soruların cevaplarını ve bu hizmetleri tartışmaları amacıyla her soru için gruplara yaklaşık 2 dakika süre verildi. Sorulan 10 soru kurum, bizim nitelendirdiğimiz ettiler. Gözlemlerimiz sonucu neticesinde, alınan cevaplar, şekilde hizmet sağlayıcılarıydılar. hizmet sağlayıcılar uzlaşmadan katılımcıların bu hizmetlerden az İkinci yönergeyi alan grup ise yana olmadılar. Yönergelerde çok haberdar olduğu izlenimini yönergede belirtilen, kendilerine tehlikeli olabilir diyerek kazandırdı. sağlanan hizmetlerle sorunlar koyduğumuz sınırlamalara harfiyen İkinci etapta, katılımcılar gençler yaşayan gençlerdi. Gruba verilen uyarak yeni çözüm arayışlarında ve diğer tarafta hizmet 20 dakikalık hazırlık sürecinden bulunmadılar. Hatta uzlaşmadan sağlayıcılar olmak üzere iki ayrı sonra her iki gruptan birer kişi yana olan bir arkadaşlarını da gruba ayırıldı. Her iki gruba karşı karşıya geldi. Sorunları, görevden aldılar. Her iki tarafta kendileri için hazırlanmış farklı sorumlulukları dahilinde gençler bunu bir yarışma zannederek bir yönerge tiplerini dağıtıldı. hak talebinde bulunurken, hizmet “gol” arayışında oldu. Rollere öyle Katılımcılar bu yönergeler sağlayıcılar kendilerine verilen girdiler ki zaman zaman üzerinde daha rahat bir şekilde kurumun standartları dahilinde birbirlerinin söylediklerini tartışabilmeleri amacıyla gençlere yanıt verdiler. 20 kaçırdılar. Bizim koyduğumuz gruplardan birini başka bir dakikayı aşkın süren tartışma, kurallar vardı ama bunları mekana alındı. Ne yazıyordu bu uzlaşma çabaları sırasında, gençler iyileştirmeye çalışılmadı. yönergelerde? Ellerinde bulunan ve hizmet sağlayıcılar, onlara belirtilen üzere söz almak Atölye sonunda katılımcıların yönergeleri okuyan bir grup soruları cevaplandı. Adrese katılımcı, gençlere hizmet veren istedikleri yerde kendi grup arkadaşlarının koltuğunu Büyüteç’in lobi maratonundan hayali bir kurumun işleyişine devralarak, bu simülasyona devam bahsedildi. dair bilgi sahibi oldular. Bu Konuşulan Konular Gençlerin gençlik hizmetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlama,Fulya  Korkanfulyakorkan1@hotmail.com Gençlerin katılımını arttırmaya yönelik yöntemlerin üzerinde konuşma, Haklarımızı talep etme aşamalarında kendimizi ifade etmeye yönelik birGökhan  Yay çalışma yapmagokhanyay@gmail.com Adrese Büyüteç Projesini duyurma,
  3. 3. GENCİM, DİLE GELDİM34 katılımcı  ile   gerçekleştirilen   atölyenin  raporunu   Sunumun  ortasında  bir  önceki   kısımda  verilen  genel  kültür   bilgilerinin  ışığında  bir  anadil        Aslında  tartışma  kısmını  75   dk  öngörmüştük  fakat   zamanımız  yetmediği  için  45  ekte  bulabilirsiniz testi  uygulaması   dkda  gruplardan  verdiğimiz   yaptık.Gruplara  böldüğümüz   konular  üzerinden  birer   katılımcıların  bilgilerinin   sunum  hazırlamalarını   ölçülmesinden  çok  atölyeye   istedik.Bu  sunumlar   katılım  sağlanması  ve   katılımcıların  belki  de  yeni  Katılımcılar  konuyla  ilgili  ve  de   aralarında  iletişim  kurmalarına   haberdar  oldukları  bazı  çok  meraklıydılar.Tam  olarak   yönelik  bir  testti. durumlar  üzerinden  yorum  nasıl  bir  atölye  olacağından   yapma  ve  aralarında  fikir        Sunumun  ikinci  kısmında  habersizdiler.  