Pp Lect9

1,205 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pp Lect9

 1. 1. Лекц 9 ӨС-ийн боловсруулалт <ul><li>Агуулга </li></ul><ul><li>Select команд </li></ul><ul><ul><ul><li>Хүснэгтүүдийг холбох </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>энгийн холболт </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>гадаад холболт </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Эрэмбэлэлт,бүлэглэлт </li></ul></ul></ul>
 2. 2. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Үндсэн үйлдлүүд <ul><li>Хүснэгтүүд холбох -Энгийн холболт </li></ul><ul><li>SELECT < хүснэгт1>.<талбар1>, <хүснэгт1>.<талбар2>, <хүснэгт2>.<талбар1>, <хүснэгт2>. <талбар2>,... </li></ul><ul><li>FROM <хүснэгт1> INNER JOIN < хүснэгт2> </li></ul><ul><li>ON <хүснэгт1>.<түлхүүр >=<хүснэгт2>.<түлхүүр > </li></ul><ul><li>Талбарыг ямар хүснэгтээс уншихыг заахын тулд хүснэгтийн нэр, талбарын нэр хоёрыг цэгээр тусгаарлаж өгнө </li></ul>
 3. 3. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт <ul><li>Жишээ нь: Оюутан ба оюутны мэргэжил хүснэгтийг мэргэжлийн кодоор холбож оюутны мэргэжлийг дэлгэрүүлж гаргах </li></ul><ul><li>Select St.*, Pr. Prof_Name </li></ul><ul><li>From Students St Inner Join Profession Pr </li></ul><ul><li>ON St. Prof_ID = Pr. Pr_ID </li></ul><ul><li>Тайлбар: St.*- оюутан хүснэгтээс бүх талбарыг уншина </li></ul>
 4. 4. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт <ul><li>Зэрэгцээ энгийн холболт </li></ul><ul><li>Жишээ Оюутны 7 хоногийн цагийн ачааллыг бодох зорилгоор </li></ul><ul><li>Хичээл( Course) , Хичээлийн хэлбэр( Course_Type) , Оюутны хичээл сонголт( Student _Course) гэсэн 3 хүснэгтийг холбоё </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour </li></ul><ul><li>FROM Course Crs INNER JOIN Course_type Crs_T </li></ul><ul><li> ON Crs. Crs_ID=Crs_T. Crs_ID, </li></ul><ul><li> INNER JOIN Student _Course St_Crs </li></ul><ul><li> ON Crs. Crs_ID=St_Crs.Crs_ID </li></ul><ul><li>INTO Student_Hour </li></ul>
 5. 5. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт Үр дүнгийн Student_Hour хүснэгт St_ID Crs_ID Crs_Name Credit Type Hour HW03D025 SW207 ӨС 3 Лекц 2 HW03D025 SW207 ӨС 3 Семинар 2 HW03D025 SW230 Веб дизайн 2 Лекц 2 HW03D025 SW230 Веб дизайн 2 Лаборатор 1 SW03D026 SW207 ӨС 3 Лекц 2 SW03D026 SW207 ӨС 3 Семинар 2 SW03D026 SW230 Веб дизайн 2 Лекц 2 SW03D025 SW230 Веб дизайн 2 Лаборатор 1
 6. 6. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт <ul><li>Холболтын үр дүнгээс бичлэг сонгох </li></ul><ul><li>Жишээ Програм хангамжийн оюутнуудын 7 хоногийн цагийн ачааллыг бодоё гэвэл бичлэг сонгох үйлдэл нэмэгдэнэ </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour </li></ul><ul><li>FROM Course Crs INNER JOIN Course_type Crs_T </li></ul><ul><li> ON Crs. Crs_ID=Crs_T. Crs_ID, </li></ul><ul><li> INNER JOIN Student _Course St_Crs </li></ul><ul><li> ON Crs. Crs_ID=St_Crs.Crs_ID </li></ul><ul><li>WHERE Left(St_ID, 2)=“SW” </li></ul><ul><li>INTO SW_student_hour </li></ul>
