Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI
İLETİŞİM ETİĞİ
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
Ümit ÜNKER
Danışman: ...
2
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
Ümit ÜNKER
Danışman: Prof. Dr. Murat ÖZGEN
İstanbul, 2015
T.C.
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL ...
3
İÇİNDEKİLER
Giriş..........................................................................................................
4
Özet
Bu çalışmada Kurumların iç ve dış müşterileri ile olan iletişim boyutlarını ve bu
iletişim içinde etik normlara uym...
5
Giriş
“Etik” (ethics) ise, ahlaktan daha farklı bir kavramdır. Türkçe’ye daha ziyade ahlak
felsefesi ya da ahlak bilimi ...
6
I.BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1 İLETİŞİM NEDİR?
Kısaca ‘'Anlamların paylaşılması süreci’’ olarak tanımlanan iletişim, günü...
7
1.2.2 Yazılı İletişim
İnsanın zaman ve mekândaki ilişki sınırlılıklarını genişletmede en etkin iletişim
biçimidir. Uzakt...
8
1.4. Etik Nedir?
Toplumlar oluştuğu günden beri bazı davranışların iyi bazı davranışların kötü
olduğuna dair bir takım i...
9
II. BÖLÜM
KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK
İş Ahlakı kavramı, altında alt kavramlar barındıran bir çerçeve kavram olarak
görülme...
10
2.1.Çalışma ahlakı
Bir toplumda yaşayan bireylerin çalışmaya ve işe karşı sahip oldukları tutum ve
davranışlarını ifade...
11
Kurumların etik kuralları uyması tüm süreçlerde adil ve şeffaf olmasını gerektirir.
Çalışanları arasında eşitlik sağlam...
12
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bir işin verimli gitmesi için, üst düzey yöneticilerden çalışanlara, tedarikçilerden
yatırım...
13
KAYNAKÇA
Prof. Dr. Orman Sabri, Doç. Dr. Parlak Zeki (2009) ‘’İşletmelerde İş Etiği’’ İstanbul
Ticaret Odası Yayınları,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK

6,178 views

Published on

“Etik” (ethics) ise, ahlaktan daha farklı bir kavramdır. Türkçe’ye daha ziyade ahlak felsefesi ya da ahlak bilimi olarak çevrilmektedir (Ahlak felsefesi, insan yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıları inceleyen felsefe dalıdır). Etik, bir olgu olan ahlaktan farklı olarak, bu olgunun araştırılmasını ve böylece ahlaki açıdan insanlar için nelerin doğru ve nelerin yanlış olduğuna dair ilkelerin belirlenmesini irdeler.

Kant’ın Ödev ahlakında (Deontoloji) iş ahlakı söz konusu olduğunda sorulması gereken sorulardan biri de ‘’İş ahlakı işletmenin çıkarları için mi? Yoksa toplumun çıkarları için mi gereklidir?’’ sorusudur. İşletmenin çıkarlarına uygun olduğu için iş ahlakına uymak gerçekten ahlaki bir şey midir?

Bu sorulara anlamlı cevap verebilmek için deontoloji ve teleoloji kavramlarına bakmak gerekir. Kant’ın ahlakında esas olan mutluluk ya da fayda değil, mutluluğu hak etmek ve doğru olmaktır. Burada ahlaki olmak için başka koşulların yerine gelmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgular Kant. Ahlaki davranış her koşulda ve durum ne olursa olsun ortaya konması gereken bir davranıştır.

Sonuçsalcılık (Teleoloji) ise deontolojik yaklaşımın karşısındaki ahlak teorisidir. Nasıl yaşanması gerektiğine dair ahlak teorileri iki farklı kavram içerir.

İyi ve kötünün ne olduğuna yönelik görüş.
Doğruluk
Sonuçsalcılık açısından bir kişi hangi değerleri benimserse benimsesin bu değerleri ilerletmek ve geliştirmek için çalışmalıdır.

Kurumsal İletişim açısından da bu iki yaklaşımı ahlak ve etik davranış şeklinde incelemeye çalışılmıştır. Günümüz dünyasında etik davranış şekilleri kurumların müşteri ileri ile olan iletişiminde olmazsa konularından biridir. Bu konuya önem gösteren kurumların kendi çalışanları ile dış çalışanları arasındaki ahlaki değerlere uyumu kontrol eden ’ ’Etik Kurul’’ ları bulunmaktadır.