Biz  de  aslında   alışverişinde  bulunma  şansı   dünya  üzerinde  bulunan  yabancı  olduğumuz  bir   yakalamalarına  sebep  oldu.   anadillerin  durumları  ve  yerleri  konuda  atölye  yapacağımız   ve  bu  ülkelerdeki  anadilde        Yapmak  istediğimiz  her  için  çok  heyecanlıydık.  Önce   eğitim  haklarının  uygulanışı   grubun  sunumu  hazırlarken  atölyenin  anafikrini  ve  neden   konusunda  ayrıntılı  bilgi   kendi  içinde  tartışması,sunum  yaptığımızı  açıklamamızın   vererek  sunumu  yaklaşık  45  dk   sonrasında  ise  diğer  grupların  ardından  Anadil-­‐Resmi  dil   da  bitirdik. konular  ve  sunumlar  kavramları  üzerinden   hakkındaki  görüşlerinin  yine  konuştuk.  Dünyadaki  anadiller      Son  ve  en  önemli  kısım  olan   karşılıklı  tartışmayla  ortaya  ve  sayılarından  sonra  Anadolu   atölyenin  tartışma  kısmına   çıkarmalarıydı.coğrafyası  üzerinde  kullanılan   giriş  ise  Türkiye’de  anadilin  dillerin  sayıları,kullanıldıkları   durumuyla  ilgili  örneklerin  yerler  ve  durumlarını  verilerle   katılımcılarla  paylaşılmasıyla  açıkladık.   yapıldı. N el er Ö ğr en d ik Anadil 1. Bu  tarz  bir  atölye  için  en  az  2  saat   gerekiyor konusunda 2. 30  katılımcı  atölye  için  ideal 3. Anadil  konusuna  çok  ilgi  gösterildi neredeyiz ? 4. Bazı  katılımcılar  örgütlenmelerde  de   bu  atölyenin  yapılmasını  istedi.
  4. 4. BizSiz Üniversite ATÖLYE  AMACI   n e r e d e n   b a ş l a y a c a ğ ı m ı z ı   -­‐GÜVENLİK  SORUNLARI gösterdiler.   Giriş   çıkışlardaki   abartılı  Ulusalda   yapılan   onca   protesto,   Ulaşım,   eğitim,   güvenlik,   ifade   kontrollereylem  ve  diğer  çalışmalarda  alınan   özgürlüğü,  barınma  vb.  konularda     Üniversite   de   polis   sayısının  s o n u ç l a r   ç e r ç e v e s i n d e   b u   yerelimizde   hangi   kurum   ve   fazlalığıatölyemizde   ulusalda   yapılan   ve   kuruluşlarla   muhatap   olacağımızı     İkinci   öğretimlerdeki   güvenlik  ç ö z ü m l e n e m e y e n   s o r u n l a r ı   hep   beraber   belirledik   ve   bu   sıkıntılarıyerelimize   indirgeyerek   bunlara   çözüm   arayışına   paydaşlarımızı     KYK’   da   ki   güvenliklerin  çözüm   arayışı  içine   girmek   istedik.   k a t a r a k   ç ö z ü m   a r a y ı ş ı n ı   yetersizliğiAmacımız   daha   çok   ulusalda   genelleştirmeye  çalıştık.   Diğer   üniversite   örgencilerin  yapılan   eylem,   protesto   vb.   Atölyemizin   son   bölümünde   ise   başka   üniversitelere   girmesinde  tarzlardan   çıkıp   yerelimizde   s o r u n l a r ,   ç ö z ü m l e r ,   ç ö z ü m   sıkıntı  çıkarılmasısorunların   kaynağındaki   kurum  ve   aşamasındaki   kurumlar   üzerinden     G ü v e n l i k   g ö r e v l i l e r i n i n  kuruluşlarla   bire   bir   muhatap   detaylı   bir   toparlama   yaparak   istedikleri   zaman   kimlik   sormaları  olarak   sorunlarımızı   diyalog   bunları   yerelimize   aktarımda   ve   ahlak   bekçiliği   yapmaya  halinde  halletmek. örgütlenmemizle   paylaşımlar   soyunmalarıGeçmişten  beri  var  olan  üniversite   yaparak   çözüm   yolları   üretmeye     S i v i l   p o l i s l e r i n   m e s l e k i  hayatımızdaki   sorunların,   daha   karar   verdik   ve   bu   atölyenin   k i m l i k l e r i n i   b e l l i   e d e r e k ,  açık  ve  nesnel   bir  şekilde  katılımcı   ulusalda   