SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Цахим судалгаа

                            Цахим судалгаа
         Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог 
 Нэр

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                           Хариулт

а. эцэг нь        b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24        d. 35 – 39           g. 50 – 54      Хариулт
b. 25 – 29        e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34        f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд         c. бүрэн дунд                    Хариулт
b. тусгай дунд      d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч          e. жолооч                Хариулт
b. багш                f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо        g. мэргэжилгүй
d. инженер                                Хуудас 1
Цахим судалгаа
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага        d. оюутан             Хариулт
b. хувийн хэвшилд          e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт           c. орон сууцанд          Хариулт
b. хашаа байшинд          d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2     c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш            Хариулт
b. 3     d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1     b. 2     c. 3 ба түүнээс дээш            Хариулт
                             Хуудас 2
Анализ                                                                                      Цахим судалгааны анализ
                   Асуулт 1                            Асуулт 2                                    Асуулт 3                                                Асуулт 4
                      Та
                   хүүхдийнхээ                    Та хэдэн настай вэ?                                 Таны боловсрол:                                        Таны мэргэжил:
                    хэн нь вэ?
                                                                                      a. дээд

                                                                                           b. тусгай дунд

                                                                                                   c. бүрэн дунд

                                                                                                           d. бүрэн бус дунд
                   а. эцэг нь

                          b. эх нь
                                                                                                                                      c. эдийн засагч, ня-бо
№     Овог       Нэр
                                                                                                                     a. хуульч, эрх зүйч
                                                                             h. 55-аас дээш
                                                                                                                                                  d. инженер

                                                                                                                                                         e. жолооч
                               a. 20 – 24

                                      b. 25 – 29                                                   d. 35 – 39

                                                          e. 40 – 44                                                                       g. 50 – 54
                                             c. 30 – 34
                                                                f. 45 – 49
                                                                                                                                b. багш
1  Батболд      Анун       1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      0
2  Алтанцэцэг    Азжаргал     0      1     0      1       0      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      0
3  Өнөржаргал    Баасанхүү    1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      1
4  Мөнхцог      Мөнхжин     1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       1      0        0        0          1         0       0          0      0
5  Биндэрьяа     Урнаа      0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       0      1        0        0          0         1       0          0      0
6  Батсайхан     Мичидмаа     0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       1      0        0        0          0         1       0          0      0
7  Лувсанцэнд    Золбаяр     1      0     0      0       0      0      0      0      1       0       1      0        0        0          0         0       0          1      0
8  Энхнаст      Долгорсүрэн   0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       1      0        0        0          0         0       1          0      0
9  Гантулга     Ундрах-Оргил   1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       1      0        0        0          0         0       0          0      0
10  Сугархүү     Будхүү      1      0     0      0       0      0      1      0      0       0       1      0        0        0          0         0       0          1      0
   Судалгаанд нийт
                    6      4     0      1       4      3      1      0      1       0       6      1        3        0          1         2       1          2      1
   оролцсон
                                               Хуудас 3
Анализаны анализ
 Асуулт 4                                    Асуулт 5                           Асуулт 6                          Асуулт 7                   Асуулт 8
                                                                                                                          ЕБС-д хэдэн
                                                              Танай орон байрны
ны мэргэжил:               Та хаана ажилладаг вэ?                                                                Танай ам бүл хэд вэ?                хүүхэд тань
                                                               нөхцөл ямар вэ?
                                                                                                                          суралцдаг вэ?
                                 b. хувийн хэвшилд
                                                  d. оюутан
                                                                                                              e. 6 ба түүнээс дээш
                                                        e. ажилгүй
                     a. төрийн байгууллага
                                           c. хувиараа
                                                                                               a. 2

                                                                                                   b. 3

                                                                                                       c. 4

                                                                                                           d. 5
                                                                                                                                 c. 3 ба түүнээс дээш
                                                                       b. хашаа байшинд
                                                              a. хашаанд гэрт
                                                                                 c. орон сууцанд
            g. мэргэжилгүй
                                                                                          d. бусад
        f. лам
                                                                                                                          a. 1

                                                                                                                             b. 2
        0      1         0           0         1      0      0       1         0         0        0     0   0    0   1     0         1   0     0
        0      1         0           0         0      1      0       1         0         0        0     1   0    0   0     0         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       1         0         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        0      0         0           0         1      0      0       0         1         0        0     0   0    0   0     1         0   1     0
        0      0         1           0         0      0      0       1         0         0        0     0   1    0   0     0         1   0     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    0   0     1         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        1      0         0           1         0      0      0       1         0         0        0     0   0    1   0     0         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    0   1     0         1   0     0

        1      2         1           6         2      1      0       5         5         0        0     1   1    4   2     2         6   4     0
                                                                                                     Хуудас 4
График

