Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Welder training

 • Login to see the comments

Welder training

 1. 1. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 2. 2. ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ!
 3. 3. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) Aleve dayanıklı uzun eldivenler Baret Çelik burunlu sert topuklu ayakkabılar Deri önlük Yüz koruyucu Aleve dayanıklı koruyucu elbise Güvenlik gözlüğü Güvenlik maskesi 3
 4. 4. TOZALTI KAYNAĞI • KAFAYI FAZLA ÖNE-GERİ ALMAK Merkez Kafayı geri almak Kafayı öne almak Nüfuziyet azalır, daha geniş bir kaynak banyosu oluşur Nüfuziyet artar, daha dar ve şişkin bir kaynak banyosu oluşur Nüfuziyet artar, daha dar ve şişkin bir kaynak banyosu oluşur Merkez HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Nüfuziyet azalır, daha geniş bir kaynak banyosu oluşur
 5. 5. TOZALTI KAYNAĞI • VOLT’UN KAYNAK GEOMETRİSİNE ETKİSİ Sabit amperde,Sabit hızda ve Sabit Tel yüksekliğinde Volt değişiminin kaynak geometrisine etkisi aşağıdaki gibidir. Yükek Volt’da toz sarfiyatı artar HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 6. 6. TOZALTI KAYNAĞI • AMPER’İN KAYNAK GEOMETRİSİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 7. 7. TOZALTI KAYNAĞI • HIZIN KAYNAK GEOMETRİSİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 8. 8. TOZALTI KAYNAĞI • SERBEST TEL MESAFESİNİN GEOMETRİSİNE ETKİSİ Serbest tel mesafesi azalırsa nüfuziyet artar HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 9. 9. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • LASER VE TELLERİ HİZALAMA DC ve AC telleri ile laserin aynı hizada olması çok önemlidir Aynı hizada olmayan teller ve laser nüfuziyetsizliğe ve başka problemlere neden olur. Laser Telin değdiği ver laserden faklı HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 10. 10. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • LASERİ TOZUN BİTTİĞİ YERE YAKIN TUTMA Laseri ne kadar uzağa hizalarsan laser ile tellerin hizalama hatası o kadar artar. Bu nedenden dolayı laser flux’ın döküldüğü yerin hemen yanına hizalanacak! Laser HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek uzak iken takibin riskli olacağı anlatılacak
 11. 11. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • BASKI MAKARASI BASINÇ AYARI Baskı makarası ayarı iyi yapılmazsa kontak memesinden çıkan tel laserin gösterdiği yerden başka yere doğru vurarak emişmemezliğe neden olabilir HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 12. 12. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • TEL BOYUNUN NÜFUZİYETE ETKİSİ -Kontak memesi ile iş parçası ile arasındaki mesafe artınca nüfuziyet azalır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 13. 13. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • SIRT ÇIKARMA -Bu tip durumlarda hemen amper düşürülecek veya kafa 0 da ise 1-2 cm öne alınacak -Dışarıdan yanlardan ve ortadan iç bükey bir kaynak olana dek taşlama yapılacak -Kızarmayan yerler içeriden taşlanacak HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 14. 14. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • TOPUK KAÇIKLIKLARINI TAŞLAMA Dıştan ve İçten Kaynak Öncesi Taşlama Yapılması Gerek Nüfuziyetsizlik Riski Yüksek İç Dış HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek İçerdende taşlanacak
