Proj Example2

2,123 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Proj Example2

 1. 1. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил Төслийн хэсэг 1. Хэрэглэгчийн шаардлага 1.1 Системийн зорилго Энэхүү төслийн ажлаар такси түрээслэлтийн гэрээ, түрээслэгчийн орлого тушаалт зэрэг мэдээллийг бүртгэж түрээсийн гэрээнд заасан үзүүлэлтүүд хэрхэн биелэгдэж байгааг хянах тайлан нэгтгэлүүдийг гаргах ӨСУС-ийг боловсруулах зорилго тавилаа. 1.2 Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл Тус байгууллага нь 2000 оноос хойш Улаанбаатар хотод такси түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 200- гаад такситай болоод байна. Энэ байгууллага нь урьд өмнө нь такси түрээслэлтийн үйл ажиллагааны мэдээллийг цаасан дээр бүртгэж нэгтгэж ирсэн. Байгууллагын иерархи бүтэц Удирдлага Санхїї Зохицуулалтын алба Санхїїч Їндсэн жолооч Тїрээсийн жолооч Нярав нар 3
 2. 2. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 1.3 Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог Түрээсийн гэрээ байгуулах • Түрээсийн гэрээнд түрээслэгч, түрээслэж буй машин, түрээсийн хугацаа, нийт хураамж , орлого тушаалтын хуваарийг зааж тусгана. • Түрээслэгч нь гэрээ байгуулахдаа тодорхой хэмжээний мөнгийг урьдчилан барьцаанд төлнө. • Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн машины засвартай холбоотой бүх зардлыг жолооч өөрөө хариуцна. Орлого тушаалт • Түрээслэгч нь иргэдэд үйлчилсэн орлогоосоо гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тодорхой хэмжээний төлбөрийг түрээслэгч компанид тушааж байх ёстой. • Орлого тушаалтыг долоо хоногийн ажлын 5 өдөр гүйцэтгэж байна. • Түрээслэгч байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж таксины үйлчилгээнд хэд хоног гараагүй тохиолдолд түрээслэгчийг эдгээр хоногийн орлого тушаалтаас чөлөөлнө. • Гэрээний орлого тушаалтын хуваарьт заасан хугацааг хэтрүүлсэн хоног тутамд 2000 төгрөгийн торгууль ноогдуулна. Машиныг хувьд шилжүүлэх • Нийт тушаасан төлбөрийн хэмжээ гэрээнд заасан нийт хураамжийн дүнд хүрсэн тохиолдолд түрээслэгч нь машиныг хувьдаа шилжүүлэн авах эрхтэй. • Гэрээний хугацаа дууссан боловч орлого тушаалтын дүн хүрээгүй тохиолдолд машиныг хувьд шилжүүлэхгүй болно. Гэрээ цуцлалт • Төлбөрийн хугацааг 4 хоног хэтрүүлбэл гэрээг заасан хугацаанаас өмнө цуцлаж түрээсийн машиныг түрээслэгч байгууллага хурааж авна. 4
 3. 3. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 1.4 Системийн хамрах хүрээ Тус системийг захиалагч байгууллага мөн ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бусад аж ахуйн нэгжүүдэд хэрэглэх боломжтой. 1.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага Тус системд дараах бүртгэл хөтлөгдөнө Түрээсийн гэрээн дэх мэдээллүүд • Машины мэдээлэл  машины дугаар , өнгө , марк , явсан километр , хөдөлгүүр , арал , төлөв зэрэг мэдээллийг бүртгэнэ • Түрээслэгчийн мэдээлэл (жолоочийн код , жолоочийн овог , төрсөн огноо , регистрийн дугаар , паспортны дугаар , жолоочийн үнэмлэхний дугаар , гэрийн хаяг) • Түрээсийн нөхцөл • Орлого тушаалтын хуваарь Орлого тушаалтын мэдээлэл • Орлого тушаасан огноо, тушаасан орлого, орлогыг хамрах хоног зэрэг мэдээлэл • Чөлөө авалтын мэдээлэл (чөлөөний шалтгаан , эхлэх хоног, нийт хоног, бусад тайлбар ) • Хэрэглэгчийн лавлах (код , нэр)  Хэрэглэгчийн лавлахаар шинээр хэрэглэгч үүсгэнэ Гаралт : • Орлого тушаалтын тайлан  Түрээсийн гэрээ тус бүрээр нэгтгэх  Түрээслэгч байгууллагаар бүхэлд нь нэгтгэх (өдөр, сар, улирал, жилээр) 5
