Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları

5,829 views

Published on

Reklam mesajı, iknanın gerçekleştirilmesi ve reklamın izlenebilirliği açısından belirleyicidir. Bu sebeple mesajın; stili, tonu ve sunum şekli göz önünde bulundurularak yaratılması etkin şekilde verilmesini sağlayacaktır.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları

 1. 1. Reklam Mesajı Stili Tonu Sunumu Murat ÖNER Sakarya SBE- HİR 2015
 2. 2. And you’ll see why 1984 won’t be like «1984».
 3. 3. 1984- Macintosh https://www.youtube.com/watch?v=VtvjbmoDx-I
 4. 4. The Force-VW Passat https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
 5. 5. Reklam Mesajlarının Stili • Hardsell / Doğrudan; somut ürün özelliklerine vurgu yapar ve yarar üzerine odaklanır.Tüketiciyi ürünün en iyi olduğuna ikna etmeye çalışır ve mantık temelinde tepki almayı amaçlar. • Softsell / Dolaylı; reklamın mesajı, korku, sevgi, tutku, gibi psikolojik çekiciliklerle tüketicinin duygularına seslenir.
 6. 6. Reklam MesajınınTonu • Doğrudan mesaj tonu / Faydacı • Dolaylı mesaj tonu / Değer ifade eden
 7. 7. • Doğrudan mesaj tonu; hedef kitle tarafından oldukça önemli olarak algılanabilecek bir ya da iki yarar hakkında bilgilere vurgu yapar. • ürün rakiplerinden çok farklı bir özelliğe sahipse, • ürün gelişme aşamasında ise • ürünün görünürlüğü az ya da orta düzeyde ise, • tüketicinin kendine duyarlığı düşükse Etkin olduğu durumlar
 8. 8. • Dolaylı mesaj tonu; Hem ürün için bir kişilik yaratmayı hem de kullanıcılar için bir imaj yaratmayı vurgular. Reklam üründen çok bir atmosferi, tutku ve hayalleri sergilemeye çalışır. Reklam mesajı yumuşak, cana yakın tarzda seslenir. • Ürün rekabette farklılaşamıyorsa • Ürün olgunluk aşamasında yer alıyorsa • Tüketicinin kendine olan duyarlığı yüksekse Etkin olduğu durumlar
 9. 9. Fiat - Egea https://www.youtube.com/watch?v=QnIKS1QsE70
 10. 10. Mercedes Benz – C Serisi https://www.youtube.com/watch?v=HAGgH_jPovc
 11. 11. Reklam Mesajlarının Sunumu Yapım Formatları • Ürün yönlü rasyonel yaklaşım ile kurgulanmış mesajlar • Tüketici yönlü duygusal yaklaşım ile kurgulanmış mesajlar
 12. 12. Reklam Mesajlarının Sunumu Yapım Formatları • Ürün yönlü rasyonel yaklaşım Bu yaklaşımdaki mesajlar doğrudan mesaj tonu ile bağlantılı hazırlanır ve mesajlar : • Yaşamdan kesit • Problemi çözüm • Gösterim • Karşılaştırma • Haber • Tanıklık yaklaşımları ile kurgulanır
 13. 13. Yaşamdan kesit yaklaşımında mesaj, tüketicinin yaşamından bir kesit alınarak, tüketicinin karşılaştığı sorunu ürün ile nasıl çözdüğü gösterilir. Bu yaklaşımla mesaj içeriği oluşturulurken, ürünün sorunu çözmede yeterli özelliklere sahip olduğu vurgulanmalıdır. Problem çözümü yaklaşımı da bu yaklaşıma benzer fakat bu yaklaşımın farkı reklamın laboratuvar ortamında sunulmasıdır. Karşılaştırmalı yaklaşımda, mesajda marka bir ya da birkaç rakibi ile karşılaştırılarak üstün özellikleri gösterilir.. Haber yaklaşımı, öncelikle yazılı basında çıkan haber türünde bir yaklaşımı içerir. Özellikle yeni çıkan veya geliştirilmiş ürünlerde uygulanır. Tanıklık yaklaşımı, ürünü kullanan kişilerin tanıklığına dayanır. Sözcü durumunda olan kişi mesajda ürün yararının neler olduğu ve ürünün nasıl kullanacağını iletir.
 14. 14. Reklam Mesajlarının Sunumu Yapım Formatları • Tüketici yönlü rasyonel yaklaşım Bu yaklaşımdaki mesajlar dolaylı mesaj tonu ile bağlantılı hazırlanır ve mesajlar : • Mizah/Korku • Canlandırma, • Cinsellik/Heyecan • Müzik ile kurgulanır.
 15. 15. • Tüketici yönlü rasyonel yaklaşım Mizah içeriği her ürün için geçerli değildir.Özellikle para, güvenlik gibi konularda mizah içerikli mesajlar çok dikkatli kurgulanmalıdır. Korku öğesi içeren mesajlar ise özellikle sağlık ile ilgili konularda kullanılır, fakat bu içerik kullanımında hedef kitleyi aşırı kaygılandıracak ve istenilen eylemi gerçekleştirmemesine neden olacak anlamlardan kaçınmak gerekir. Canlandırma yaklaşımında, çizgi ile yaratılan kişi ya da gerçek dışı karakterlerle ürün yararı iletilmektedir.Özellikle ilginç olmayan ürünlerde kullanılması uygundur. Cinsellik yaklaşımında, ürünün kullanımı ile cinsellik ve duygusal cazibe kazanma yararı açık ya da kapalı şekilde söylenir. Müzik, markanın ismi ve sağladığı yarar açık ve anlaşılır şekilde yer almalıdır. Reklam cıngıllarında eğlenceli ortamlara, nostaljik görüntülere ya da çeşitli nesnelerin farklı görüntülerine yer verilebilir.

×