Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sw203 Lab3

578 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sw203 Lab3

  1. 1. Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Хичээл : SW203 Улирал : 2006 намар Бэлтгэсэн багш : Д.Энхжаргал Mongolia University of Science & Technology Лабораторийн ажил № 3 Оноо: 3
  2. 2. Лабораторийн ажил гүйцэтгэх журам <ul><li>Лабораторийн цаг дээр </li></ul><ul><ul><li>Гадуур хувцастай суух </li></ul></ul><ul><ul><li>Хоорондоо ярих </li></ul></ul><ul><ul><li>Тоглоом тоглохыг тус тус хориглоно . </li></ul></ul><ul><li>Тухайн 7 хоногийн лекцийн цаг дээр үзсэн ойлголтоо ашиглан вэбэд тавигдсан зааврын дагуу тухайн 7 хоногийн лабораторийн ажлыг гүйцэтгэнэ. </li></ul><ul><li>Цагтаа амжиж лаборатори хамгаалахын тулд тухайн лекцэнд анхааралтай суухаас гадна тус хичээлийн өмнөх холбоо болох SW202 хичээлээр үзсэн ойлголт, мэдлэгээ бататган сэргээсэн байх ёстойг анхаарна уу. </li></ul><ul><li>Лабораторийн ажлыг дүгнэхдээ даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах ёстой онооны 100 хүртэлх хувиар дүгнэнэ. Хэрэв амжаагүй бол тэр өдөртөө багтаан лабаа өөрийн лбаораторийн багшид e-mail- ээр явуулсан тохиолдолд даалгаврын гүйцэтгэлээс хамаарч авах ёстой онооны 75 хүртэлх хувиар дүгнэх бөгөөд лабораторийн ажлыг дахин нөхөж хамгаалах гэсэн ойлголт байхгүйг анхаарна уу. </li></ul>
  3. 3. Даалгавар 1. Дараах хуудсанд үзүүлсэн үр дүнг хэвлэхийн тулд програмд дараах өөрчлөлтүүдийг оруул. <ul><li>Энд шаардлагатай get methods -ийг тодорхойл </li></ul><ul><li>Энд шаардлагатай мөрийг тодорхойл </li></ul><ul><li>Энд шаардлагатай мөрийг тодорхойл </li></ul>

×