 15. 15. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • 30 mm ÜSTÜ KAPALI FIT-UP LARI VE KESİLEN BÖLGELERİ DIŞARDAN TAŞLAMA Topuklar kesilmeden uygun bir fit-up örneği Kesim sonrası topuklarda genişleme olur ve dıştan taşlanması gerekir ayrıca dış kökten sonra kızarma olmadığı zamanlarda içerden de gazaltı kökünü taşlamak gerekir 4 mm HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 16. 16. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • KIZARMAYAN YERLERİ İŞARETLEYİP İÇERDEN TAŞLAMA Kızarmayan yerler işaretlenip içerden gazaltı kaynağının taşlanması gerekir. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 17. 17. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • BİNDİRME HATALARI Kök üstü atılan bindirme pasolarında, 650 A altı 2. bindirme pasolarında işaretli bölgede emişmemezlik riski kaynak ağızının darlığı yüzünden yüksek olur. 3 2 1 HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 18. 18. TOZALTI KAYNAĞI HATALARI • KESİLEN YERLERİ, TOPUK KAÇIKLIKLARINI, KIZARMAYAN YERLERİ VE CURUF ALAN YERLERİ TAŞLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Taşlama yaparken dik ve derin olarak taşlama yerine açılı olarak taşlama yapıp kaynak ağızı açısını bozmamalıyız HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video eklenecek
 19. 19. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 20. 20. 11 mm de nüfuziyetsizlik başladı HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 21. 21. GAZALTI KAYNAĞI Volt Ayarı Krater Çatlağı Önleme Amper Ayarı Serbest tel boyu ayarı 2 zamanlı kaynak 4 zamanlı kaynak Yavaş Başlama HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 22. 22. GAZALTI KAYNAĞI • SERBEST TEL BOYU AYARI ‘’Serbest Tel Boyu’’ ayarı, kaynak arkını kestikten sonra kontak memesinden çıkan telin boyunu ayarlar Çok kısa ‘’Serbest Tel Boyu’’ zamanı ayarlarsanız kaynak bitiminde çok uzun serbest tel mesafesi elde etmiş olursunuz.Hatta kalan tel kaynak banyosuna yapışır. Çok uzun bir ‘’Serbest Tel Boyu’’ zamanı ayarlarsanız kaynak bittiğinde çok kısa serbest tel mesafesi elde etmiş olursunuz hatta teliniz kontak memesine yapışır. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 23. 23. GAZALTI KAYNAĞI • KRATER ÇATLAĞI ÖNLEME AYARI Krater Çatlağı Önleme ayarı kaynak bitiminde oluşan kraterin oluşmasını engellemeye yarar. Eğer Krater Çatlağı Önleme düğmesi çevrilirse kaynak bitiminde ark kesildiğinde otomatik olarak düşük amperde kaynak devam eder ve krater çatlağı doldurulur Krater Çatlağı Önleme düğmesi ne kadar çok çevrilirse kaynak kesildikten sonra o kadar süre düşük amperde krater doldurma devam eder HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 24. 24. GAZALTI KAYNAĞI • 2 ZAMANLI KAYNAK 1.Zaman:Torçtaki düğmeye basılır ve basılı tutulur.Koruyucu gaz ,tel elektrot ve elektrik akımı aynı anda açılır. 2.Zaman:Düğme bırakılır.Koruyucu gaz ,tel elektrot ve akım şiddeti aynı anda kapanır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 25. 25. GAZALTI KAYNAĞI • 4 ZAMANLI KAYNAK AYARI 1.Zaman: Torcdaki düğmeye basılır Koruyucu Gaz açılır. 2.Zaman: Düğme bırakılır - Tel elektrot ve Akımı Açılır. 3.Zaman: Torçtaki düğmeye basılır - Tel elektrot ve Akımı durur. 4.Zaman: Düğme bırakılır - Koruyucu Gaz akışı durur. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 26. 26. GAZALTI KAYNAĞI • YAVAŞ BAŞLAMA AYARI Tel sürmeden torca verilen ayarlanan tel hızından ayrı olarak tetiğe bastığınızda tel hızının düşük hızda başlayıp telin iş parçası ile elektriksel kontağına kadar düşük hızda ilerlemesi ve iş parçası ile temastan sonra ayarlanan tel hızına ulaşmasını sağlayan bir sistem HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 27. 27. KAYNAK POZİSYONLARI PA PB PF PC PD PG PE HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 28. 28. EĞİMİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİ Nüfuziyet azalır, daha geniş bir kaynak banyosu oluşur Nüfuziyet artar, daha dar ve şişkin bir kaynak banyosu oluşur Düz,Eğimsiz Kaynak HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 29. 