Судалгааны нэгтгэл

Асуулт 1

Судалгаанд нийт 
  оролцсон   а. эцэг нь     b. эх нь
       10         6          4

Асуулт 2

Судалгаанд нийт 
  оролцсон   a. 20 – 24     b. 25 – 29     c. 30 – 34     d. 35 – 39    e. 40 – 44    f. 45 – 49    g. 50 – 54    h. 55­аас дээш
       10         0          1         4        3        1        0        1          0

Асуулт 3

Судалгаанд нийт                               d. бүрэн бус 
          a. дээд     b. тусгай дунд c. бүрэн дунд
  оролцсон                                   дунд
   10        6          1          3         0

Асуулт 4

Судалгаанд нийт   a. хуульч,                c. эдийн                                 g. 
                     b. багш            d. инженер       e. жолооч      f. лам
  оролцсон    эрх зүйч               засагч, ня­бо                             мэргэжилгүй
   10        1          2         1      2           1        1        2

Асуулт 5

Судалгаанд нийт  a. төрийн        b. хувийн 
                             c. хувиараа    d. оюутан    e. ажилгүй
  оролцсон   байгууллага       хэвшилд
   10       1           6         2         1        0

Асуулт 6
                                   Хуудас 5
График

Судалгаанд нийт  a. хашаанд    b. хашаа     c. орон 
                                 d. бусад 
  оролцсон     гэрт    байшинд     сууцанд
   10        5       5        0         0

Асуулт 7

                                        e. 6 ба 
Судалгаанд нийт 
             a. 2   b. 3      c. 4        d. 5  түүнээс 
  оролцсон
                                        дээш
    10         1     1       4          2     2

Асуулт 8

Судалгаанд нийт                  c. 3 ба 
             a. 1   b. 2 
  оролцсон                  түүнээс дээш
   10         6     4        0


Асуулт 1                     Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?

 10

 8
                                             Асуулт 1
 6

 4

 2

 0
   Судалгаанд нийт оролцсон  а. эцэг нь        b. эх нь
                              Хуудас 6
График
Асуулт 2
                            Та хэдэн настай вэ?
    12

    10

    8

    6                                                               Асуулт 2

    4

    2

    0
          a. 20 – 24         c. 30 – 34          e. 40 – 44        g. 50 – 54
 Судалгаанд нийт оролцсон     b. 25 – 29         d. 35 – 39         f. 45 – 49        h. 55-аас дээшАсуулт 3


                               Таны боловсрол

 10
  9
  8
  7
  6
                                                                   Асуулт 3
  5
  4
  3
  2
  1
  0
               a. дээд              c. бүрэн дунд
 Судалгаанд нийт оролцсон         b. тусгай дунд            d. бүрэн бус дунд
                                      Хуудас 7
График
Асуулт 4                            Таны мэргэжил
    10
    9
    8
    7
    6
    5                                                       Асуулт 4
    4
    3
    2
    1
    0
          a. хуульч, эрх зүйч   c. эдийн засагч, ня-бо     e. жолооч       g. мэргэжилгүй
  Судалгаанд нийт оролцсон      b. багш         d. инженер         f. ламАсуулт 5                         Та хаана ажилладаг вэ?

 10
  9
  8
  7
  6
                                                          Асуулт 5
  5
  4
  3
  2
  1
  0
           a. төрийн байгууллага         c. хувиараа            e. ажилгүй
 Судалгаанд нийт оролцсон       b. хувийн хэвшилд           d. оюутан
                                 Хуудас 8
7
  6
                                                           Асуулт 5
  5
  4
  3
  2
  1                                  График
  0
           a. төрийн байгууллага          c. хувиараа            e. ажилгүй
  Судалгаанд нийт оролцсон       b. хувийн хэвшилд             d. оюутан
Асуулт 6


                     Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

 10
  9
  8
  7
  6
                                                           Асуулт 6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
                a. хашаанд гэрт              c. орон сууцанд
  Судалгаанд нийт оролцсон            b. хашаа байшинд              d. бусадАсуулт 7


                            Танай ам бүл хэд вэ?

10
 9
 8
 7
 6                                                            Асуулт 7
 5
 4
 3
 2
 1
 0
Судалгаанд нийт оролцсон  a. 2         b. 3       c. 4         d. 5  e. 6 ба түүнээс дээш

                                   Хуудас 9
6                                                       Асуулт 7
5
4
3
2
1
0
                               График
Судалгаанд нийт оролцсон   a. 2    b. 3     c. 4      d. 5  e. 6 ба түүнээс дээшАсуулт 8                      ЕБС-д хэдэн хүүхэд тань явдаг вэ?

      c. 3 ба түүнээс дээш              b. 2
                                                             Асуулт 8


              a. 1   Судалгаанд нийт оролцсон


                 0  1   2   3   4    5   6   7    8      9  10
                             Хуудас 10
С 1