 4. 4. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил  Чөлөө авалтын тайлан нь тухайн жолоочын чөлөө авалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна. • Гэрээний хяналтын тайлан (гэрээний дугаар , жолоочын нэр , гэрээ байгуулсан огноо , машины дугаар , төлөх ёстой , төлсөн, торгууль, үлдэгдэл) • Машины хувьд гарах төлөв (гэрN, түргч, маш, төлөв өнгөөр) • Чөлөө авалтын тайлан (гэрээний дугаар , жолоочын нэр , машины дугаар , чөлөө эхэлсэн огноо , чөлөө дуусах огноо , чөлөө авсан шалтгаан , хоног) • Машины хяналтын тайлан (машины код , түрээслэгдсэн эсэх , хувьд шилжсэн , цуцлагдсан)  Тухайн машины төлөвийг харуулсан тайлан байна. 2.Системийн шаардлага тодорхойлох 2.1 Ерөнхий зүйл Системийн шаардлага тодорхойлох зорилго нь хэрэглэгчийн шаардлагыг бүрэн төгс биелүүлэхэд програмд тавигдах шаардлага ,түүний дагавар нөхцөлүүдийг тодорхой болгоход оршино. • Мэдээллийн баазыг эмх цэгцтэй зохион байгуулах • Системийн нууцлалтын асуудал дээр дэлхийн жишигт хүрэхүйц ажиллах • Программын интерфейс , график дүрслэлийг сайн хийх 2.2 Архитектурын сонголт 6
 5. 5. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 2.2.1 Үйлдлийн систем : Windows XP Сонгох болсон шалтгаан : • Хамгийн сүүлд буюу 2001 онд Microsoft корпорациас гаргасан үйлдлийн систем • Хэрэглэгч энэхүү үйлдлийн системийг хэрэглэж , түүн дээр ажиллахад хялбар , мөн ашиглахад хялбар • Шинэ хувилбар нь богино хугацаанд гарч байдаг • Олон бодлогын горимтой учир хэд хэдэн программтай зэрэг ажиллах боломжтой • Хэрэглэгчийн интерфейс сайтай • Сүүлийн үеийн бараг бүх программ хангамж энэ үйлдлийн систем дээр ажилладаг • Unicode дэмждэг 2.2.2 Програмчлалын систем : MSSQL server 2000 Сонгох болсон шалтгаан : • MSSQL server 2000 нь өгөгдлийн сан зохион байгуулахад өргөн боломж өндөр чадвартай систем юм. • Хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой. • Unicode дэмждэг. • Мэдээллийн нууцлалын хувьд MS Access – тай харьцуулахад хамаагүй сайн гэвч oracle server-ийг энэ талаараа арай гүйцэхгүй болно. • Windows XP үйлдлийн систем дээр маш сайн зохицон ажилладаг. Мөн .NET 2003 програмчлалын хэлтэй холбон програмчлахад нэн тохиромжтой болно. 2.2.3 Програмчлалын хэлний сонголт : Windows –ийн орчны Microsoft Visual C#.NET 2003 програмчлалын хэл ашиглана. Сонгох болсон шалтгаан : 7
 6. 6. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил • Visual C#.NET 2003 програмчлалын хэл нь Business Application програмд зориулагдсан. • Энэ хэрэгсэл нь 2003 онд нэвтэрсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд ашиглаж байгаа хүний тоо нь хэдэн саяар өсөж байгаа юм. • Дээд түвшний 100% объект хандлагат програмчлалын хэл учир програмын ажиллах зарчим , уялдаа холбоос сайн. • Одоогоор хамгийн шилдэг програмчлалын хэлнүүдийн нэгд тооцогдож байгаа. Учир нь энэ хэл нь Java хэл болон C , C++ хэлнүүдийг нэгтгэж тухайн хэлнүүдийн бүх сайн чанарыг багтааж чадсан юм. • Хэрэглэгчийн интерфейс маш ойлгомжтой , програмчлах бүрэн боломжтой. • Дэлгэцийн зохиомж буюу дизайн гаргахад хялбараас гадна дизайны өргөн сонголттой. • Өгөгдлийн сан удирдах системүүдтэй хамтарч ажиллах боломж өндөр • MSSQL server 2000-тэй маш сайн зохицож ажилладаг. Нэмэлт программ хангамж болон контролууд : .NET 2003 контролууд : • ComponentOne • Stimulsoft • Стандарт контрол 2.3 Техник Сервер компьютер  Pentium 3 болон түүнээс дээш  1 Ghz  512 MB RAM  40 GB HDD 8
 7. 7. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил Клиент компьютер  Pentium 3 болон түүнээс дээш  1.5 Ghz  256 MB RAB  40 GB HDD Бусад төхөөрөжүүд  Switch  Cable  Printer  Canon  Scanner 3. Лавлах материал 3.1 Тайлангийн загвар 9
 8. 8. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 10
 9. 9. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 11
 10. 10. Такси түрээсийн хяналтын систем Төслийн ажил 12

×