29. KISA ARK’TA VOLTAJIN ETKİSİ Kısa arkta Voltaj Kaynak Banyosunun akışkanlığını arttırır. Aşağıdaki gibi kaynaklarda yüksek Voltajla kaynak yapılamaz Eğer Voltaj azaltılırsa kaynak banyosunun akışkanlığı azalır ve aşağıdaki pozisyonlarda daha rahat kaynak yapılır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 30. 30. SPREY ARKTA AMPER SABİT İKEN VOLTUN ARTTIRILMASI Sabit bir Amper/Voltaj ile sprey arkta görülen kaynak geometrisi, ark boyu ve nüfuziyet derinliği Amper sabit iken Volt arttırınca; Amper sabit iken Volt daha da arttırınca; -Ark boyu uzar -Nüfuziyet artar -Kaynak geometrisinin genişlemesine neden olur -Ark boyu daha da uzar ve duman artar(Gözenek riski artar -Nüfuziyet azalır -Kaynak geometrisinin daha da genişlemesine ve undercut’a neden olur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 31. 31. KONTAK MEMESİ İLE İŞ PARÇASI ARASINDAKİ MESAFENİN ETKİLERİ Kontak memesi ile iş parçası arasındaki mesafe artarsa; -Amper azalır -Gerilim düşmesi artar -Nüfuziyet azalır -Daha fazla sıçrantı oluşur -Kontak memesi ısınması azalır Kontak memesi ile iş parçası arasındaki mesafe artarsa; -Amper artar -Gerilim düşmesi azalır -Nüfuziyet artar -Daha az sıçrantı oluşur -Kontak memesi ısınması azalır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 32. 32. VOLT İLE BERABER AMPER ARTTIRMANIN ETKİLERİ Sabit bir Amper/Voltaj ile görülen kaynak geometrisi, ark boyu ve nüfuziyet derinliği Volt ile beraber amperi arttırınca; -Ark boyu sabit kalır -Nüfuziyet artar -Kaynak geometrisinin genişlemesine neden olur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Volt ile beraber amperi daha da arttırınca; -Ark boyu sabit kalır -Nüfuziyet daha da artar -Kaynak geometrisinin daha da genişlemesine neden olur
 33. 33. VOLT SABİT İKEN AMPERİ ARTTIRMANIN ETKİLERİ Sabit bir Amper/Voltaj ile görülen kaynak geometrisi, ark boyu ve nüfuziyet derinliği Voltu sabit tutarak amperi arttırmak; -Ark boyunun kısalmasına -Nüfuziyetin artmasına -Kaynak geometrisinin daralması ve şişmesine neden olur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Voltu sabit tutarak amperi daha da arttırmak; -Ark boyunun daha da kısalmasına -Nüfuziyetin kısmen azalmasına -Kaynak geometrisinin daha da daralması ve şişmesine neden olur -Sıçrantı artar
 34. 34. NOZUL EĞİMİNİN VE İTEREK-ÇEKEREK KAYNAK YAPMANIN ETKİLERİ Torcu iterek kaynakta nüfuziyet azdır ancak geniş bir kaynak geometrisi ortaya çıkar Torcu dik tutarak yapılan kaynakta nüfuziyet iterek kaynak yapmaya göre daha fazladır ve daha dar bir kaynak geometrisi ortaya çıkar HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Çekerek yapılan kaynakta nüfuziyet diğer yöntemlere göre daha fazladır.Kaynak geometrisi daha dar ve yüksektir
 35. 35. GAZALTI KAYNAK HATALARI • KRATER ÇATLAĞI Kaynak uygun bir biçimde bitirilmemişse aşağıda görüldüğü gibi kaynak sonunda krater çatlağı oluşur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 36. 36. GAZALTI KAYNAK HATALARI KRATER ÇATLAĞINI ÖNLEMEK İÇİN 1. YÖNTEM -4 zamanlı kaynak moduna geç -Kaynağın bitim noktasında 1-2 sn bekledikten sonra önce arkı sonlandırmak tetiğe bas(basılı tut) arkı sonlandır sonra 1-2 sn bekle ve tetiği bırakarak torcu kaldır -Veya Kaynağın sonunda 1 cm geri geldikten sonra tetiğe bas(basılı tut) arkı sonlandır sonra 1-2 sn bekle ve tetiği bırakarak torcu kaldır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video ekle
 37. 37. GAZALTI KAYNAK HATALARI KRATER ÇATLAĞINI ÖNLEMEK İÇİN 2. YÖNTEM Eğer Krater Çatlağı Önleme düğmesi çevrilirse kaynak bitiminde ark kesildiğinde otomatik olarak düşük amperde kaynak devam eder ve krater çatlağı doldurulur Video ekle HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video ekle
