Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

судалгаа

606 views

Published on

 • Be the first to comment

судалгаа

 1. 1. Цахим судалгаа Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  НэрАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулта. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариултb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариултb. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариултb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 1
 2. 2. Цахим судалгааАсуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариултb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариултb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариултb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт Хуудас 2
 3. 3. Анализ Цахим судалгааны анализ Асуулт 1 Асуулт 2 Асуулт 3 Асуулт 4 Та хүүхдийнхээ Та хэдэн настай вэ? Таны боловсрол: Таны мэргэжил: хэн нь вэ? a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд d. бүрэн бус дунд а. эцэг нь b. эх нь c. эдийн засагч, ня-бо№ Овог Нэр a. хуульч, эрх зүйч h. 55-аас дээш d. инженер e. жолооч a. 20 – 24 b. 25 – 29 d. 35 – 39 e. 40 – 44 g. 50 – 54 c. 30 – 34 f. 45 – 49 b. багш1 Батболд Анун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 02 Алтанцэцэг Азжаргал 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 03 Өнөржаргал Баасанхүү 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 Мөнхцог Мөнхжин 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 05 Биндэрьяа Урнаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 06 Батсайхан Мичидмаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 07 Лувсанцэнд Золбаяр 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 08 Энхнаст Долгорсүрэн 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 09 Гантулга Ундрах-Оргил 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 010 Сугархүү Будхүү 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Судалгаанд нийт 6 4 0 1 4 3 1 0 1 0 6 1 3 0 1 2 1 2 1 оролцсон Хуудас 3
 4. 4. Анализаны анализ Асуулт 4 Асуулт 5 Асуулт 6 Асуулт 7 Асуулт 8 ЕБС-д хэдэн Танай орон байрныны мэргэжил: Та хаана ажилладаг вэ? Танай ам бүл хэд вэ? хүүхэд тань нөхцөл ямар вэ? суралцдаг вэ? b. хувийн хэвшилд d. оюутан e. 6 ба түүнээс дээш e. ажилгүй a. төрийн байгууллага c. хувиараа a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 c. 3 ба түүнээс дээш b. хашаа байшинд a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд g. мэргэжилгүй d. бусад f. лам a. 1 b. 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 6 2 1 0 5 5 0 0 1 1 4 2 2 6 4 0 Хуудас 4
 5. 5. ГрафикСудалгааны нэгтгэлАсуулт 1Судалгаанд нийт  оролцсон а. эцэг нь b. эх нь 10 6 4Асуулт 2Судалгаанд нийт  оролцсон a. 20 – 24 b. 25 – 29 c. 30 – 34 d. 35 – 39 e. 40 – 44 f. 45 – 49 g. 50 – 54 h. 55­аас дээш 10 0 1 4 3 1 0 1 0Асуулт 3Судалгаанд нийт  d. бүрэн бус  a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд оролцсон дунд 10 6 1 3 0Асуулт 4Судалгаанд нийт  a. хуульч,  c. эдийн  g.  b. багш d. инженер e. жолооч f. лам оролцсон эрх зүйч засагч, ня­бо мэргэжилгүй 10 1 2 1 2 1 1 2Асуулт 5Судалгаанд нийт  a. төрийн  b. хувийн  c. хувиараа d. оюутан e. ажилгүй оролцсон байгууллага хэвшилд 10 1 6 2 1 0Асуулт 6 Хуудас 5
 6. 6. ГрафикСудалгаанд нийт  a. хашаанд  b. хашаа  c. орон  d. бусад  оролцсон гэрт байшинд сууцанд 10 5 5 0 0Асуулт 7 e. 6 ба Судалгаанд нийт  a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 түүнээс  оролцсон дээш 10 1 1 4 2 2Асуулт 8Судалгаанд нийт  c. 3 ба  a. 1 b. 2  оролцсон түүнээс дээш 10 6 4 0Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? 10 8 Асуулт 1 6 4 2 0 Судалгаанд нийт оролцсон а. эцэг нь b. эх нь Хуудас 6
 7. 7. ГрафикАсуулт 2 Та хэдэн настай вэ? 12 10 8 6 Асуулт 2 4 2 0 a. 20 – 24 c. 30 – 34 e. 40 – 44 g. 50 – 54 Судалгаанд нийт оролцсон b. 25 – 29 d. 35 – 39 f. 45 – 49 h. 55-аас дээшАсуулт 3 Таны боловсрол 10 9 8 7 6 Асуулт 3 5 4 3 2 1 0 a. дээд c. бүрэн дунд Судалгаанд нийт оролцсон b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Хуудас 7
 8. 8. ГрафикАсуулт 4 Таны мэргэжил 10 9 8 7 6 5 Асуулт 4 4 3 2 1 0 a. хуульч, эрх зүйч c. эдийн засагч, ня-бо e. жолооч g. мэргэжилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. багш d. инженер f. ламАсуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутан Хуудас 8
 9. 9. 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 График 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутанАсуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 6 5 4 3 2 1 0 a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Судалгаанд нийт оролцсон b. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ?10 9 8 7 6 Асуулт 7 5 4 3 2 1 0Судалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээш Хуудас 9
 10. 10. 6 Асуулт 7543210 ГрафикСудалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээшАсуулт 8 ЕБС-д хэдэн хүүхэд тань явдаг вэ? c. 3 ба түүнээс дээш b. 2 Асуулт 8 a. 1 Судалгаанд нийт оролцсон 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хуудас 10
 11. 11. С 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батболд Нэр АнунАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт cb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт cb. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт gb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 11
