Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Satista plasebo etkisi

5,449 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to like this

Satista plasebo etkisi

  1. 1. Plasebo etkisi, hastanın doktoruna olan güvenine dayanan ve doktorun‘’iyileşeceksin’’ telkinine duyduğu samimiyetine dayanır. Burada asıl olan telkin’dir.Pozitif yönde telkin olduğu gibi, negatif yönde de telkin yapılabilir. Biz bu etkininpozitif yönüyle ilgileniyoruz. Ancak, bazı zor anlarda negatif telkin’inde işe yaradığınısöyleyebilirim.Satış; insana doğru yapılan ve tamamen insan psikolojisini içinde barındıran sosyalbir bilimdir. Bu noktada, çok uzun zamandır dinamikleri gelişen en etkili alanolduğunu söyleyebilirim.Satış sürecinde Plasebo ise, tamamen müşterinin size duyduğu güvenle alakalıgerçekleşen bir olgudur. Öncelikle müşterinin size güvenmesini sağlayın. Bununneticesinde Plasebo etkisi kendini göstermeye başlayacaktır;  Güven  Samimiyet  Doğruluk  Verilen sözleri tutmak  Yerinde ve zamanında müdahale  İyi iletişim  Sürdürülebilir diyalog  Ulaşılabilir olmak  Tüm bunları sağladıktan sonra Geriye yalnızca SATMAK kalır ve sonucu her zaman SATIŞ olur.

×