 38. 38. GAZALTI KAYNAK HATALARI • ÇOK PASOLU KAYNAKLARDA YAPILAN BİNDİRME HATALARI Çok pasolu kaynaklarda yandaki gibi bir kaynak dizilimi nüfuziyetsizlik problemine neden olabilir Bu tip durumlarda taşlama yapılmalıdır ve doğru torç açısında kaynak yapılmalıdır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 39. 39. GAZALTI KAYNAK HATALARI • BİNDİRME HATALARI HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 40. 40. GAZALTI KAYNAK HATALARI • HIZIN NÜFUZİYETE ETKİSİ 1-)Çok yavaş kaynak hızlarında kaynak banyosu arkın önüne akarak minimum nüfuziyet sağlanır 2-)Normal kaynak hızlarında maksimum nüfuziyet sağlanır 3-)Çok hızlı kaynak hızlarında minimum nüfuziyet sağlanır HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 41. 41. GAZALTI KAYNAK HATALARI • UNDERCUT(YANMA OLUĞU) NEDENLERİ PA Alın Kaynağında Undercut Nedenleri; -Volt çok yüksek(Ark çok uzun) -Kaynak hızı çok yüksek -Torç salınımı çok fazla -Torç açısı bir tarafa çok yatık PC Alın Kaynağı ve Köşe Kaynağında Undercut Nedenleri; -Amper çok yüksek -Volt çok yüksek(Ark çok uzun) -Amper çok düşük -Kaynak hızı çok yavaş veya kaynak çok kalın -Torç açısı bir tarafa çok yatık HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL PF Alın Kaynağında Undercut Nedenleri; -Amper çok yüksek -Volt çok yüksek -Salınım çok dar -Dikiş kenarında bekleme süresi çok kısa -Arksız torç yönü yukarı doğru -Kaynak hızı çok fazla
 42. 42. GAZALTI KAYNAK HATALARI • BASINÇLI HAVA KULLANMADAN KİRLİ YÜZYLERE KÖK VE PUNTA ATMA Yağ, kir, pas ve tozdan arındırılmamış yüzeylere kaynak yapmak gözeneğe neden olur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 43. 43. GAZALTI KAYNAK HATALARI • YETERSİZ GAZ DEBİSİNDE KAYNAK Yetersiz gaz debisinde yapılan kaynakta, kaynak banyosu koruma gazı ile yeteri kadar korunamaz ve kaynakta gözenek oluşur Gaz debisi torcun ucundan ve tüpteki basınç düşürücüden ölçülmelidir HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL Video ekle
 44. 44. GAZALTI KAYNAK HATALARI • GEREĞİNDEN UZUN ARK Girilen ampere göre gereğinden fazla voltaj kullanılırsa çok uzun ark boyu oluşur ve arkın kirlenmesine yol açarak kaynakta gözenek oluşturur Ayrıca bu tip durumlarda aşırı bir kaynak dumanı oluşur Bu tip durumlarda voltajı düşürmek gerekir HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 45. 45. GAZALTI KAYNAK HATALARI • YANLIŞ TORÇ AÇISI VE YÖNLENDİRME Nozul hatalı olarak yandaki gibi konumlandırılmışsa kaynakta nüfuziyetsizlik problemi olur Tel kontak memesinden yamuk çıkıyorsa nüfuziyetsizlik problemi olur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 46. 46. GAZALTI KAYNAK HATALARI • HAVA AKIMI Eğer kaynak esnasında hava akımı varsa koruyucu gaz kaynak banyosunu koruyamaz ve kaynakta gözenek oluşur. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 47. 47. GAZALTI KAYNAK HATALARI • NOZULUN İÇİ KİRLİ İKEN KAYNAĞA ETKİSİ Eğer nozul içi fazla kirli ve sıçrantı ile dolu ise koruyucu gaz girdap oluşturur ve kaynak banyosunu koruyamaz ve banyoda gözenek oluşur. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 48. 48. GAZALTI KAYNAK HATALARI • BASKI MAKARASININ KAYNAĞA ETKİSİ Eğer baskı makarası ayarı iyi yapılmamışsa tel kontak memesinden yamuk çıkar ve ark gaz koruması dışında kaynak yapar ve gözenek oluşur Eğer kontak memesi gevşek veya diş kaptırılarak takılmışsa aşağıdaki gibi yamuk bir şekilde kaynak yapılabilir. Kaynak banyosunda gözenek oluşur HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 49. 