 7. 7. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт <ul><li>Эсвэл </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour </li></ul><ul><li>FROM S tudent_Hour </li></ul><ul><li>WHERE Left(St_ID, 2)=“SW” </li></ul><ul><li>INTO SW_student_hour </li></ul><ul><li>Хуудас 4 дээрх Select – ийн Student_Hour гэсэн хайлтыг ашиглаж болно </li></ul>
 8. 8. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Энгийн холболт Үр дүнгийн SW_s tudent_hour хүснэгт St_ID Crs_ID Crs_Name Credit Type Hour SW03D026 SW207 ӨС 3 Лекц 2 SW03D026 SW207 ӨС 3 Семинар 2 SW03D026 SW230 Веб дизайн 2 Лекц 2 SW03D025 SW230 Веб дизайн 2 Лаборатор и 1
 9. 9. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Үндсэн үйлдлүүд <ul><li>Гадаад холболт </li></ul><ul><li>SELECT команданд зүүн гадаад холболтыг Left Outer Join гэж заадаг </li></ul><ul><li>Select < харьцаа1>.<талбар1>,<харьцаа1>.<талбар2>,... </li></ul><ul><li><харьцаа2>.<талбар1>, <харьцаа2>. <талбар2>, ... </li></ul><ul><li>From <эх харьцаа> Left Outer Join <охин харьцаа> </li></ul><ul><li>On <харьцаа1>.<түлхүүр> =<харьцаа2>.<түлхүүр> </li></ul>
 10. 10. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Гадаад холболт <ul><li>Баруун гадаад холболтыг Right Outer Join гэж заадаг </li></ul><ul><li>Select < харьцаа1>.<талбар1>, харьцаа1>.<талбар2>,... </li></ul><ul><li><харьцаа2>.<талбар1>,<харьцаа2>.<талбар2>,… From <охин харьцаа> Right Outer Join <эх харьцаа> </li></ul><ul><li>On <харьцаа1>.<түлхүүр> =<харьцаа2>.<түлхүүр> </li></ul>
 11. 11. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Гадаад холболт Жишээ нь: оюутан ба мэргэжил хүснэгтүүдийг гадаадаар холбох Select St. *, Pr. Prof_Name From Student St Left Outer Join Profession Pr On St. Prof_ID = Pr. Prof_ID Оюутны код Оюутны нэр Мэрг. код   Мэрг. нэр SW99B027 Д.Болор D484105 Комп.ПХ SW99B028 Х.Тамир D484105 Комп.ПХ SW99B029 M.Сувд D484110 Комп.ТХ SW99B039 С. Баяр D484112  
 12. 12. <ul><li>Зэрэгцээ гадаад холболт </li></ul><ul><li>Жишээ1: Оюутны цагийн ачааллыг бодохын тулд хичээл сонголт ( Student _Course) гэсэн гол мэдээллийг агуулж буй хүснэгтийг эх болгон, түүн рүү ( Course) , хичээлийн хэлбэрийг ( Course_Type) хоёрыг зэрэг холбоё </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour </li></ul><ul><li>FROM Student _Course St_Crs </li></ul><ul><li> LEFT OUTER JOIN Course Crs </li></ul><ul><li>ON St_Crs.Crs_ID=Crs.Crs_ID, </li></ul><ul><li> LEFT OUTER JOIN Course_type Crs_T </li></ul><ul><li>O N St_Crs. Crs_ID=Crs_T. Crs_ID </li></ul><ul><li>INTO Student_Hour </li></ul>ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Гадаад холболт