Published in: Business
 • Be the first to comment

KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK

 1. 1. 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI İLETİŞİM ETİĞİ KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK Ümit ÜNKER Danışman: Prof. Dr. Murat ÖZGEN 2015
 2. 2. 2 KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK Ümit ÜNKER Danışman: Prof. Dr. Murat ÖZGEN İstanbul, 2015 T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 3. 3. 3 İÇİNDEKİLER Giriş............................................................................................................................. 5 I. BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1.İletişim Nedir? .................................................................................................. 6 1.2.İletişim Çeşitleri................................................................................................ 7 1.2.1. Sözlü İletişim............................................................................................ 7 1.2.2. Yazılı İletişim........................................................................................... 7 1.2.3. Sözsüz İletişim ......................................................................................... 7 1.3.Kurumsal İletişim............................................................................................. 7 1.4.Etik Nedir? ......................................................................................................... 7 1.5.Ahlak Nedir? ...................................................................................................... 7 1.6.İş Ahlakı Neden Önemlidir? .............................................................................. 7 II. KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK 2.1.Çalışma Ahlakı.................................................................................................... 8 2.2.Meslek Ahlakı..................................................................................................... 9 2.3.İşletmecilik Ahlakı.............................................................................................. 9 IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ................................................................... 12 KAYNAKÇA............................................................................................................ 13
 4. 4. 4 Özet Bu çalışmada Kurumların iç ve dış müşterileri ile olan iletişim boyutlarını ve bu iletişim içinde etik normlara uyma veya uymama durumlarını, uyduklarında elde ettikleri kazançlar ile uymadıklarında kaybettikleri noktalar incelemeye çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak kurumların çalışma ahlakı, meslek ahlakı ve işletmecilik ahlakı kavramlarına yaklaşımları irdelenmiştir. İşletmelerin ahlak kavramına olan özenlerin temelinde itibarın yattığını görebiliriz. İtibarın yönetimi önemli ölçüde güven yaratmaktadır. Müşteriler etik davranışları ile duruşu olan kurumlardan satın almak isterler. Bu nedenle ahlaki değerleri gözetmek Kurumlar için son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler: İletişim, Etik, Kurumsal İletişimde Etik
 5. 5. 5 Giriş “Etik” (ethics) ise, ahlaktan daha farklı bir kavramdır. Türkçe’ye daha ziyade ahlak felsefesi ya da ahlak bilimi olarak çevrilmektedir (Ahlak felsefesi, insan yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıları inceleyen felsefe dalıdır). Etik, bir olgu olan ahlaktan farklı olarak, bu olgunun araştırılmasını ve böylece ahlaki açıdan insanlar için nelerin doğru ve nelerin yanlış olduğuna dair ilkelerin belirlenmesini irdeler. 1 Kant’ın Ödev ahlakında (Deontoloji) iş ahlakı söz konusu olduğunda sorulması gereken sorulardan biri de ‘’İş ahlakı işletmenin çıkarları için mi? Yoksa toplumun çıkarları için mi gereklidir?’’ sorusudur. İşletmenin çıkarlarına uygun olduğu için iş ahlakına uymak gerçekten ahlaki bir şey midir? Bu sorulara anlamlı cevap verebilmek için deontoloji ve teleoloji kavramlarına bakmak gerekir. Kant’ın ahlakında esas olan mutluluk ya da fayda değil, mutluluğu hak etmek ve doğru olmaktır. Burada ahlaki olmak için başka koşulların yerine gelmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgular Kant. Ahlaki davranış her koşulda ve durum ne olursa olsun ortaya konması gereken bir davranıştır. Sonuçsalcılık (Teleoloji) ise deontolojik yaklaşımın karşısındaki ahlak teorisidir. Nasıl yaşanması gerektiğine dair ahlak teorileri iki farklı kavram içerir.  İyi ve kötünün ne olduğuna yönelik görüş.  Doğruluk Sonuçsalcılık açısından bir kişi hangi değerleri benimserse benimsesin bu değerleri ilerletmek ve geliştirmek için çalışmalıdır. Kurumsal İletişim açısından da bu iki yaklaşımı ahlak ve etik davranış şeklinde incelemeye çalışılmıştır. Günümüz dünyasında etik davranış şekilleri kurumların müşteri ileri ile olan iletişiminde olmazsa konularından biridir. Bu konuya önem gösteren kurumların kendi çalışanları ile dış çalışanları arasındaki ahlaki değerlere uyumu kontrol eden ’ ’Etik Kurul’’ ları bulunmaktadır. 1 Prof. Dr. Orman Sabri, Doç. Dr. Parlak Zeki (2009) ‘’İşletmelerde İş Etiği’’ İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2009-23 S. 8
 6. 6. 6 I.BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1 İLETİŞİM NEDİR? Kısaca ‘'Anlamların paylaşılması süreci’’ olarak tanımlanan iletişim, günümüzde insan yaşamının her kesitinde ve çeşitli düzeylerde oluşmaktadır. Çünkü her geçen gelişen ve değişen bir toplumda yaşayan insan, sürekli olarak başkalarıyla ilişki kurmak zorundadır. Amaç ve işleyiş açısından belirgin özellikleri içeren ve sistematik olarak gerçekleştirilen iletişim, insanların özel yaşamlarında olduğu kadar çalışma ortamlarında da başarı ve mutluluğun en önemli kaynağıdır. İnsanlar açısından bu değerleri taşıyan iletişim, kurumlar açısından verimlilik ve kalitenin temelidir.2 1.2 İletişim Çeşitleri  Sözlü İletişim  Yazılı İletişim  Sözsüz İletişim Olmak üzere 3 farklı türe ayrılır. 1.2.1 Sözlü İletişim Sözlü iletişimler “dil ve dil-ötesi” olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmalarını hatta mektuplaşmalarını “dille iletişim” kabul edebiliriz. Dille iletişimde kişiler, ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar. Dil- ötesi iletişim, sesin niteliği ile ilgilidir; sesin tonu ve sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb. özellikler, dil-ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin “ne söyledikleri”, dil ötesi iletişimde ise, “nasıl söyledikleri” önemlidir. Araştırmalar, insanların günlük yaşamda, birbirlerinin ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Karşımızdakinin sözlerinin kapsamı kadar-hatta daha da fazla- ses tonundaki canlılık da bizi ilgilendirir. Yani semantik öğeler kadar dil-ötesi öğeler de iletişimde etkilidir.3 2 Doç. Dr. TABAK Selçuk Ruhi ‘’Kurumsal İletişim’’ S. 1 3 Erişim: 25.1.2015 ‘’İletişim Türleri’’ Milli Eğitim Bakanlığı http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/19/969448/icerikler/iletisim-turleri_304562.html
 7. 7. 7 1.2.2 Yazılı İletişim İnsanın zaman ve mekândaki ilişki sınırlılıklarını genişletmede en etkin iletişim biçimidir. Uzaktan haberleşmede, bilgi ve deneyimleri zaman içinde biriktirme de sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni, mağara resimlerindedir. Ekonomik gereklerle ortaya çıkan, bazı toplumsal, kültürel ilişki ve kurumlar üzerinde etkili olmuştur. Buna karşılık bu kurumlar da yazının evrim ve yayılma süreçlerinin yönünü ve hızını belirlemişlerdir.4 1.2.3 Sözsüz İletişim İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin, yalnız söylediklerini değil, yüz, el, kol ve bedeniyle yaptıklarını da “duyar”; Çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanılarak da iletişim kurulur. Karşı karşıya gelerek kurulan kişiler arası iletişimlerde, hem sözlü, hem de sözsüz mesajlar aynı anda kullanılır. Bu konuşmalarda, mesaj alışverişinin ancak küçük bir bölümünü sözlü mesajlar oluşturur. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, bedenin konumu ve sesin yükselip alçalmasıyla gönderilen sözsüz mesajlar iletişimde kullanılan mesajların daha büyük bir bölümünü kapsar. Kimi zaman insanların duygularını anlamak gerçekten zordur. Kendilerine soramazsınız, çünkü ne hissettiklerini çoğunlukla söylemek istemezler; söylemek isteseler bile çoğu kez, duygularını kendileri de pek bilmezler. Bu kişilerin kafalarının içine girip ne hissettiklerinin öğrenilemeyeceğine göre, yüz ifadelerine, beden belirtilerine bakarak, o anda nasıl bir duygu içinde olduklarını anlamaya çalışırız. Bedensel belirtileri anlayabilmek için, bu belirtilere duyarlık kazanmak gerekir.5 1.3 Kurumsal İletişim Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, bir yandan kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan ise dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir.6 4 Erişim: 25.1.2015 ‘’İletişim Türleri’’ Milli Eğitim Bakanlığı http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/19/969448/icerikler/iletisim-turleri_304562.html 5 Erişim: 25.1.2015 ‘’İletişim Türleri’’ Milli Eğitim Bakanlığı http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/19/969448/icerikler/iletisim-turleri_304562.html 6 ‘’Neden Kurumsal Yönetim, Neden Kurumsal İletişim?’’ Dokuz Eylül Üniversitesi Erişim: 25.1.2015 http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=18820
 8. 8. 8 1.4. Etik Nedir? Toplumlar oluştuğu günden beri bazı davranışların iyi bazı davranışların kötü olduğuna dair bir takım inanışlara sahiptirler. İyi kötü davranış tartışmaları ise Eski Yunan’dan günümüze değin süre gelmektedir. Bu iyi ve kötü davranışlar felsefe bilimine göre kişinin vicdanına dayanmaktadır. Etik konusu da felsefe biliminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsanoğlunun kendisine ve vicdanına karşı görevlerini içeren etik kurallar aynı zamanda, başkalarına ve yaşadıkları topluma karşı da bazı sorumlulukları içermektedir. Bu nedenle kimi bilginler başkalarına karşı olan sorumluluğu da etiğin içerisinde ele almaktadır. Ancak özünde kişinin vicdanı ve bilinci ile ilgilidir. Bu nedenle yaptırımı daha çok vicdani ölçüler içinde kalmaktadır.7 1.5. Ahlak Nedir? Ahlak, tutum ve davranışlarımızda bize rehberlik eden ilke ya da kurallar bütünüdür. Bu yönüyle ahlak, bizlere, yaşantımızın tüm alanlarında yapmamız ve yapmamamız gereken hususların neler olduğunu gösterir, diğer bir deyişle, neyin iyi ya da kötü olduğuna işaret eder. Bir başka deyişle ahlak, insanların birbirleriyle ya da devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan ve insanlardan “yapmaları istenen” davranışlar ve eylemlerdir.8 1.6. İş Ahlakı Neden Önemli? İş ahlakı ve sosyal sorumluluk gibi kavramların yakın zamanda yeniden itibar görmeye başlamasının gerisinde, elbette bu konularda yaşanan tekâmül ve gelişme yatmaktadır. Ancak, geri planda, çok fazla öne çıkmamış bir neden daha bulunmaktadır. İşletmeler, daha fazla kar elde edebilmek için, gelişim seyrine ve günün koşullarına uygun olarak farklı yöntemlerden yararlanabilmektedir. Bu iki kavrama atfedilen önemin artışında, bunların işletmelere artı değer olarak geri dönüşünün çok büyük etkisi bulunmaktadır. Çok sayıda yazar tarafından ileri sürüldüğüne göre, kapitalizm, her zaman verimliliği ve karını nasıl artırabileceği arayışında olmuştur. Bu arayış sonucunda, insanların işe yönelik tutum ve davranışlarını araştıran ve inceleyen çok farklı görüşler ve düşünce ekolleri ortaya çıkmış ve yeni yönetim teknikleri ve yöntemleri benimsenmiştir. 7 Coskun Gül, Vural Akıncı Beril Z. (2011) ‘’ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik’’ Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi S. 67-68 8 Prof. Dr. Orman Sabri, Doç. Dr. Parlak Zeki (2009) ‘’İşletmelerde İş Etiği’’ İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2009-23 S. 8
