Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun

 1. 1. SMK TENGKU MAHKOTA MUAR, JOHOR PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 AMALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 TINGKATAN PERALIHAN 1 JAM 30 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU Arahan : Jawab semua soalan NAMA : __________________________________________ TINGKATAN : PERALIHAN
 2. 2. 1. Pilih ejaan yang betul daripada perkataan di bawah: A. LECANA B. LENCANA C. LENCENA D. LANCANA 9. Rajah dalam gambar di atas ialah A. bikar B. corong turas C. jam randik D. silinder penyukat 2. "Berusaha Hingga Berjaya" adalah A. Moto sekolah kita B. Lencana sekolah kita C. Gambar sekolah kita D. Nama sekolah kita 10. 3. Di bawah ialah jenis rumah moden kecuali A. Rumah panjang B. Rumah teres C. Rumah kondominium D. Rumah sebandung Rajah dalam gambar di atas ialah A. jam randik B. silinder penyukat C. tabung uji D. corong turas 4. Ibu kepada ibu anda dipanggil A. abang B. datuk C. nenek D. pakcik 11. Yang manakah digunakan untuk memanaskan bahan? A. jam randik B. silinder penyukat C. penunu Bunsen D. corong turas 5. Berikut ialah ahli dalam keluarga asas kecuali A. bapa B. ibu C. datuk D. anak 12. Apakah nama alatan tangan di bawah? 6. Haiwan ini bertelur. Apakah haiwan ini? A. Kucing B. Kambing C. Anjing D. Ayam A. Kekunci Allen B. Sepana boleh laras C. Pemutar skru mata rata D. Playar gabung 7. Set nombor yang disusun menaik mengikut tertib menaik adalah A. 1, 3, 0, 4 B. 12, 13, 14, 15.. C. 17, 16, 15, 14.. D. 57, 56, 55, 54.. 13. Apakah nama alatan tangan di bawah? 8. Pilih pasangan haiwan dan makanannya yang betul: A. Kucing – tikus B. Ayam – lembu C. Harimau – lobak merah D. Kuda – ikan A. Kekunci Allen B. Sepana boleh laras C. Pemutar skru mata rata D. Playar gabung 14. Pilih maksud yang betul: 2
 3. 3. A. Herbivor – makan daging sahaja B. Karnivor – makan tumbuhan sahaja C. Omnivor – makan daging dan tumbuhan 30 cm C. piramid D. kon Soalan 22 dan 23 adalah berdasarkan rajah di bawah: 15. Yang manakah di antara di bawah ialah karnivor? A. Arnab 10 B. Kambing cm C. Lembu D. Harimau 22. Kirakan perimeter segiempat tersebut: A. 30 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 300 cm 16. • • • Berdarah panas Badan berbulu/ berambut Melahirkan anak Sifat-sifat di atas menunjukkan ciri-ciri haiwan A. Mamalia B. Amfibia C. Reptilia D. Burung 23. Berapakah luas segiempat tersebut? A. 30 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 300 cm Soalan 17 dan 18 adalah berdasarkan rajah di bawah: 24. Yang manakah pasangan perkataan yang betul? A. Taman – perkhidmatan B. Kompleks – berturap C. Jalan – beli-belah D. Telefon – awam padi tikus  X 17. Apakah haiwan X? A. Kucing B. Arnab C. Helang D. Belalang 25. Yang manakah di bawah BUKAN anggota badan? A. siku B. sikat C. lutut D. kaki 18. Padi ialah sejenis A. Pengguna primer B. Pengeluar C. Pengguna sekunder D. Pengguna tertier 26. RM 25. 30 dalam perkataan ialah A. Dua puluh lima ringgit tiga sen B. Dua puluh tiga ringgit lima puluh sen C. Dua ratus lima puluh tiga ringgit D. Dua puluh lima ringgit tiga puluh sen 19. Apakah bentuk matra di bawah? A. silinder B. sfera C. bulatan D. kuboid 27. Billy ada wang sebanyak tiga ringgit. Emak memberinya lima ringgit enam puluh sen lagi. Berapakah jumlah wang Billy? A. RM 3.65 B. RM 8.60 C. RM 8.65 D. RM 5.63 20. Apakah jenis matra bagi bulatan? A. dua matra B. tiga matra C. empat matra D. lima matra 28. Berapakah nilai 'enam darab dua'? A. sepuluh B. sebelas C. dua belas D. tiga belas 21. Apakah nama bentuk di bawah: A. kubus B. kuboid 3