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Батболд
 Нэр    Анун

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  g
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 11
С 1
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  c
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  d
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 12
С 2

                              Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Алтанцэцэг
 Нэр    Азжаргал

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь          b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24          d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  b
b. 25 – 29          e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34          f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд        d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч            e. жолооч                  Хариулт  g
b. багш                  f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 13
С 2
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  d
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 14
С 3

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Өнөржаргал
 Нэр    Баасанхүү

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  e
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 15
С 3
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 16
С 4

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Мөнхцог
 Нэр    Мөнхжин

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  a
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 17
С 4
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 18
С 5

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Биндэрьяа
 Нэр    Урнаа

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  b
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  b
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 19
С 5
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  c
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  e
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 20
С 6

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Батсайхан
 Нэр    Мичидмаа

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  b
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 21
С 6
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  a
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 22
С 7

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Лувсанцэнд
 Нэр    Золбаяр

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  g
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  d
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 23
С 7
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  e
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 24
С 8

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Энхнаст
 Нэр    Долгорсүрэн

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  c
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 25
С 8
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 26
С 9

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Гантулга
 Нэр    Ундрах­Оргил

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  f
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 27
С 9
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 28
С 10

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Сугархүү
 Нэр    Будхүү

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  e
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  d
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 29
С 10
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  d
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 30

More Related Content

Viewers also liked

Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
ulzii_7777
 
тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c
ulzii_7777
 
үзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэцүзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэц
Otgonbayar Uuganaa
 
1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл
uugiitseegii87
 
математик 1 р анги цахим хичээл
математик   1 р анги цахим хичээлматематик   1 р анги цахим хичээл
математик 1 р анги цахим хичээл
Dawaasuren Dawka
 

Viewers also liked (6)

Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c тоо тоолол 1 naraa.c
тоо тоолол 1 naraa.c
 
үзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэцүзүүлэн тооны бүтэц
үзүүлэн тооны бүтэц
 
1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл
 
Цагаан толгой
Цагаан толгойЦагаан толгой
Цагаан толгой
 
математик 1 р анги цахим хичээл
математик   1 р анги цахим хичээлматематик   1 р анги цахим хичээл
математик 1 р анги цахим хичээл
 

Similar to судалгаа

9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгаа
otgoo25
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
tseegii_88
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
zagdaa
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэн
otgon22
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa urangua
uuganjargal
 
цахим судалгаа ном
цахим судалгаа номцахим судалгаа ном
цахим судалгаа ном
MoAltantuya
 
Sudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzayaSudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzaya
azzaya2
 
Azzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaaAzzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaa
azzaya2
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
Dumuk
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
Dumuk
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaa
UUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
UUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
UUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
UUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
UUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
UUUKA
 

Similar to судалгаа (17)

9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэн
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa urangua
 
цахим судалгаа ном
цахим судалгаа номцахим судалгаа ном
цахим судалгаа ном
 
Sudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzayaSudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzaya
 
Azzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaaAzzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsedensodnom
TsedensodnomTsedensodnom
Tsedensodnom
 

More from ulzii_7777

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
ulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
ulzii_7777
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
ulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
ulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
ulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
 