49. GAZALTI KAYNAK HATALARI • BASKI MAKARASI AYARI Video ekle Fig 1 de görüldüğü gibi 5 mm mesafeden tahta veya benzeri bir yüzeye teli dayayıp tel sürmeyi devreye aldığımızda tel sürme makaralarının teli kaydırması gerekir. Fig 2 de görüldüğü 50 mm mesafeden tahtaya doğru tel beslenirse tel dışarı doğru bükülmeli ve baskı makaraları patinaj çekmemelidir. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 50. 50. GAZALTI KAYNAK HATALARI • MANYETİK ÜFLEME HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 51. 51. GAZALTI KAYNAK HATALARI • NOZUL EĞİMİNİN KORUYUCU GAZ A ETKİSİ Eğer torcun eğimi gereğinden fazla ise kaynak banyosunda gerekli gaz koruması gerçekleşemez ve gözenek oluşur. HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 52. 52. GAZALTI KAYNAK HATALARI • NOZUL YÜKSEKLİĞİ Nozul yüksekliği çok fazla ise kaynakta gözenek oluşumuna sebebiyet verir. -14 mm iç çapındaki nozullarda yükseklik max. 11 mm olmalı -16 mm iç çapındaki nozullarda yükseklik max. 13 mm olmalı HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 53. 53. GAZALTI KAYNAK HATALARI • KAYNAK BANYOSUNUN ÖNE AKMASI SONUCU ÇIKAN NÜFUZİYETSİZLİK Kaynak banyosunun öne akması sonucu oluşan nüfuziyetsizliğin nedenleri; -Çok yavaş kaynak hızı -Kaynağın aşağı akmasına yol açacak eğim -Yığma oranı ve kaynak havuzu hacmi çok fazla -İterek kaynakta torcu gereğinden fazla eğmek -Kaynak pasoları çok geniş ve fazla kalın HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 54. 54. GAZALTI KAYNAK HATALARI • ELEKTROT BESLEME MEKANİZMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR TEL KILAVUZ HORTUMU BOYU ÇOK KISA /ÇOK UZUN!! HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 55. 55. GAZALTI KAYNAK HATALARI • ELEKTROT BESLEME MEKANİZMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR AKIM KONTAK MEMESİ ÇAPI / KONUMU UYGUN DEĞİL! HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 56. 56. GAZALTI KAYNAK HATALARI • ELEKTROT BESLEME MEKANİZMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR MAKARA HIZI UYGUN DEĞİL! HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 57. 57. GAZALTI KAYNAK HATALARI • AÇIK YERE İNCE, KAPALI YERE KALIN KAYNAK ATMAK HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 58. 58. GAZALTI KAYNAK HATALARI • KÖK KALINLIK TABLOSUNA UYMAMANIN NEDEN OLABİLECEĞİ HATALAR HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 59. 59. GAZALTI KAYNAK HATALARI • SIRTLI KAYNAĞIN NÜFUZİYETE ETKİSİ HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 60. 60. TEL MAKARASI DOĞRU KULLANMA Eğer 1,2 mm çapında tel kullanıyorsak, 1,2 S2 yazısını okumamız gerekli!!! HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 61. 61. GAZALTI KAYNAK HATALARI • ŞASE BAĞLANTISININ YANLIŞ YAPILMASI Şase pensesini paslı bir yere veya gevşek bağlanırsa ark sıçraması meydana gelebilir Şase pensesini bağladığımız yerde pas olmamalı ve bağlantıyı çok iyi bir şekilde sıkmalıyız HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 62. 62. KÖŞE KAYNAĞI İki Yüzeye de nüfuziyet sağlamış bir köşe kaynağı örneği HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 63. 63. GAZALTI KAYNAK HATALARI • EŞ ZAMANLI KAYNAK HATALARI HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 64. 64. KAYNAKLI İMALAT TALİMATI OKUMA HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 65. 65. KAYNAKLI İMALAT TALİMATI OKUMA HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 66. 66. KAYNAKLI İMALAT TALİMATI OKUMA HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL
 67. 67. WPS OKUMA WPS İSMİ KAYNAK YÖNTEMİ BW=Alın Kaynağı FW=Köşe Kaynağı HAZIRLAYAN:Umut KARANFİL 111=Elektrot Kaynağı 135=Çıplak Tel ile Gazaltı 136=Özlü Tel ile Gazaltı 121=Tek Tel ile Tozaltı 123=Tandem ile Tozaltı

×