 4. 4. D. wayar 35. Apakah nama bahagian Z? A. Mentol B. Suis C. Sel kering D. wayar 36. Apakah yang terjadi pada Y jika suis dipasang? A. menyala B. meletup C. terbakar D. padam 29. 'Membekalkan air yang diperlukan oleh tanaman' ialah aktiviti A. Merumput B. Menanam C. Menyiram D. Membaja 30. Apakah nama ibu negeri Malaysia? A. Kuala Lumpur B. Pulau Pinang C. Johor Bahru D. Singapura 37. Nyatakan nilai pecahan di bawah dalam perkataan A. Satu perdua C. Dua Pertiga B. Empat perlapan D. Empat perempat Ibu negeri  Ipoh 31. Apakah nama negeri ini? A. Johor B. Selangor C. Perak D. Melaka 1/2 38. Apakah jawapan bagi penambahan pecahan ini? A. Empat pertiga B. Empat 1/2 + 3/2 = ? C. Dua D. Tiga 32. Rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Di bawah ialah kaum utama di Malaysia KECUALI A. Melayu B. Cina C. India D. Inggeris 39. Berikut adalah jenis mesin ringkas kecuali: A. Baji B. Tuas C. Kereta D. Satah condong 40. Yang manakah Mesin Kompleks? A. Baji B. Tuas C. Kereta D. Satah condong 33. Yang manakah adalah betul dalam fungsi deria di bawah? A. Mata – Pendengaran B. Hidung – Pernafasan/ Bau C. Telinga – Penglihatan D. Lidah – Sentuh 41. Rajah di bawah menunjukkan proses Soalan 34, 35 dan 36 adalah berdasarkan rajah di bawah: Y X Z suis A. Penyejatan B. Peleburan C. Pembekuan D. Pendidihan suis 34. Apakah nama bahagian X? A. Mentol B. Suis C. Sel kering 42. Rajah di bawah menunjukkan proses 4
 5. 5. D. pahit 51. Di antara berikut, manakah bersifat asid? A. Nasi C.Garam B.Gula D. Mangga A. Penyejatan B. Peleburan C. Pembekuan D. Pendidihan 43. Air menjadi beku pada suhu A. 50oC B. 100oC C. -10 oC D. 0 oC 52. Bahan makanan yang berasid menukarkan warna kertas litmus biru menjadi _________ A. kuning C. biru B. merah D. putih 44. Hari Kemerdekaan negara kita ialah pada A. 30 Ogos 1957 B. 31 Ogos 1957 C. 16 September 1957 D. 1 Januari 1957 53. Nama negeri Melaka berasal dari nama_________ ____ . A.Istana Melaka C. pokok Melaka B. anjing D. pelanduk 45. Yang manakah bunga kebangsaan negara kita? A. Bunga orkid B. Bunga siantan C. Bunga raya D. Bunga plastik 54. Siapakah Raja Melaka yang pertama? A. Bendahara C. Tun Perak B. Parameswara D. Hang Tuah 46. Apakah cogankata yang ada pada Jata Negara? A. Bersekutu Bersemangat B. Bersekutu Bertambah Mutu C. Bersekutu Berani D. Bersekutu Bertambah Maju 55. Sardin ialah produk A. Pengetinan B. Pembekuan C. Pembotolan D. Pengeringan 47. Apakah nama lagu kebangsaan kita? A. Negaraku B. Negaramu C. Negeriku D. Negeri Johor 56. Rajah di bawah menunjukkan hasil produk 48. Rukun Negara ada _____ perkara A. dua B. tiga C. empat D. lima A. Pengetinan B. Pembekuan C. Pembotolan D. Pengeringan 49. Salah satu daripada Rukun Negara ialah A. Kepercayaan kepada Tuhan B. Kesetiaan kepada kawan C. Keluhuran budi pekerti D. Kasih sayang kawan 57. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan asli? A. Nilon C. Plastik B. Emas D. Poliester 50. Apakah rasa garam? A. masin B. tawar C. manis 58. Yang manakah bukan negara ASEAN? A. Malaysia 5
 6. 6. B. Amerika Syarikat C. Indonesia D. Thailand 59. Di bawah ialah alat perkebunan kecuali A. cangkul B. gergaji C. sudu D. pongkes 60. Pilih ejaan yang betul mengenai alatan di bawah: A. PONGKAS B. TUKUL KUKU KAMBING C. GERGAJI TANGIN D. CUNGKIL 6
 7. 7. B. Amerika Syarikat C. Indonesia D. Thailand 59. Di bawah ialah alat perkebunan kecuali A. cangkul B. gergaji C. sudu D. pongkes 60. Pilih ejaan yang betul mengenai alatan di bawah: A. PONGKAS B. TUKUL KUKU KAMBING C. GERGAJI TANGIN D. CUNGKIL 6

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • chuhuishan

  Jun. 22, 2015
 • FariqNazmiMn

  Aug. 19, 2015
 • Pu3nana

  Oct. 27, 2015
 • freezofreeze

  Feb. 13, 2016
 • d030988

  Sep. 20, 2016

Views

Total views

13,075

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

490

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×