bir   atölye   olarak   devam   öğrencileri  baskı  altına  sokmalarıarkadaşlarımızla   tartışıldığı   bir   edilebilirliğini   konuştuk   iyi   yönde     Kampus   içi   ışıklanmanın  ortam   yaratarak,  bu  sorunlara  hep   aktarımlar  oldu. yetersiz  olmasıberaber   yerel   kaynaklı   çözüm   Geri   bildirimler  için  bir  mail  grubu,  arayışlarında  bulunmak  istiyorduk. f a c e b o o k ’   t a   g r u p   a ç ı p   ULAŞIM  SORUNLARISağlık,   eğitim,   ifade   özgürlüğü,   yerelimizdeki   çalışmaları   bu    Bilet  fiyatlarının  pahalı  olmasıkonaklama,   ulaşım,   sosyal   alan   g r u p t a   p a y l a ş ı p   d i ğ e r    Düzenli  ek  seferlerin  olmamasıe k s i k l i ği ,   güv e nl i k   v b.   gi bi   örgütlenmelere   yol   göstermeye     Kampus   içi   ulaşımın   bazı  konularda   yaşadığımız   sorunları   ç a l ı ş a c a ğ ı z   d i y e   a t ö l y e m i z i   üniversitelerde  paralı  olmasıkatılımcı   arkadaşlarla   çıkartıp,   sonlandırdık.     Otobüs   saatleri   ile   ders  kendi   yerelimizdeki   çözümlerle   saatlerinin  uyuşmamasıörneklendirerek,  bunu   diğer  yerel     S o s y a l   s o r u m l u l u k  örgütlenmelere  aktarmak  istedik. ATÖLYEDEN  ÇIKTILAR   projelerinde   okul   otobüslerini   kullanılmasına  izin  verilmemesi A t ö l y e m i z e   ü n i v e r s i t e   -­‐EGİTİM  SORUNLARI     D a ğ ı n ı k   ü n i v e r s i t e l e r d e  h a y a t ı m ı z d a   y a ş a d ı ğ ı m ı z   f a k ü l t e l e r   a r a s ı   u l a ş ı m d a     Akademisyenlerin   kendilerini  sorunlarımızın  hep  beraber  ortaya   sorunların  olması yenilememesi   Belli   saatlerde   sonra   dolmuş  çıkarılmasıyla   başladık   ve   bir    Ezber  ve  kalıpçı  sistem ve  otobüslerin  olmamasıihtiyaç   çizelgesi   yaptık.   Bundan     G e r e k l i   s e m p o z y u m   v e  s o n r a k i   a ş a m a d a   i s e   b u   p a n e l l e r   ü n i v e r s i t e m i z d e  sorunlarımızın   kaynağına   inmeye   gerçekleşmiyorçalıştık.   Atölye   uygulayıcıları    Doküman  arguman  eksikliğiolarak   ulusalda   yapılan   eylem,    Örgenciler  üzerindeki  baskılarprotesto   vb.   gibi   olaylardan    Laboratuar  sayısının   az   olması  oluşan  bir  video  gösterimi   yaptık.   ve  içeriğinin  yetersiz  olması ATÖLYE  UYGULAYICILARIDaha   sonra   ulusalda   yapılan   onca    Ana  dilde  eğitimeylemden   sonra   bunları   nasıl     B ö l ü m   b a ş k a n l a r ı n ı n   Hasan  ALTUNOK                                        yerelimize   aktarabiliriz   üzerinden   amaçlarından  sapması   hasanaltunok@gmail.comatölyemize   devam   ettik   ve   kendi     Sınav   sistemini   pratikten   çok  yerelimizde   çözüm   aşamasına   Atamert  ÇALIŞKAN   teorik  olması  geçtik.   caliskanatamert@yahoo.com.tr  Hocaların  ayrımcılık  yapmasıBurada   katılımcı   arkadaşlarımızın  yerellerindeki   sorunları   nasıl  hallettiklerini   bizlere   örneklerle  anlatarak   çözüm   arayışımıza  
