Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Up1_bahasa malaysia 1

142 views

Published on

bahasa malaysia1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Up1_bahasa malaysia 1

  1. 1. Arahan : 1) Baca dan fahami semua arahan yang diberikan. 2) Jawab semua soalan dengan betul dan tulisan yang kemas. 3) Anda dilarang meniru semasa ujian dijalankan. _______________________________________________________________ A) Tuliskan huruf besar bagi huruf-huruf di bawah. B) Tuliskan huruf kecil bagi huruf-huruf di bawah. C) Warnakan gambar benda atau haiwan yang boleh mengeluarkan bunyi. D) Lengkapkan perkataan di bawah dengan huruf yang betul. 1. 2. 3. __ lat __ nam __ yam 4. 5. 6. __ tak __ kan __ kor 1 b e f g H P Q R a D h j l r q S T V X Z
  2. 2. E) Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar diberi. 1. 5. + = _______ + = = 2. 6. + = ________ + = 3. 7. + = ________ + = 4. 8. + = ________ + + = F) Eja dan tuliskan perkataan bagi setiap gambar di bawah dengan betul. 2 lo _________ ja ro ba tu li su mu _________ _________ _________ 6 7 8 1 2 3 4 5 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
  3. 3. G) Lihat gambar dan namakan pekerjaan mereka. H) Tuliskan kata kerja yang betul berdasarkan gambar. 3 mencuci membaca guru tentera doktor posmen bomba juruterban g 1 1 2 3 4 nelayan 5 6 7 8 menangis mengangkatberlarimelompat berenang menulisberbual menyanyi 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 hakim 1 2 3 4 5
  4. 4. I) Pilih frasa yang betul berdasarkan gambar yang di bawah. J) Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa yang betul. 4 Memotong kuku Membuang sampah Menyiram pokok Menanam sayur Menyepak bola Membuat kek Menangkap gambar Memancing ikan Guru kelasketua kelas Penolong ketua kelas Bahasa Malaysia rajin Ini kelas Tahun 1 Mawar. __________________ Tahun 1 Mawar ialah Cikgu Julia. Cikgu Julia guru mata pelajaran ____________________. baikceria Haikal ialah _____________________________ kami. Dia sangat ____________ dan rajin. Huda pula _____________________________ kami. Dia juga baik dan _______________. Kami semua murid Tahun 1 Mawar. Kami sentiasa menjaga kelas supaya bersih dan ___________. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

×