Lab1 1220880325

562 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lab1 1220880325

  1. 1. Лабораторийн ажил №1 “Суурь ойлголт сэргээх дасгал” Оноо : 2 Дасгал 1. Энэ дадлагаар өмнө үзсэн дараах мэдлэгээ сэргээнэ. ♦ Классын тодорхойлолт бичих ♦ Гишүүн өгөгдөл тодорхойлох ♦ Гишүүн функц тодорхойлох ♦ Объект үүсгэх ♦ Tester класс (үндсэн функц бүхий) тодорхойлох ♦ Гишүүн функцууд дуудах ♦ Хэд хэдэн объекттой ажиллах ♦ Байгуулагч функц тодорхойлох Өгөгдөл: Үйлчлүүлэгч класс нь дараах бүтэцтэй гэж үзье. Customer name address phoneNo Үйлчлүүлэгч (Customer) классын програмын бичлэг ба түүнийг шалгах програмыг авч үзье: class Customer { private String name; private String address; private String phoneNo; public String getName() { return name; } public String getAddress() { return address; } public String getPhoneNo() { return phoneNo; } public void setName(String newName) { name=newName; } public void setAddress(String newAddress) { address=newAddress; }
  2. 2. public void setPhoneNo(String newPhoneNo) { phoneNo=newPhoneNo; } } class TesterOne { public static void main(String args[]) { Customer firstCustomer = new Customer(); firstCustomer.setName("Eleanor"); firstCustomer.setAddress("Atlanta"); firstCustomer.setPhoneNo("123456"); String customerName=firstCustomer.getName(); String customerAddress=firstCustomer.getAddress(); String customerPhoneNo=firstCustomer.getPhoneNo(); System.out.println("Customer name: "+ customerName); System.out.println("Customer address: "+customerAddress); System.out.println("Customer phone number: "+customerPhoneNo); } } Гүйцэтгэх даалгавар: ♦ Дээр тодорхойлсон firstCustomer объектын утасны дугаарыг гараас утга оруулан өөрчилж, firstCustomer объектын утгуудыг хэвлэ. ♦ firstCustomer объектын гишүүн өгөгдлүүдийг хэвлэх үүрэгтэй DisplayAll() гишүүн функц тодорхойлж, түүнийг ашиглан firstCustomer объектын утгуудыг хэвлэ. ♦ Үйлчлүүлэгч (Customer) классын байгуулагч функц тодорхойлж ашигла. ♦ Үйлчлүүлэгч (Customer) классын хэд хэдэн объекттой ажиллах. Тайлбар: Дээр Үйлчлүүлэгч (Customer) классын 1 объект тодорхойлж ашигласан байна. Нэмж 2 объект тодорхойлж, ашигла. Дасгал 2. Шаардлагатай гишүүн функц (custom method) нэмж тодорхойлох Өгөгдөл: Slip гэдэг нь нэгж завь байрлах талбайг хэлэх бөгөөд цаашид зогсоол гэе. Зогсоол (Slip) класс нь дараах бүтэцтэй гэж үзье. Slip
  3. 3. leaseSlipslipID width slipLenght Зогсоол (Slip) классын програмын бичлэг ба түүнийг шалгах програмыг авч үзье: class Slip { private int slipID; private int width; private double slipLength; public Slip(int anID, int aWidth,double aSlipLength) { setSlipID(anID); setWidth(aWidth); setSlipLength(aSlipLength); } public void setSlipID(int anID) { slipID=anID; } public void setWidth(int aWidth) { width=aWidth; } public void setSlipLength(double aSlipLength) { slipLength=aSlipLength;} public int getSlipId() { return slipID;} public int getWidth() { return width;} public double getSlipLength() { return slipLength;} public String tellAboutSelf() { String info; info="Slip ID="+getSlipId()+", Width=" + getWidth()+", Length="+getSlipLength(); return info; } } class TesterOne{
  4. 4. public static void main(String args[]) { Slip slips[]= new Slip[3]; slips[0]=new Slip(1,10,20); slips[1]=new Slip(2,12,25); slips[2]=new Slip(3,14,30); for(int i=0; i<slips.length;i++) System.out.println(slips[i].tellAboutSelf()); } } Түрээсийн төлбөрийн хүснэгт Зогсоол Жилийн түрээсийн төлбөр 10 $800 12 $900 14 $1100 16 $1500 Жич: Түрээсийн төлбөрийг тооцохдоо Зогсоол (slip)-ийн өргөнөөс хамаарч 4 янзын тарифтай байна. Гүйцэтгэх даалгавар: Дээрх жишээ програмд дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруул. Үүнд: ♦ Түрээсийн төлбөр тооцох leaseSlip() гишүүн функц тодорхойлох ♦ Дээрх жишээнд тодорхойлсон 3 зогсоол бүрийн мэдээллийг хэвлэхдээ leaseSlip() гишүүн функцын тусламжтай харгалзах төлбөрийн мэдээллийг хамт хэвлэ

×