  5. 5. KADINIM MEDYATİĞİM o p l u m s a l   c i n s i y e t  T eşitsizliğine  dikkat  çekme   a m a c ı y l a   b i r   a t ö l y e   h a z ı r l a m a y a   k a r a r  verdiğimizde   amacımız   kadına  yüklenen   rollere   yapılacak  eleştirinin   yanı   sıra   hegamonik  erkekliğe   de   dikkat   çekmekti.  Her   ne   kadar   kadın   üzerinden  gitsek   de   aslında   bu   eşitsizliğin  her   iki   cinsiyeti   de   içine   alan   bir  eşitsizlik   yarattığını   vurgulamayı  amaçladık.   Bu   durumu   somut  o l a r a k   e n   n e t  gözlemleyebileceğimiz   alan  medyaydı.  Her  gün   adeta  dört  bir  yanımızdan   bizi   kuşatan   medya;  dinlediğimiz   müzikte,   izlediğimiz  filmde,   beklediğimiz   duraktaki   bizce   atölyenin   en   verimli   ve  afişte,   günlük   gazetemizin   şarkıydı;   Nihat   Doğan,   benim   paylaşımlı   bölümüydü.   Her   an  m a n ş e t i n d e   k ı s a c a s ı   olmazsan  taciz  ederim. milyonlarca   etki   alanıyla   bizi  gördüğümüz,  duyduğumuz  hatta     Atölye  sırasında  dört  ayrı   k u ş a t a n   m e d y a y ı   n a s ı l  h i s s e t t i ğ i m i z   h e r   a l a n d a   gruba   bölünen   katılımcılar,   okuduğumuz   ve   kadın/erkek  karşımıza   çıkıyor.   Böylesine   bir   medya   verilerini   toplumsal   r o l l e r i n i n   n a s ı l   e ş i t  etki   gücüne   sahip   medya,   cinsiyet   eşitliğini   gözeterek   d ü z e n l e n e b i l e c e ğ i   ü z e r i n e  ataerkil   toplumun   oluşturduğu   yeniden   düzenlemeye   çalıştılar.   konuştuğumuz,   uygulamalar  e ş i t s i z   c i n s i y e t   r o l l e r i n i   Dört   çalışmanın   ortak   noktası,   y a p t ı ğ ı m ı z ;   r e k l a m   fi l m i  sorgulamadan,   koşulsuz   kabul   yaşamda   paylaşarak,   beraberce   çektiğimiz,   afiş   hazırladığımız,  e t m e m i z d e   e n   b ü y ü k   r o l ü   üreterek,  aynı  alanlarda   yan  yana   şarkı   bestelediğimiz   ve   tog  oynuyor. durarak   varolan   kadın   ve   erkek   bülten   çıkarttığımız   bu   süreç,     A t ö l y e   h a z ı r l ı ğ ı m ı z   figürleri   üzerinde   odaklandı.   kafamızdaki   toplumsal   cinsiyet  sırasında   incelediğimiz   medya   Medyada   kadının   ya   cinsel   obje   eşitliği/eşitsizliği   konusunu   bir  ç ı k t ı l a r ı ,   ö n c e l i k l e   k e n d i   ya   da   evinin   kadını   olması   kez   daha   sorgulamamıza   olanak  üzerimizde   etkisini   göstermeye   durumuna   eleştiri   getirildi.   sağladı.başladı.   Toplumsal   cinsiyet   K a t ı l ı m c ı l a r ı n   b ü y ü k     Heyecanlı   hazırlığımızın  konusuna   eğilmeye   çalışan   çoğunluğunun   kadın   olması,   enerjik   bir   atölye   uygulamasıyla  bizlerin   bile   bir   çok   net   eşitsiz   kadının  arka   plandaki   konumuna   s o n   b u l m a s ı ,   e ğ l e n i r k e n  öğeyi   gözden   kaçırdığını   fark   odaklanmayı   sağladı.   Bu   nedenle   düşündüren,   düşündürürken  ettik.  Her  şeyden   önce   bu  atölye   hegamonik   erkekliğin  eleştirisi  ve   sorgulatan   bir   halde   karşımıza  bizi   besleyen,   dolduran   bir   h e r   i k i   c i n s i y e t   a ç ı s ı n d a n   çıkması   hem   biz   uygulatıcıları  sürece  sahipti. olumsuzlukları   noktasında   pek   hem   de   katılımcıları   toplumsal   fazla  görüş  sunulamadı. cinsiyet   eşitliği/eşitsizliği   yolunda   ö n e m l i   b i r   v i r a j a   d o ğ r u     A t ö l y e   s ü r e s i n i   g ö z   yönlendirdiği  görüşündeyiz.önüne   alarak   medyanın   dört     D ö r t   g r u b a   a y r ı l ı p  farklı   alanına   eğilmeyi   planladık.   