 12. 12. С 1Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт cb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт ab. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт db. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 12
 13. 13. С 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Алтанцэцэг Нэр АзжаргалАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт bа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт bb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт cb. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт gb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 13
 14. 14. С 2Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт db. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт ab. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт ab. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 14
 15. 15. С 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Өнөржаргал Нэр БаасанхүүАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт cb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт cb. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт eb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 15
 16. 16. С 3Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт ab. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт cb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 16
 17. 17. С 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Мөнхцог Нэр МөнхжинАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт cb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт ab. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 17
 18. 18. С 4Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт bb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт cb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 18
 19. 19. С 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Биндэрьяа Нэр УрнааАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт bа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт db. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт bb. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт bb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 19
 20. 20. С 5Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт cb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт bb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт eb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 20
 21. 21. С 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батсайхан Нэр МичидмааАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт bа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт db. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт bb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 21
 22. 22. С 6Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт ab. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт ab. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт bb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 22
 23. 23. С 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Лувсанцэнд Нэр ЗолбаярАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт gb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт db. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 23
 24. 24. С 7Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт bb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт eb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 24
 25. 25. С 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Энхнаст Нэр ДолгорсүрэнАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт bа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт db. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт cb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 25
 26. 26. С 8Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт bb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт cb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 26
 27. 27. С 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Гантулга Нэр Ундрах­ОргилАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт cb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт fb. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 27
 28. 28. С 9Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт ab. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт cb. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 28
 29. 29. С 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Сугархүү Нэр БудхүүАсуулт 1Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт aа. эцэг нь b. эх ньАсуулт 2Та хэдэн настай вэ?a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт eb. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээшc. 30 – 34 f. 45 – 49Асуулт 3Таны боловсрол:a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт ab. тусгай дунд d. бүрэн бус дундАсуулт 4Таны мэргэжил:a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт db. багш f. ламc. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүйd. инженер Хуудас 29
 30. 30. С 10Асуулт 5Та хаана ажилладаг вэ?a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт bb. хувийн хэвшилд e. ажилгүйc. хувиарааАсуулт 6Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт bb. хашаа байшинд d. бусадАсуулт 7Танай ам бүл хэд вэ?a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт db. 3 d. 5Асуулт 8ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 30

×