 9. 9. 9 II. BÖLÜM KURUMSAL İLETİŞİMDE ETİK İş Ahlakı kavramı, altında alt kavramlar barındıran bir çerçeve kavram olarak görülmelidir. İş ahlakını anlamak için öncelikle şu kavramların anlaşılması lazımdır: • Çalışma ahlakı • Meslek ahlakı • İşletmecilik ahlakı Şekil 1. Kurumsal İletişim Yaklaşımları Kurumlarda İletişim yaklaşımlarında Bilgilendirmeye hazır olmak, Organsız İletişim, Bürokratik İletişim, Manipülatif iletişim ve Demokratif iletişim noktalarını Şekil 1 ‘de görebiliyoruz. Tüm bu süreçler içinde iletişimin şeffaf, tutarlık ve güven verici şekilde olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
 10. 10. 10 2.1.Çalışma ahlakı Bir toplumda yaşayan bireylerin çalışmaya ve işe karşı sahip oldukları tutum ve davranışlarını ifade etmektedir. Toplumların işe yönelik tutumları birbirlerinden farklı olabileceği gibi, aynı toplumun değişik tabakaları arasında da farklılıklar bulunabilmektedir. Bazı toplumlarda çalışkanlık ve işe/çalışmaya atfedilen önem son derece yüksekken, bazı toplumlarda ise tembellik ve işten kaçma/kaytarma ana karakteristik olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin iş ve çalışmaya bakışlarında, toplumların kültürel yapılarının çok etkili olduğu, kültürel değerlerin birer taşıyıcısı durumunda olan ailelerin, bu kodları gelecek nesillere de benzer şekilde aktardıkları bilinmektedir. Ancak, toplumların belli yönlerde eğitilebilir oldukları ve negatif bazı özelliklerinin eğitim yoluyla değiştirilebilir oldukları da unutulmamalıdır. Çalışma ahlakı verilen işi ahlak normları içinde layıkıyla yerine getirmek, iş disiplinine uymak, zamanında işe gelmek ve çalışma zamanını verimli kullanmak gibi birçok noktayı kapsamaktadır. Birey bu alanda ne kadar etik davranış sergilerse hem toplum hem de kurum tarafında kabul edilir. 2.2. Meslek ahlakı Bir mesleğin mensuplarının izlemesi gereken ahlaki ilkelerdir. Tüm meslek gruplarının meslek ahlakı bulunmaktadır. Özellikle Tıp alanında bu mesleği icra edecek bir Doktor Hipokrat yemini eder ve mesleğine bu etik davranışları kabul ederek, yerine getireceğini taahhüt ederek başlar. Satışta mesleğinde de meslek ahlakı oldukça önemlidir. Müşteriye tam ve eksiksiz bilgi vermek, müşteriyi yanıltmamak, ederinden fazla bir bedel ile satış yapmamak gibi. Çalışma ahlakı ve genel olarak iş ahlâkı ilkeleri ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılıklar taşırken, meslek ahlakı ilkeleri genelde tüm dünyada benzer özelliklere sahip bulunmaktadır ve bir mesleğin icrasında uyulması gereken genel kurallara işaret etmektedir. 2.3. İşletmecilik ahlakı Meslek ahlakı gibi bireysel olmayan, işletme olarak kurumun sahip olduğu ahlaki ilkelerdir. Tüzel kişilik olan her işletmenin varlığının devamı ekonomik olarak sürdürülebilir gelir elde etmektir. Bu noktada her işletmenin uyması gereken ahlaki değerleri vardır ve bu değerler genel kabul görmüş ahlaki normlardan oluşur. İşletmeler, hem çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine karşı ahlaki sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekirken, hem de toplumun tümüne ve içinde bulundukları doğal çevreye (çevre ahlakı) karşı sorumluluk sahibidir.