 13. 13. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Гадаад холболт <ul><li>Дараалсан гадаад холболт </li></ul><ul><li>Жишээ1-ийг оюутны хичээл сонголт ( Student _Course) гэсэн гол мэдээллийг агуулж буй хүснэгтийг эх болгон, түүн рүү 1-рт хичээлийг ( Course) , 2-рт хичээлийн хэлбэрийг ( Course_Type) холбож бас болох боловч илүү Select хийгдэнэ. </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour FROM </li></ul><ul><li>(SELECT St_Crs. St_ID, Crs. * </li></ul><ul><li>FROM Student _Course St_Crs </li></ul><ul><li>LEFT OUTER JOIN Course Crs </li></ul><ul><li>ON St_Crs.Crs_ID=Crs.Crs_ID) </li></ul><ul><li>LEFT OUTER JOIN Course_type Crs_T </li></ul><ul><li>O N St_Crs. Crs_ID=Crs_T. Crs_ID INTO Student_Hour </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Үр ашиггүй холболтын жишээ </li></ul><ul><li>Харин жишээ1-ийг хичээл( Course) , хичээлийн хэлбэрийг ( Course_Type) гэсэн мэдээллийг түрүүлж холбоход тухайн улиралд ордоггүй, нэг ч оюутан сонгоогүй хичээлүүд үр ашиггүй холбогдоно </li></ul><ul><li>SELECT St_Crs. St_ID, Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour FROM </li></ul><ul><li>(SELECT Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T. Hour </li></ul><ul><li>FROM Course Crs </li></ul><ul><li>INNER JOIN Course_type Crs_T </li></ul><ul><li>ON Crs.Crs_ID=Crs_T. Crs_ID ) </li></ul><ul><li>LEFT OUTER JOIN Student _Course St_Crs </li></ul><ul><li>O N Crs.Crs_ID=St_Crs. Crs_ID </li></ul><ul><li>INTO Student_Hour </li></ul>ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Гадаад холболт
 15. 15. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Хүснэгтүүдийг холбох <ul><li>Холболт хийхэд анхаарах зүйлс </li></ul><ul><li>Үр ашиггүй холболт хийхгүй байх </li></ul><ul><li>Тайлан боловсруулалтанд орох гол мэдээллийн хүснэгтүүдээ эхлэж холбох </li></ul><ul><ul><li>ямар нэгэн vйл ажиллагааны бvртгэл дэх ө г ө гдлийг нэгтгэсэн тайлан </li></ul></ul><ul><li>Гол мэдээллийг нэгтгэж боловсруулсны дараа бүртгэл дэх кодуудыг дэлгэрүүлж задлах зорилгоор лавлахуудыг холбож байх </li></ul><ul><li>Лавлахуудыг хооронд нь түрүүлж холбохгүй байх </li></ul>
 16. 16. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Эрэмбэлэлт <ul><li>Хайлтын үр дүнг эрэмбэлэх </li></ul><ul><li>Хайлтын үр дүнг тодорхой эрэмбэтэй гаргая гэвэл Select командыг дараахи хэлбэрээр хэрэглэнэ </li></ul><ul><li>Select < талбарын жагсаалт> From <хүснэгтийн нэр> Order By <эрэмбэлэх түлхүүр> </li></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><ul><li>ORDER BY <эрэмбэлэх түлхүүр> - эрэмбэлэх түлхүүр талбар </li></ul></ul><ul><ul><li>Олон талбараар эрэмбэлэх үед талбаруудыг таслалаар тусгаарлаж заана </li></ul></ul>
 17. 17. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт <ul><li>Бүлэглэх Select командын ерөнхий хэлбэр </li></ul><ul><li>SELECT <талбаруудын жагсаалт> </li></ul><ul><li>FROM <хүснэгтийн нэр> </li></ul><ul><li>GROUP BY <бүлэглэх түлхүүр> </li></ul><ul><li>[ HAVING <бичлэг сонгох нөхцөл>] </li></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><ul><li>GROUP BY <бүлэглэх түлхүүр>- бүлэглэх түлхүүр </li></ul></ul><ul><ul><li>Олон талбараар бүлэглэх үед талбаруудыг таслалаар тусгаарлана </li></ul></ul><ul><ul><li>HAVING <нөхцөл>-бүлэглэлтийн үр дүнгээс бичлэг сонгох </li></ul></ul><ul><ul><li>HAVING –ийг GROUP BY заалтууртай давхар хэрэглэнэ </li></ul></ul>