d ü z e n l e m e l e r i n   y a p ı l d ı ğ ı   ATÖLYE  UYGULAYICILARIB u n l a r ;   g ü n l ü k   g a z e t e   k i   bölümde   çokça   eğlenip   fazlaca  t e r c i h i m i z   m a n ş e t l e r i y l e   d ü ş ü n d ü k .   S ü r e   s o r u n u  sansasyon   yaratan   postaydı,   nedeniyle   yerelde   ve   ulusalda   Pelin  Şenkadını  evinin   sultanı  ilan  eden  taç   neler   yapılmalı   üzerine   konuşma   pelinsen91@gmail.comr e k l a m   fi l m i ,   ç ı p l a k   k a d ı n   fırsatı  bulamadık.figürüyle   ütüyü   eşleştiren   tefal   Dört   grubun   medya   verilerini   Emel  Uzunütü  reklam  afişi  ve  popüler  bir   düzenleyip  sergiledikleri  bölüm   emel_878@hotmail.com
  6. 6. Ceza Evleri ve Sivil Toplum ÖrgütleriOLAN  BİTENProgramın   sarkması   nedeniyle  biraz   geç,   ancak   yoğun   bir  katılımla  başladı  atölye.  Yaklaşık  15  dakika   tanışmayla   ve  katılımcıların  cezaevi  deneyimleriyle  (daha    önce  cezaevi  binası   görüp  görmedikleri,  cezaevine   giren   arkadaşları   olup  olmadıklar   vs)   geçti.   Ardından   ön  bilgileri   ve   istatistikleri   aktarmaya  başladık.   Katılımcılar   çok   aktif   ve  meraklıydı.   Bu,   atölyenin   daha  verimli   bir   şekilde   geçmesini  sağladı.   Verdiğimiz   bilgileri   ve  anlattığımız   deneyimleri   çok   ilginç  buldular   ‘aaa   gerçekten   mi’’   gibi  tepkilerle   bol   bol   karşılaştık.   atölyeden   sonra   bu   alanda   tez   k i ş i l e r i n   b i z l e r e   y a z d ı ğ ı   v e  Atölyemizin   temel   amaçlarından   yazma   kararını   aldığını   söyledi.   scanner’ladığımız   mektupları  biri   farkındalık   yaratmak,   biri   bu   Birçok   olumlu   geri   dönüş   oldu   verdik,  şaşırdılar  ve  mutlu  oldular.alandaki   ön   yargıyı   kırmak,   bir   ancak  bu  geri  dönüş  atölyenin  tam  diğeri   de  bu   alandaki   projelerin  ve   Tek   olumsuz   yön  zamandı.  Zaman   olarak   amacına   ulaştığını   gösterdi.  gönüllü   sayısını   arttırmaktı.   İlk   iki   kısıtlı   olduğu   için   yeteri   kadar   3.  Amacımız  bu  alandaki   projelerin  amacımıza  ulaştığımıza   inanıyoruz.   k o n u ş m a   s ü r e s i   v e r e m e d i k ,   v e   g ö n ü l l ü l e r i n   s a y ı s ı n ı n  Atölyemize   katılan   ve   sosyoloji   katılımcılar   da   bu   konuya   değindi   a r t m a s ı y d ı ,   b u n u   i l e r l e y e n  okuyan  bir   arkaşımız  atölye  bitince   ‘keşke   biraz   daha   süre   olsaydı’   zamanda   göreceğiz.Kurduğumuz  yanımıza   geldi   ve   ‘   çok   çok   d e d i l e r . O b j e k t i f   o l a r a k   mail   gr ubu   sayesinde   bunu  teşekkür   ederim   gerçekten   ön   değerlendirildiği   zaman   atölyenin   sağlamaya   çalışacağız.Atölyenin  yargımı   kırdınız’   dedi.   Ertesi   gün   amacına   ulaştığını   rahatlıkla   sonunda   ise   grup   çalışması   yaptık  ise   biraz   daha   uzun   bi   konuşma   söyleyebiliriz. ve   bizim   dahi   beklemediğimiz  yaptık   kendisiyle.   Kapalı   alanlarla   kadar   çözüm   önerisi   ortaya   koydu  ilgili   bir   tez  yazması   gerektiğini   ve   katılımcılar.En   son   olarak   da  ön  yargılı   olduğu   için  cezaevleriyle   sür pr iz   olar ak   cezaev indeki  çalışmama   kararı   aldığını   ama   Atölye  Sahipleri Ozan  Deniz ozandeniz@gmail.com                         Zafer  Kıraç  kirazafer@yahoo.com

×