 11. 11. 11 Kurumların etik kuralları uyması tüm süreçlerde adil ve şeffaf olmasını gerektirir. Çalışanları arasında eşitlik sağlamak, yeni istihdam yaratırken adil ve dürüst şekilde işe alım gerçekleştirmek, çevreyle barışık, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmek gibi birçok alanda ahlaki davranışları sergilemesi beklenir. Etik davranışların toplum nazarında değeri çok yüksektir. Bu nedenle kurumlar etik dışı davranışları mutlaka içlerinde temizlemesi gerekir. Buna en güzel örneklerden biri de Dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri olan ABD’li Pfizer şirketinin tüm dünyadaki çalışma merkezlerinde Yolsuzluk ve Rüşvete karşı etik operasyonudur. Türkiye’de de bu operasyonu yapan kurumun haberi gazetelere de konu olmuştur. Bu hem etik bir davranış, hem işletme ahlakına uygun olmayan davranışların onaylanmadığını gösteren ve bunu da halka açıklayarak bir noktada ‘’Etik Kurallara Uyan’’ bir kurum imajı çizerek itibar yönetiminin yapıldığı bir çalışmadır. Şekil 2. Pfizer’in Yolsuzluk Savaşı
 12. 12. 12 IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bir işin verimli gitmesi için, üst düzey yöneticilerden çalışanlara, tedarikçilerden yatırımcılara ve hatta müşterilere kadar iletişimin iyi çizgilerle kurulmuş olması gerekir. Değişim yönetiminde ve kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli bir husustur. Kurum; uyumluluk, güvenilirlik ve etik içinde yaygınlaşması için tüm paydaşları ile aynı mesajı konuşmalıdır. Kurumsal iletişim, kurumun mesajlarını oluşturmasına, vizyonunu, misyonunu ve değerlerini birleştirmesine yardımcı olur ve kurumun mesajları, aktiviteleri ve uygulamaları hakkında paydaşlarıyla iletişim sağlanmasına destek verir. Kurumsal iletişimin yapısı kurumun bütün iletişimlerini stratejik olarak en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan bütün yolların vizyonu anlamına gelir. Ahlaki değer normlarına uyarak ekonomik yaşamlarını sürdüren işletmeler çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, yatırımcıları ve toplum tarafından kabul görürler ve etik davranışları ile topluma örnek olurlar. Bu noktada bu değerlere sahip çıkan firmaların kurumsal iletişim dillerinde bunu vurgulayarak çalışmalarını ahlaki değerlere uygun yaptığını söylemesi, çalışılmak istenen bir firma olmasına olanak sağlar. İnsanlar yalnızca maddi beklenti için işletmelerde çalışmayı tercih etmezler, işletmenin ahlaki değerleri de çalışanlarınki ile örtüşmesini beklerler. Bu nedenle etik davranışlara uymayan ya da önemsemeyen firmalarda başta çalışanlar, sonrasında iş yapanlar zorluk yaşar ve devam etmezler bu da işletmenin yaşamını tehlikeye atacaktır. Görüldüğü gibi yazılı olmayan kurallara sahip olan etik davranışlar kurumların devamlılığı açısından son derece önemlidir. Ticari hukuk ve genel hukuk her ne kadar ahlaki değerlere saygı göstererek bu çerçevede yasalaşmış olsa da bazen yazılı olmayan bu değerler devreye girerek toplumda ve kurumda düzenlemeler yapar. Bu da o toplumun genel kabul görmüş değerlerinde oluşur.
 13. 13. 13 KAYNAKÇA Prof. Dr. Orman Sabri, Doç. Dr. Parlak Zeki (2009) ‘’İşletmelerde İş Etiği’’ İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2009-23 S. 8 Doç. Dr. TABAK Selçuk Ruhi ‘’Kurumsal İletişim’’ S. 1 Coşkun Gül, Vural Akıncı Beril Z. (2011) ‘’ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik’’ Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi S. 67-68 Prof. Dr. Orman Sabri, Doç. Dr. Parlak Zeki (2009) ‘’İşletmelerde İş Etiği’’ İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2009-23 S. 8 Doç. Dr. Arslan Mahmut ‘’e-İş, e-Devlet, eTik’’ (Ankara: Siyasal Kitapevi, 2007) s. 4-5 Akyürek Rüveyda ‘’Kurumsal İletişim Yönetimi’’ (Anadolu Üniversitesi Yayınları) Şekil 2. ‘’Pfizer’in Yolsuzluk Savaşı’’ Şekil 1. Erişim. 25.1.2015 http://notoku.com/kurumsal-iletisime-yaklasim/ ‘’İletişim Türleri’’ Milli Eğitim Bakanlığı Erişim: 25.1.2015 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/19/969448/icerikler/iletisim- turleri_304562.html ‘’Neden Kurumsal Yönetim, Neden Kurumsal İletişim?’’ Dokuz Eylül Üniversitesi Erişim: 25.1.2015 http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=18820

×