 18. 18. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт <ul><li>Бүлэглэлтийн жишээ </li></ul><ul><li>Багшийн хичээлийн нэгтгэлийг гаргах </li></ul><ul><li>Select T_ID As Багшийн код, </li></ul><ul><li>COUNT (хичээлийн код) As Нийт хичээл, </li></ul><ul><li> Sum (кредит) As Нийт кредит </li></ul><ul><li>From COURSE Group by T_ID Order by T_ID </li></ul><ul><li>Into Lecturers_Courses </li></ul>
 19. 19. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт <ul><li>2 хичээлтэй, 8-аас илүү кредит заасан багш нарын нэгтгэлийг гаргах </li></ul><ul><li>Select T_ID As Багшийн код, </li></ul><ul><li>Count (хичээлийн код) As Нийт хичээл, </li></ul><ul><li>Sum (кредит) As Нийт кредит </li></ul><ul><li>From COURSE Group by T_ID </li></ul><ul><li>Having Нийт хичээл=2 and Нийт кредит>=8 </li></ul><ul><li>Into Teacher_Courses </li></ul>
 20. 20. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт Үр дүнгийн Student_Hour хүснэгтээс оюутны хичээлийн ачааллыг улирлаар нэгтгэж гаргая Үүсэх бүлгүүд HW SW St_ID Crs_ID Credit Type Hour HW03D025 SW207 3 Лекц 2 HW03D025 SW207 3 Семинар 2 HW03D025 SW230 2 Лекц 2 HW03D025 SW230 2 Лаборатор 1 SW03D026 SW207 3 Лекц 2 SW03D026 SW207 3 Семинар 2
 21. 21. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт Нэгтгэлийн үр дүн Тэнхмийн код Суусан хичээлийн дундаж Дундаж цаг HW 20.5 41 SW 20.1 45 BA 14.5 29
 22. 22. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт Завсрын Query1 <ul><li>Select St_ID As Оюутны_ код, </li></ul><ul><li>Count(Crs_Type) As Суусан цаг.тоо , </li></ul><ul><li>Sum(Crs_Type_Hour*15) As Суусан нийт цаг </li></ul><ul><li>From Student_hour Group by St_ID, Crs_ID Into Query1 </li></ul>1 дэх шатанд оюутан тус бvрээр бvлэглэж нэгтгэлийг хийнэ St_Id Crs_ID Credit Type Hour HW03D025 SW207 3 Лекц 2 HW03D025 SW207 3 Семинар 2 HW03D025 SW230 2 Лекц 2 HW03D025 SW230 2 Лабора-тор 1 … … … … … SW03D026 SW207 3 Лекц 2 SW03D026 SW207 3 Семинар 2 Оюутны код Суусан цаг.тоо Суусан нийт цаг HW03D025 4 105 ... .. ... SW03D026 2 60
 23. 23. ӨС-ийн боловсруулалт Select команд Бүлэглэлт Завсрын Query1 <ul><li>Select Left( Оюутны код, 2 ) As Тэнхмийн код, Avg ( Суусан цаг. тоо ) As Суусан хичээлийн дундаж, Avr( Суусан нийт цаг) As Дундаж цаг </li></ul><ul><li>From Query1 Group by Left( Оюутны код, 2 ) </li></ul><ul><li>Into Department_Totals </li></ul>Оюутны код Суусан цаг.тоо Суусан нийт цаг HW03D025 4 105 ... .. ... SW03D026 2 60 Тэнхмийн код Суусан хичээлийн дундаж Дундаж цаг HW 20.5 41 SW 20.1 45 BA 14.5 29
 24. 24. Унших материал <ul><li>“ ӨС” ном, бүлэг 6 </li></ul><ul><ul><li>хуудас 62-71 </li></ul></ul><ul><ul><li>хуудас 76-81 </li></ul></ul><ul><li>Харьцаа алгебрийн илэрхийлэл Select командыг харьцуулж унших </li></ul>

×