судалгаа

 • 1. Цахим судалгаа Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Нэр Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 1
 • 2. Цахим судалгаа Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт Хуудас 2
 • 3. Анализ Цахим судалгааны анализ Асуулт 1 Асуулт 2 Асуулт 3 Асуулт 4 Та хүүхдийнхээ Та хэдэн настай вэ? Таны боловсрол: Таны мэргэжил: хэн нь вэ? a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд d. бүрэн бус дунд а. эцэг нь b. эх нь c. эдийн засагч, ня-бо № Овог Нэр a. хуульч, эрх зүйч h. 55-аас дээш d. инженер e. жолооч a. 20 – 24 b. 25 – 29 d. 35 – 39 e. 40 – 44 g. 50 – 54 c. 30 – 34 f. 45 – 49 b. багш 1 Батболд Анун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 Алтанцэцэг Азжаргал 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 Өнөржаргал Баасанхүү 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Мөнхцог Мөнхжин 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Биндэрьяа Урнаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 Батсайхан Мичидмаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 Лувсанцэнд Золбаяр 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 Энхнаст Долгорсүрэн 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 Гантулга Ундрах-Оргил 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Сугархүү Будхүү 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Судалгаанд нийт 6 4 0 1 4 3 1 0 1 0 6 1 3 0 1 2 1 2 1 оролцсон Хуудас 3
 • 4. Анализ аны анализ Асуулт 4 Асуулт 5 Асуулт 6 Асуулт 7 Асуулт 8 ЕБС-д хэдэн Танай орон байрны ны мэргэжил: Та хаана ажилладаг вэ? Танай ам бүл хэд вэ? хүүхэд тань нөхцөл ямар вэ? суралцдаг вэ? b. хувийн хэвшилд d. оюутан e. 6 ба түүнээс дээш e. ажилгүй a. төрийн байгууллага c. хувиараа a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 c. 3 ба түүнээс дээш b. хашаа байшинд a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд g. мэргэжилгүй d. бусад f. лам a. 1 b. 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 6 2 1 0 5 5 0 0 1 1 4 2 2 6 4 0 Хуудас 4
 • 5. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1 Судалгаанд нийт  оролцсон а. эцэг нь b. эх нь 10 6 4 Асуулт 2 Судалгаанд нийт  оролцсон a. 20 – 24 b. 25 – 29 c. 30 – 34 d. 35 – 39 e. 40 – 44 f. 45 – 49 g. 50 – 54 h. 55­аас дээш 10 0 1 4 3 1 0 1 0 Асуулт 3 Судалгаанд нийт  d. бүрэн бус  a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд оролцсон дунд 10 6 1 3 0 Асуулт 4 Судалгаанд нийт  a. хуульч,  c. эдийн  g.  b. багш d. инженер e. жолооч f. лам оролцсон эрх зүйч засагч, ня­бо мэргэжилгүй 10 1 2 1 2 1 1 2 Асуулт 5 Судалгаанд нийт  a. төрийн  b. хувийн  c. хувиараа d. оюутан e. ажилгүй оролцсон байгууллага хэвшилд 10 1 6 2 1 0 Асуулт 6 Хуудас 5
 • 6. График Судалгаанд нийт  a. хашаанд  b. хашаа  c. орон  d. бусад  оролцсон гэрт байшинд сууцанд 10 5 5 0 0 Асуулт 7 e. 6 ба  Судалгаанд нийт  a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 түүнээс  оролцсон дээш 10 1 1 4 2 2 Асуулт 8 Судалгаанд нийт  c. 3 ба  a. 1 b. 2  оролцсон түүнээс дээш 10 6 4 0 Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? 10 8 Асуулт 1 6 4 2 0 Судалгаанд нийт оролцсон а. эцэг нь b. эх нь Хуудас 6
 • 7. График Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? 12 10 8 6 Асуулт 2 4 2 0 a. 20 – 24 c. 30 – 34 e. 40 – 44 g. 50 – 54 Судалгаанд нийт оролцсон b. 25 – 29 d. 35 – 39 f. 45 – 49 h. 55-аас дээш Асуулт 3 Таны боловсрол 10 9 8 7 6 Асуулт 3 5 4 3 2 1 0 a. дээд c. бүрэн дунд Судалгаанд нийт оролцсон b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Хуудас 7
 • 8. График Асуулт 4 Таны мэргэжил 10 9 8 7 6 5 Асуулт 4 4 3 2 1 0 a. хуульч, эрх зүйч c. эдийн засагч, ня-бо e. жолооч g. мэргэжилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. багш d. инженер f. лам Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутан Хуудас 8
 • 9. 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 График 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутан Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 6 5 4 3 2 1 0 a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Судалгаанд нийт оролцсон b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 7 5 4 3 2 1 0 Судалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээш Хуудас 9
 • 10. 6 Асуулт 7 5 4 3 2 1 0 График Судалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээш Асуулт 8 ЕБС-д хэдэн хүүхэд тань явдаг вэ? c. 3 ба түүнээс дээш b. 2 Асуулт 8 a. 1 Судалгаанд нийт оролцсон 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хуудас 10
 • 11. С 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батболд Нэр Анун Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт g b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 11
 • 12. С 1 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт c b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт d b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 12
 • 13. С 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Алтанцэцэг Нэр Азжаргал Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт b b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт g b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 13
 • 14. С 2 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт d b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт a b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 14
 • 15. С 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Өнөржаргал Нэр Баасанхүү Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт e b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 15
 • 16. С 3 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 16
 • 17. С 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Мөнхцог Нэр Мөнхжин Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт a b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 17
 • 18. С 4 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 18
 • 19. С 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Биндэрьяа Нэр Урнаа Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт b b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 19
 • 20. С 5 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт c b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт e b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 20
 • 21. С 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батсайхан Нэр Мичидмаа Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 21
 • 22. С 6 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт a b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт b b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 22
 • 23. С 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Лувсанцэнд Нэр Золбаяр Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт g b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт d b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 23
 • 24. С 7 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт e b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 24
 • 25. С 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Энхнаст Нэр Долгорсүрэн Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт c b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 25
 • 26. С 8 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 26
 • 27. С 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Гантулга Нэр Ундрах­Оргил Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт f b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 27
 • 28. С 9 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 28
 • 29. С 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Сугархүү Нэр Будхүү Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт e b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт d b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 29
 • 30. С 10 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт d b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 30